Phân tích hoạt động là gì?

Phân tích hoạt động là một giải pháp cung cấp cho bạn cái nhìn về tình trạng của hệ thống thông qua một số bản ghi dữ liệu khác nhau. Hãy coi phân tích là những lần đi thăm khám với bác sĩ chính, nha sĩ và bác sĩ tim mạch để có cái nhìn đầy đủ về sức khỏe của bạn. Tất cả các hệ thống khác nhau đó (bác sĩ) kết hợp toàn bộ bản ghi (phát hiện) để chỉ ra những vị trí có thể có vấn đề và đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Phân tích hoạt động cũng tương tự như vậy.

Giải pháp phân tích hoạt động vận hành như thế nào?

Bằng cách sử dụng giải pháp phân tích hoạt động, bạn có thể xem xét dữ liệu theo kiểu được gọi là Gần với thời gian thực (NRT) khi dữ liệu được nhập vào hệ thống. Nhờ quá trình này, bạn sẽ thu được thông tin chuyên sâu tức thì, có thể đưa ra cảnh báo về lỗi trong hệ thống của bạn trước khi lỗi trầm trọng hơn. Chỉ số đo lường hiệu suất công việc chính (KPI) được giám sát trong quá trình phân tích hoạt động là Thời gian trung bình để phát hiện (MTTD) và Thời gian trung bình để phản ứng (MTTR). MTTD là thời gian tính từ khi xuất hiện vấn đề tới khi phát hiện vấn đề. MTTR là khoảng thời gian để vô hiệu hóa mối đe dọa hoặc lỗi trong môi trường mạng của bạn. Khi được tiếp cận những chỉ số kinh doanh này, bạn có thể đưa ra các quyết định có lợi nhất cho tổ chức của mình.

Phân tích hoạt động mang lại lợi ích gì?

Lợi ích chính của giải pháp phân tích hoạt động là nhanh chóng xác định vấn đề (MTTD) và khắc phục những vấn đề đó (MTTR) cũng nhanh không kém. Bằng cách giảm bớt thời gian MTTD và MTTR, bạn có thể giảm thiểu chi phí lỗi, bảo toàn doanh thu và bảo vệ khỏi rủi ro. Bạn cũng có thể kỳ vọng về việc giảm thời gian ngừng hoạt động, tận dụng công suất tốt hơn và giảm chi phí. Khả năng điều chỉnh quy mô là yếu tố quan trọng của giải pháp phân tích hoạt động. Nhờ khả năng điều chỉnh quy mô, tổ chức của bạn có thể giám sát nhiều thành phần hệ thống hơn cũng như bảo vệ tài sản của bạn.

Phân tích hoạt động có những thách thức nào?

Để phân tích hoạt động hiệu quả, bạn cần tích hợp những công cụ khác nhau như kho dữ liệu, IoT, cảm biến, v.v.. Những công cụ tích hợp này có thể làm cho các giải pháp trở nên phức tạp, tốn kém và khó làm quen. Tùy thuộc vào phạm vi nhu cầu của mình, một số tổ chức thậm chí có thể tìm cách xây dựng một bộ phận chuyên trách để quản lý lĩnh vực này.

Đối tượng nào sử dụng phân tích hoạt động?

Toàn bộ tổ chức của bạn có thể hưởng lợi từ quá trình phân tích hoạt động, tuy nhiên, chỉ một số ít nhân viên thường sử dụng giải pháp này. Các nhà phát triển và kỹ sư hoạt động là những người dùng nhiều nhất.

Làm thế nào để tạo chiến lược phân tích hoạt động?

  1. Bắt đầu bằng cách nghiên cứu các trường hợp sử dụng và xác định những ưu tiên hàng đầu của bạn.
  2. Xác định những mục tiêu bạn đang cố gắng đạt được và bắt đầu nắm bắt những công cụ cần thiết và chi phí liên quan.
  3. Xác định các chỉ số chính như MTTD và MTTR, bao gồm các ngưỡng lỗi thích hợp.
  4. Xác định các hệ thống và dữ liệu bạn sẽ cần tích hợp để tính toán chỉ số của mình.
  5. Tạo chiến lược làm sạch dữ liệu. Làm sạch dữ liệu là một nỗ lực ba bậc, trong đó bước đầu tiên là xác định cá nhân sẽ phụ trách quá trình làm sạch thực tế. Sau đó là quá trình làm sạch chuyển đổi, rồi đến đưa ra quyết định về công cụ bạn sẽ triển khai để tận dụng tối đa dữ liệu của mình. 

AWS cung cấp các dịch vụ gì để phân tích hoạt động?

Phân tích hoạt động với AWS vận hành như thế nào?

Những khách hàng khác triển khai giải pháp phân tích hoạt động như thế nào?

Để biết các câu chuyện của khách hàng về lợi ích của giải pháp phân tích hoạt động, hãy xem kho nghiên cứu điển hình. Ví dụ: trong năm 2022, một chợ điện tử toàn cầu về mua bán xe đã tìm đến AWS để hợp lý hóa cơ sở hạ tầng đám mây của họ. Giải pháp của chúng tôi đã giảm bớt thời gian chờ phản hồi yêu cầu hỗ trợ của chợ điện tử đó từ 12 giờ xuống còn 15 phút.

Các bước tiếp theo để sử dụng Phân tích hoạt động trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các Dịch vụ phân tích 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập