AWS CloudTrail cho phép kiểm tra, giám sát bảo mật và khắc phục sự cố vận hành bằng cách theo dõi hoạt động người dùng và lệnh gọi API.

Bậc miễn phí của AWS

Để tìm hiểu thêm về lịch sử sự kiện, Hồ CloudTrail và dấu vết, hãy xem các tính năng của CloudTrail.

Lịch sử sự kiện

Theo mặc định, AWS CloudTrail sẽ ghi sự kiện quản lý trên các dịch vụ AWS và những bản ghi này được cung cấp miễn phí. Bạn có thể sử dụng CloudTrail trong bảng điều khiển CloudTrail hoặc API tra cứu sự kiện CloudTrail để xem, tìm kiếm và tải xuống lịch sử hoạt động của mặt phẳng điều khiển trong tài khoản của bạn trong 90 ngày gần đây nhất mà không chịu thêm phí.

Hồ

Khách hàng mới có thể dùng thử Hồ CloudTrail trong 30 ngày mà không chịu thêm phí. Bạn sẽ có quyền truy cập vào bộ tính năng đầy đủ trong thời gian này. Trong khoảng thời gian 30 ngày dùng thử miễn phí, bạn sẽ nhận những hạn mức sau:

 • Tải nhập tối đa 5 GB dữ liệu
 • Quét tối đa 5 GB dữ liệu
 • Lưu trữ dữ liệu mà không chịu thêm phí

Bản dùng thử miễn phí của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày hoặc khi bạn đạt hạn mức sử dụng miễn phí, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước. Khi bản dùng thử miễn phí hết hạn, bạn có thể tiếp tục sử dụng Hồ AWS CloudTrail mà không bị gián đoạn với mức giá dịch vụ tiêu chuẩn, thanh toán theo mức sử dụng được mô tả trong phần Bậc trả phí.

Dấu vết Bạn có thể tạo dấu vết để gửi miễn phí một bản sao của các sự kiện quản lý đang xảy ra sang vùng lưu trữ Amazon S3 của mình. Có thể áp dụng các hạn mức.
 • Hồ
 • Đối với Hồ AWS CloudTrail, bạn sẽ đồng thời thanh toán cho hoạt động tải nhập và lưu trữ. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình lên tới bảy năm. Giá cũng như phân bậc tải nhập và dung lượng lưu trữ dành cho các tính năng sau sẽ không đổi:

  • Tải nhập các nguồn AWS
  • Nhập các bản ghi CloudTrail hiện có từ Amazon S3

  Đối với truy vấn, chọn dữ liệu cần phân tích và thanh toán theo mức sử dụng.

  Tính năng

  Giá hàng tháng

  Tải nhập và lưu trữ

  (mức giá bao gồm khoảng thời gian lưu trữ trong bảy năm)

  5 TB đầu tiên: 2,5 USD mỗi GB

  20 TB tiếp theo: 1 USD mỗi GB

  Trên 25 TB: 0,5 USD mỗi GB

  Phân tích

  0,005 USD/GB dữ liệu được quét

 • Dấu vết
 • Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không yêu cầu phí tối thiểu. Bạn có thể sử dụng dấu vết để gửi các bản sao sự kiện bổ sung, bao gồm cả dữ liệu sự kiện. Các khoản phí Amazon S3 được áp dụng và không được bao gồm trong giá đã niêm yết.

  Lưu ý: Nếu tài khoản quản lý có một dấu vết tổ chức để gửi các sự kiện quản lý, các sự kiện tương tự được gửi bằng dấu vết tạo trong tài khoản thành viên sẽ được tính phí như bản sao bổ sung.

  Tính năng

  Giá cả

  Sự kiện quản lý được gửi đến Amazon S3 2,00 USD mỗi 100.000 sự kiện quản lý được gửi đi (sau bản sao miễn phí đầu tiên; hãy xem Bậc miễn phí của AWS để biết chi tiết)
  Sự kiện dữ liệu được gửi đến Amazon S3

  0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện dữ liệu được gửi đi

  CloudTrail Insights 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện được phân tích
 • Thông tin chuyên sâu
 • Đối với CloudTrail Insights, hãy chọn sự kiện cần phân tích và thanh toán theo mức sử dụng. Bạn có thể bật các sự kiện CloudTrail Insights trong các dấu vết của mình.

  Tính năng

  Giá cả

  CloudTrail Insights 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện được phân tích

Ví dụ về giá dịch vụ

Lưu ý: Mức sử dụng AWS CloudTrail được tính theo gigabyte (GB) nhị phân, trong đó 1 GB bằng 230 byte. Đơn vị đo này còn được gọi là gibibyte (GiB), theo quy định của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Tương tự như vậy, 1 TB bằng 240 byte, tức là 1024 GB.

Ví dụ 1: Ghi và phân tích các sự kiện bằng CloudTrail Lake

Giả sử bạn có 10 GB sự kiện được tải nhập vào Hồ CloudTrail trong một tháng nhất định trong tài khoản của mình. Cũng giả sử rằng bạn đã thiết kế truy vấn của mình để quét dữ liệu này hai lần trong tháng đó.

Phí tải nhập và lưu trữ hàng tháng: 10 GB * 2,5 USD mỗi GB = 25 USD
Dữ liệu được quét hàng tháng: 10 GB đã quét hai lần * 0,005 mỗi GB = 0,1 USD
               Lần quét đầu tiên: 10 GB * 0,005 = 0,05 USD
               Lần quét thứ hai: 10 GB * 0,005 = 0,05 USD
               Tổng các lần quét: 0,05 USD + 0,050 USD = 0,10 USD

Phí Hồ CloudTrail hàng tháng: 25 USD +  0,1 USD = 25,1 USD

Ví dụ 2: Ghi và phân tích các sự kiện bằng CloudTrail Lake

Giả sử bạn có 50 TB sự kiện được tải nhập vào Hồ CloudTrail trong một tháng nhất định trong tài khoản của mình. Cũng giả sử rằng bạn đã thiết kế truy vấn của mình để quét dữ liệu này hai lần trong tháng đó.

Phí tải nhập và lưu trữ hàng tháng = 46,080 USD

5 TB đầu tiên có giá 2,5 USD mỗi GB = 12.800 USD
20 TB tiếp theo có giá 1 USD mỗi GB = 20.480 USD
25 TB tiếp theo có giá 0,5 USD mỗi GB = 12.800 USD

Dữ liệu đã quét hàng tháng
50 TB đã quét hai lần có giá 0,005 USD mỗi GB = 512 USD

Phí Hồ CloudTrail hàng tháng = 46.080 USD + 512 USD = 46.592 USD

Ví dụ 3: Gửi sự kiện quản lý qua các dấu vết

Giả sử bạn có 3 tỷ sự kiện quản lý được gửi đến Amazon S3 trong một tháng nhất định.

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi đi có giá 0 USD: 3.000.000.000 * 0 USD = 0 USD
Phí CloudTrail hàng tháng = 0 USD

Hoạt động lưu trữ và phân tích của Amazon S3 không được bao gồm trong giá này.

Ví dụ 4: Gửi sự kiện quản lý và sự kiện dữ liệu cùng với các bản sao bổ sung thông qua dấu vết

Giả sử bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

5 tỷ sự kiện quản lý được gửi đi
10 tỷ sự kiện dữ liệu được gửi đi
2,5 tỷ sự kiện quản lý được sao chép trên các dấu vết ở cấp tài khoản và tổ chức
5 tỷ sự kiện dữ liệu được sao chép trên các dấu vết ở cấp tài khoản và tổ chức

Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi đi có giá 0 USD: 5.000.000.000 * 0 USD = 0 USD
Sự kiện dữ liệu có giá 0,10 USD mỗi 100.000 sự kiện = (10.000.000.000 + 5.000.000.000 bản sao bổ sung của các sự kiện dữ liệu được gửi đi) / 100.000 * 0,10 USD = 15.000 USD
Bản sao của các sự kiện quản lý được gửi đi có giá 2,00 USD mỗi 100.000 sự kiện = 2.500.000.000 / 100.000 * 2,00 USD = 50.000 USD
Phí CloudTrail hàng tháng = 15.000 USD + 50.000 USD = 65.000 USD

Hoạt động lưu trữ và phân tích của Amazon S3 không được bao gồm trong giá này.

Ví dụ 5: Xác định hoạt động bất thường với CloudTrail Insights

Giả sử bạn có mức sử dụng như sau trong một tháng nhất định:

300.000.000 sự kiện quản lý được gửi đến Amazon S3
20.000.000 sự kiện quản lý ghi được CloudTrail Insights phân tích

Chi phí dấu vết CloudTrail:
Bản sao đầu tiên của sự kiện quản lý được gửi đi có giá 0 USD: 300.000.000 * 0 USD = 0 USD
Phí dấu vết CloudTrail hàng tháng = 0 USD

Chi phí CloudTrail Insights:
Sự kiện CloudTrail Insights được phân tích có giá 0,35 USD mỗi 100.000 sự kiện = 20.000.000 / 100.000 * 0,35 USD = 70 USD
Phí CloudTrail Insights hàng tháng = 70 USD
Tổng phí CloudTrail hàng tháng = 70 USD

Ví dụ 6: Nhập bản ghi sự kiện CloudTrail từ Amazon S3

Giả sử bạn đã lưu trữ số lượng sự kiện CloudTrail bằng cả 1 năm trong Amazon S3, nghĩa là tương đương với 700 GB dung lượng lưu trữ. Những sự kiện này được lưu trữ dưới định dạng GZIP (dạng nén). Trước tiên, tính năng nhập sẽ giải nén dữ liệu và sau đó nhập những sự kiện này vào Hồ CloudTrail. Dữ liệu được giải nén có thể lớn hơn dung lượng lưu trữ thực tế của Amazon S3 (thường từ 5 đến 10 lần) và do đó, các sự kiện thực tế được đo lường và nhập vào Hồ sẽ lớn hơn tệp GZIP được lưu trữ trong Amazon S3.

Ví dụ:
Giả sử 700 GB sự kiện được lưu trữ trong Amazon S3 tạo ra 7000 GB sự kiện được giải nén và nhập.
5 TB đầu tiên có giá 2,5 USD mỗi GB = 12.800 USD
2 TB tiếp theo có giá 1 USD mỗi GB = 2.048 USD
Tổng phí nhập vào Hồ CloudTrail = 12.800 USD + 2.048 USD = 14.848 USD.

Lưu ý: Mức định giá này áp dụng cùng một bậc với Hồ CloudTrail.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS CloudTrail

Truy cập trang bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CloudTrail
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi