Ấn bản IRS 1075

Tổng quan

IRS1075

Ấn bản Dịch vụ Doanh thu Nội bộ 1075 (IRS Pub 1075) cung cấp hướng dẫn cho các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các đặc vụ của họ để bảo vệ Thông tin Thuế Liên bang (FTI).

Trong khi IRS không công bố chỉ định chính thức hoặc chứng nhận tuân thủ Pub 1075, AWS hỗ trợ các tổ chức bảo vệ FTI được quản lý trong AWS bằng cách điều chỉnh các triển khai của chúng tôi về kiểm soát bảo mật của NIST 800-53 và FedRAMP với yêu cầu bảo mật IRS Pub 1075 tương ứng. AWS đã phối hợp chặt chẽ với IRS để đảm bảo rằng các khu vực AWS GovCloud (US) và AWS Miền Đông - Tây Hoa Kỳ đáp ứng các yêu cầu của Pub 1075 về lưu trữ và xử lý FTI. Khách hàng có thể sử dụng sách trắng Ấn bản Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) 1075 Tuân thủ trong AWS để được hướng dẫn về các trách nhiệm tuân thủ như một phần của Mô hình trách nhiệm chung cũng như để biết cách bảo vệ tính bí mật của Thông tin thuế liên bang.

AWS cung cấp các hệ thống tuân thủ FedRAMP sau đã được cấp phép, đã giải quyết các kiểm soát bảo mật FedRAMP (dựa trên NIST SP 800-53), đã sử dụng các mẫu FedRAMP cần thiết cho các gói bảo mật được đăng trong Kho lưu trữ FedRAMP an toàn, đã được đánh giá bởi bên đánh giá độc lập bên thứ ba được công nhận (3PAO) và duy trì các yêu cầu giám sát liên tục của FedRAMP:

AWS GovCloud (US) đã được cấp một Ủy quyền vận hành tạm thời của Ban ủy quyền chung (JAB P-ATO) và nhiều Ủy quyền đại lý (A-ATO) cho mức độ tác động cao. Để biết danh sách đầy đủ các cơ quan ủy quyền đã phát hành ATO trên AWS GovCloud (US), vui lòng truy cập Hệ thống tuân thủ FedRAMP.

AWS ở Đông-Tây Hoa Kỳ đã được cấp Agency ATO cho mức độ tác động vừa phải. Để biết danh sách đầy đủ các cơ quan ủy quyền đã cấp ATO cho AWS của Đông-Tây Hoa Kỳ, vui lòng truy cập Hệ thống tuân thủ FedRAMP.

Để biết thêm thông tin về các FedRAMP và AWS, hãy truy cập​ ​trang FedRAMP của AWS​

Để biết thêm thông tin về IRS 1075, vui lòng truy cập: ​​

https://www.irs.gov/uac/Encryption-Requirements-of-IRS-Publication-1075

https://www.irs.gov/pub/irs-utl/p1075.pdf

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »