Trao đổi bài đánh giá bảo mật thông tin đáng tin cậy (TISAX)

Tổng quan

Amazon Web Services (AWS) đã hoàn thành quy trình đánh giá về Trao đổi đánh giá bảo mật thông tin đáng tin cậy (TISAX). Tiêu chuẩn này cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô châu Âu một cách tiếp cận tiêu chuẩn, nhất quán đến các hệ thống bảo mật thông tin.

 • Tất cả những khu vực bên dưới được đánh giá ở cấp nhãn Thông tin với nhu cầu bảo vệ rất cao (AL3) của TISAX, cùng với đó là Không có điểm nào không tuân thủ dành cho các miền kiểm soát Xử lý thông tin và bảo vệ dữ liệu:

  Châu Phi (Cape Town), Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Osaka), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Milan), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) và Nam Mỹ (São Paulo).

  ID phạm vi và ID đánh giá cho Cổng thông tin ENX lần lượt là SM22TH và AYA2D4-1.
 • Đánh giá TISAX không phụ thuộc vào dịch vụ (tức là không kiểm tra các biện pháp kiểm soát dành riêng cho dịch vụ), mà đánh giá các khu vực. Tất cả các dịch vụ AWS triển khai trong khu vực được đánh giá đều được coi là được chứng nhận, với điều kiện khu vực đó được đánh giá thành công.

 • TISAX là danh mục đánh giá bảo mật thông tin (ISA) tiêu chuẩn của ngành công nghiệp ô tô châu Âu dựa trên các khía cạnh chính của bảo mật thông tin như bảo vệ dữ liệu và kết nối với bên thứ ba.

  Để hoàn thành quy trình đánh giá TISAX, AWS đã được kiểm tra thành công bởi một đánh giá viên độc lập được công nhận.

 • TISAX được phát triển bởi Hiệp hội công nghiệp ô tô Đức (VDA) hợp tác với hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu, được gọi là European Network Exchange (ENX).

  Phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISA đã được phát hành vào năm 2020.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »