Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin Hàn Quốc

Tổng quan

ISMS logo

[Phạm vi chứng nhận] Hoạt động cơ sở hạ tầng của Amazon Web Services (AWS) khu vực Seoul (trừ cơ sở hạ tầng vật lý không được kiểm toán)
[Thời hạn hiệu lực] 16-12-2023 ~ 15-12-2026

Amazon Web Services (AWS) là nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu đầu tiên đạt được chứng nhận Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin Hàn Quốc (K-ISMS). Chứng nhận này giúp các doanh nghiệp và tổ chức khắp Hàn Quốc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ hiệu quả hơn và thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh bằng cách sử dụng công nghệ tốt nhất được phân phối từ Đám mây AWS an toàn và đáng tin cậy.

Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin Hàn Quốc (K-ISMS) là chứng nhận do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, nằm dưới sự bảo trợ của Cục An ninh Thông tin và Internet Hàn Quốc (KISA) và liên kết với Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (MSIT).

K-ISMS được giới thiệu vào năm 2002 để đáp ứng các yêu cầu pháp lý địa phương và môi trường ICT tại Hàn Quốc dựa trên Điều 47 (chứng nhận ISMS) trong Đạo luật về Thúc đẩy Sử dụng Mạng thông tin và Bảo vệ thông tin. K-ISMS hoạt động như một tiêu chuẩn để đánh giá xem các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động và quản lý các hệ thống quản lý bảo mật thông tin của mình có nhất quán và an toàn để bảo vệ triệt để tài sản thông tin của mình hay không.

Với chứng nhận này, các doanh nghiệp và tổ chức ở Hàn Quốc cần chứng nhận K-ISMS có thể sử dụng công việc mà AWS đã thực hiện để giảm thời gian và chi phí để có được chứng nhận của chính họ.

Bạn có thể xem các dịch vụ AWS trong phạm vi chứng nhận K-ISMS tại Dịch vụ AWS trong phạm vi theo Chương trình tuân thủ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng những dịch vụ này và/hoặc quan tâm tới các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chứng thực từ khách hàng K-ISMS

Chúng tôi đã cộng tác chặt chẽ với AWS để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số hóa của mình, đồng thời tuân thủ các quy định về dịch vụ tài chính của chính phủ. Chúng tôi tin rằng chứng nhận K-ISMS mà AWS đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu đầu tiên đạt được, là kết quả của nỗ lực liên tục của công ty nhằm giải quyết các cân nhắc về việc áp dụng bảo mật đám mây cho một số ngành chính bao gồm tài chính. Chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với AWS để đẩy nhanh quá trình ra quyết định của mình và giảm chi phí CNTT cũng như thu được thông tin chuyên sâu, hữu ích, từ đó tạo ra giá trị khách hàng khác biệt.

TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SHINHAN

Tầm quan trọng của an ninh thông tin được nhấn mạnh hơn bao giờ hết, và tôi tin rằng ngành giáo dục có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin quan trọng liên quan đến trường học và học sinh. Vì AWS đã đạt được chứng nhận K-ISMS, đây sẽ là cơ hội lớn cho ngành giáo dục sử dụng các dịch vụ đám mây hiệu quả về chi phí, không chỉ giảm chi phí và nỗ lực quản lý cơ sở hạ tầng CNTT mà còn giúp chúng tôi thực hiện hiệu quả yêu cầu về bảo mật và tuân thủ thông tin.

ĐẠI HỌC HÀN QUỐC

Dịch vụ đám mây AWS mang lại độ tin cậy và khả năng mở rộng vượt trội, đồng thời giúp chúng tôi tăng tốc thời gian ra thị trường và cung cấp cho khách hàng trải nghiệm người dùng tốt hơn. AWS đã tiếp tục giải quyết các yêu cầu bảo mật thông tin của khách hàng Hàn Quốc và chính phủ Hàn Quốc và hiện đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu đầu tiên đạt được chứng nhận K-ISMS. Thành tựu này chứng minh rằng AWS đặt bảo mật làm ưu tiên hàng đầu cùng với các dịch vụ tuyệt vời.

TMON

Chúng tôi hoan nghênh AWS đã đạt được chứng nhận K-ISMS Điều đó củng cố cho chúng ta rằng AWS là một cố vấn đáng tin cậy trong việc đạt được tầm nhìn và thành công kinh doanh trong tương lai của chúng tôi. Chứng nhận của AWS chứng minh rằng công ty này dẫn đầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu khác để cung cấp bảo mật ở mức cao và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của địa phương. Dịch vụ đám mây đã được chứng minh của AWS cho phép chúng tôi tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình bằng cách giảm gánh nặng tuân thủ về quản lý cơ sở hạ tầng.

NEOWIZ

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »