Amazon Aurora

Hiệu suất cao chưa từng có và độ sẵn sàng ở quy mô toàn cầu, cùng khả năng tương thích hoàn toàn với MySQL và PostgreSQL

Cách thức hoạt động

Amazon Aurora cung cấp khả năng bảo mật tích hợp, sao lưu liên tục, điện toán phi máy chủ, tối đa 15 bản sao chỉ có quyền đọc, sao chép tự động nhiều Khu vực và tích hợp với các dịch vụ AWS khác.
Giới thiệu về Amazon Aurora (1:46)
Giới thiệu về Amazon Aurora
Amazon Aurora là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được xây dựng cho nền tảng đám mây với khả năng tương thích hoàn toàn với MySQL và PostgreSQL. Aurora mang đến cho bạn hiệu suất và độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu cấp thương mại với giá chỉ bằng một phần mười.
Giới thiệu về Amazon Aurora
Amazon Aurora là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được xây dựng cho nền tảng đám mây với khả năng tương thích hoàn toàn với MySQL và PostgreSQL. Aurora mang đến cho bạn hiệu suất và độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu cấp thương mại với giá chỉ bằng một phần mười.

Trường hợp sử dụng

Hiện đại hóa ứng dụng dành cho doanh nghiệp

Vận hành các ứng dụng dành cho doanh nghiệp, chẳng hạn như các ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), chuỗi cung ứng và thanh toán với độ sẵn sàng và hiệu suất cao.

Xây dựng ứng dụng SaaS

Hỗ trợ các ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) đáng tin cậy, hiệu suất cao và nhiều đối tượng thuê với khả năng thay đổi quy mô phiên bản và dung lượng lưu trữ linh hoạt.

Triển khai ứng dụng phân tán toàn cầu

Phát triển các ứng dụng quy mô Internet - chẳng hạn như trò chơi trên di động, ứng dụng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến - đòi hỏi có khả năng thay đổi quy mô và phục hồi ở nhiều Khu vực.

 

Ứng dụng công nghệ phi máy chủ

Không cần động tay vào việc quản lý dung lượng và chỉ thanh toán cho mức dung lượng đã dùng, với khả năng thay đổi quy mô tức thời và chi tiết để tiết kiệm đến 90% chi phí.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Aurora

Xem lại các tính năng chính như phi máy chủ, Global Database, v.v.

Tìm hiểu thêm »

Bắt đầu với hướng dẫn 10 phút

Tìm hiểu Amazon Aurora bằng hướng dẫn đơn giản.

Xem nội dung đào tạo thực hành »

Bắt đầu xây dựng với Amazon Aurora

Tìm hiểu Hướng dẫn sử dụng Amazon Aurora để bắt đầu.

Đọc hướng dẫn »

Khám phá thêm về AWS