AWS CloudTrail

Theo dõi hoạt động của người dùng và mức sử dụng API trên AWS và trong môi trường kết hợp và đa đám mây

Một bản sao của sự kiện quản lý được gửi

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các án phạt bằng cách sử dụng nhật ký CloudTrail để chứng minh việc tuân thủ những quy định như SOC, PCI và HIPAA.

Cải thiện tình hình bảo mật của bạn bằng cách ghi lại các sự kiện và hoạt động của người dùng, đồng thời thiết lập quy tắc luồng công việc tự động với Amazon EventBridge.

Ghi lại và hợp nhất hoạt động của người dùng cũng như việc sử dụng API trên các tài khoản và Khu vực AWS trên một nền tảng duy nhất, được kiểm soát tập trung.

Cách thức hoạt động

AWS CloudTrail theo dõi và ghi lại hoạt động của tài khoản trên khắp cơ sở hạ tầng AWS của bạn, trao quyền kiểm soát các hành động lưu trữ, phân tích và khắc phục cho bạn.

Trường hợp sử dụng

Đa đám mây và đa nguồn

Tải nhập các sự kiện hoạt động từ AWS và các nguồn bên ngoài AWS bao gồm các nhà cung cấp điện toán đám mây khác, các ứng dụng nội bộ và các ứng dụng SaaS chạy trên đám mây hoặc tại chỗ.

Tìm hiểu thêm về tải nhập các sự kiện hoạt động >>

Hoạt động kiểm tra

Lưu trữ bất biến các sự kiện đáng kiểm tra trong bảy năm và xác minh tính xác thực của các sự kiện hoạt động. Dễ dàng tạo lập các báo cáo kiểm tra được yêu cầu bởi chính sách nội bộ và quy định bên ngoài.

Tìm hiểu thêm về Hồ AWS CloudTrail >>

Xác định và phân tích hoạt động bất thường

Phát hiện truy cập trái phép và phân tích nhật ký hoạt động bằng các truy vấn dựa trên SQL. Phản hồi bằng các cảnh báo EventBridge dựa trên quy tắc và quy trình làm việc tự động.

Tìm hiểu thêm về thông tin chuyên sâu và phân tích >>

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá các tính năng của AWS CloudTrail

Tìm hiểu cách ghi nhật ký, theo dõi liên tục và duy trì hoạt động của tài khoản có liên quan đến các hoạt động diễn ra trên cơ sở hạ tầng AWS của bạn.

Truy cập trang tính năng »

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS

Nhận một bản sao của các sự kiện quản lý đã được gửi đang diễn ra và lịch sử sự kiện trong 90 ngày gần đây mà không cần trả phí.

Tạo tài khoản miễn phí »

Kết nối với chuyên gia

Nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn về CloudTrail.


Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS