AWS Database Migration Service

Được khách hàng toàn cầu tin tưởng sử dụng để di chuyển hơn 1 triệu cơ sở dữ liệu với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu

Cách thức hoạt động

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS (AWS DMS) là một dịch vụ di chuyển và sao chép được quản lý, giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu và khối lượng công việc phân tích của mình sang AWS một cách nhanh chóng, bảo mật và với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu và không tổn thất dữ liệu. AWS DMS hỗ trợ di chuyển giữa hơn 20 cơ sở dữ liệu và công cụ phân tích, chẳng hạn như Oracle đến Amazon Aurora MySQL-Phiên bản tương thích, MySQL đến Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDS) Amazon cho MySQL, Microsoft SQL Server đến Amazon Aurora PostgreSQL-Phiên bản tương thích, MongoDB đến Amazon DocumentDB (với khả năng tương thích MongoDB), Oracle đến Amazon Redshift cũng như Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon.

  • Di chuyển không đồng nhất
  • Sơ đồ minh họa cách AWS DMS di chuyển lược đồ nguồn của bạn đến cơ sở dữ liệu đích bằng cách sử dụng AWS DMS Fleet Advisor, Chuyển đổi lược đồ của AWS DMS và các tác vụ di chuyển theo một dịch vụ được quản lý.
  • Di chuyển đồng nhất
  • Sơ đồ minh họa cách AWS DMS di chuyển lược đồ nguồn của bạn đến cơ sở dữ liệu đích bằng cách sử dụng AWS DMS Fleet Advisor, Công cụ chuyển đổi lược đồ AWS và các tác vụ di chuyển.

Trường hợp sử dụng

Chuyển sang cơ sở dữ liệu được quản lý

Di chuyển từ các cơ sở dữ liệu cũ hoặc tại chỗ sang những dịch vụ đám mây được quản lý thông qua một quy trình di chuyển được đơn giản hóa, loại bỏ các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu không mang lại lợi thế cạnh tranh.

Di chuyển bất kỳ cơ sở dữ liệu nào với hướng dẫn di chuyển từng bước của chúng tôi »

Loại bỏ chi phí cấp phép và thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng

Hiện đại hóa sang cơ sở dữ liệu được xây dựng cho mục đích nhất định để đổi mới và xây dựng nhanh hơn cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào trên quy mô lớn mà chỉ mất một phần mười chi phí.

Tìm hiểu cách DMS giúp khách hàng di chuyển sang các cơ sở dữ liệu nguồn mở và NoSQL »

Sao chép các thay đổi liên tục

Tạo bản dự phòng cho các cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu trọng yếu của doanh nghiệp để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và chống mất dữ liệu.

Đọc về sao chép dữ liệu và các phương pháp hay nhất khác về DMS »

Cải thiện việc tích hợp nhờ hồ dữ liệu

Xây dựng hồ dữ liệu và thực hiện xử lý dữ liệu thay đổi từ kho dữ liệu của bạn theo thời gian thực.

Tìm hiểu cách DMS phối hợp với Amazon Kinesis và Amazon S3 »

Cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm về AWS DMS

Hiểu cách AWS DMS thực hiện di chuyển cơ sở dữ liệu đồng nhất và không đồng nhất.

Xem hướng dẫn từng bước

Đọc Hướng dẫn sử dụng AWS DMS để bắt đầu di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hiện có của bạn.

Bắt đầu với AWS DMS

Dùng thử AWS DMS với Bậc miễn phí của AWS.


Khám phá thêm về AWS