Studio Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink

Kiểm tra các luồng dữ liệu, đồng thời xây dựng và chạy các ứng dụng xử lý luồng chỉ trong vài phút

Với Studio Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink, bạn có thể truy vấn các luồng dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời xây dựng và chạy các ứng dụng xử lý luồng bằng SQL, Python và Scala tiêu chuẩn trong sổ tay tương tác. Sổ tay Studio được hỗ trợ bởi Apache Zeppelin và sử dụng Apache Flink làm công cụ xử lý luồng. Sổ tay Studio kết hợp liền mạch các công nghệ này để giúp những nhà phát triển thuộc mọi bộ kỹ năng có thể tiếp cận khả năng phân tích nâng cao về luồng dữ liệu. 

Lợi ích

Xây dựng và chạy các ứng dụng một cách trực quan

Sổ tay Studio cung cấp trải nghiệm phát triển giao diện đơn dành cho hoạt động phát triển, gỡ lỗi mã và chạy các ứng dụng xử lý luồng

Xử lý bằng SQL, Python và Scala

Sử dụng SQL, Python và Scala trong cùng một môi trường phát triển. Tô sáng cú pháp, xác thực và đề xuất thiên về ngữ cảnh sẽ hướng dẫn bạn trong sổ tay để tương tác với dữ liệu của bạn.

Tương thích với nguồn mở

Studio Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink chạy trên và tạo ra các ứng dụng Apache Flink được sử dụng trong môi trường sản xuất. Sổ tay Apache Zeppelin cung cấp trải nghiệm quen thuộc để tạo ra các ứng dụng truyền liên tục bằng ngôn ngữ bạn lựa chọn.

Trường hợp sử dụng

Kiểm tra và trực quan hóa luồng

Studio Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink hỗ trợ truy vấn dưới một giây với các hình ảnh trực quan tích hợp sẵn. Thực hiện truy vấn tùy biến để kiểm tra luồng dữ liệu và xem kết quả trong vài giây. 

Phát triển ứng dụng xử lý luồng nhanh, phi máy chủ

Viết mã và trả tiền cho các tài nguyên mà ứng dụng của bạn tiêu thụ – mà không cần cung cấp, quản lý hoặc điều chỉnh quy mô máy chủ. Triển khai mã của bạn trong sổ tay tới ứng dụng xử lý luồng chạy liên tục với trạng thái bền vững và tự động điều chỉnh quy mô. 

Phân tích theo thời gian thực

Truy vấn và phân tích dữ liệu theo thời gian thực bằng hình thức tương tác và liên tục tạo ra thông tin chuyên sâu cho các trường hợp sử dụng gấp gáp về thời gian.

Xem hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu thêm về Studio Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink.

Khám phá về giá

Xem cách định giá.

Chạy sổ tay tương tác

Bắt đầu chạy sổ tay Studio Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink để truy vấn dữ liệu truyền liên tục của bạn.