Amazon Aurora

Hiệu suất cao chưa từng có và độ sẵn sàng ở quy mô toàn cầu, cùng khả năng tương thích hoàn toàn với MySQL và PostgreSQL

Tại sao nên chọn Amazon Aurora?

Amazon Aurora cung cấp hiệu suất cao chưa từng có và độ sẵn sàng ở quy mô toàn cầu với khả năng tương thích hoàn toàn với MySQL và PostgreSQL với chi phí bằng 1/10 chi phí cơ sở dữ liệu thương mại. Aurora có thông lượng gấp 5 lần MySQL và gấp 3 lần PostgreSQL. Aurora có các tiêu chuẩn tuân thủ bao quát và khả năng bảo mật tốt nhất trong phân khúc. Aurora cung cấp khả năng phục hồi kho lưu trữ bằng cách khiến dữ liệu trở nên bền vững trên 3 AZ (khách hàng chỉ trả tiền cho 1 bản sao). Aurora có độ sẵn sàng lên tới 99,99% và khách hàng có thể tiếp cận hiệu suất đọc cục bộ với Cơ sở dữ liệu toàn cầu khi được triển khai trên các Khu vực AWS. Với đặc trưng phi máy chủ, Aurora có thể mở rộng lên hàng trăm nghìn giao dịch trong chưa đến một giây. Tích hợp không ETL của Aurora với Amazon Redshift cung cấp các phân tích về dữ liệu giao dịch gần như trong thời gian thực.

Cách thức hoạt động

Amazon Aurora cung cấp khả năng bảo mật tích hợp, sao lưu liên tục, điện toán phi máy chủ, tối đa 15 bản sao chỉ có quyền đọc, sao chép tự động nhiều Khu vực và tích hợp với các dịch vụ AWS khác.
Giới thiệu về Amazon Aurora (1:46)
Giới thiệu về Amazon Aurora
Amazon Aurora là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được xây dựng cho nền tảng đám mây với khả năng tương thích hoàn toàn với MySQL và PostgreSQL. Aurora mang đến cho bạn hiệu suất và độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu cấp thương mại với giá chỉ bằng một phần mười.
Giới thiệu về Amazon Aurora
Amazon Aurora là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được xây dựng cho nền tảng đám mây với khả năng tương thích hoàn toàn với MySQL và PostgreSQL. Aurora mang đến cho bạn hiệu suất và độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu cấp thương mại với giá chỉ bằng một phần mười.

Trường hợp sử dụng

Vận hành các ứng dụng dành cho doanh nghiệp, chẳng hạn như các ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), chuỗi cung ứng và thanh toán với độ sẵn sàng và hiệu suất cao.
Hỗ trợ các ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) đáng tin cậy, hiệu suất cao và nhiều đối tượng thuê với khả năng thay đổi quy mô phiên bản và dung lượng lưu trữ linh hoạt.
Phát triển các ứng dụng quy mô Internet - chẳng hạn như trò chơi trên di động, ứng dụng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến - đòi hỏi có khả năng thay đổi quy mô và phục hồi ở nhiều Khu vực.
Không cần động tay vào việc quản lý dung lượng và chỉ thanh toán cho mức dung lượng đã dùng, với khả năng thay đổi quy mô tức thời và chi tiết để tiết kiệm đến 90% chi phí.

Khám phá thêm về AWS