Dịch vụ quản lý khóa của AWS

Tạo và kiểm soát khóa được sử dụng để mã hóa hoặc ký số dữ liệu của bạn

Bắt đầu cùng 20.000 yêu cầu miễn phí

mỗi tháng với Bậc miễn phí của AWS

Quản lý khóa tập trung và xác định chính sách trên các dịch vụ và ứng dụng tích hợp từ một điểm duy nhất.

Mã hóa dữ liệu trong ứng dụng của bạn bằng thư viện mã hóa dữ liệu thuộc SDK mã hóa của AWS.

Thực hiện hoạt động ký số bằng các cặp khóa bất đối xứng để xác thực chữ ký số.

Tạo mã xác thực thông báo dựa trên băm (HMAC) một cách an toàn để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của thông báo.

Cách thức hoạt động

Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS) cho phép tạo, quản lý và kiểm soát khóa mật mã trên các ứng dụng của bạn và các dịch vụ của AWS.
AWS KMS là gì? (1:33)
AWS KMS là gì?

Sử dụng AWS KMS để mã hóa dữ liệu trên toàn bộ khối lượng công việc AWS, ký số dữ liệu, mã hóa trong các ứng dụng của bạn bằng SDK mã hóa của AWS, đồng thời tạo và xác minh mã xác thực thông báo (MAC).

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

AWS KMS là gì?

Sử dụng AWS KMS để mã hóa dữ liệu trên toàn bộ khối lượng công việc AWS, ký số dữ liệu, mã hóa trong các ứng dụng của bạn bằng SDK mã hóa của AWS, đồng thời tạo và xác minh mã xác thực thông báo (MAC).

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

Trường hợp sử dụng

Bảo vệ dữ liệu đang được lưu trữ của bạn

Kích hoạt mã hóa phía máy chủ với AWS KMS bằng các khóa KMS do bạn kiểm soát và quản lý.

Tìm hiểu thêm về tích hợp dịch vụ của AWS »

Mã hóa và giải mã dữ liệu

Sử dụng SDK mã hóa của AWS để xử lý hoạt động mật mã trong các ứng dụng của bạn một cách an toàn.

Tìm hiểu thêm về SDK mã hóa của AWS »

Ký và xác minh chữ ký số

Bảo vệ hoạt động ký số với AWS KMS bằng các khóa KMS bất đối xứng.

Tìm hiểu thêm về việc ký dữ liệu an toàn »

Xây dựng cơ sở dữ liệu nhiều đối tượng thuê an toàn

Sử dụng SDK mã hóa cơ sở dữ liệu AWS để dễ dàng mã hóa và tìm kiếm an toàn các bản ghi nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm về SDK mã hóa cơ sở dữ liệu AWS »

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu thêm về AWS KMS

Khám phá hướng dẫn dành cho nhà phát triển AWS KMS.

Đọc hướng dẫn »

Liên hệ với chuyên gia

Trao đổi với chuyên gia để tìm hiểu thêm về AWS KMS.

Liên hệ với chúng tôi »

Bắt đầu sử dụng AWS KMS

Tạo, quản lý và kiểm soát các khóa mật mã với AWS KMS.

Đăng nhập »

Khám phá thêm về AWS