Amazon Aurora phi máy chủ là cấu hình theo nhu cầu, tự động điều chỉnh quy mô dành cho Amazon Aurora. Cấu hình sẽ tự động khởi động, dừng, tăng hoặc giảm dung lượng theo nhu cầu của ứng dụng. Bạn có thể chạy cơ sở dữ liệu của mình trên nền tảng đám mây mà không phải quản lý bất kỳ phiên bản cơ sở dữ liệu nào. Bạn cũng có thể sử dụng Aurora phi máy chủ phiên bản 2 cùng với các phiên bản được cung cấp trong các cụm cơ sở dữ liệu hiện có hoặc mới của bạn.

Việc quản lý thủ công dung lượng cơ sở dữ liệu có thể sẽ chiếm nhiều thời gian quý giá và dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả tài nguyên cơ sở dữ liệu. Với Aurora phi máy chủ, bạn cần tạo cơ sở dữ liệu, chỉ định phạm vi dung lượng cơ sở dữ liệu mong muốn, rồi kết nối với ứng dụng của mình. Bạn sẽ chi trả theo giây cho dung lượng cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng khi cơ sở dữ liệu hoạt động và di chuyển giữa các cấu hình tiêu chuẩn và cấu hình phi máy chủ chỉ bằng vài bước trong bảng điều khiển Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS).

Amazon Aurora phi máy chủ (1:13)
 •  MỚI: Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2
 • Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 điều chỉnh quy mô ngay lập tức lên hàng trăm nghìn giao dịch trong chưa đến một giây. Khi mở rộng quy mô, cấu hình sẽ điều chỉnh mức tăng một cách chi tiết để cung cấp đủ lượng tài nguyên cơ sở dữ liệu mà ứng dụng cần. Bạn không cần phải quản lý dung lượng cơ sở dữ liệu nào. Bạn chỉ phải chi trả cho dung lượng mà ứng dụng của bạn sử dụng và bạn có thể tiết kiệm đến 90% chi phí cơ sở dữ liệu của mình so với chi phí cung cấp dung lượng cho tải cao điểm.

  Aurora phi máy chủ phiên bản 2 hỗ trợ tất cả các loại khối lượng công việc cơ sở dữ liệu. Ví dụ bao gồm môi trường phát triển và thử nghiệm, trang web và ứng dụng có khối lượng công việc không thường xuyên, không liên tục hoặc không thể đoán trước được đến các ứng dụng kinh doanh quan trọng, khắt khe nhất đòi hỏi quy mô lớn và tính sẵn sàng cao. Nó hỗ trợ toàn bộ các tính năng của Aurora, bao gồm cơ sở dữ liệu toàn cầu, triển khai nhiều vùng sẵn sàng và đọc bản sao. Aurora phi máy chủ phiên bản 2 có trên Phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL và Phiên bản tương thích với PostgreSQL.

  Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 »

  Lợi ích

  Quy mô cực kỳ linh hoạt

  Điều chỉnh quy mô ngay lập tức lên hàng trăm nghìn giao dịch trong chưa đến một giây.

  Độ sẵn sàng cao

  Hỗ trợ cho khối lượng công việc kinh doanh quan trọng của bạn với toàn bộ các tính năng của Aurora, bao gồm nhân bản, cơ sở dữ liệu toàn cầu, triển khai nhiều vùng sẵn sàng và bản sao chỉ đọc.

  Tiết kiệm chi phí

  Tăng quy mô theo phiên bản theo mức tăng một cách chi tiết để cung cấp vừa đủ lượng tài nguyên cơ sở dữ liệu và chỉ chi trả cho dung lượng tiêu thụ.

  Đơn giản

  Loại bỏ sự phức tạp của việc cung cấp và quản lý dung lượng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ điều chỉnh quy mô để phù hợp với nhu cầu ứng dụng của bạn.

  Minh bạch

  Điều chỉnh quy mô dung lượng cơ sở dữ liệu ngay lập tức mà không làm gián đoạn các yêu cầu ứng dụng gửi đến.

  Độ bền cao

  Bảo vệ chống mất dữ liệu bằng cách sử dụng kho lưu trữ Aurora phân tán, có khả năng chịu lỗi, tự sữa chữa giúp dữ liệu của bạn trở nên bền vững trên ba Vùng sẵn sàng (AZ) trong một Khu vực.

  Trường hợp sử dụng

  Khối lượng công việc thay đổi

  Bạn đang vận hành một ứng dụng không dùng thường xuyên, với đỉnh điểm là 30 phút đến vài giờ, vài lần mỗi ngày hoặc vài lần mỗi năm, chẳng hạn như ứng dụng nhân sự, lập ngân sách hoặc báo cáo hoạt động. Bạn không còn phải cung cấp dung lượng tối đa (điều này sẽ khiến bạn phải chi trả cho các tài nguyên mà mình không sử dụng liên tục) hoặc dung lượng trung bình (điều này sẽ dẫn đến các vấn đề về hiệu năng và trải nghiệm người dùng kém).

  Khối lượng công việc không thể dự đoán

  Bạn đang chạy khối lượng công việc có sử dụng cơ sở dữ liệu suốt cả ngày và có cả những đỉnh điểm hoạt động khó dự đoán. Ví dụ: trang về giao thông với hoạt động có thể sẽ tăng vọt khi trời bắt đầu mưa. Cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động điều chỉnh quy mô dung lượng để đáp ứng nhu cầu tải đỉnh điểm của ứng dụng và giảm quy mô về lại khi hết thời điểm tăng vọt.

  Quản lý nhóm cơ sở dữ liệu doanh nghiệp MỚI

  Các doanh nghiệp có hàng trăm hoặc hàng nghìn ứng dụng, mỗi ứng dụng được hỗ trợ bởi một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu, phải quản lý tài nguyên cho toàn bộ nhóm cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp. Khi các yêu cầu ứng dụng thay đổi, việc liên tục theo dõi và điều chỉnh dung lượng cho từng và mọi cơ sở dữ liệu để đảm bảo hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao mà vẫn không vượt quá ngân sách là một nhiệm vụ khó khăn. Với Aurora phi máy chủ phiên bản 2, dung lượng cơ sở dữ liệu được điều chỉnh tự động dựa trên nhu cầu ứng dụng. Bạn không còn phải quản lý thủ công hàng nghìn cơ sở dữ liệu trong nhóm cơ sở dữ liệu của bạn. Các tính năng như cơ sở dữ liệu toàn cầu và triển khai nhiều vùng sẵn sàng đảm bảo tính sẵn sàng cao và khôi phục nhanh.

  Ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ MỚI

  Các nhà cung cấp Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) thường vận hành hàng trăm hoặc hàng nghìn cơ sở dữ liệu Aurora, mỗi cơ sở dữ liệu hỗ trợ một khách hàng khác nhau, trong một cụm duy nhất để cải thiện việc sử dụng dữ liệu và hiệu quả chi phí. Nhưng họ vẫn cần quản lý từng cơ sở dữ liệu riêng lẻ, bao gồm giám sát và phản hồi các cơ sở dữ liệu được đặt cùng vị trí trong cùng một cụm có thể chiếm nhiều tài nguyên được chia sẻ hơn dự định ban đầu. Với Aurora phi máy chủ phiên bản 2, nhà cung cấp SaaS có thể cung cấp các cụm cơ sở dữ liệu Aurora cho từng khách hàng mà không cần lo lắng về chi phí của dung lượng được cung cấp. Nó sẽ tự động tắt cơ sở dữ liệu khi chúng không được sử dụng để tiết kiệm chi phí và ngay lập tức điều chỉnh dung lượng cơ sở dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng đang thay đổi.

  Các cơ sở dữ liệu giảm quy mô được chia thành nhiều máy chủ MỚI

  Những khách hàng có yêu cầu đọc hoặc ghi cao thường chia nhỏ cơ sở dữ liệu thành nhiều phiên bản để đạt được thông lượng cao hơn. Tuy nhiên, khách hàng thường cung cấp quá nhiều hoặc quá ít phiên bản, làm tăng chi phí hoặc hạn chế quy mô. Với Aurora phi máy chủ phiên bản 2, khách hàng sẽ phân chia cơ sở dữ liệu trên nhiều phiên bản Aurora và cho phép dịch vụ điều chỉnh dung lượng ngay lập tức và tự động dựa trên nhu cầu. Nó liên tục điều chỉnh dung lượng cho từng nút mà không có thời gian ngừng hoạt động hoặc gián đoạn và chỉ sử dụng đúng dung lượng cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng.

  Cách bắt đầu sử dụng

  Aurora phi máy chủ phiên bản 2 có trên các phiên bản Aurora tương thích với MySQL và tương thích với PostgreSQL. Thật dễ dàng để bắt đầu: chọn Phi máy chủ phiên bản 2 khi tạo cụm cơ sở dữ liệu Aurora, chỉ định phạm vi dung lượng cơ sở dữ liệu mong muốn hoặc sử dụng mặc định, rồi kết nối các ứng dụng của bạn.

 • Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 1
 • Amazon Aurora Serverless phiên bản 1 đem đến tùy chọn đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các khối lượng công việc không thường xuyên, gián đoạn và không thể dự đoán trước được.

  Lợi ích

  Đơn giản

  Loại bỏ sự phức tạp của việc cung cấp và quản lý dung lượng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ tự khởi động, tắt và điều chỉnh quy mô cho phù hợp với nhu cầu ứng dụng của bạn.

  Quy mô linh hoạt

  Có khả năng điều chỉnh quy mô công suất điện toán và dung lượng bộ nhớ theo nhu cầu một cách trơn tru mà không làm gián đoạn kết nối đến ứng dụng khách.

  Mức chi phí hợp lý

  Bạn chỉ phải chi trả cho tài nguyên cơ sở dữ liệu mình sử dụng, tính theo giây. Bạn không phải chi trả cho phiên bản cơ sở dữ liệu trừ khi phiên bản đó thực sự đang chạy.

  Độ sẵn sàng cao

  Được xây dựng trên kho lưu trữ Aurora phân tán, có khả năng chịu lỗi, tự sữa chữa giúp dữ liệu của bạn trở nên bền vững trên ba Vùng sẵn sàng trong một Khu vực để bảo vệ chống mất dữ liệu.

  Trường hợp sử dụng

  Ứng dụng không dùng thường xuyên

  Bạn có ứng dụng chỉ dùng vài lần mỗi ngày hoặc tuần, mỗi lần vài phút, chẳng hạn như trang blog có dung lượng thấp và bạn muốn sử dụng cơ sở dữ liệu tiết kiệm chi phí chỉ đòi hỏi bạn phải chi trả khi hoạt động. Với Aurora Serverless phiên bản 1, bạn sẽ chỉ phải chi trả cho tài nguyên cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng.

  Phát triển và thử nghiệm cơ sở dữ liệu

  Các nhóm phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng của bạn sử dụng cơ sở dữ liệu trong giờ làm việc, nhưng lại không cần sử dụng vào ban đêm hay cuối tuần. Với Aurora phi máy chủ phiên bản 1, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động tắt khi không sử dụng và khởi động nhanh hơn nhiều khi công việc bắt đầu vào ngày hôm sau.

  Cách bắt đầu sử dụng

  Aurora phi máy chủ phiên bản 1 hiện đang được cung cấp cho cả Amazon Aurora có khả năng tương thích với MySQL và Amazon Aurora có khả năng tương thích với PostgreSQL. Thật dễ dàng để bắt đầu: chọn Phi máy chủ khi tạo cụm cơ sở dữ liệu Aurora hoặc có thể chỉ định phạm vi dung lượng cơ sở dữ liệu mong muốn, rồi kết nối các ứng dụng của bạn.

Khách hàng

British Airways là hãng hàng không toàn cầu giúp mang con người, địa điểm và nền văn hóa đa dạng đến gần nhau hơn trong hơn 100 năm qua.

“Nhờ Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 và API dữ liệu, giờ đây chúng tôi có thể song song phân tích và xử lý dữ liệu trong AWS Lambda. Thay vì thực hiện tuần tự các khối lượng công việc khoa học dữ liệu, chúng tôi nay đã có thể chạy chúng đồng thời. Lambda có thể điều chỉnh quy mô liền mạch từ 0 đến 200 hoặc 300 chức năng chạy đồng thời và API dữ liệu quản lý hiệu quả các sự kiện tăng kết nối. Do đó, việc phân tích dữ liệu cho một chuyến bay hiện nay thường được hoàn thành trong vòng chưa đầy 30 giây. Đây là sự cải thiện đáng kể so với hàng chục phút trước đây.”

Nils Mohr, Kỹ sư phần mềm dữ liệu chuyến bay cấp cao - British Airways


CloudZero là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thông tin chi phí đám mây.

“Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 và API dữ liệu giúp chúng tôi tránh việc phải quản lý các VPC phức tạp và kiểm soát truy cập mạng, giúp giảm đáng kể sự phức tạp trong hoạt động và gánh nặng bảo mật của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tập trung vào việc thuê nhiều kỹ sư phần mềm hơn và ít nhân sự vận hành hơn. Chúng tôi cho rằng đây là cách sống theo “Lối sống phi máy chủ”, nơi chúng tôi dựa vào AWS để đảm bảo thời gian hoạt động và tính khả dụng của chúng tôi, giúp chúng tôi phát triển nhanh hơn với chi phí nhân sự ít hơn.”

Erik Peterson, CTO/CISO kiêm Người sáng lập - CloudZero

 

Easygo sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để phát triển ra những sản phẩm trò chơi đẳng cấp nhất cho người chơi trên toàn thế giới. Easygo xây dựng các nền tảng như stake.com, nền tảng Casino và cá cược thể thao sử dụng tiền điện tử hàng đầu thế giới, vận hành cùng tính năng đánh bạc hoàn toàn công bằng và minh bạch thông qua Bitcoin, Ethereum, Litecoin cùng nhiều loại tiền điện tử khác. Easygo cần một giải pháp cơ sở dữ liệu có khả năng xử lý đồng thời hàng chục nghìn người chơi trong các sự kiện thể thao lớn như mùa giải Bóng đá World Cup, NBA hoặc NFL. Với số lượng người chơi tăng lên hàng năm, Easygo cần phải điều chỉnh quy mô và đáp ứng nhóm người chơi thường xuyên ngày càng phát triển của họ.

"Bản chất dễ biến động của khối lượng công việc trong các mùa giải thể thao khiến Easygo nhận thấy lưu lượng truy cập tăng nhanh hơn so với bình thường. Chúng tôi muốn đội ngũ kỹ sư tiết kiệm thời gian quản lý các yêu cầu về điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu, cũng như muốn có một giải pháp cơ sở dữ liệu có khả năng điều chỉnh quy mô liền mạch để xử lý các sự kiện thể thao trên toàn thế giới ở các múi giờ khác nhau. Easygo đã di chuyển gần 50 cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2, cho phép đội ngũ của chúng tôi tập trung xây dựng các trò chơi quy mô hơn, chất lượng hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian trong việc điều tra tình trạng tắc nghẽn."

Giám đốc Kỹ thuật – Easygo

Intuit là nhà cung cấp phần mềm quản lý tài chính hàng đầu cho người tiêu dùng, các doanh nghiệp nhỏ và chuyên gia kế toán, với các sản phẩm bao gồm TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma và Mailchimp.

“Để giảm chi phí hoạt động và cải thiện chi phí cơ sở dữ liệu, chúng tôi quyết định sử dụng Amazon Aurora phi máy chủ. Các cụm cấu hình hỗn hợp là giải pháp hoàn hảo cho trường hợp sử dụng của chúng tôi, cho phép chúng tôi sử dụng kết hợp trình ghi Amazon Aurora được cung cấp và trình đọc Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 trong cùng một cụm. Với Aurora phi máy chủ phiên bản 2, chúng tôi sẽ có khả năng tự động điều chỉnh quy mô mà không ảnh hưởng đến yêu cầu về tính khả dụng cao và khả năng phục hồi sau thảm họa. Chúng tôi sử dụng Aurora phi máy chủ phiên bản 2 trong cả môi trường sản xuất và phi sản xuất. Việc này đã giúp chúng tôi tiết kiệm khoảng 55% chi phí cung cấp cơ sở dữ liệu. Với Aurora phi máy chủ phiên bản 2, các nhà phát triển của chúng tôi có thể tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng các tính năng và tốn ít công sức hơn cho việc quản lý dung lượng.”

Rajesh Saluja, Kỹ sư dữ liệu chính – Intuit

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), một bộ phận kinh doanh của S&P Global Inc., chuyên cung cấp các chỉ số sáng tạo và một loạt giải pháp tiên tiến nhất để giúp các nhà đầu tư xác định, đo lường và tận dụng các cơ hội đầu tư toàn cầu. S&P DJI có gần 200 cơ sở dữ liệu hỗ trợ các ứng dụng cốt lõi của mình, với kích thước từ 500 GB đến 15 TB.

"Chúng tôi bắt đầu hành trình di chuyển của mình với việc di chuyển Amazon Web Services (AWS) từ kiến trúc tại chỗ sang MySQL trên Amazon EC2 rồi trực tiếp sang Amazon Aurora Phiên bản tương thích với MySQL thông qua Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS (AWS DMS). Gần đây, chúng tôi đã sử dụng Aurora phi máy chủ phiên bản 2 cho một ứng dụng mới có tính năng máy học thông qua AWS SageMaker để phân loại tài sản trên toàn ngành. Việc thiết lập các tác vụ AWS Glue để tải nhập dữ liệu từ các nguồn cấp dữ liệu Twitter, tạo ra khối lượng công việc rất linh hoạt cho ứng dụng này. Do đó, chúng tôi đã sử dụng Aurora phi máy chủ phiên bản 2 vốn có khả năng linh hoạt thay đổi quy mô tài nguyên điện toán để hỗ trợ xử lý tất cả các tác vụ AWS Glue và các hàm AWS Lambda, đồng thời có thể tải nhập khối lượng dữ liệu khổng lồ. Chúng tôi cũng đã kích hoạt tính năng chuyển tiếp ghi để duy trì hoạt động cho ứng dụng của chúng tôi tại nhiều khu vực, với Cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora”.

Shivakumar Bangalore, Giám đốc cấp cao phụ trách Thiết kế cơ sở dữ liệu - S&P Global Inc.

 

Tìm hiểu thêm về Amazon Aurora

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng tạo chưa?
Bắt đầu với Amazon Aurora
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi