AWS CloudTrail

Theo dõi hoạt động của người dùng và mức sử dụng API trên AWS và trong môi trường kết hợp và đa đám mây

Lợi ích

Với Hồ CloudTrail, bạn có thể nhập các sự kiện hoạt động từ AWS và các nguồn bên ngoài AWS, bao gồm các nhà cung cấp đám mây khác, các ứng dụng nội bộ và các ứng dụng SaaS chạy trên đám mây hoặc tại chỗ.
Trong Hồ AWS CloudTrail, bạn có thể lưu trữ bất biến các sự kiện đáng kiểm tra. Dễ dàng tạo lập các báo cáo kiểm tra được yêu cầu bởi chính sách nội bộ và quy định bên ngoài.
Phát hiện hoạt động truy cập trái phép và phân tích bản ghi hoạt động bằng các truy vấn dựa trên SQL hoặc Amazon Athena. Phản hồi bằng các cảnh báo EventBridge dựa trên quy tắc và quy trình làm việc tự động.
AWS CloudTrail: Đơn giản hóa phân tích bảo mật, theo dõi thay đổi tài nguyên và khắc phục sự cố (1:30)
Vì sao nên sử dụng AWS CloudTrail?
AWS CloudTrail là một dịch vụ cho phép thực hiện việc quản trị, tuân thủ, kiểm tra vận hành và kiểm tra cho tài khoản AWS của bạn.

Trường hợp sử dụng

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các án phạt bằng cách sử dụng nhật ký CloudTrail để chứng minh việc tuân thủ những quy định như SOC, PCI và HIPAA.

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của CloudTrail

Cải thiện tình hình bảo mật của bạn bằng cách ghi lại các sự kiện và hoạt động của người dùng, đồng thời thiết lập quy tắc luồng công việc tự động với Amazon EventBridge.

Tìm hiểu về tích hợp CloudTrail với Amazon EventBridge

Trả lời các câu hỏi hoạt động, tạo điều kiện gỡ lỗi và điều tra các vấn đề như giới hạn tốc độ với các truy vấn dựa trên SQL, Amazon Athena hoặc bằng cách trực quan hóa các xu hướng với bảng điều khiển trong CloudTrail Lake. 

Tìm hiểu cách chạy truy vấn SQL với dữ liệu sự kiện của bạn bằng Amazon Athena


Khám phá thêm về AWS