Amazon SageMaker

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học (ML) cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào với cơ sở hạ tầng, công cụ và quy trình công việc được quản lý đầy đủ

SageMaker dành cho chuyên viên phân tích kinh doanh

Chuyên viên phân tích kinh doanh

Đưa ra dự đoán dựa trên công nghệ ML bằng giao diện trực quan với SageMaker Canvas.

SageMaker dành cho chuyên viên phân tích kinh doanh »
SageMaker dành cho nhà khoa học dữ liệu

Nhà khoa học dữ liệu

Chuẩn bị dữ liệu và xây dựng, đào tạo cũng như triển khai mô hình với SageMaker Studio.

SageMaker dành cho nhà khoa học dữ liệu »
SageMaker dành cho kỹ sư MLOps

Kỹ sư ML

Triển khai và quản lý các mô hình quy mô lớn với SageMaker MLOps.

SageMaker cho kỹ sư ML »

Lợi ích

Giúp nhiều người tiếp cận được công nghệ ML hơn

Giúp nhiều người đổi mới hơn với ML thông qua một loạt công cụ – môi trường phát triển tích hợp cho các nhà khoa học dữ liệu và giao diện trực quan không chứa mã cho các chuyên viên phân tích kinh doanh.

Chuẩn bị dữ liệu trên quy mô lớn

Truy cập, gắn nhãn và xử lý lượng lớn dữ liệu có cấu trúc (dữ liệu dạng bảng) cũng như dữ liệu không có cấu trúc (ảnh, video và âm thanh) cho công nghệ ML.

Tăng tốc phát triển công nghệ ML

Giảm thời gian đào tạo từ đơn vị giờ xuống phút với cơ sở hạ tầng được tối ưu hóa. Tăng năng suất của nhóm lên đến 10 lần với các công cụ được xây dựng có mục đích.

Hợp lý hóa vòng đời ML

Tự động hóa và tiêu chuẩn hóa các hoạt động MLOps trong tổ chức của bạn để xây dựng, đào tạo, triển khai và quản lý mô hình trên quy mô lớn.

Công nghệ ML hiệu năng cao, chi phí thấp trên quy mô lớn

Amazon SageMaker được xây dựng dựa trên hai thập kỷ kinh nghiệm của Amazon trong việc phát triển các ứng dụng máy học thực tế, trong đó có đề xuất sản phẩm, cá nhân hóa, mua sắm thông minh, robot và các thiết bị hỗ trợ bằng giọng nói.

Tăng 10 lần

năng suất nhóm

Trên 100 tỷ

lần dự đoán mỗi tháng

Giảm 54%

tổng chi phí sở hữu

Giảm 40%

chi phí ghi nhãn dữ liệu

Tăng đến 50%

tốc độ đào tạo nhờ sử dụng GPU hiệu quả hơn

<10 mili giây

độ trễ chi phí suy luận

22

chương trình tuân thủ (PCI, HIPAA, SOC 1/2/3, FedRAMP, ISO, v.v.)

Amazon SageMaker hỗ trợ các khung máy học, bộ công cụ và ngôn ngữ lập trình hàng đầu

TensorFlow
TensorFlow
PyTorch
mxnet
Biểu tượng của Hugging Face
TensorFlow
TensorFlow
TensorFlow

Khách hàng của Amazon SageMaker

Amazon SageMaker được sử dụng bởi hàng chục nghìn khách hàng trong nhiều ngành.

Bắt đầu

Tìm hiểu về công nghệ ML với SageMaker Studio Lab

Bắt đầu »

Bắt đầu với bậc miễn phí

Bắt đầu »

Triển khai giải pháp với JumpStart

Bắt đầu »

Khám phá thêm về AWS