Di chuyển phân tích

Tiết kiệm thời gian và chi phí bằng cách di chuyển sang các giải pháp phân tích được quản lý toàn phần

Công cụ di chuyển

Database Freedom là một chương trình đặc thù được thiết kế để hỗ trợ quá trình di chuyển sang các dịch vụ cơ sở dữ liệu và phân tích của AWS. Thông qua chương trình này, chúng tôi giúp bạn quản lý và giảm bớt các cam kết cấp phép từ nhà cung cấp kế thừa, cung cấp lời khuyên từ chuyên gia và các công cụ để tái cấu trúc những giải pháp và ứng dụng của bạn, đồng thời tài trợ và cung cấp ưu đãi cho quá trình di chuyển với chi phí vừa phải.

Đối với những khách hàng đủ tiêu chuẩn, chương trình Database Freedom cung cấp:

Lời khuyên từ chuyên gia

Hướng dẫn thông qua Bằng chứng về khái niệm (POC) và quy trình di chuyển.

Công cụ

Hỗ trợ thực tế kết hợp từ: Đối tác của AWS hoặc AWS Professional Services.

Ưu đãi tài chính

Tài trợ kinh phí để đẩy nhanh tiến trình ở mọi giai đoạn của quá trình di chuyển.

Các dịch vụ của chương trình

Elasticsearch Migration và OpenSearch Migration

Việc quản lý Elasticsearch, OpenSearch tại chỗ hoặc các giải pháp tìm kiếm và phân tích khác rất phức tạp, cần nhiều tài nguyên và tốn nhiều chi phí. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ Elasticsearch và Kibana (phiên bản 1.5 đến 7.10), OpenSearch và Bảng thông tin OpenSearch mã nguồn mở được quản lý, Amazon OpenSearch Service bao gồm đầy đủ các tính năng nâng cao như bậc lưu trữ có thể mở rộng UltraWarm, kiểm soát quyền truy cập chi tiết, phát hiện dấu hiệu bất thường, cảnh báo, lập chỉ mục lại từ xa, xếp hạng kết quả tìm kiếm được ML hỗ trợ, phân tích dấu vết, cùng nhiều tính năng khác.

Di chuyển kho lưu trữ dữ liệu

Việc di chuyển sang kho dữ liệu đám mây như Amazon Redshift sẽ giải phóng hoạt động phân tích của bạn khỏi các giới hạn. Bạn có thể chạy truy vấn trên nhiều petabyte dữ liệu trong kho dữ liệu và mở rộng sang hồ dữ liệu (hay còn gọi là phương thức tiếp cận “lake house”). Tìm hiểu thêm về quá trình di chuyển sang Redshift thông qua hướng dẫn di chuyển tự nghiên cứu của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đẩy nhanh quá trình di chuyển của bạn.

Di chuyển từ Spark và Hadoop

Di chuyển dữ liệu lớn và ứng dụng của bạn. Apache Hadoop and Apache Spark to Amazon EMR Migration Acceleration Program của chúng tôi cung cấp hai cách giúp bạn hoàn thành mục tiêu một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Khám phá các tài nguyên về Di chuyển phân tích theo dịch vụ cụ thể

 • Amazon Redshift
 • Quá trình di chuyển dữ liệu của khách hàng

  Nielsen từng vận hành kho dữ liệu tại chỗ cũ kỹ dựa trên Netezza cho đến khi xây dựng kiến trúc mới, dựa trên hồ dữ liệu với Amazon Redshift.

  Tìm hiểu cách Nielsen di chuyển sang Redshift »

  Cơ sở hạ tầng Oracle tại chỗ của Amazon.com rất khó duy trì và vận hành. Bởi vậy, công ty quyết định chuyển sang Amazon Redshift.

  Tìm hiểu cách Amazon.com di chuyển sang Redshift »

   

  Equinox Fitness đã di chuyển từ kho dữ liệu tại chỗ Teradata của mình sang Redshift nhằm giảm thời gian lấy thông tin chi tiết và kiểm soát chi phí cơ sở hạ tầng.

  Tìm hiểu cách Equinox Fitness di chuyển sang Redshift »

  Intuit chuyển khối lượng công việc quan trọng của mình từ môi trường tại chỗ sang Amazon Redshift để tăng tốc độ phát triển, đổi mới nhanh hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

  Tìm hiểu cách Intuit di chuyển sang Redshift »

   

  Phiên hội thảo re:Invent, Hội nghị cấp cao và AWS Online Tech Talks

  AWS re:Invent 2019: Migrate your data warehouse to the cloud, featuring Nielsen
  AWS Chicago Summit 2018: How Equinox Fitness Clubs Migrated to a Modern Data Warehouse
  AWS re:Invent 2019: Migrate your data warehouse to the cloud, ft. Fannie Mae
  Practical Tips for Migrating Your IBM Netezza Data Warehouse to the Cloud
  AWS re:Invent 2019: [REPEAT 1] Migrating your data warehouses to Amazon Redshift
  Accelerate Your Analytics by Migrating to a Cloud Data Warehouse - AWS Online Tech Talks

  Chứng thực của khách hàng

  Nielsen xây dựng nền tảng báo cáo dữ liệu tiên tiến hoạt động trên đám mây trên AWS
  Equinox thúc đẩy trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa với kiến trúc hồ dữ liệu AWS
 • Amazon EMR
 • Quá trình di chuyển dữ liệu của khách hàng

  Tìm hiểu cách Integral Ad Science - đơn vị dẫn đầu toàn cầu về xác minh quảng cáo kỹ thuật số - di chuyển sang Amazon EMR để tận dụng cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây của AWS nhanh hơn, hiệu quả hơn.

  Đọc nghiên cứu điển hình về IAS »

  Phiên hội thảo re:Invent và Hội nghị cấp cao

  AWS re:Invent 2018: Build Data Engineering Platforms with Amazon EMR
  AWS re:Invent 2019: Using Amazon EMR to build a Spark ecosystem at Opendoor
  AWS re:Invent 2018: Hadoop/Spark to Amazon EMR, Architect It for Security & Governance
  AWS re:Invent 2019: Migrating Apache Spark and Hive from on-premises to Amazon EMR
 • Amazon OpenSearch Service
 • Quá trình di chuyển dữ liệu của khách hàng

  Tìm hiểu cách di chuyển sang Amazon OpenSearch Service cho phép Pinterest cắt giảm chi phí và mở rộng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

  Đọc nghiên cứu điển hình về Pintrest » 

  Tìm hiểu cách Pearson nhanh chóng nhận thấy sự cải thiện bằng cách di chuyển từ kiến trúc Elasticsearch mã nguồn mở tự quản lý sang Amazon OpenSearch Service.

  Đọc nghiên cứu điển hình về Pearson »

  Tìm hiểu cách Autodesk, một nhà cung cấp phần mềm thiết kế và kỹ thuật 3D hàng đầu, di chuyển sang Dịch vụ OpenSearch của Amazon để cải thiện khả năng phân tích bản ghi.

  Đọc nghiên cứu điển hình về Autodesk »

   

   

  Tìm hiểu cách Compass, một công ty bất động sản toàn cầu, di chuyển sang Amazon OpenSearch Service để cung cấp nội dung tìm kiếm tài sản chất lượng cao và nội dung tìm kiếm đã lưu cho khách hàng.

  Đọc nghiên cứu điển hình về Compass » 

OpenSearch bao gồm một số mã Elasticsearch được Apache cấp phép từ Elasticsearch B.V. và mã nguồn khác. Elasticsearch B.V. không phải là nguồn của mã nguồn khác đó. ELASTICSEARCH là nhãn hiệu đã đăng ký của Elasticsearch B.V.

Thực hiện phương thức tiếp cận Lake House cho kiến trúc phân tích của bạn

Tích hợp liền mạch hồ dữ liệu, kho dữ liệu và những nơi lưu trữ dữ liệu chuyên dụng của bạn.