Tuân thủ ISO 27018

Tổng quan

ISO27018

ISO 27018 là bộ quy phạm thực hành tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong đám mây. Quy định này dựa trên tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO 27002 và cung cấp hướng dẫn thực hiện các kiểm soát ISO 27002 áp dụng cho Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trên đám mây công cộng. Quy định này cũng cung cấp một bộ kiểm soát bổ sung và hướng dẫn kết hợp với mục đích đáp ứng những yêu cầu bảo vệ PII trên đám mây công cộng mà bộ kiểm soát ISO 27002 hiện có chưa đáp ứng được.

 • ISO 27018 có ý nghĩa như thế nào với bạn khi là khách hàng?

  Quá trình điều chỉnh phù hợp đã minh chứng cho khách hàng rằng AWS có sẵn một hệ thống các kiểm soát chuyên xử lý vấn đề bảo vệ quyền riêng tư cho nội dung của họ. Đánh giá độc lập từ bên thứ ba về bộ quy phạm thực hành đã được công nhận trên toàn cầu và việc AWS điều chỉnh phù hợp theo những quy định này đã minh chứng cho cam kết của AWS đối với quyền riêng tư và bảo vệ nội dung của khách hàng.

 • ISO 27018 có quan trọng với tôi với tư cách khách hàng không nếu tôi không sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân (PII)?

  Có, AWS duy trì mức độ bảo vệ dữ liệu cao và các kiểm soát quyền riêng tư được nêu trong ISO 27018 cho mọi nội dung của khách hàng, bất kể có hay không có bất kỳ dữ liệu cụ thể nào là PII.

 • Bên thứ ba đánh giá độc lập là ai?

  EY CertifyPoint, một cơ quan chứng nhận ISO được chỉ định bởi Hội đồng Công nhận Hà Lan, thành viên của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). Các chứng nhận do EY CertifyPoint cấp đều được công nhận là chứng nhận hợp lệ tại mọi quốc gia có thành viên của IAF.

 • AWS có thể cung cấp bản sao quy định chuyên môn ISO 27018 không?

  ISO 27018 cùng với nhiều tiêu chuẩn kinh tế, môi trường và xã hội khác hiện có sẵn trên Website ISO. ISO đã quyết định giữ bản quyền những tiêu chuẩn này nhằm nỗ lực tài trợ các quá trình hướng tới sự phát triển.

 • Những dịch vụ AWS nào nằm trong phạm vi của ISO 27018?

  Các dịch vụ AWS đã nằm trong phạm vi của ISO 27018 có thể được tìm thấy trong Dịch vụ AWS trong phạm vi của Chương trình tuân thủ​. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng những dịch vụ này và/hoặc quan tâm tới các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • Những trung tâm dữ liệu AWS nào nằm trong phạm vi đánh giá ISO 27018?

  Các Vùng ở Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California), AWS GovCloud (US), Canada (Miền trung), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (London), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Nam Mỹ (São Paulo), cũng như các vị trí biên AWS tại:

  Melbourne, Úc

  Sydney, Úc

  Rio de Janeiro, Brazil

  São Paulo, Brazil

  Montréal, Canada

  Toronto, Canada

  Hồng Kông, Trung Quốc

  London, Anh

  Marseille, Pháp

  Paris, Pháp

  Frankfurt, Đức

  Chennai, Ấn Độ

  Mumbai, Ấn Độ

  New Delhi, Ấn Độ

  Dublin, Ai-len

  Milan, Italy

  Osaka, Nhật Bản

  Tokyo, Nhật Bản

  Seoul, Hàn Quốc

  Amsterdam, Hà Lan

  Manila, Philippines

  Warsaw, Ba Lan

  Singapore

  Madrid, Tây Ban Nha

  Stockholm, Thụy Điển

  Đài Bắc, Đài Loan

  California, Hoa Kỳ

  Florida, Hoa Kỳ

  Georgia, Hoa Kỳ

  Illinois, Hoa Kỳ

  Indiana, Hoa Kỳ

  Missouri, Hoa Kỳ

  Nevada, Hoa Kỳ

  New Jersey, Hoa Kỳ

  New York, Hoa Kỳ

  Oregon, Hoa Kỳ

  Texas, Hoa Kỳ

  Virginia, Hoa Kỳ

  Washington, Hoa Kỳ

compliance-contactus-icon
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »