Câu hỏi chung

Câu hỏi: Amazon Aurora là gì?

Amazon Aurora là một công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ kết hợp tốc độ và độ tin cậy của cơ sở dữ liệu thương mại cao cấp với tính đơn giản và hiệu quả về mặt chi phí của cơ sở dữ liệu nguồn mở. Amazon Aurora MySQL có hiệu năng cao hơn đến năm lần so với MySQL mà không đòi hỏi bất kỳ thay đổi nào đối với ứng dụng MySQL; tương tự, Amazon Aurora PostgreSQL có hiệu năng cao hơn đến ba lần so với PostgreSQL. Amazon RDS quản lý cơ sở dữ liệu Amazon Aurora, xử lý những công việc tốn nhiều thời gian như cung cấp phần cứng, vá lỗi phần mềm, sao lưu, khôi phục, phát hiện lỗi và sửa chữa. Bạn chỉ cần trả một khoản phí tháng cho từng phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon Aurora bạn sử dụng. Không phải trả phí trả trước hay cam kết lâu dài.

Câu hỏi: "Tương thích với MySQL" có nghĩa là gì?

"Tương thích với MySQL" nghĩa là bạn có thể sử dụng hầu hết các đoạn mã, ứng dụng, trình điều khiển và công cụ bạn đã và đang sử dụng với các cơ sở dữ liệu MySQL của mình với Aurora mà gần như không cần thay đổi gì. Công cụ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora được thiết kế để tương thích cấp cơ bản với MySQL 5.6 và 5.7 bằng cách sử dụng công cụ lưu trữ InnoDB. Một số tính năng của MySQL như công cụ lưu trữ MyISAM không có trên Amazon Aurora.

Câu hỏi: “Tương thích với PostgreSQL” nghĩa là gì?

"Tương thích với PostgreSQL" nghĩa là bạn có thể sử dụng hầu hết các mã, ứng dụng, trình điều khiển và công cụ bạn đã và đang sử dụng với các cơ sở dữ liệu PostgreSQL của mình với Aurora mà gần như không cần thay đổi gì. Công cụ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora được thiết kế để tương thích cấp cơ bản với PostgreSQL 9.6 trở lên và hỗ trợ cùng một bộ tiện ích mở rộng PostgreSQL được hỗ trợ với RDS cho PostgreSQL 9.6 trở lên, giúp việc di chuyển ứng dụng giữa hai công cụ trở nên dễ dàng.

Câu hỏi: Làm thế nào để dùng thử Amazon Aurora?

Để dùng thử Amazon Aurora, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển AWS, chọn RDS trong danh mục Cơ sở dữ liệu rồi chọn Amazon Aurora làm công cụ cơ sở dữ liệu của bạn.

Câu hỏi: Amazon Aurora có mức phí là bao nhiêu?

Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin giá cả hiện tại.

Câu hỏi: Amazon Aurora sao chép từng khúc của ổ đĩa cơ sở dữ liệu của tôi thành sáu phần trên ba Vùng sẵn sàng. Điều đó có nghĩa là giá lưu trữ được áp dụng cho tôi sẽ bị đội lên ba hoặc sáu lần so với giá được hiển thị trên trang giá, đúng không?

Không. Việc sao chép của Amazon Aurora đã được gộp vào trong giá. Bạn được tính phí theo dung lượng lưu trữ mà cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng trên lớp cơ sở dữ liệu, chứ không phải dung lượng lưu trữ được sử dụng trong lớp lưu trữ ảo hóa của Amazon Aurora.

Câu hỏi: Amazon Aurora được cung cấp ở khu vực AWS nào?

Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin về khu vực và giá cả hiện tại.

Câu hỏi: Tôi có thể di chuyển từ MySQL sang Amazon Aurora và ngược lại không?

Trong trường hợp này, bạn có nhiều lựa chọn. Bạn có thể sử dụng tiện ích mysqldump tiêu chuẩn để xuất dữ liệu từ MySQL rồi sử dụng tiện tích mysqlimport để nhập dữ liệu vào Amazon Aurora và ngược lại. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng di chuyển Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu của Amazon RDS để di chuyển bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu RDS MySQL sang Amazon Aurora bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS. Với hầu hết khách hàng, quá trình di chuyển sẽ mất chưa đến một giờ, tuy nhiên, thời lượng thực tế phụ thuộc vào định dạng và kích cỡ bộ dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Các phương pháp thực hành tốt nhất để di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon Aurora

Câu hỏi: Tôi có thể di chuyển từ PostgreSQL sang Amazon Aurora và ngược lại không?

Trong trường hợp này, bạn có nhiều lựa chọn. Bạn có thể sử dụng tiện ích pg_dump tiêu chuẩn để xuất dữ liệu từ PostgreSQL rồi sử dụng tiện tích pg_restore để nhập dữ liệu vào Amazon Aurora và ngược lại. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng di chuyển Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu của Amazon RDS để di chuyển bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu RDS PostgreSQL sang Amazon Aurora bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS. Với hầu hết khách hàng, quá trình di chuyển sẽ mất chưa đến một giờ, tuy nhiên, thời lượng thực tế phụ thuộc vào định dạng và kích cỡ bộ dữ liệu.

Câu hỏi: Amazon Aurora có tham gia Bậc miễn phí của AWS không?

Vào thời điểm này thì không. Bậc miễn phí của AWS dành cho Amazon RDS đem đến nhiều lợi ích cho Phiên bản CSDL Micro; Amazon Aurora hiện không hỗ trợ Phiên bản CSDL Micro. Vui lòng tham khảo trang giá của chúng tôi để biết thông tin giá cả hiện tại.

Câu hỏi: I/O trong Amazon Aurora là gì và được tính như thế nào?

I/O là các hoạt động vào/ra được công cụ cơ sở dữ liệu Aurora thực hiện trên lớp lưu trữ ảo hóa sử dụng SSD. Mỗi hoạt động đọc trang của cơ sở dữ liệu được tính là một lượt I/O. Công cụ cơ sở dữ liệu Aurora xuất lệnh đọc lớp lưu trữ để tìm nạp các trang cơ sở dữ liệu không có trong bộ nhớ đệm. Nếu lưu lượng truy vấn của bạn có thể được phân phối hoàn toàn từ bộ nhớ hoặc bộ nhớ đệm, bạn sẽ không bị tính phí truy xuất cho tất cả trang dữ liệu từ bộ nhớ. Nếu lưu lượng truy vấn của bạn không thể được phân phối hoàn toàn từ bộ nhớ, bạn sẽ bị tính phí cho tất cả trang dữ liệu cần được truy xuất từ bộ nhớ. Mỗi trang cơ sở dữ liệu có dung lượng 16 KB trong Aurora MySQL và 8 KB trong Aurora PostgreSQL.

Aurora được thiết kế để loại bỏ các hoạt động I/O không cần thiết nhằm giảm chi phí mà vẫn bảo đảm tài nguyên sẵn sàng sử dụng để phục vụ lưu lượng đọc/ghi. I/O ghi chỉ được sử dụng khi tiếp tục hoàn tác các bản ghi nhật ký trong Aurora MySQL hoặc ghi trước bản ghi nhật ký trong Aurora PostgreSQL vào lớp lưu trữ nhằm mục đích giúp hoạt động ghi bền bỉ hơn. I/O ghi được tính theo đơn vị 4 KB. Ví dụ: bản ghi nhật ký có dung lượng 1.024 byte sẽ được tính là một I/O hoạt động. Tuy nhiên, nếu bản ghi nhật ký lớn hơn 4 KB, cần nhiều hơn 1 hoạt động I/O ghi để tiếp tục bản ghi. Các hoạt động ghi đồng thời có bản ghi nhật ký nhỏ hơn 4 KB có thể được nhóm vào cùng nhau bằng công cụ cơ sở dữ liệu Aurora nhằm tối ưu hóa lượng tiêu thụ I/O nếu các hoạt động này được tiếp tục trong cùng một nhóm bảo vệ lưu trữ. Không giống như các công cụ cơ sở dữ liệu truyền thống, Aurora không bao giờ đẩy trang dữ liệu bẩn vào kho lưu trữ.

Giờ thì bạn đã có thể xem phiên bản Aurora của mình đang tiêu thụ bao nhiêu yêu cầu I/O bằng cách truy cập Bảng điều khiển AWS. Để tìm lượng tiêu thụ I/O, hãy vào mục RDS của bảng điều khiển, tìm trong danh sách phiên bản, chọn phiên bản Aurora rồi tìm các chỉ số "Hoạt động đọc có tính phí" và "Hoạt động ghi có tính phí" trong mục theo dõi.

Câu hỏi: Tôi có phải thay đổi trình điều khiển máy khách thì mới sử dụng được Amazon Aurora PostgreSQL không?

Không, Amazon Aurora sẽ hoạt động với các trình điều khiển cơ sở dữ liệu PostgreSQL tiêu chuẩn.

Hiệu năng

Câu hỏi: "Hiệu năng cao hơn gấp năm lần so với MySQL" nghĩa là gì?

Amazon Aurora giúp tăng hiệu năng MySQL đáng kể bằng cách tích hợp chặt chẽ công cụ cơ sở dữ liệu với lớp lưu trữ ảo hóa dựa trên SSD chuyên dụng cho khối lượng công việc liên quan đến cơ sở dữ liệu, từ đó giảm lượng ghi vào hệ thống lưu trữ, giảm thiểu tranh chấp khóa và loại bỏ sự chậm trễ do các luồng quy trình cơ sở dữ liệu gây ra. Những thử nghiệm của chúng tôi với SysBench trên các phiên bản r3.8xlarge cho thấy Amazon Aurora đạt tốc độ 500.000 SELECT/giây và 100.000 UPDATE/giây, cao hơn năm lần so với MySQL chạy cùng chương trình quy chuẩn trên cùng phần cứng. Hướng dẫn chi tiết về chương trình quy chuẩn này cũng như cách thức tự nhân rộng chương trình có trong Hướng dẫn quy chuẩn hiệu năng Amazon Aurora MySQL.

Câu hỏi: "Hiệu năng cao hơn gấp ba lần so với PostgreSQL" nghĩa là gì?

Amazon Aurora giúp tăng hiệu năng PostgreSQL đáng kể bằng cách tích hợp chặt chẽ công cụ cơ sở dữ liệu với khối lượng công việc cơ sở dữ liệu chuyên dụng có lớp lưu trữ ảo hóa sử dụng ổ đĩa SSD, giảm thiểu lượt ghi vào hệ thống lưu trữ, giảm thiểu xung đột khóa và loại bỏ sự chậm trễ cho các luồng tiến trình cơ sở dữ liệu gây ra. Các thử nghiệm của chúng tôi với SysBench trên các phiên bản r4.16xlarge cho thấy Amazon Aurora đạt tốc độ SELECT/giây và UPDATE/giây cao hơn ba lần so với PostgreSQL chạy cùng chương trình quy chuẩn trên cùng phần cứng. Hướng dẫn chi tiết về chương trình quy chuẩn này và cách tự thực hiện lại được cung cấp trong Hướng dẫn quy chuẩn hiệu năng Amazon Aurora PostgreSQL.

Câu hỏi: Làm thế nào để tối ưu hóa khối lượng công việc cơ sở dữ liệu cho Amazon Aurora MySQL?

Amazon Aurora được thiết kế tương thích với MySQL, do đó, các ứng dụng và công cụ MySQL có thể chạy mà không cần sửa đổi gì thêm. Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà Amazon Aurora sẽ giúp cải thiện hiệu năng của MySQL là khi làm việc với nhiều khối lượng công việc đồng thời. Để tăng tối đa thông lượng của khối lượng công việc trên Amazon Aurora, bạn nên dựng các ứng dụng sao cho có thể xử lý số lượng lớn truy vấn và giao dịch đồng thời.

Câu hỏi: Làm thế nào để tối ưu hóa khối lượng công việc cơ sở dữ liệu cho Amazon Aurora PostgreSQL?

Amazon Aurora được thiết kế tương thích với PostgreSQL, do đó, các ứng dụng và công cụ PostgreSQL có thể chạy mà không cần sửa đổi gì thêm. Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà Amazon Aurora sẽ giúp cải thiện hiệu năng của PostgreSQL là khi làm việc với nhiều khối lượng công việc đồng thời. Để tăng tối đa thông lượng của khối lượng công việc trên Amazon Aurora, bạn nên dựng các ứng dụng sao cho có thể xử lý số lượng lớn truy vấn và giao dịch đồng thời.

Phần cứng và thay đổi quy mô

Câu hỏi: Giới hạn dung lượng lưu trữ lớn nhất và nhỏ nhất của cơ sở dữ liệu Amazon Aurora là bao nhiêu?

Dung lượng lưu trữ nhỏ nhất là 10 GB. Tùy theo mức sử dụng cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ Amazon Aurora của bạn sẽ tự động tăng đến tối đa 128 GB với gia số 10 GB, mà không ảnh hưởng gì đến hiệu năng của cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ không cần phải dự phòng trước dung lượng lưu trữ.

Câu hỏi: Làm thế nào để thay đổi quy mô tài nguyên điện toán của tôi tương ứng với phiên bản Cơ sở dữ liệu của Amazon Aurora?

Bạn có thể thay đổi quy mô tài nguyên điện toán được phân bổ cho phiên bản cơ sở dữ liệu bằng Bảng điều khiển quản lý AWS bằng cách chọn phiên bản CSDL mong muốn rồi nhấp vào nút Chỉnh sửa. Tài nguyên bộ nhớ và CPU được sửa đổi bằng cách thay đổi lớp phiên bản CSDL.

Khi điều chỉnh lớp phiên bản CSDL, các thay đổi bạn yêu cầu sẽ được áp dụng trong khoảng thời gian bảo trì do bạn xác định. Hoặc, bạn có thể sử dụng cờ “Áp dụng ngay lập tức” để áp dụng các yêu cầu thay đổi quy mô ngay lập tức. Cả hai lựa chọn đều ảnh hưởng đến khả năng sử dụng trong vài phút do hoạt động thay đổi quy mô diễn ra. Hãy ghi nhớ rằng bất kỳ thay đổi đang chờ xử lý nào của hệ thống cũng sẽ được áp dụng theo.

Sao lưu và phục hồi

Câu hỏi: Làm thế nào để kích hoạt sao lưu dự phòng cho phiên bản Cơ sở dữ liệu của tôi?

Tính năng tạo bản sao lưu tự động luôn được bật trên phiên bản CSDL của Amazon Aurora. Bản sao lưu không ảnh hưởng đến hiệu năng của cơ sở dữ liệu.

Câu hỏi: Tôi có thể thực hiện Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu rồi giữ bao lâu tùy ý được không?

Có và hiệu năng sẽ không bị ảnh hưởng khi tạo bản kết xuất nhanh. Hãy lưu ý rằng việc phục hồi dữ liệu từ bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu bắt buộc phải tạo phiên bản CSDL mới.

Câu hỏi: Nếu cơ sở dữ liệu của tôi bị hư hỏng thì tôi cần làm những gì để phục hồi?

Amazon Aurora tự động duy trì 6 bản sao dữ liệu của bạn trên 3 Vùng sẵn sàng. Dịch vụ này cũng sẽ tự động khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn trong một AZ đang ở tình trạng tốt mà không làm mất dữ liệu. Trong trường hợp không may là dữ liệu của bạn không thể sử dụng trong bộ lưu trữ của Amazon Aurora, bạn có thể khôi phục từ bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện hoạt động khôi phục theo thời điểm sang phiên bản mới. Hãy lưu ý rằng thời điểm có thể khôi phục gần nhất cho hoạt động khôi phục theo thời điểm là tối đa 5 phút trong quá khứ.

Câu hỏi: Điều gì xảy ra với các bản sao lưu dự phòng và Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu tự động của tôi nếu tôi xóa phiên bản Cơ sở dữ liệu của mình?

Bạn có thể chọn tạo bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu khi xóa phiên bản CSDL. Nếu chọn lựa chọn này, bạn có thể sử dụng bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu để khôi phục phiên bản CSDL đã bị xóa về sau. Amazon Aurora giữ lại bản kết xuất nhanh CSDL cuối cùng do người dùng tạo ra này cùng với toàn bộ các bản kết xuất nhanh CSDL được tạo thủ công khác sau khi phiên bản CSDL được xóa đi. Chỉ các bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu được giữ lại sau khi phiên bản CSDL bị xóa (tức là, các bản sao lưu tự động được tạo cho hoạt động khôi phục theo thời điểm cũng không được giữ lại).

Câu hỏi: Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh của mình với tài khoản AWS khác không?

Có. Aurora cho bạn khả năng tạo bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu để bạn có thể sử dụng để phục hồi cơ sở dữ liệu về sau. Bạn có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh với tài khoản AWS khác và chủ sở hữu của tài khoản nhận được có quyền sử dụng bản kết xuất nhanh của bạn để khôi phục CSDL có chứa dữ liệu của bạn. Thậm chí, bạn còn có quyền cung cấp công khai bản kết xuất nhanh của mình – tức là, bất kỳ ai cũng có thể khôi phục CSDL có chứa dữ liệu (công khai) của bạn. Bạn có thể sử dụng tính năng này để chia sẻ dữ liệu giữa nhiều môi trường khác nhau của bạn (sản xuất, phát triển/kiểm thử, dàn dựng...) có nhiều tài khoản AWS khác nhau cũng như giữ bản sao lưu của toàn bộ dữ liệu của bạn an toàn trong tài khoản riêng trong trường hợp tài khoản AWS chính của bạn gặp vấn đề.

Câu hỏi: Tôi có bị tính phí vì chia sẻ hoặc dùng chung bản kết xuất nhanh không?

Việc chia sẻ bản kết xuất nhanh giữa các tài khoản không bị tính phí. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ bị tính phí cho chính các bản kết xuất nhanh cũng như mọi cơ sở dữ liệu bạn phục hồi từ bản kết xuất nhanh được chia sẻ hoặc dùng chung. Tìm hiểu thêm về giá Aurora.

Câu hỏi: Tôi có thể tự động chia sẻ bản kết xuất nhanh không?

Chúng tôi không hỗ trợ chia sẻ bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu tự động. Để chia sẻ bản kết xuất nhanh tự động, bạn phải tạo thủ công bản sao của bản kết xuất nhanh rồi chia sẻ bản sao đó.

Câu hỏi: Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh với bao nhiêu tài khoản?

Bạn được quyền chia sẻ bản kết xuất nhanh thủ công của mình với tối đa 20 ID tài khoản AWS. Nếu muốn chia sẻ bản kết xuất nhanh với trên 20 tài khoản, bạn có thể chia sẻ dưới dạng công khai hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ để tăng định mức của mình.

Câu hỏi: Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh Aurora của mình ở khu vực nào?

Bạn có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh Aurora ở tất cả các khu vực AWS mà Aurora được cung cấp.

Câu hỏi: Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh Aurora của mình ra nhiều khu vực khác nhau được không?

Không. Chỉ có các tài khoản trong cùng khu vực với tài khoản chia sẻ mới truy cập được bản kết xuất nhanh Aurora được chia sẻ của bạn.

Câu hỏi: Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh Aurora đã mã hóa không?

Có. Bạn được quyền chia sẻ bản kết xuất nhanh Aurora đã mã hóa.

Khả năng sử dụng và sao chép mạnh

Câu hỏi: Amazon Aurora tăng cường khả năng chống chịu lỗi do hư hỏng ổ đĩa cho cơ sở dữ liệu của tôi như thế nào?

Amazon Aurora sẽ tự động chia dung lượng cơ sở dữ liệu thành từng phân khúc 10 GB trên nhiều ổ đĩa. Từng khúc 10 GB của dung lượng cơ sở dữ liệu của bạn được sao chép thành thành sáu phần trên ba Vùng sẵn sàng. Amazon Aurora được thiết kế để xử lý việc mất đến hai bản sao dữ liệu một cách minh bạch mà không ảnh hưởng đến khả năng ghi của cơ sở dữ liệu và đến ba bản không ảnh hưởng đến khả năng đọc. Bộ lưu trữ của Amazon Aurora cũng có khả năng tự động sửa chữa. Khối dữ liệu và ổ đĩa được quét liên tục để tìm lỗi và sửa chữa ngay lập tức.

Câu hỏi: Aurora cải thiện thời gian phục hồi sau khi cơ sở dữ liệu hư hỏng như thế nào?

Không giống như các cơ sở dữ liệu khác, sau khi cơ sở dữ liệu hư hỏng, Amazon Aurora không cần phát lại nhật ký hoàn tác từ điểm kiểm tra cơ sở dữ liệu cuối (thường là 5 phút) và xác nhận rằng mọi thay đổi đã được áp dụng, sau đó sẽ cho cơ sở dữ liệu đi vào hoạt động. Việc này giúp giảm thời gian khởi động lại cơ sở dữ liệu đến dưới 60 giây trong hầu hết trường hợp. Amazon Aurora di chuyển bộ nhớ đệm ra khỏi tiến trình của cơ sở dữ liệu và cung cấp để sử dụng ngay vào thời điểm khởi động lại. Việc này giúp bạn không phải điều tiết lượng truy cập cho đến khi bộ nhớ đệm cache được tạo lại để tránh hao mòn.

Câu hỏi: Aurora hỗ trợ loại bản sao nào?

Amazon Aurora MySQL và Amazon Aurora PostgreSQL hỗ trợ bản sao Amazon Aurora, dùng chung ổ đĩa ngầm với phiên bản chính trong cùng khu vực AWS. Các cập nhật trên phiên bản chính cũng hiển thị cho toàn bộ bản sao Amazon Aurora. Với Amazon Aurora MySQL, bạn cũng có thể tạo ra Bản sao chỉ có quyền đọc MySQL liên vùng trên nền tảng công cụ sao chép bằng binlog của MySQL. Trong Bản sao chỉ có quyền đọc MySQL, dữ liệu từ phiên bản chính của bạn được phát lại trên bản sao dưới dạng giao dịch. Trong hầu hết trường hợp sử dụng, kể cả thay đổi quy mô đọc và độ sẵn sàng cao, chúng tôi đều khuyến nghị sử dụng bản sao Amazon Aurora Replica.

Bạn sẽ có được sự linh hoạt để kết hợp và đối chiếu hai loại bản sao này theo nhu cầu ứng dụng của bạn:

Tính năng Bản sao Amazon Aurora
Bản sao MySQL
Số lượng bản sao Tối đa 15 Tối đa 5
Loại sao chép Không đồng bộ (mili giây) Không đồng bộ (giây)
Tác động đến hiệu năng của bản chính Thấp Cao
Vị trí bản sao Trong vùng
Liên vùng
Đóng vai trò là mục tiêu chuyển đổi dự phòng Có (không mất dữ liệu) Có (có khả năng mất vài phút dữ liệu)
Chuyển đổi dự phòng tự động Không
Hỗ trợ trì hoãn sao chép do người dùng quy định Không
Hỗ trợ dữ liệu hoặc sơ đồ khác so với bản chính Không

Bạn có hai tùy chọn bản sao bổ sung ngoài các tùy chọn được liệt kê ở trên. Bạn có thể sử dụng Aurora Global Database để sao chép vật lý nhanh hơn nhiều giữa các cụm Aurora trong các khu vực khác nhau. Ngoài ra, để sao chép giữa các cơ sở dữ liệu Aurora và không Aurora MySQL (thậm chí ở bên ngoài AWS), bạn có thể thiết lập sao chép binlog tự quản lý của riêng mình.

Câu hỏi: Tôi có thể có bản sao liên khu vực với Amazon Aurora không?

Có, bạn có thể thiết lập bản sao Aurora liên khu vực bằng tính năng sao chép logic hoặc sao chép vật lý.

Tính năng sao chép vật lý, còn gọi là Aurora Global Database, sử dụng cơ sở hạ tầng chuyên dụng nhằm cung cấp toàn bộ cơ sở dữ liệu để phân phối ứng dụng. Đồng thời, tính năng này có thể sao chép vào tối đa năm khu vực phụ với độ trễ thường dưới 1 giây. Tính năng này khả dụng cho cả Aurora MySQL và Aurora PostgreSQL. Đối với hoạt động đọc toàn cục có độ trễ thấp và phục hồi sau thảm họa, bạn nên sử dụng Aurora Global Database.

Aurora hỗ trợ sao chép logic tự nhiên trong từng công cụ cơ sở dữ liệu (binlog cho MySQL và các suất sao chép PostgreSQL cho PostgreSQL) nên bạn có thể sao chép vào các cơ sở dữ liệu Aurora và không phải Aurora, thậm chí trên nhiều khu vực.

Aurora MySQL còn cung cấp tính năng sao chép đọc logic liên khu vực dễ sử dụng hỗ trợ tối đa năm khu vực AWS phụ. Tính năng này dựa trên hoạt động sao chép binlog MySQL luồng đơn nên độ trễ sao chép sẽ chịu ảnh hưởng của tốc độ thay đổi/áp dụng và độ trễ trong kết nối mạng giữa các khu vực cụ thể được chọn.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo Bản sao Aurora trên cụm bản sao liên khu vực không?

Có, bạn có thể thêm tối đa 15 Bản sao Aurora trên mỗi cụm liên khu vực. Các bản sao này sẽ dùng chung ổ lưu trữ ngầm với bản sao liên khu vực. Bản sao liên khu vực này sẽ đóng vai trò là bản chính trên cụm và Bản sao Aurora trên cụm thường sẽ bị trễ so với bản chính khoảng 10 mili giây.

Câu hỏi: Tôi có thể chuyển đổi dự phòng ứng dụng của mình từ bản chính hiện tại sang bản sao liên khu vực không?

Có, bạn có thể tăng cấp bản sao liên khu vực lên thành bản chính mới từ bảng điều khiển RDS. Đối với tính năng sao chép logic (binlog), quá trình tăng cấp này thường mất vài phút tùy theo khối lượng công việc. Tính năng sao chép liên vùng sẽ dừng lại sau khi bạn khởi chạy quá trình tăng cấp.

Với Aurora Global Database, bạn có thể tăng cấp khu vực phụ để đảm nhận toàn bộ khối lượng công việc đọc/ghi trong chưa đầy 1 phút.

Câu hỏi: Tôi có thể ưu tiên sử dụng một số bản sao làm mục tiêu chuyển đổi dự phòng hơn so với các bản khác không?

Có. Bạn có thể chỉ định bậc ưu tiên chuyển đổi cho từng phiên bản trong cụm. Khi phiên bản chính hư hỏng, Amazon RDS sẽ đưa bản sao có độ ưu tiên cao nhất lên làm bản chính. Nếu hai hoặc nhiều Bản sao Aurora có cùng mức độ ưu tiên thì Amazon RDS sẽ lấy bản sao có kích thước lớn nhất. Nếu hai hoặc nhiều Bản sao Aurora có cùng mức độ ưu tiên và kích thước thì Amazon RDS sẽ lấy một bản sao tùy ý trong cùng một bậc khuyến mại. Để biết thêm thông tin về logic chuyển đổi dự phòng, hãy đọc Hướng dẫn sử dụng Amazon Aurora.

 

Câu hỏi: Tôi có thể sửa đổi bậc ưu tiên cho các phiên bản sau khi chúng đã được tạo không?

Có, bạn có thể sửa đổi bậc ưu tiên của phiên bản bất cứ lúc nào. Việc sửa đổi bậc ưu tiên đơn thuần sẽ không kích hoạt chuyển đổi dự phòng.

Câu hỏi: Tôi thể ngăn không cho một số bản sao nhất định được đưa lên thành phiên bản chính không?

Bạn có thể chỉ định bậc ưu tiên thấp hơn cho các bản sao bạn không muốn đưa lên làm phiên bản chính. Tuy nhiên, nếu bản sao có độ ưu tiên cao hơn trên cụm không hoạt động bình thường hoặc không thể sử dụng vì lý do nào đó thì Amazon RDS sẽ đưa lên bản sao có độ ưu tiên thấp hơn.

Câu hỏi: Làm thế nào để cải thiện khả năng sử dụng của một phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon Aurora duy nhất?

Bạn có thể bổ sung bản sao Amazon Aurora. Bản sao Aurora trong cùng khu vực AWS dùng chung ổ lưu trữ ngầm với phiên bản chính. Mọi bản sao Aurora đều có thể tăng cấp thành bản chính mà không bị mất dữ liệu, do đó, có thể dùng để cải thiện dung sai cao trong trường hợp phiên bản CSDL chính bị lỗi. Để tăng khả năng sử dụng cơ sở dữ liệu, bạn chỉ cần tạo 1 đến 15 bản sao ở bất kỳ vùng nào trong 3 Vùng sẵn sàng và Amazon RDS sẽ tự động đưa các bản sao đó vào bản lựa chọn chuyển đổi dự phòng chính trong trường hợp cơ sở dữ liệu ngừng hoạt động.

Bạn có thể sử dụng Aurora Global Database nếu muốn cơ sở dữ liệu trải rộng ra nhiều Khu vực AWS. Tính năng này sẽ sao chép dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu, đồng thời đem lại khả năng phục hồi sau thảm họa do sự cố ngừng hoạt động trên toàn khu vực.

Câu hỏi: Điều gì xảy ra trong quá trình chuyển đổi dự phòng và quá trình này diễn ra trong bao lâu?

Quá trình chuyển đổi dự phòng được Amazon Aurora tự động xử lý để ứng dụng của bạn có thể tiếp tục các hoạt động cơ sở dữ liệu nhanh nhất có thể mà không cần phải can thiệp về mặt quản trị theo cách thủ công.

  • Nếu bạn có Bản sao Amazon Aurora, trong cùng hoặc khác Vùng sẵn sàng, khi chuyển đổi dự phòng, Aurora sẽ lật bản ghi tên quy ước (CNAME) cho Phiên bản DB để trỏ đến bản sao bình thường. Bản này sau đó sẽ được tăng cấp thành bản chính. Toàn bộ quá trình chuyển đổi dự phòng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thường diễn ra trong vòng 30 giây.
  • Nếu bạn đang chạy Aurora Serverless và phiên bản CSDL hoặc AZ không khả dụng, thì Aurora sẽ tự động tạo lại phiên bản cơ sở dữ liệu trong AZ khác.
  • Nếu bạn không có Bản sao Amazon Aurora (tức là sử dụng phiên bản đơn) và hiện không chạy Aurora Serverless, Aurora sẽ cố gắng tạo Phiên bản CSDL mới trong cùng Vùng sẵn sàng với phiên bản gốc. Aurora sẽ cố gắng hết sức để thực hiện việc thay thế phiên bản gốc này nhưng có thể không thành công, ví dụ: nếu có sự cố ảnh hưởng rộng đến Vùng sẵn sàng.

Ứng dụng của bạn sẽ thử kết nối lại cơ sở dữ liệu trong trường hợp mất kết nối.

Phục hồi sau thảm họa ở các khu vực là quá trình thủ công, trong đó bạn tăng cấp khu vực phụ để đảm nhận khối lượng công việc đọc/ghi.

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một cơ sở dữ liệu chính cũng như một Bản sao Amazon Aurora chủ động đảm nhận lưu lượng đọc và quá trình chuyển đổi dự phòng diễn ra?

Amazon RDS sẽ tự động phát hiện vấn đề với phiên bản chính và kích hoạt quá trình chuyển đổi dự phòng. Nếu bạn đang dùng Điểm cuối cụm, thì kết nối đọc/viết của bạn sẽ tự động được chuyển hướng lại đến Bản sao Amazon Aurora. Bản sao này sẽ được tăng cấp thành bản chính.

Bên cạnh đó, lưu lượng đọc mà Bản sao Aurora phục vụ sẽ bị gián đoạn tạm thời. Nếu bạn đang dùng Đầu cuối trình đọc dữ liệu cụm để chuyển hướng lưu lượng đọc đến Bản sao Aurora, thì các kết nối chỉ đọc sẽ được chuyển hướng đến Bản sao Aurora mới được tăng cấp cho đến khi nút mạng chính cũ được khôi phục ở dạng bản sao.

Câu hỏi: Bản sao của tôi sẽ cách bản chính bao xa?

Do bản sao Amazon Aurora dùng chung ổ đĩa dữ liệu với phiên bản chính trong cùng khu vực AWS nên việc sao chép gần như không bị trễ. Chúng tôi thường thấy thời gian trễ rơi vào khoảng 10 mili giây. Đối với bản sao chỉ có quyền đọc MySQL, độ trễ sao chép có thể tăng vô hạn theo tốc độ thay đổi/áp dụng cũng như độ trễ trong kết nối mạng. Tuy nhiên, trong điều kiện lý tưởng, độ trễ sao chép thường dưới 1 phút.

Bản sao liên vùng sử dụng tính năng sao chép logic sẽ chịu ảnh hưởng của tốc độ thay đổi/áp dụng và độ trễ trong kết nối mạng giữa các khu vực cụ thể đã chọn. Bản sao liên vùng sử dụng Aurora Global Database thường có độ trễ dưới 1 giây.

Câu hỏi: Tôi có thể thiết lập sao chép giữa cơ sở dữ liệu Aurora MySQL của tôi và cơ sở dữ liệu MySQL bên ngoài không?

Có, bạn có thể thiết lập sao chép binlog giữa phiên bản Aurora MySQL và cơ sở dữ liệu MySQL bên ngoài. Cơ sở dữ liệu khác có thể chạy trên Amazon RDS hoặc dưới dạng cơ sở dữ liệu tự quản lý trên AWS hoặc hoàn toàn bên ngoài AWS.

Nếu bạn đang chạy Aurora MySQL 5.7, hãy xem xét việc thiết lập sao chép binlog dựa trên GTID. Điều này sẽ tạo sự thống nhất hoàn toàn để việc sao chép của bạn không bỏ lỡ giao dịch hoặc tạo ra xung đột ngay cả sau khi chuyển đổi dự phòng hoặc ngừng hoạt động.

Câu hỏi: Amazon Aurora Global Database là gì?

Amazon Aurora Global Database là tính năng cho phép một cơ sở dữ liệu Amazon Aurora trải rộng ra nhiều khu vực AWS. Tính năng này sao chép dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu, cho phép đọc cục bộ nhanh chóng trong mỗi khu vực với độ trễ thường dưới 1 giây, đồng thời đem lại khả năng phục hồi sau thảm họa do sự cố ngừng hoạt động trên toàn khu vực. Trong trường hợp hiếm gặp là ngừng hoạt động hoặc giảm hiệu suất tại khu vực, một khu vực phụ có thể được tăng cấp để đảm nhận toàn bộ chức năng đọc/ghi trong chưa đầy 1 phút.

Tính năng này khả dụng cho Aurora MySQL và Aurora PostgreSQL.

Hỏi: Làm cách nào để tạo Aurora Global Database?

Bạn có thể tạo Aurora Global Database chỉ với vài lần nhấp trong Amazon RDS Management Console. Hoặc bạn có thể sử dụng SDK hoặc CLI. Bạn cần cấp phép tối thiểu một phiên bản cho mỗi khu vực trong Aurora Global Database.

Hỏi: Mỗi Aurora Global Database có thể có bao nhiêu khu vực phụ?

Bạn có thể tạo tối đa năm khu vực phụ cho mỗi Aurora Global Database.

Hỏi: Nếu sử dụng Aurora Global Database thì tôi có thể sử dụng cả tính năng sao chép logic (binlog) trên cơ sở dữ liệu chính không?

Có. Nếu mục tiêu của bạn là phân tích hoạt động cơ sở dữ liệu, hãy cân nhắc sử dụng tính năng kiểm tra nâng cao, nhật ký chung và nhật ký truy vấn chậm của Aurora để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu.

Câu hỏi: Aurora có tự động chuyển đổi dự phòng sang khu vực phụ của Aurora Global Database không?

Không. Nếu khu vực chính của bạn không khả dụng, bạn có thể xóa thủ công khu vực phụ khỏi Aurora Global Database và tăng cấp khu vực đó để đảm nhận toàn bộ chức năng đọc và ghi. Bạn cũng cần chuyển ứng dụng của mình sang khu vực mới tăng cấp.

Câu hỏi: Amazon Aurora Multi-Master là gì?

Amazon Aurora Multi-Master là tính năng mới của phiên bản Aurora tương thích với MySQL. Tính năng này bổ sung khả năng mở rộng hiệu năng ghi trên nhiều Vùng sẵn sàng, cho phép các ứng dụng chuyển hướng khối lượng công việc đọc/ghi tới nhiều phiên bản trong một cụm cơ sở dữ liệu và vận hành với tính khả dụng cao hơn.

Câu hỏi: Làm cách nào để bắt đầu sử dụng Amazon Aurora Multi-Master?

Hiện nay, Amazon Aurora Multi-Master đã có mặt rộng rãi. Bạn có thể đọc tài liệu về Amazon Aurora để tìm hiểu thêm. Bạn có thể tạo một cụm Aurora Multi-Master chỉ với vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý Amazon RDS hoặc tải xuống SDK/CLI mới nhất của AWS.

Bảo mật

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Amazon Aurora trong Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) không?

Có, toàn bộ phiên bản CSDL của Amazon Aurora phải được tạo trong VPC. Với Amazon VPC, bạn có thể xác định một cấu trúc mạng ảo giống nhất với mạng truyền thống mà bạn có thể vận hành tại trung tâm dữ liệu. Việc này sẽ cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn đối tượng nào được quyền truy cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn.

Câu hỏi: Amazon Aurora mã hóa dữ liệu của tôi trong quá trình di chuyển hay khi đang lưu trữ?

Có. Amazon Aurora sử dụng SSL (AES-256) để bảo mật kết nối giữa phiên bản cơ sở dữ liệu và ứng dụng. Amazon Aurora cho phép bạn mã hóa cơ sở dữ liệu của bạn bằng các khóa do bạn quản lý thông qua AWS Key Management Service (KMS). Trên một phiên bản cơ sở dữ liệu đang chạy với mã hóa Amazon Aurora, dữ liệu được lưu ở trạng thái nghỉ trên bộ lưu trữ cơ bản được mã hóa giống như các bản sao lưu, bản kết xuất nhanh và bản sao tự động trong cùng cụm. Quá trình mã hóa và giải mã được xử lý một cách trơn tru. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng KMS với Amazon Aurora, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon RDS.

Câu hỏi: Tôi có thể mã hóa cơ sở dữ liệu hiện hữu chưa được mã hóa không?

Hiện tại, việc mã hóa phiên bản Aurora chưa được mã hóa không được hỗ trợ. Để sử dụng mã hóa Amazon Aurora cho cơ sở dữ liệu hiện hữu chưa được mã hóa, hãy tạo phiên bản CSDL mới đã kích hoạt mã hóa rồi di chuyển dữ liệu của bạn vào đó.

Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của tôi?

Việc truy cập cơ sở dữ liệu Amazon Aurora phải được thực hiện thông qua cổng cơ sở dữ liệu được nhập khi tạo cơ sở dữ liệu. Việc này được thực hiện để cung cấp thêm một lớp bảo mật cho dữ liệu của bạn. Hướng dẫn từng bước về cách kết nối đến cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn được cung cấp trong Hướng dẫn kết nối Amazon Aurora.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Amazon Aurora với những ứng dụng yêu cầu phải tuân thủ HIPAA không?

A: Có, các phiên bản tương thích với MySQL và PostgreSQL đều đủ tiêu chuẩn HIPAA, do đó bạn có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng tuân thủ HIPAA và lưu thông tin liên quan đến sức khỏe, bao gồm thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) theo Thỏa thuận cộng tác kinh doanh (BAA) đã ký với AWS. Nếu bạn đã thực thi BAA, không cần phải làm gì thêm để bắt đầu sử dụng các dịch vụ này trên (các) tài khoản được bảo vệ theo BAA của bạn. Để biết thêm thông tin về việc xây dựng các ứng dụng tuân thủ trên AWS, hãy xem phần Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe & Công ty bảo hiểm trên Đám mây.

Hỏi: Tôi có thể truy cập danh sách các mục Lỗ hổng bảo mật và Tiếp xúc thông thường (CVE) để biết về các lỗ hổng bảo mật an ninh mạng đã được biết đến rộng rãi của các bản phát hành Amazon Aurora ở đâu?

Hiện bạn có thể tìm xem danh sách CVE tại Bản cập nhật về bảo mật của Amazon Aurora.

Serverless

Câu hỏi: Amazon Aurora Serverless là gì?

Amazon Aurora Serverless là cấu hình theo yêu cầu, tự động thay đổi quy mô cho các phiên bản tương thích MySQL và PostgreSQL của Amazon Aurora. Cụm CSDL Aurora Serverless tự động khởi động, tắt, tăng hoặc giảm quy mô dung lượng theo nhu cầu của ứng dụng. Aurora Serverless đem đến tùy chọn đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các khối lượng công việc không thường xuyên, gián đoạn và không thể dự đoán trước. Hãy đọc thêm trong Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon Aurora.

Câu hỏi: Phiên bản nào của Amazon Aurora có hỗ trợ Aurora Serverless?

Aurora Serverless hiện đang được cung cấp cho Aurora có khả năng tương thích với MySQL 5.6 và cho Aurora có khả năng tương thích với PostgreSQL 10.7+.

Câu hỏi: Tôi có thể di chuyển cụm cơ sở dữ liệu Aurora hiện có sang Aurora Serverless không?

Có, bạn có thể khôi phục bản kết xuất nhanh được lấy từ cụm dự phòng Aurora hiện có vào Cụm CSDL Aurora Serverless (và ngược lại).

Câu hỏi: Làm thế nào để kết nối đến cụm CSDL Aurora Serverless?

Bạn truy cập cụm CSDL Aurora Serverless từ bên trong ứng dụng máy khách chạy trong cùng một Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Bạn không thể cấp cho cụm CSDL Aurora Serverless một địa chỉ IP công khai.

Câu hỏi: Tôi có thể cài đặt rõ ràng dung lượng của cụm Aurora Serverless không?

Với Aurora Serverless tự động thay đổi quy mô theo khối lượng công việc cơ sở dữ liệu hiện hoạt, trong một số trường hợp, dung lượng có thể không thay đổi đủ nhanh để đáp ứng thay đổi khối lượng công việc bất ngờ, ví dụ như số lượng lớn giao dịch mới. Trong các trường hợp này, bạn có thể chỉ định rõ ràng giá trị cụ thể bằng Bảng điều khiển quản lý AWS, CLI AWS hoặc API RDS.

Câu hỏi: Vì sao Cụm CSDL Aurora Serverless của tôi không tự động thay đổi quy mô?

Sau khi khởi động hoạt động thay đổi quy mô, Aurora Serverless cố gắng tìm kiếm một điểm thay đổi quy mô, đây là điểm mà cơ sở dữ liệu có thể hoàn thành quá trình thay đổi quy mô một cách an toàn. Aurora Serverless có thể sẽ không tìm được điểm thay đổi quy mô nếu bạn có nhiều truy vấn dài, giao dịch đang diễn ra hoặc nhiều bảng tạm thời hay khóa bảng đang được sử dụng.

Câu hỏi: Tôi được tính phí cho dịch vụ Aurora Serverless như thế nào?

Trong Aurora Serverless, dung lượng cơ sở dữ liệu được đo bằng Đơn vị dung lượng Aurora (ACU). Bạn trả tiền theo mức giá cố định cho lượng sử dụng ACU, tối thiểu là 5 phút sử dụng mỗi lần cơ sở dữ liệu được kích hoạt. Giá dung lượng lưu trữ và I/O giống nhau đối với cấu hình dự phòng và Serverless. Hãy xem ví dụ về giá Aurora Serverless.

Parallel Query

Câu hỏi: Amazon Aurora Parallel Query là gì?

Amazon Aurora Parallel Query chỉ khả năng đẩy xuống và phân phối lượng điện toán truy vấn đơn trên hàng trăm CPU trong lớp lưu trữ của Aurora. Nếu không có Parallel Query, toàn bộ truy vấn được đưa ra cho cơ sở dữ liệu Amazon Aurora sẽ được thực thi trong một phiên bản của cụm cơ sở dữ liệu; tương tự nhưng cách thức vận hành của hầu hết cơ sở dữ liệu.

Câu hỏi: Hãy cho biết trường hợp sử dụng theo thiết kế?

Parallel Query là tính năng thích hợp với mọi khối lượng công việc phân tích yêu cầu dữ liệu mới và hiệu năng truy vấn tốt, ngay cả với bảng lớn. Khối lượng công việc thuộc loại này về bản chất thường là hoạt động.

Câu hỏi: Parallel Query đem đến những lợi ích nào?

Hiệu năng tốc độ cao hơn: Parallel Query có thể tăng tốc truy vấn phân tích có khoảng 2 lần.

Hoạt động đơn giản và dữ liệu mới: bạn có thể xuất truy vấn trực tiếp vào dữ liệu giao dịch hiện tại trong cụm Aurora.

Các khối lượng công việc giao dịch và phân tích trong cùng cơ sở dữ liệu: Parallel Query giúp Aurora duy trì thông lượng giao dịch ở mức cao bên cạnh các quy vấn phân tích đồng thời.

Câu hỏi: Các truy vấn cụ thể nào sẽ được cải thiện theo Parallel Query?

Hầu hết truy vấn trên bộ dữ liệu lớn chưa ở sẵn trong nhóm bộ đệm đều sẽ được hưởng lợi. Phiên bản ban đầu của Parallel Query có thể đẩy xuống và giảm quy mô xử lý trên 200 chức năng, kết bằng và phép chiếu SQL.

Câu hỏi: Tôi sẽ có được những cải thiện hiệu năng nào?

Việc cải thiện hiệu năng của truy vấn cụ thể phụ thuộc vào lượng kế hoạch truy vấn có thể được đẩy xuống lớp lưu trữ Aurrora. Nhiều khách hàng cho biết độ trễ truy vấn đã được cải thiện đáng kể.

Câu hỏi: Liệu có trường hợp nào mà hiệu năng giảm đi không?

Có, nhưng theo dự đoán của chúng tôi thì các trường hợp như thế rất hiếm gặp.

Câu hỏi: Tôi cần thay đổi truy vấn như thế nào để có thể tận dụng Parallel Query?

Không cần phải thay đổi cú pháp truy vấn. Trình tối ưu hóa truy vấn sẽ tự động quyết định xem có sử dụng PQ cho truy vấn cụ thể của bạn hay không. Để kiểm tra xem truy vấn có sử dụng PQ hay không, bạn có thể xem kế hoạch thực thi truy vấn bằng cách chạy lệnh EXPLAIN. Nếu muốn bỏ qua quá trình khám phá và buộc sử dụng Parallel Query nhằm mục đích thử nghiệm, hãy sử dụng biến phiên aurora_pq_force.

Câu hỏi: Làm thế nào để bật hoặc tắt tính năng này?

Bạn có thể bật và tắt Parallel Query ở cấp toàn cục lẫn phiên bằng cách sử dụng tham số aurora_pq.

Câu hỏi: Việc sử dụng Parallel Query có bị tính thêm bất kỳ khoản phụ phí nào không?

Không. Bạn không bị tính phí cho bất kỳ thứ gì trừ những thứ bạn đã thanh toán cho phiên bản, IO và dung lượng lưu trữ.

Câu hỏi: Parallel Query làm giảm IO, vậy thì bật tính năng này có giảm mức phí Aurora IO của tôi không?

Không, chi phí IO cho truy vấn của bạn được đo ở lớp lưu trữ và sẽ bằng hoặc lớn hơn khi bật Parallel Query. Lợi ích bạn nhận được là cải thiện hiệu năng truy vấn.

Có hai lý do khiến chi phí IO có thể cao hơn khi có Parallel Query. Thứ nhất, ngay cả khi một số dữ liệu trong bảng nằm trong nhóm bộ đệm, PQ đòi hỏi toàn bộ dữ liệu phải được quét ở lớp lưu trữ, làm phát sinh chi phí IO. Thứ hai, tác dụng phụ của việc tránh xung đột trong nhóm bộ đệm là quá trình chạy truy vấn PQ sẽ không khởi động nhóm bộ đệm. Kết quả là các lượt chạy liên tiếp cùng truy vấn PQ sẽ phải chịu toàn bộ chi phí IO.

Câu hỏi: Phiên bản nào của Amazon Aurora có hỗ trợ Parallel Query?

Parallel Query có trên phiên bản tương thích với MySQL 5.6 của Amazon Aurora, bắt đầu từ bản v1.18.0. Chúng tôi dự định sẽ mở rộng Parallel Query sang Aurora tương thích với MySQL 5.7 cũng như Aurora tương thích với PostgreSQL.

Câu hỏi: Parallel Query có được cung cấp cho mọi loại phiên bản không?

Không. Vào thời điểm này, bạn có thể sử dụng Parallel Query với các phiên bản trong dòng phiên bản R*.

Câu hỏi: Parallel Query có tương thích với các tính năng khác của Aurora không?

Mới đầu thì không. Vào thời điểm này, bạn có thể chỉ cần bật cho các cụm cơ sở dữ liệu không chạy các tính năng Serverless hoặc Backtrack. Hơn nữa, tính năng này không hỗ trợ chức năng dành riêng cho Aurora tương thích với MySQL 5.7.

Câu hỏi: Nếu Parallel Query tăng tốc các truy vấn nhưng hiếm khi làm giảm hiệu năng, chẳng phải là tôi chỉ cần luôn bật Parallel Query là được hay sao?

Không. Dù chúng tôi kỳ vọng Parallel Query sẽ cải thiện độ trễ truy vấn trong hầu hết trường hợp, bạn có thể sẽ phải chịu phí IO cao hơn. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm thử đầy đủ khối lượng công việc của mình khi bật và tắt tính năng này; sau khi đã cảm thấy chắc chắn Parallel Query là lựa chọn đúng đắn, bạn có thể để cho trình tối ưu hóa truy vấn tự động quyết định xem truy vấn nào sẽ sử dụng PQ. Trong trường hợp hiếm gặp khi trình tối ưu hóa không đưa ra được quyết định tối ưu, bạn có thể chiếm quyền cài đặt.

Câu hỏi: Aurora Parallel Query có thể thay thế kho lưu trữ dữ liệu của tôi không?

Aurora Parallel Query không phải là kho lưu trữ dữ liệu và không cung cấp chức năng thường gặp ở loại sản phẩm này. Tính năng này được thiết kế để tăng tốc hiệu năng truy vấn cho cơ sở dữ liệu quan hệ của bạn và thích hợp cho các trường hợp sử dụng như phân tích hoạt động, khi bạn cần thực hiện nhiều truy vấn phân tích nhanh trên dữ liệu mới trong cơ sở dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về giá Amazon Aurora

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Aurora
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi