AWS Database Migration Service

Di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn sang AWS với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu

Hơn 625.000 cơ sở dữ liệu được di chuyển thông qua AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service (AWS DMS) giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách nhanh chóng và bảo mật. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn duy trì toàn bộ hoạt động trong quá trình di chuyển, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của các ứng dụng phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu đó. AWS Database Migration Service có thể di chuyển dữ liệu của bạn qua lại giữa các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất.

AWS Database Migration Service hỗ trợ các tác vụ di chuyển đồng nhất, ví dụ như Oracle sang Oracle cũng như di chuyển không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau, ví dụ như Oracle hoặc Microsoft SQL Server sang Amazon Aurora. Với AWS Database Migration Service, bạn cũng có thể liên tục sao chép dữ liệu với độ trễ thấp từ bất kỳ nguồn được hỗ trợ nào sang bất kỳ đích được hỗ trợ nào. Ví dụ: bạn có thể sao chép từ nhiều nguồn sang Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) để xây dựng giải pháp hồ dữ liệu có độ sẵn sàng và khả năng mở rộng cao. Bạn cũng có thể hợp nhất cơ sở dữ liệu vào một kho chứa dữ liệu quy mô tính bằng petabyte bằng cách truyền trực tiếp dữ liệu sang Amazon Redshift. Tìm hiểu thêm về các cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở dữ liệu đích được hỗ trợ.

Giới thiệu về AWS Database Migration Service (1:33)

Lợi ích

Dễ sử dụng

Sử dụng AWS Database Migration Service rất đơn giản. Bạn hầu như không cần phải cài đặt bất kỳ trình điều khiển hay ứng dụng nào và cũng không cần phải thay đổi cơ sở dữ liệu nguồn. Bạn có thể bắt đầu di chuyển cơ sở dữ liệu chỉ bằng vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Một khi hoạt động di chuyển đã bắt đầu, DMS sẽ giải quyết tất cả những vấn đề phức tạp trong quá trình di chuyển bao gồm tự động sao chép các thay đổi dữ liệu phát sinh trong cơ sở dữ liệu nguồn trong quá trình di chuyển. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ này để sao chép dữ liệu liên tục với độ đơn giản tương đương.

Thời gian ngừng hoạt động tối thiểu

AWS Database Migration Service giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS mà gần như không có thời gian ngừng hoạt động. Tất cả những thay đổi về dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu nguồn phát sinh trong quá trình di chuyển được sao chép liên tục tới cơ sở dữ liệu đích, cho phép cơ sở dữ liệu nguồn vẫn duy trì toàn bộ hoạt động trong quá trình di chuyển. Sau khi quá trình di chuyển cơ sở dữ liệu hoàn tất, cơ sở dữ liệu đích sẽ vẫn được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu nguồn trong thời gian bạn chọn, điều này cho phép bạn chuyển đổi cơ sở dữ liệu khi phù hợp.

Hỗ trợ những cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất

AWS Database Migration Service có thể di chuyển dữ liệu của bạn đến và từ hầu hết các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng phổ biến. Dịch vụ này hỗ trợ di chuyển đồng nhất như từ Oracle tới Oracle, cũng như di chuyển không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau, như từ Oracle đến Amazon Aurora. Việc di chuyển có thể diễn ra từ cơ sở dữ liệu tại chỗ đến Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) hay Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), cơ sở dữ liệu hoạt động trên EC2 đến RDS, hoặc ngược lại, cũng như từ một cơ sở dữ liệu RDS đến một cơ sở dữ liệu RDS khác. Dịch vụ cũng có thể di chuyển dữ liệu giữa SQL, NoSQL và các dữ liệu đích dạng văn bản.

Chi phí thấp

AWS Database Migration Service là một dịch vụ có chi phí thấp. Bạn chỉ phải trả cho những tài nguyên điện toán sử dụng trong quá trình di chuyển và bất kỳ lưu trữ nhật ký nào khác. Có thể di chuyển một cơ sở dữ liệu cỡ terabyte chỉ với 3 USD. Việc di chuyển này áp dụng cho cả di chuyển đồng nhất và không đồng nhất bất kỳ cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ. Phương thức này khác hẳn các phương thức di chuyển cơ sở dữ liệu truyền thống có thể rất đắt đỏ.

Sao chép liên tục

Bạn có thể thiết lập một tác vụ DMS để di chuyển một lần hoặc sao chép liên tục. Tác vụ sao chép liên tục giữ cho cơ sở dữ liệu nguồn và đích của bạn được đồng bộ hóa. Sau khi thiết lập, tác vụ sao chép này sẽ liên tục áp dụng các thay đổi nguồn cho cơ sở dữ liệu đích với độ trễ tối thiểu. Tất cả các tính năng DMS như xác nhận và biến đổi dữ liệu đều có sẵn cho bất kỳ tác vụ sao chép nào.

Độ tin cậy

AWS Database Migration Service có tính bền vững và khả năng tự phục hồi cao. AWS Database Migration Service giám sát liên tục các cơ sở dữ liệu nguồn và đích, kết nối mạng và phiên bản sao chép. Trong trường hợp gián đoạn, dịch vụ tự động khởi động lại quy trình và tiếp tục di chuyển từ điểm dừng do gián đoạn. Lựa chọn Multi-AZ giúp bạn luôn sẵn sàng trong việc di chuyển cơ sở dữ liệu cũng như sao chép dữ liệu một cách liên tục nhờ cho phép sao chép dự phòng các phiên bản.

Trường hợp sử dụng

Di chuyển cơ sở dữ liệu đồng nhất

Khi di chuyển cơ sở dữ liệu đồng nhất, các công cụ cơ sở dữ liệu nguồn và đích sẽ giống hoặc tương thích với nhau — như từ Oracle tới Amazon RDS for Oracle, từ MySQL tới Amazon Aurora, MySQL tới Amazon RDS for MySQL hoặc từ Microsoft SQL Server tới Amazon RDS for SQL Server. Do cấu trúc lược đồ, loại dữ liệu và mã cơ sở dữ liệu tương thích giữa các cơ sở dữ liệu nguồn và đích, loại di chuyển này là quy trình một bước. Bạn tạo một tác vụ di chuyển với các kết nối tới cơ sở dữ liệu nguồn và đích rồi sau đó bắt đầu di chuyển bằng cách nhấn nút. AWS Database Migration Service sẽ thực hiện phần việc còn lại. Cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, vận hành trên phiên bản Amazon EC2 hoặc có thể là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Cơ sở dữ liệu đích có thể nằm trong Amazon EC2 hoặc Amazon RDS.

Sơ đồ trường hợp sử dụng di chuyển cơ sở dữ liệu đồng nhất
Logo Verizon

Verizon dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp giải pháp truyền thông và công nghệ tiên tiến. “Verizon đang giúp khách hàng xây dựng cuộc sống tốt hơn, được kết nối hơn. Trên hành trình này, chúng tôi đang trải qua một cuộc đại cải cách về phương pháp quản lý cơ sở dữ liệu, chuyển đổi từ các giải pháp cơ sở dữ liệu thương mại đắt tiền, lạc hậu sang các tùy chọn hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Qua thử nghiệm, Amazon Aurora PostgreSQL đã thể hiện hiệu quả hoạt động tốt hơn so với PostgreSQL tiêu chuẩn nằm trên các phiên bản Amazon EC2, đồng thời chúng tôi phát hiện thấy AWS Database Migration Service và Schema Conversion Tool hiệu quả hơn trong việc xác định các vùng chuyển đổi dữ liệu cần chú ý đặc biệt trong quá trình di chuyển.” – Shashidhar Sureban, Phó Giám đốc Kỹ thuật Cơ sở Dữ liệu, Verizon.

Di chuyển cơ sở dữ liệu không đồng nhất

Khi di chuyển dữ liệu không đồng nhất, các công cụ cơ sở dữ liệu nguồn và đích sẽ khác nhau — như trong trường hợp di chuyển từ Oracle sang Amazon Aurora, từ Oracle sang PostgreSQL hay từ Microsoft SQL Server sang MySQL. Trong trường hợp này, cấu trúc lược đồ, loại dữ liệu cũng như mã cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu nguồn và đích tương đối khác nhau nên cần phải chuyển đổi lược đồ và mã trước khi thực hiện hoạt động di chuyển dữ liệu. Điều này khiến cho việc di chuyển không đồng nhất trở thành quy trình hai bước. Trước tiên, sử dụng AWS Schema Conversion Tool để chuyển đổi lược đồ và mã nguồn sao cho khớp với lược đồ và mã của cơ sở dữ liệu đích. Sau đó, sử dụng AWS Database Migration Service để di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nguồn sang cơ sở dữ liệu đích. Tất cả những loại dữ liệu cần thiết sẽ được tự động chuyển đổi trong quá trình di chuyển. Cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, vận hành trên phiên bản Amazon EC2 hoặc có thể là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Cơ sở dữ liệu đích có thể nằm trong Amazon EC2 hoặc Amazon RDS.

Sơ đồ trường hợp sử dụng di chuyển cơ sở dữ liệu không đồng nhất
Logo Trimble

Trimble là công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp viễn thông di động. Họ đã đầu tư đáng kể vào phần cứng tại chỗ ở Bắc Mỹ và Châu Âu mà hiện đang chạy cơ sở dữ liệu Oracle. Thay vì làm mới phần cứng và gia hạn giấy phép, công ty này đã chọn di chuyển cơ sở dữ liệu lên AWS. Họ đã chạy AWS Schema Conversion Tool để phân tích lượng công sức cần bỏ ra, rồi di chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu lên dịch vụ PostgreSQL được quản lý trên Amazon RDS. “Theo ước tính, chúng tôi sẽ chi trả bằng khoảng một phần tư so với chi phí cho cơ sở hạ tầng riêng trước đây.” – Todd Hofert, Giám đốc Vận hành Cơ sở hạ tầng, Trimble.

Phát triển và kiểm thử

Có thể sử dụng AWS Database Migration Service để di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi đám mây nhằm mục đích phát triển. Có hai tình huống thường gặp. Đầu tiên là việc triển khai hệ thống phát triển, kiểm thử và sắp xếp trên AWS để tận dụng khả năng mở rộng quy mô và cung cấp nhanh của đám mây. Nhờ đó, nhà phát triển và nhà kiểm thử được phép sử dụng bản sao của dữ liệu sản xuất thực, sau đó sao chép những cập nhật trở lại hệ thống sản xuất tại chỗ. Trường hợp thứ hai là khi hệ thống phát triển là các hệ thống tại chỗ (thường trên máy tính xách tay cá nhân) và bạn di chuyển bản sao hiện tại của cơ sở dữ liệu sản xuất Đám mây AWS lên những hệ thống tại chỗ này — một lần hoặc liên tiếp. Bạn có thể tránh làm gián đoạn các quy trình DevOps hiện có trong khi vẫn đảm bảo cập nhật biểu diễn hệ thống sản xuất.

Sơ đồ trường hợp sử dụng phát triển và kiểm thử

Hợp nhất cơ sở dữ liệu

Bạn có thể sử dụng AWS Database Migration Service để hợp nhất nhiều cơ sở dữ liệu nguồn vào một cơ sở dữ liệu đích. Việc này có thể thực hiện cả với di chuyển đồng nhất và không đồng nhất và bạn có thể sử dụng tính năng này với tất cả các công cụ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ. Các cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, vận hành trên phiên bản Amazon EC2 hoặc có thể là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Các cơ sở dữ liệu nguồn cũng có thể được đặt rải rác ở những vị trí khác nhau. Ví dụ: một trong những cơ sở dữ liệu nguồn có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, trong khi cơ sở dữ liệu thứ hai nằm trong Amazon EC2 và cơ sở dữ liệu thứ ba là của Amazon RDS. Cơ sở dữ liệu đích có thể nằm trong Amazon EC2 hoặc Amazon RDS.

Sơ đồ trường hợp sử dụng hợp nhất cơ sở dữ liệu

Sao chép dữ liệu liên tục

Bạn có thể sử dụng AWS Database Migration Service để thực hiện sao chép dữ liệu liên tục. Sao chép dữ liệu liên tục được thực hiện trong vô số trường hợp bao gồm đồng bộ hóa phiên bản Khôi phục sau thảm họa, phân phối cơ sở dữ liệu địa lý và đồng bộ hóa môi trường Phát triển/Kiểm thử Bạn có thể sử dụng DMS để sao chép dữ liệu đồng nhất và không đồng nhất cho tất cả các công cụ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ. Các cơ sở dữ liệu nguồn hoặc đích có thể được đặt tại cơ sở của bạn bên ngoài AWS, vận hành trên phiên bản Amazon EC2 hoặc có thể là cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Bạn có thể sao chép dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu đơn lẻ tới một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu đích hay tổng hợp và sao chép dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu tới một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu đích.

Sơ đồ trường hợp sử dụng sao chép dữ liệu liên tục
Logo Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ

Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ (VA) xử lý hàng trăm nghìn Đơn thư từ Cựu chiến binh mỗi năm. “Hệ thống xử lý đơn thư của chúng tôi, VACOLS, bao gồm 20 triệu hồ sơ được lưu trong cơ sở dữ liệu 11g của Oracle. Hệ thống có tuổi đời trên 20 năm và đang trong quá trình được hiện đại hóa. Trong thời gian này, chúng tôi cần đảm bảo rằng dữ liệu được sao chép bảo mật lên đám mây để lưu giữ an toàn. Chúng tôi đang sử dụng AWS DMS để sao chép cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu RDS Oracle trên AWS GovCloud trong một đợt triển khai Multi-AZ. Công việc thiết lập này đảm bảo dữ liệu của VACOLS được bảo lưu, bảo mật và có độ sẵn sàng cao trên đám mây, điều này là một thắng lợi thực sự cho VA và cho các Cựu chiến binh của chúng tôi, những người đã tin tưởng chúng tôi trong việc lưu giữ an toàn thông tin của họ.” – Alan Ning, Kỹ sư ổn định trang web, Hoa Kỳ. Dịch vụ kỹ thuật số.

Apps-Associates-Logo_200x100

Apps Associate là Đối tác APN và là chuyên gia Oracle. Họ có thể di chuyển khối lượng công việc của doanh nghiệp sang đám mây, qua đó giải phóng thời gian để khách hàng tập trung vào các sáng kiến mang lại giá trị cao.

Liên hệ »

onica

Onica là Đối tác APN có thể giúp bạn triển khai những phương pháp tốt nhất để phát triển ứng dụng hiện đại bằng Amazon Aurora. Nhờ đó, bạn có thể đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp và khách hàng.

Liên hệ »

200x100_navisite_clckwrk

Chúng tôi triển khai Oracle trên AWS...Thực tế là như vậy! Các ứng dụng, ngăn xếp kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và di chuyển sang Amazon Aurora.

Liên hệ »

2nd Watch

Với tư cách là Đối tác tư vấn cao cấp của AWS có Năng lực di chuyển, 2nd Watch giúp doanh nghiệp thiết kế, triển khai và quản lý các giải pháp đám mây, đồng thời luôn luôn giám sát khối lượng công việc quan trọng của doanh nghiệp.

Liên hệ »

Bài viết và bài đăng trên blog

DDB2
Arun Thiagarajan và Mahesh Kansara
Ngày 20 tháng 9 năm 2018
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Truy cập trang giá

Khám phá các tùy chọn giá cả dành cho AWS Database Migration Service.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Hãy dùng thử DMS miễn phí

Xem cách bạn có thể dùng thử DMS miễn phí.

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu với AWS Database Migration Service.

Đăng nhập