Amazon GuardDuty

Bảo vệ tài khoản AWS của bạn với dịch vụ phát hiện mối đe dọa thông minh

Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày

Đạt được khả năng nhận biết trên toàn bộ tổ chức về các mối đe dọa có thể xảy ra chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

Nhanh chóng phơi bày các mối đe dọa với dịch vụ phát hiện mối đe dọa thông minh của AWS, các mô hình hành vi và nguồn cấp dữ liệu bảo mật của bên thứ ba.

Giảm thiểu sớm các mối đe dọa bằng cách kích hoạt các phản hồi tự động.

Cách thức hoạt động

Amazon GuardDuty là dịch vụ phát hiện mối đe dọa liên tục theo dõi khối lượng công việc và tài khoản AWS của bạn để phát hiện hoạt động có hại, đồng thời cung cấp các phát hiện bảo mật chi tiết nhằm nhận biết và khắc phục.
Amazon GuardDuty - Cách thức hoạt động
 Nhấp vào để phóng to

Trường hợp sử dụng

Ngừng hoạt động trái phép


Bảo vệ chống lại việc sử dụng thông tin đăng nhập bị xâm phạm, hành vi truy cập dữ liệu bất thường trong Amazon Simple Storage Service (S3), các lệnh gọi API từ những địa chỉ IP có hại đã biết và hơn thế nữa.

Cho phép phân tích và theo dõi liên tục

Nắm được thông tin chuyên sâu về các sự kiện bảo mật với những phát hiện cung cấp ngữ cảnh, siêu dữ liệu và thông tin chi tiết về các tài nguyên bị ảnh hưởng.

Đơn giản hóa việc điều tra


Nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ của các hoạt động đáng ngờ bằng tiện ích tích hợp bảng điều khiển của Amazon GuardDuty với Amazon Detective.

Cách bắt đầu sử dụng

Xem video hướng dẫn tóm tắt

Tìm hiểu cách dễ dàng thêm và sử dụng Amazon GuardDuty để giúp phát hiện các vấn đề bảo mật tiềm ẩn trong quá trình triển khai AWS của bạn.

Xem video »

Khám phá các tính năng của Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty là dịch vụ phát hiện mối đe dọa giúp bạn liên tục theo dõi và bảo vệ tài khoản AWS cũng như khối lượng công việc một cách chính xác và dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm »

Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày

Dùng thử Amazon GuardDuty trong 30 ngày mà không mất phí. Bạn sẽ nhận được quyền truy cập đầy đủ vào các tính năng của GuardDuty và các kết quả phát hiện trong quá trình dùng thử miễn phí.

Dùng thử miễn phí »

Khám phá thêm về AWS