Phân tích trên AWS

Cách nhanh nhất để tất cả người dùng nhận câu trả lời từ mọi dữ liệu của bạn
AWS cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ phân tích đa dạng nhất, phù hợp với mọi nhu cầu phân tích dữ liệu đồng thời cho phép các tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực làm mới lại công việc kinh doanh của họ bằng dữ liệu. Từ di chuyển dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, hồ dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, máy học, v.v., AWS cung cấp các dịch vụ chuyên dụng có hiệu năng giá tốt nhất, that đổi quy mô được và có chi phí thấp nhất.
Lưu trữ dữ liệu ở mọi quy mô
Các dịch vụ phân tích của AWS được xây dựng để xử lý lượng lớn dữ liệu ở mọi quy mô và tự động hóa nhiều tác vụ thủ công, tốn thời gian. Có được sự hỗ trợ từ Amazon Simple Storage Service (S3), dịch vụ có độ sẵn sàng bậc nhất, các hồ dữ liệu do AWS cung cấp có thể mang đến quy mô, tốc độ và tính linh hoạt cần có để kết hợp các phương pháp phân tích và dữ liệu khác nhau. Sử dụng các dịch vụ phân tích của AWS để có thông tin chuyên sâu hơn so với khi sử dụng các kho và silo dữ liệu truyền thống.
Chuyên dụng cho hiệu suất và chi phí
AWS là nơi lưu trữ và phân tích dữ liệu nhanh nhất, tiết kiệm chi phí nhất. Các công cụ phân tích của AWS là những công cụ chuyên dụng giúp bạn nhanh chóng trích xuất thông tin chuyên sâu từ dữ liệu bằng cách sử dụng công cụ phù hợp nhất cho tác vụ, cũng như được tối ưu hóa để đem đến cho bạn hiệu suất, quy mô tốt nhất cũng như chi phí phù hợp với nhu cầu của bạn.
Truy cập, bảo mật và quản trị dữ liệu hợp nhất
AWS cung cấp một nhóm công cụ toàn diện, vượt xa chức năng bảo mật tiêu chuẩn (như mã hóa và kiểm soát truy cập) nhằm mang lại hệ thống giám sát chủ động cũng như quản lý các chính sách bảo mật thống nhất. Xác định và quản lý một cách tập trung các chính sách bảo mật, quản trị và kiểm tra nhằm đáp ứng những quy định cụ thể của ngành và khu vực địa lý.
Tích hợp máy học
AWS cung cấp tiện ích ML tích hợp sẵn trong các dịch vụ phân tích chuyên dụng. Bạn có thể xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình ML bằng Amazon SageMaker—một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, cung cấp những công cụ cần thiết cho mỗi bước trong vòng đời phát triển ML trong một môi trường tích hợp.
AWS Analytics - Modern Data Strategy (2:15)

Hơn 10.000

hồ dữ liệu chạy trên AWS

Nhanh gấp 3 lần

với Amazon EMR so với Apache Spark tiêu chuẩn

Rẻ hơn 50%

so với các kho lưu trữ dữ liệu khác trên đám mây

Tiết kiệm 70%

các chi phí lưu trữ dữ liệu trong hồ dữ liệu

Kho dữ liệu 3 PB

trong một cụm duy nhất với Amazon OpenSearch Service (công cụ thay thế Amazon Elasticsearch Service)

Dịch vụ phân tích của AWS

Lưu kho dữ liệu, phân tích tương tác, xử lý dữ liệu lớn, phân tích hoạt động, bảng thông tin và trực quan hóa

Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực

Hồ dữ liệu: Lưu trữ đối tượng, sao lưu và lưu trữ, danh mục dữ liệu và dữ liệu bên thứ ba

Dịch vụ, khung và giao diện nền tảng

Dịch vụ phân tích của AWS

Danh mục Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Phân tích Phân tích tương tác Amazon Athena
Xử lý dữ liệu lớn Amazon EMR
Kho dữ liệu Amazon Redshift
Phân tích theo thời gian thực Amazon Kinesis Data Analytics
Phân tích vận hành Amazon OpenSearch Service (công cụ thay thế Amazon Elasticsearch Service)
Bảng thông tin và hiển thị trực quan Amazon QuickSight
Chuẩn bị dữ liệu trực quan Amazon Glue DataBrew
Di chuyển dữ liệu Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) | Amazon Kinesis Data Streams | Amazon Kinesis Data Firehose | Amazon Kinesis Video Streams | AWS Glue
Hồ dữ liệu Lưu trữ đối tượng Amazon S3 | AWS Lake Formation
Sao lưu và lưu trữ Amazon S3 Glacier | AWS Backup
Danh mục dữ liệu
AWS Glue | AWS Lake Formation
Dữ liệu bên thứ ba AWS Data Exchange
Phân tích dự báo và Machine Learning Khung và giao diện AMI AWS Deep Learning
Dịch vụ nền tảng Amazon SageMaker

Trường hợp sử dụng

 • Phân tích và lưu kho dữ liệu
 • Di chuyển dữ liệu
 • Hồ dữ liệu
 • Phân tích dự đoán & Máy học

Khách hàng

 • data_sol_page_customer_logo_moderna
 • data_sol_page_customer_logo_invista
 • data_sol_page_customer_logo_intuit
 • data_sol_page_customer_logo_pinterest
 • Moderna
 • Nghiên cứu điển hình về Moderna
  BMW Group

  Moderna chạy toàn bộ khối lượng công việc SAP S/4HANA của mình trên AWS, bao gồm sản xuất, kế toán và quản lý kho hàng, việc này cho phép công ty đạt được hiệu quả và khả năng giám sát cao hơn trong các hoạt động. Moderna sử dụng Amazon Redshift làm kho lưu trữ trung tâm cho tất cả dữ liệu công ty thu thập được và lưu trữ bản sao lưu trong Amazon S3.

  Đọc nghiên cứu điển hình 
 • Invista
 • Nghiên cứu điển hình về Invista
  Nielsen

  INVISTA đã chuyển từ dữ liệu bị cô lập sang hồ dữ liệu trên AWS. Công ty đã xây dựng một kiến trúc dữ liệu hiện đại bằng các dịch vụ phân tích của AWS để chuyển đổi quy trình sản xuất của họ, sử dụng dữ liệu để loại bỏ các quy trình thủ công và khai phá tiềm năng của nhà máy kỹ thuật số. INVISTA đã tiết kiệm được hơn 2 triệu USD mỗi năm và thu về 300 triệu USD từ dữ liệu trên toàn công ty.

  Đọc nghiên cứu điển hình 
 • Intuit
 • Video khách hàng của Intuit
  data_sol_page_customer_logo_intuit

  Intuit đã chuyển sang giải pháp dựa trên Amazon Redshift có quy mô lên tới gấp hơn 7 lần khối lượng dữ liệu mà không cần tốn sức, cũng như mang lại hiệu suất gấp 20 lần so với giải pháp trước đây của công ty. Theo đó, thời gian đúc rút thông tin chuyên sâu giảm tới 90%, chi phí cũng giảm 66%.

  Xem video 
 • Pinterest
 • Nghiên cứu điển hình về Pinterest
  data_sol_page_customer_logo_pinterest

  Nhờ việc chuyển sang dùng tính năng phân tích được quản lý của Amazon OpenSearch Service (công cụ thay thế Amazon Elasticsearch Service), Pinterest đã mở rộng quy mô tìm kiếm và phân tích nhật ký hàng ngày lên 1,7 TB cũng như giảm 30% chi phí. Công ty mở rộng khả năng phân tích nhật ký và giảm gánh nặng vận hành, cải thiện bảo mật và tiết kiệm chi phí.

  Đọc nghiên cứu điển hình 
JD-Power_Logo_@1x

"Chúng tôi đã xây dựng hồ dữ liệu 120TB trong Amazon S3, với 1500 sơ đồ khác nhau và sử dụng rất nhiều các dịch vụ phân tích của AWS như Glue, Redshift và Athena. Chúng tôi sẽ không thể nào có được các thông tin chuyên sâu này từ một nhóm các cơ sở dữ liệu và nhà kho bị cô lập - chúng tôi cần hồ dữ liệu có quy mô của S3."

- Bernardo Rodriguez
Giám đốc Kỹ thuật số, J.D. Power

Bắt đầu

Chương trình AWS Data Driven Everything

AWS Data Driven Everything
Trong chương trình AWS Data-Driven EVERYTHING (D2E), AWS sẽ hợp tác với khách hàng để di chuyển nhanh chóng hơn, với độ chính xác cao hơn và phạm vi rộng lớn hơn để khởi động cỗ máy dữ liệu của riêng họ.

Tìm hiểu thêm »

AWS Data Lab

AWS Data Lab
AWS Data Lab đem đến hoạt động tương tác kỹ thuật chung, được tăng tốc giữa khách hàng và tài nguyên kỹ thuật của AWS để tạo ra những giao phẩm hữu hình giúp thúc đẩy các sáng kiến hiện đại hóa phân tích và dữ liệu.

Tìm hiểu thêm »

Kiến trúc tham chiếu về phân tích và dữ liệu lớn của AWS

Kiến trúc tham chiếu về phân tích và dữ liệu lớn của AWS
Tìm hiểu các phương pháp tốt nhất về kiến trúc để phân tích dữ liệu đám mây, lưu kho dữ liệu và quản lý dữ liệu trên AWS.

Tìm hiểu thêm »