Tuân thủ ISO/IEC 27018:2019

Tổng quan

ISO/IEC 27018:2019 là bộ quy phạm thực hành tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên đám mây. Quy định này dựa trên tiêu chuẩn bảo mật thông tin ISO/IEC 27002 và cung cấp hướng dẫn thực hiện các kiểm soát ISO/IEC 27002 áp dụng cho Thông tin nhận dạng cá nhân (Personally Identifiable Information, PII) trên đám mây công cộng. Quy định này cũng cung cấp một bộ kiểm soát bổ sung và hướng dẫn kết hợp với mục đích đáp ứng những yêu cầu bảo vệ PII trên đám mây công cộng mà bộ kiểm soát ISO/IEC 27002 hiện có chưa đáp ứng được.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »