Xây dựng quy trình truyền liên tục toàn diện bằng Kế hoạch chi tiết của Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink chỉ với một cú nhấp chuột. Tìm hiểu thêm.

Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink

Xây dựng và chạy các ứng dụng Apache Flink được quản lý toàn phần

Xây dựng và chạy các ứng dụng Apache Flink mà không cần thiết lập cơ sở hạ tầng cũng như quản lý tài nguyên và cụm.

Xử lý hàng gigabyte dữ liệu mỗi giây với độ trễ chưa đến một giây và phản hồi các sự kiện trong thời gian thực.

Triển khai các ứng dụng có độ sẵn sàng cao và bền vững bằng API và triển khai nhiều vùng sẵn sàng để quản lý vòng đời ứng dụng.

Cách hoạt động

Thiết lập và tích hợp các nguồn dữ liệu và điểm đích bằng mã tối thiểu, liên tục xử lý dữ liệu với độ trễ chưa đến một giây cũng như phản hồi các sự kiện theo thời gian thực.

Sơ đồ biểu diễn cách tích hợp Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink với các nguồn dữ liệu và điểm đích bằng mã tối thiểu cũng như phản hồi các sự kiện theo thời gian thực.
Giới thiệu về Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink (1:33)
Tại sao nên chọn Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink?
Hàng ngàn khách hàng sử dụng Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink để chạy các ứng dụng xử lý luồng dữ liệu. Với Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink, bạn có thể chuyển đổi và phân tích dữ liệu truyền liên tục trong thời gian thực bằng Apache Flink và tích hợp các ứng dụng với các dịch vụ AWS khác. Không cần quản lý máy chủ và cụm, đồng thời không cần thiết lập cơ sở hạ tầng điện toán và lưu trữ. Bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho tài nguyên bạn sử dụng.

Trường hợp sử dụng

Phân phối dữ liệu phát trực tuyến trong vài giây

Phát triển các ứng dụng chuyển đổi và phân phối dữ liệu đến Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3), Dịch vụ OpenSearch của Amazon và các dịch vụ khác.

Tạo phân tích theo thời gian thực

Truy vấn và phân tích dữ liệu theo thời gian thực bằng hình thức tương tác và liên tục tạo ra thông tin chuyên sâu cho các trường hợp sử dụng gấp gáp về thời gian. 

Thực hiện xử lý theo trạng thái

Sử dụng tính toán theo trạng thái, có thời gian chạy kéo dài để khởi tạo các hành động theo thời gian thực, chẳng hạn như phát hiện bất thường dựa trên xu hướng dữ liệu lịch sử.

Cách bắt đầu

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink

Tìm hiểu thêm về cách chạy các ứng dụng Apache Flink phi máy chủ và Studio Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink.

Xem lại hướng dẫn từng bước

Khám phá cách xây dựng ứng dụng trong môi trường phát triển tích hợp (IDE) hoặc trong sổ tay Studio. 

Chạy ứng dụng Apache Flink của bạn

Bắt đầu xây dựng ứng dụng phát trực tuyến của bạn mà không yêu cầu mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước.


Khám phá thêm về AWS