Trung tâm Hệ thống thông tin ngành tài chính (FISC)

Tổng quan

Trung tâm Hệ thống thông tin ngành tài chính (FISC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1984 dưới sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nhật Bản. Vào tháng 4 năm 2011, FISC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thay đổi phân loại để trở thành một nền tảng kết hợp lợi ích công.

Vào tháng 12 năm 1985, phối hợp với các tổ chức thành viên, Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA) và Ngân hàng Nhật Bản, FISC đã xây dựng "Hướng dẫn bảo mật của FISC về hệ thống máy tính cho ngân hàng và các tổ chức tài chính liên quan" nhằm thúc đẩy các biện pháp bảo mật cho các tổ chức tài chính.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »