Các bậc của Uptime Institute

Tổng quan

AWS-global_High-availability-multiAZs

Uptime Institute đã tạo ra Hệ thống phân bậc tiêu chuẩn để đánh giá các cơ sở trung tâm dữ liệu về hiệu suất hoặc thời gian vận hành của cơ sở hạ tầng tại chỗ tiềm năng. Uptime Institute chưa ủy quyền cho tổ chức khác chứng nhận cho trung tâm dữ liệu theo Hệ thống phân bậc của mình. Uptime Institute không thiết kế, xây dựng hay vận hành trung tâm dữ liệu.

  • AWS áp dụng những quy tắc của Uptime Institute như thế nào?

    Cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu của AWS là nền tảng đám mây bảo mật, rộng lớn và đáng tin cậy nhất. Đa số các trung tâm dữ liệu AWS được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu về khả năng duy trì liên tục, đây là yếu tố cốt lõi của các tiêu chuẩn bậc Uptime Institute. Tuy nhiên, AWS đã chọn không áp dụng cấp bậc dựa theo Uptime Institute chứng nhận để chúng tôi có khả năng linh hoạt hơn khi mở rộng và nâng cao hiệu suất. Phương thức xây dựng cơ sở hạ tầng của AWS đảm bảo mức hiệu suất và độ sẵn sàng cao nhất cho các khách hàng của chúng tôi. Cụ thể, cơ sở hạ tầng AWS nằm trong các Vùng sẵn sàng của chúng tôi vượt lên trên những tiêu chuẩn về khả năng duy trì liên tục bằng cách tập trung cả vào những chỉ số không được theo dõi bởi các tiêu chuẩn đó.

  • Vùng sẵn sàng AWS cho phép cách ly sự cố như thế nào?

    AWS đã xác định các thành phần hệ thống trọng yếu cần thiết để duy trì độ sẵn sàng của hệ thống và dịch vụ khôi phục trong trường hợp mất điện. Các thành phần hệ thống trọng yếu được sao lưu trên nhiều địa điểm cách ly, hay còn gọi là Vùng sẵn sàng. Mỗi Vùng sẵn sàng có những khác biệt vật lý khác nhau, hạ tầng độc lập và được thiết kế để luôn ổn định. Các Vùng sẵn sàng được kết nối với nhau bằng mạng cáp quang riêng, nhanh, cho phép bạn dễ dàng xây dựng ứng dụng tự động chuyển đổi giữa các Vùng sẵn sàng khi có lỗi mà không bị gián đoạn.
  • Khách hàng có thể đạt được độ sẵn sàng cao trên AWS không?

    Có. Khách hàng của AWS có thể xây dựng các hệ thống linh hoạt cao trong đám mây bằng cách áp dụng nhiều phiên bản trong nhiều Vùng sẵn sàng và sao chép dữ liệu để đạt được thời gian phục hồi và mục tiêu điểm phục hồi cực cao, cũng như độ sẵn sàng của dịch vụ tới 99,99% hoặc hơn thế. Do đó, độ sẵn sàng của dịch vụ là một chức năng của thiết kế; khách hàng quan tâm tới độ sẵn sàng và hiệu năng của ứng dụng muốn triển khai những ứng dụng này trên nhiều Vùng sẵn sàng ở cùng khu vực có dung sai cao và độ trễ thấp.
compliance-contactus-icon
Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »