Amazon Athena

Bắt đầu truy vấn dữ liệu ngay lập tức. Nhận kết quả trong vài giây. Chỉ phải trả tiền cho những truy vấn bạn chạy.

Amazon Athena là một dịch vụ truy vấn tương tác giúp bạn dễ dàng phân tích dữ liệu trong Amazon S3 bằng cách sử dụng SQL tiêu chuẩn. Athena không cần máy chủ, do đó, không phải quản lý sở hạ tầng và bạn chỉ phải trả tiền cho những truy vấn bạn chạy.

Athena rất dễ sử dụng. Chỉ cần trỏ vào dữ liệu của bạn trong Amazon S3, xác định sơ đồ và bắt đầu truy vấn bằng cách sử dụng SQL tiêu chuẩn. Hầu hết kết quả được cung cấp trong vài giây. Với Athena, bạn không cần đến những công việc ETL phức tạp để chuẩn bị dữ liệu cho phân tích. Điều này giúp mọi người dễ dàng dùng các kỹ năng SQL để nhanh chóng phân tích các tập dữ liệu quy mô lớn.

Athena được tích hợp sẵn với Danh mục dữ liệu của AWS Glue, cho phép bạn tạo ra kho lưu trữ siêu dữ liệu thống nhất trên nhiều dịch vụ khác nhau, thu thập các nguồn dữ liệu để khám phá sơ đồ và đặt vào Danh mục của bạn các định nghĩa bảng và phân vùng mới, được chỉnh sửa và duy trì phiên bản sơ đồ.

Yêu cầu hỗ trợ chứng minh tính khả thi hoặc đánh giá của bạn »

Lợi ích

Bắt đầu truy vấn ngay lập tức

Serverless, không có ETL
Athena không cần máy chủ. Bạn có thể nhanh chóng truy vấn dữ liệu mà không phải cài đặt và quản lý máy chủ hoặc kho dữ liệu. Chỉ cần trỏ vào dữ liệu của bạn trong Amazon S3, xác định sơ đồ và bắt đầu truy vấn bằng trình biên tập truy vấn tích hợp sẵn. Amazon Athena cho phép bạn quản lý tất cả dữ liệu trong S3 mà không cần cài đặt các quy trình phức tạp để trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL).

Thanh toán theo từng truy vấn

Bạn chỉ phải trả tiền cho dữ liệu được quét
Với Amazon Athena, bạn chỉ phải trả tiền cho những truy vấn bạn chạy. Bạn trả phí 5 USD cho mỗi terabyte được quét bởi các truy vấn của bạn. Bạn có thể tiết kiệm được từ 30% đến 90% chi phí trên mỗi truy vấn và có được hiệu năng tốt hơn bằng cách nén, phân vùng và chuyển dữ liệu sang định dạng cột. Athena truy vấn dữ liệu trực tiếp trong Amazon S3. Bạn không bị tính phí lưu trữ bổ sung ngoài S3.

Mở, mạnh mẽ, tiêu chuẩn

Được xây dựng trên Presto, chạy SQL tiêu chuẩn
Amazon Athena sử dụng Presto với sự hỗ trợ của ANSI SQL và hoạt động trên nhiều định dạng dữ liệu tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm CSV, JSON, ORC, Avro và Parquet. Athena rất phù hợp cho truy vấn tương tác và cũng có thể xử lý phân tích phức tạp, bao gồm hoạt động kết hợp bảng (join), hàm cửa sổ (window function) và các mảng lớn. Amazon Athena có mức độ khả dụng cao; và thực hiện truy vấn bằng cách sử dụng tài nguyên điện toán trên nhiều cơ sở và nhiều thiết bị trong mỗi cơ sở. Amazon Athena sử dụng Amazon S3 làm kho dữ liệu cơ sở, giúp cho dữ liệu của bạn có mức độ khả dụng và độ bền cao.

Nhanh, rất nhanh

Hiệu năng tương tác cho cả các tập dữ liệu lớn
Với Amazon Athena, bạn không phải lo lắng về việc cần có đủ tài nguyên điện toán để có được hiệu năng truy vấn nhanh, tương tác. Amazon Athena tự động thực hiện các truy vấn song song, do đó, hầu hết kết quả sẽ thu được trong vài giây.

Khách hàng

Nghiên cứu điển hình về Finra

FINRA phát triển các ứng dụng trên Amazon Athena để tạo điều kiện cho hơn 1.500 chuyên gia phân tích và đối tác kinh doanh phân tích bảo mật hàng terabyte dữ liệu.


Xem video >>

Siemens Mobility

Siemens Mobility khiến hoạt động quản lý đội phương tiện trở nên hiệu quả hơn và chia sẻ kiến thức giữa các đội ngũ bằng Amazon Athena cùng những dịch vụ AWS khác.

Đọc về nghiên cứu điển hình >>

Cargotec

Cargotec xây dựng thông tin chuyên sâu từ hồ dữ liệu với Amazon Athena.
Đọc nghiên cứu điển hình >>

Betterment

Betterment phân tích dữ liệu bán cấu trúc trong S3 với Amazon Athena.
Đọc về nghiên cứu điển hình >>

Đối tác

   

Upsolver là dịch vụ ETL kho dữ liệu. Dịch vụ này cung cấp giao diện trực quan dựa trên SQL để tạo ra các bảng trong thời gian thực trong Athena với chi phí kỹ thuật rất nhỏ và phù hợp với các phương pháp tốt nhất về hiệu năng. ETL của Upsolver cũng cho phép cập nhật/xóa bảng trong Athena trong các trường hợp sử dụng của CDC và tuân thủ phổ biến.

Tìm hiểu thêm » | Liên hệ »

   

Trianz tăng tốc và thay đổi quy mô cho các giải pháp trên Athena và dịch vụ AWS, cho phép nhiều trường hợp sử dụng đa dạng như di chuyển, ảo hóa, phân tích, báo cáo hoạt động và ETL phi máy chủ.

Tìm hiểu thêm » | Liên hệ »

Thông tin mới

ngày
  • ngày
1
Tính năng của Amazon Athena
Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng chính của Amazon Athena.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon Athena
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Athena trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập