Yêu cầu thông tin của lực lượng hành pháp

Amazon biết rằng khách hàng cực kỳ quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, do vậy, chúng tôi tối ưu hóa sản phẩm của mình để thực hiện vấn đề này một cách đúng đắn cho khách hàng.

  • Amazon không tiết lộ thông tin khách hàng để đáp ứng yêu cầu của chính phủ, trừ khi chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ lệnh có hiệu lực và ràng buộc về mặt pháp lý. Trừ khi bị cấm làm vậy hoặc có dấu hiệu rõ ràng cho thấy có hành vi bất hợp pháp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ của Amazon, còn không, Amazon sẽ thông báo cho khách hàng trước khi tiết lộ thông tin nội dung.
  • Trong trường hợp cần hành động để bảo vệ khách hàng, chúng tôi sẽ làm vậy. Chúng tôi đã nhiều lần phản đối yêu cầu của chính phủ về thông tin khách hàng mà chúng tôi cho là quá đáng, từ đó giành được quyết định giúp đặt tiêu chuẩn pháp lý cho việc bảo vệ tiếng nói và lợi ích riêng tư của khách hàng. Chúng tôi cũng ủng hộ Quốc hội hiện đại hóa luật về quyền riêng tư đã lỗi thời để yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật phải xin lệnh khám xét từ tòa thì mới được lấy nội dung thông tin liên lạc của khách hàng. Đó là một tiêu chuẩn phù hợp và là tiêu chuẩn chúng tôi tuân theo.
  • Mặc dù có thừa nhận nhu cầu chính đáng của cơ quan hành pháp nhằm mục đích điều tra hoạt động tội phạm và khủng bố, đồng thời cộng tác với họ khi họ tuân thủ các biện pháp bảo vệ hợp pháp để tiến hành công việc điều tra như vậy, chúng tôi phản đối việc pháp luật đặt ra hoặc nghiêm cấm các công nghệ bảo mật hay mã hóa mà sẽ có tác động làm suy yếu mức độ bảo mật của sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ mà khách hàng của chúng tôi sử dụng, cho dù họ là người dùng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp. Đối với khách hàng của AWS, chúng tôi cung cấp khả năng mã hóa mạnh mẽ làm một trong nhiều tính năng bảo mật tiêu chuẩn, đồng thời, chúng tôi cung cấp cho họ tùy chọn quản lý khóa mã hóa của chính mình. Chúng tôi phát hành tài liệu về thực hành bảo mật tốt nhất trên trang web của mình và khuyến khích khách hàng sử dụng những biện pháp này để bảo vệ nội dung nhạy cảm.
  • Chúng tôi là thành viên của nhiều tổ chức chú trọng vào việc bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo tính bảo mật, bên cạnh đó, AWS nói riêng đã đạt được nhiều chứng nhận và được công nhận trên phạm vi quốc tế, thể hiện việc tuân thủ các khuôn khổ bảo đảm của bên thứ ba. Khách hàng AWS có quyền kiểm soát đối với nội dung của mình và nơi lưu trữ nội dung.

Bạn có thể tìm thấy Báo cáo yêu cầu thông tin về Amazon ở đây.


Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »