Hồ dữ liệu và Phân tích trên AWS

Cách nhanh nhất để tất cả người dùng nhận câu trả lời từ tất cả dữ liệu của bạn
Cách dễ nhất để xây dựng hồ dữ liệu và phân tích
Việc thiết lập và quản lý hồ dữ liệu bao gồm rất nhiều tác vụ thủ công và tốn thời gian như tải, chuyển đổi, bảo mật và kiểm tra truy cập dữ liệu. AWS Lake Formation tự động hóa nhiều bước thủ công trong số đó và rút ngắn thời gian cần thiết để xây dựng hồ dữ liệu thành công từ vài tháng xuống còn vài ngày.
Quy mô linh hoạt và tiết kiệm chi phí
Khối lượng dữ liệu đang tăng theo cấp số nhân. Chi phí lưu trữ và phân tích dữ liệu của bạn cũng vậy. AWS cung cấp công cụ toàn diện giúp kiểm soát chi phí lưu trữ và phân tích tất cả dữ liệu ở quy mô lớn, bao gồm các tính năng như Intelligent Tiering để lưu trữ dữ liệu trong S3 và các tính năng cho phép giảm chi phí sử dụng điện toán như tự động thay đổi quy mô, saving plans và tích hợp với các phiên bản dùng ngay của EC2.
Toàn diện và mở rộng
Chúng tôi cung cấp danh mục các công cụ phân tích chuyên dụng phong phú và chuyên sâu nhất, cho phép bạn nhanh chóng nhận được thông tin chi tiết từ dữ liệu của mình nhờ sử dụng công cụ thích hợp với tác vụ nhất. Tất cả dịch vụ phân tích của chúng tôi đều hỗ trợ các định dạng tệp mở như Apache Parquet, do đó, bạn không cần phải di chuyển và chuyển đổi dữ liệu để phân tích, thay vào đó bạn có thể lưu trữ dữ liệu ngay theo định dạng tiêu chuẩn và phân tích dữ liệu bằng bất kỳ công cụ hoặc kỹ thuật nào thích hợp nhất.
Cơ sở hạ tầng an toàn cho phân tích
Bảo mật khối lượng dữ liệu lớn là một trong những thách thức lớn nhất mà hầu hết các tổ chức đều gặp phải. Bên cạnh tất cả chứng nhận và biện pháp thực hành tốt nhất từ AWS, chúng tôi cũng cung cấp các tính năng bảo mật được thiết kế cho phép bạn tuân thủ chính sách của mình và các quy định trong ngành. Ví dụ: AWS Lake Formation cung cấp đa dịch vụ, kiểm soát truy cập dữ liệu ở mức độ chi tiết, Amazon Macie giúp tìm dữ liệu nhạy cảm vô tình bị lưu trữ sai vị trí và Amazon Inspector giúp phát hiện các lỗi cấu hình có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu.

Dịch vụ phân tích của AWS

Danh mục
Trường hợp sử dụng
Dịch vụ AWS
Phân tích
Phân tích tương tác

Amazon Athena

Truy vấn dữ liệu trong S3 bằng SQL.

Xử lý dữ liệu lớn

Amazon EMR

Hadoop Framework trong môi trường lưu trữ.

Kho dữ liệu

Amazon Redshift

Kho dữ liệu nhanh, đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Phân tích theo thời gian thực

Amazon Kinesis

Phân tích luồng video và dữ liệu thời gian thực.

Phân tích vận hành

Amazon Elasticsearch Service

Chạy và mở rộng cụm máy chủ Elasticsearch.

Bảng thông tin và trực quan hóa

Amazon QuickSight

Dịch vụ phân tích kinh doanh nhanh.

Chuẩn bị dữ liệu trực quan

AWS Glue DataBrew

Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu nhanh hơn đến 80%.

Di chuyển dữ liệu
Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)

Dịch vụ Apache Kafka được quản lý hoàn toàn, có độ sẵn sàng cao và an toàn

Amazon Kinesis Video Streams

Thu thập, xử lý và lưu trữ luồng dữ liệu video cho phân tích và machine learning.

Amazon Kinesis Data Firehose

Chuẩn bị và tải luồng dữ liệu thời gian thực lên các kho dữ liệu và công cụ phân tích.

Amazon Kinesis Data Streams

Thu thập luồng dữ liệu, ở quy mô lớn, cho các thông số phân tích theo thời gian thực.

Amazon Kinesis Data Analytics

Thu thập thông tin chuyên sâu có khả năng thúc đẩy hành động từ dữ liệu truyền phát trong thời gian thực.

Hồ dữ liệu
Lưu trữ đối tượng

Amazon S3

Dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu thuộc mọi kích thước và từ mọi nơi.

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Sao lưu và lưu trữ

Amazon S3 Glacier

Lưu trữ chi phí thấp trên đám mây.

AWS Backup

Sao lưu tập trung giữa các dịch vụ AWS.

Danh mục dữ liệu

AWS Glue

Chuẩn bị và tải dữ liệu.

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Dữ liệu bên thứ ba

AWS Data Exchange

Tìm và đăng ký dữ liệu bên thứ ba trên đám mây.

Phân tích dự báo và machine learning
Framework và giao diện

AMI AWS Deep Learning

Deep learning trên Amazon EC2

Dịch vụ nền tảng

Amazon SageMaker

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình machine learning ở quy mô lớn.

Dịch vụ phân tích của AWS

Danh mục Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Phân tích Phân tích tương tác Amazon Athena
Xử lý dữ liệu lớn Amazon EMR
Kho dữ liệu Amazon Redshift
Phân tích theo thời gian thực Amazon Kinesis Data Analytics
Phân tích vận hành Amazon Elasticsearch Service
Bảng thông tin và trực quan hóa Amazon QuickSight
Chuẩn bị dữ liệu trực quan Amazon Glue DataBrew
Di chuyển dữ liệu Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) | Amazon Kinesis Data Streams | Amazon Kinesis Data Firehose | Amazon Kinesis Data Analytics | Amazon Kinesis Video Streams | AWS Glue
Data lake Lưu trữ đối tượng Amazon S3 | AWS Lake Formation
Sao lưu và lưu trữ Amazon S3 Glacier | AWS Backup
Danh mục dữ liệu
AWS Glue | AWS Lake Formation
Dữ liệu bên thứ ba AWS Data Exchange
Phân tích dự báo và Machine Learning Framework và giao diện AMI AWS Deep Learning
Dịch vụ nền tảng Amazon SageMaker

Trường hợp sử dụng

Page-Illo_Data-warehousing
Lưu kho dữ liệu

Chạy truy vấn SQL và truy vấn phân tích phức tạp trên dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc trong kho dữ liệu và hồ dữ liệu. Trong khi đó, không cần di chuyển dữ liệu không cần thiết.

Dùng thử Amazon Redshift »
Page-Illo_Big-data-processing
Xử lý dữ liệu lớn

Xử lý một cách nhanh chóng và dễ dàng khối lượng dữ liệu khổng lồ tại hồ dữ liệu hoặc tại chỗ đối với các hoạt động xử lý kỹ thuật dữ liệu, phát triển và điều phối khoa học dữ liệu.

Dùng thử Amazon EMR »
Page-Illo_Real-time-analytics
Phân tích thời gian thực

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu truyền phát, đồng thời tải các luồng dữ liệu trực tiếp vào hồ dữ liệu, kho dữ liệu và dịch vụ phân tích của bạn để bạn có thể phản hồi trong thời gian thực.

Dùng thử Amazon MSK » Dùng thử Amazon Kinesis »
Page-Illo_Data-visualization
Phân tích vận hành

Tìm kiếm, khám phá, lọc, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu gần theo thời gian thực để theo dõi ứng dụng, phân tích nhật ký và phân tích luồng nhấp chuột.

Dùng thử Amazon Elasticsearch Service »

Khách hàng

JD-Power_Logo_@1x

"Chúng tôi đã xây dựng hồ dữ liệu 120TB trong Amazon S3, với 1500 sơ đồ khác nhau và sử dụng rất nhiều các dịch vụ phân tích của AWS như Glue, Redshift và Athena. Chúng tôi sẽ không thể nào có được các thông tin chuyên sâu này từ một nhóm các cơ sở dữ liệu và nhà kho bị cô lập - chúng tôi cần hồ dữ liệu có quy mô của S3."

- Bernardo Rodriguez
Giám đốc Kỹ thuật số, J.D. Power

netflix
Chick-fil-A_Logo
3M Company_Logo
280x100_Georgia-Pacific_Logo
Pinterest_Customer-Reference_Logo
TMobile_Logo_@1x
gt-customer_landing_page_graphics166x_epic
Adobe_Customer-Reference_Logo
Pfizer
Xem tất cả khách hàng »

Tài nguyên bổ sung

AWS Data Lab

Tạo các sản phẩm bàn giao hữu hình để đẩy nhanh các sáng kiến về hiện đại hóa phân tích và dữ liệu của bạn. AWS Data Lab là hoạt động tương tác chuyên sâu kéo dài bốn ngày giữa đội ngũ nhà xây dựng của bạn và tài nguyên kỹ thuật AWS.

Tìm hiểu thêm »

Bản tin

Bạn muốn được cập nhật mọi thông tin mới nhất về nội dung giáo dục, các sự kiện sắp diễn ra và các cải tiến khác từ AWS Analytics?

Hãy đăng ký nhận Bản tin AWS Analytics »