AWS CloudTrail

Theo dõi hoạt động của người dùng và mức sử dụng API

Một bản sao của sự kiện quản lý được gửi

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các án phạt bằng cách sử dụng nhật ký CloudTrail để chứng minh việc tuân thủ những quy định như SOC, PCI và HIPAA.

Cải thiện tình hình bảo mật của bạn bằng cách ghi lại các sự kiện và hoạt động của người dùng, đồng thời thiết lập quy tắc luồng công việc tự động với Amazon EventBridge.

Ghi lại và hợp nhất hoạt động của người dùng cũng như việc sử dụng API trên các tài khoản và Khu vực AWS trên một nền tảng duy nhất, được kiểm soát tập trung.

Cách thức hoạt động

AWS CloudTrail theo dõi và ghi lại hoạt động của tài khoản trên khắp cơ sở hạ tầng AWS của bạn, trao quyền kiểm soát các hành động lưu trữ, phân tích và khắc phục cho bạn.

Trường hợp sử dụng

Hoạt động kiểm tra


Theo dõi, lưu trữ và xác nhận tính xác thực của các sự kiện hoạt động. Dễ dàng tạo lập các báo cáo kiểm tra được yêu cầu bởi chính sách nội bộ và quy định bên ngoài.

Xác định các sự cố bảo mật


Phát hiện truy cập trái phép bằng thông tin về Đối tượng, Hoạt động và Thời điểm trong Sự kiện CloudTrail. Phản hồi với các cảnh báo và luồng công việc tự động EventBridge dựa trên quy tắc.

Khắc phục sự cố hoạt động

Liên tục theo dõi lịch sử sử dụng API bằng mô hình máy học (ML) để tìm ra hoạt động bất thường trong tài khoản AWS của bạn và xác định nguyên nhân gốc rễ.

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá các tính năng của AWS CloudTrail

Tìm hiểu cách ghi nhật ký, theo dõi liên tục và duy trì hoạt động của tài khoản có liên quan đến các hoạt động diễn ra trên cơ sở hạ tầng AWS của bạn.

Truy cập trang tính năng »

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS

Nhận một bản sao của các sự kiện quản lý đã được gửi đang diễn ra và lịch sử sự kiện trong 90 ngày gần đây mà không cần trả phí.

Tạo tài khoản miễn phí »

Kết nối với chuyên gia

Nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn về CloudTrail.


Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS