AWS Clean Rooms

Tạo phòng sạch chỉ trong vài phút. Cộng tác với các đối tác mà không cần chia sẻ dữ liệu thô.

AWS Clean Rooms là gì?

AWS Clean Rooms giúp các công ty và đối tác của họ phân tích và cộng tác trên tập dữ liệu tổng hợp của họ một cách dễ dàng và bảo mật hơn mà không cần chia sẻ hay sao chép dữ liệu cơ bản của nhau. Nhờ có AWS Clean Rooms, bạn có thể tạo ra một phòng sạch dữ liệu bảo mật chỉ trong vài phút và cộng tác với bất kỳ công ty nào khác trên AWS để tạo ra thông tin chuyên sâu độc nhất về chiến dịch quảng cáo, quyết định đầu tư cũng như nghiên cứu và phát triển.

Cách thức hoạt động

AWS Clean Rooms giúp khách hàng và đối tác của họ phân tích và cộng tác trên tập dữ liệu tổng hợp của họ một cách dễ dàng và bảo mật hơn mà không cần chia sẻ hay sao chép dữ liệu cơ bản của nhau.
  • AWS Clean Rooms
  • Sơ đồ cho thấy cách AWS Clean Rooms giúp các công ty cộng tác với đối tác của họ mà không cần chia sẻ hay sao chép dữ liệu thô của nhau.
  • Điện toán mật mã hóa cho Clean Rooms
  • Sơ đồ này phác thảo cách thức hoạt động của Điện toán mã hóa cho AWS Clean Rooms.

Trường hợp sử dụng

Tập hợp dữ liệu khác nhau từ khắp các kênh tương tác và tập dữ liệu đối tác để có được cái nhìn 360 độ về khách hàng của bạn.
Cộng tác với các đối tác quảng cáo và tiếp thị để cải thiện quá trình lập kế hoạch, kích hoạt và đo lường chiến dịch, mang lại trải nghiệm tốt hơn, phù hợp hơn cho người tiêu dùng.
Phân tích các tập dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn giữa các công ty và tổ chức của công ty để dự đoán tốt hơn xu hướng thị trường, đánh giá rủi ro và cải thiện báo cáo.
Cộng tác để đẩy nhanh tốc độ phát triển các sản phẩm, công nghệ và chương trình mới một cách an toàn dựa trên tập dữ liệu của nhiều công ty.

Khám phá thêm về AWS