Chương trình đánh giá viên có đăng ký bảo mật thông tin (IRAP)

Tổng quan

Chương trình đánh giá viên có đăng ký bảo mật thông tin (IRAP) cho phép khách hàng Chính phủ Úc xác thực các biện pháp kiểm soát thích hợp đã có và xác định mô hình trách nhiệm thích hợp để giải quyết các yêu cầu trong Hướng dẫn bảo mật thông tin (ISM) của Chính phủ Úc do Trung tâm An ninh mạng Úc (ACSC) đề ra.

Bảo vệ dữ liệu của Chính phủ Úc khỏi bị truy cập trái phép và tiết lộ vẫn là lưu ý chính khi cung ứng và khai thác dịch vụ đám mây. AWS hiểu rằng khách hàng tin tưởng vào việc chuyển giao cơ sở hạ tầng AWS một cách bảo mật và tầm quan trọng của việc có các tính năng cho phép khách hàng tạo môi trường an toàn. AWS cho phép khách hàng đạt được các mục tiêu này bằng cách ưu tiên bảo mật trong cung cấp dịch vụ, thông qua việc thiết lập một môi trường kiểm soát mạnh mẽ và bằng cách cung cấp một loạt các dịch vụ và tính năng bảo mật.

Bạn có thể tìm thấy các Dịch vụ Đám mây AWS trong phạm vi đã được IRAP đánh giá trên Dịch vụ AWS trong phạm vi theo Chương trình tuân thủ. Một đánh giá viên IRAP độc lập đã kiểm tra các biện pháp kiểm soát của AWS bao gồm con người, quy trình và công nghệ dựa trên các yêu cầu của ISM. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng các dịch vụ này và/hoặc quan tâm đến các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »