Cơ sở dữ liệu trên AWS

Lựa chọn cơ sở dữ liệu chuyên dụng phong phú nhất đáp ứng tất cả các nhu cầu ứng dụng của bạn
Chuyên dụng
Chọn từ 15 công cụ cơ sở dữ liệu chuyên dụng, bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa-giá trị, tài liệu, trong bộ nhớ, đồ thị, chuỗi thời gian và sổ cái. Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên dụng của AWS hỗ trợ nhiều mô hình dữ liệu đa dạng và cho phép bạn xây dựng các ứng dụng phân tán dễ dàng thay đổi quy mô và phù hợp với trường hợp sử dụng. Bằng cách lựa chọn cơ sở dữ liệu tốt nhất để giải quyết vấn đề hoặc một nhóm vấn đề cụ thể, bạn có thể thoát khỏi cơ sở dữ liệu nguyên khối hạn chế, đáp ứng mọi nhu cầu để tập trung vào xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
Được quản lý toàn phần
Với cơ sở dữ liệu AWS, bạn không cần phải lo lắng về các nhiệm vụ quản lý cơ sở dữ liệu như cung cấp máy chủ, vá lỗi, thiết lập, cấu hình, sao lưu hoặc khôi phục. AWS liên tục giám sát các cụm để giữ khối lượng công việc của bạn hoạt động ổn định bằng khả năng tự động điều chỉnh quy mô và lưu trữ tự động sửa lỗi, giúp bạn có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng có giá trị cao hơn.
Hiệu năng trên quy mô lớn
Có được cơ sở dữ liệu quan hệ nhanh hơn 3-5 lần so với các phương án thay thế phổ biến, hoặc cơ sở dữ liệu phi quan hệ mang đến cho bạn độ trễ chưa đến một mili giây. Bắt đầu với ứng dụng nhỏ và mở rộng dần khi ứng dụng của bạn phát triển. Bạn có thể mở rộng tài nguyên lưu trữ và điện toán của cơ sở dữ liệu dễ dàng mà không phải ngừng hoạt động. Vì cơ sở dữ liệu chuyên dụng được tối ưu hóa cho mô hình dữ liệu bạn cần, ứng dụng của bạn có thể thay đổi quy mô và hoạt động tốt hơn chỉ với 1/10 chi phí so với cơ sở dữ liệu thương mại.
Đẳng cấp doanh nghiệp
Cơ sở dữ liệu AWS được xây dựng dành cho các vấn đề kinh doanh chủ chốt, khối lượng công việc doanh nghiệp, cung cấp tính ổn định và độ tin cậy cao. Các cơ sở dữ liệu này hỗ trợ sao chép nhiều khu vực, nhiều bản chính và cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu của bạn với khả năng bảo mật nhiều cấp độ, bao gồm cô lập mạng bằng Amazon VPC, mã hóa ở trạng thái tĩnh bằng các khóa mà bạn tạo và kiểm soát thông qua AWS Key Management Service (KMS), cũng như mã hóa ở trạng thái động.
Cơ sở dữ liệu AWS: Thoát khỏi các cơ sở dữ liệu cũ kỹ để tiết kiệm, tăng trưởng và đổi mới nhanh hơn (2:02)
Hàng trăm nghìn khách hàng tin tưởng cơ sở dữ liệu AWS
Chuyên dụng
Hiệu năng trên quy mô lớn
Chọn từ 15 công cụ cơ sở dữ liệu chuyên dụng, bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa-giá trị, tài liệu, trong bộ nhớ, đồ thị, chuỗi thời gian và sổ cái. Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên dụng của AWS hỗ trợ nhiều mô hình dữ liệu đa dạng và cho phép bạn xây dựng các ứng dụng phân tán dễ dàng thay đổi quy mô và phù hợp với trường hợp sử dụng. Bằng cách lựa chọn cơ sở dữ liệu tốt nhất để giải quyết vấn đề hoặc một nhóm vấn đề cụ thể, bạn có thể thoát khỏi cơ sở dữ liệu nguyên khối hạn chế, đáp ứng mọi nhu cầu để tập trung vào xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn.
Có được cơ sở dữ liệu quan hệ nhanh hơn 3-5 lần so với các phương án thay thế phổ biến, hoặc cơ sở dữ liệu phi quan hệ mang đến cho bạn độ trễ chưa đến một mili giây. Bắt đầu với ứng dụng nhỏ và mở rộng dần khi ứng dụng của bạn phát triển. Bạn có thể mở rộng tài nguyên lưu trữ và điện toán của cơ sở dữ liệu dễ dàng mà không phải ngừng hoạt động. Vì cơ sở dữ liệu chuyên dụng được tối ưu hóa cho mô hình dữ liệu bạn cần, ứng dụng của bạn có thể thay đổi quy mô và hoạt động tốt hơn chỉ với 1/10 chi phí so với cơ sở dữ liệu thương mại.
Được quản lý toàn phần
Đẳng cấp doanh nghiệp
Với cơ sở dữ liệu AWS, bạn không cần phải lo lắng về các nhiệm vụ quản lý cơ sở dữ liệu như cung cấp máy chủ, vá lỗi, thiết lập, cấu hình, sao lưu hoặc khôi phục. AWS liên tục giám sát các cụm để giữ khối lượng công việc của bạn hoạt động ổn định bằng khả năng tự động điều chỉnh quy mô và lưu trữ tự động sửa lỗi, giúp bạn có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng có giá trị cao hơn.
Cơ sở dữ liệu AWS được xây dựng dành cho các vấn đề kinh doanh chủ chốt, khối lượng công việc doanh nghiệp, cung cấp tính ổn định và độ tin cậy cao. Các cơ sở dữ liệu này hỗ trợ sao chép nhiều khu vực, nhiều bản chính và cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu của bạn với khả năng bảo mật nhiều cấp độ, bao gồm cô lập mạng bằng Amazon VPC, mã hóa ở trạng thái tĩnh bằng các khóa mà bạn tạo và kiểm soát thông qua AWS Key Management Service (KMS), cũng như mã hóa ở trạng thái động.
Cơ sở dữ liệu AWS: Thoát khỏi các cơ sở dữ liệu cũ kỹ để tiết kiệm, tăng trưởng và đổi mới nhanh hơn (2:02)

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Loại cơ sở dữ liệu
Trường hợp sử dụng
Dịch vụ AWS
Quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ dữ liệu bằng lược đồ định sẵn và các mối quan hệ giữa các lược đồ này. Những cơ sở dữ liệu này được thiết kế để hỗ trợ giao dịch ACID và duy trì tính toàn vẹn tham chiếu cũng như độ nhất quán cao của dữ liệu.

Ứng dụng truyền thống, ERP, CRM và thương mại điện tử

Amazon Aurora

Cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với MySQL và PostgreSQL dành riêng cho đám mây. Hiệu năng và tính khả dụng của cơ sở dữ liệu chất lượng thương mại với giá chỉ bằng 1/10 

Amazon Relational Database Service (RDS)

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột 

Amazon Redshift

Kho lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây phổ biến nhất và nhanh nhất

Khóa-giá trị

Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị

Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị được tối ưu hóa cho các cấu trúc truy cập phổ biến, thường để lưu trữ và truy xuất khối lượng lớn dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu này cung cấp thời gian phản hồi nhanh, ngay cả với khối lượng cực lớn của các yêu cầu đồng thời.

Ứng dụng web, hệ thống thương mại điện tử, ứng dụng trò chơi có lượng truy cập lớn

Amazon DynamoDB

Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh và linh hoạt cho mọi quy mô

Trong bộ nhớ

Cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ

Cở sở dữ liệu trong bộ nhớ được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập theo thời gian thực đối với dữ liệu. Bằng cách lưu trữ dữ liệu trực tiếp trong bộ nhớ, những cơ sở dữ liệu này cung cấp độ trễ chỉ một phần triệu giây khi mà độ trễ mili giây là chưa đủ.

Ứng dụng lưu trữ bộ nhớ đệm, quản lý phiên, bảng xếp hạng trò chơi, không gian địa lý

Amazon ElastiCache for Memcached

Kho lưu trữ trong bộ nhớ được quản lý và tương thích với Memcached. Độ trễ chưa đến một mili giây để vận hành các ứng dụng thời gian thực

Amazon ElastiCache for Redis

Kho dữ liệu trong bộ nhớ tương thích với Redis được xây dựng cho nền tảng đám mây. Vận hành các ứng dụng thời gian thực với độ trễ chưa đến một mili giây

Tài liệu

Cơ sở dữ liệu tài liệu

Cơ sở dữ liệu tài liệu được thiết kế để lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc như tài liệu dạng JSON. Các dữ liệu này giúp nhà phát triển nhanh chóng dựng và cập nhật ứng dụng.

Quản lý nội dung, danh mục, hồ sơ người dùng

Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB)

Dịch vụ cơ sở dữ liệu tốc độ nhanh, có khả năng mở rộng linh hoạt, độ khả dụng cao, tương thích với MongoDB

Cột rộng

Cơ sở dữ liệu cột rộng

Cơ sở lưu trữ cột rộng là một loại cơ sở dữ liệu NoSQL. Cơ sở dữ liệu này sử dụng các bảng, hàng và cột nhưng không giống như cơ sở dữ liệu quan hệ, tên và định dạng của các cột có thể thay đổi từ hàng này sang hàng khác trong cùng một bảng.

Các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn phục vụ việc bảo trì thiết bị, quản lý đội xe và tối ưu hóa tuyến đường

Amazon Keyspaces (cho Apache Cassandra)

Cơ sở dữ liệu tương thích với Cassandra được quản lý

Đồ thị

Cơ sở dữ liệu đồ thị

Cơ sở dữ liệu đồ thị được sử dụng cho các ứng dụng cần điều hướng và truy vấn hàng triệu mối quan hệ giữa các bộ dữ liệu đồ thị mật độ kết nối cao với độ trễ tính bằng mili-giây trên quy mô lớn.

Phát hiện lừa đảo, mạng xã hội và công cụ đề xuất

Amazon Neptune

Cơ sở dữ liệu đồ thị tốc độ cao và đáng tin cậy được xây dựng cho nền tảng đám mây

Chuỗi thời gian

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian thu thập, tổng hợp và khai thác thông tin chi tiết một cách hiệu quả từ dữ liệu thay đổi theo thời gian và với các truy vấn trên nhiều khoảng thời gian.

Ứng dụng IoT, DevOps, phép đo từ xa trong công nghiệp

Amazon Timestream

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tốc độ cao, quy mô linh hoạt, được quản lý toàn phần

Sổ cái

Cơ sở dữ liệu sổ cái

Cơ sở dữ liệu sổ cái cung cấp một cơ quan tập trung và đáng tin cậy để duy trì bản ghi giao dịch có quy mô linh hoạt, bất biến và có thể xác minh bằng mật mã cho mọi ứng dụng.

Hệ thống bản ghi, chuỗi cung ứng, quá trình đăng ký và giao dịch ngân hàng

Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)

Cơ sở dữ liệu sổ cái được quản lý toàn phần cung cấp bản ghi giao dịch minh bạch, bất biến và có thể xác minh bằng mật mã. Do một cơ quan tập trung đáng tin cậy sở hữu

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Loại cơ sở dữ liệu Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Quan hệ Ứng dụng truyền thống, ERP, CRM và thương mại điện tử Amazon Aurora | Amazon RDS | Amazon Redshift
Khóa-giá trị Ứng dụng web, hệ thống thương mại điện tử, ứng dụng trò chơi có lượng truy cập lớn Amazon DynamoDB
Trong bộ nhớ Ứng dụng lưu trữ bộ nhớ đệm, quản lý phiên, bảng xếp hạng trò chơi, không gian địa lý Amazon ElastiCache for Memcached | Amazon ElastiCache for Redis
Tài liệu Quản lý nội dung, danh mục, hồ sơ người dùng Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB)
Cột rộng Các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn phục vụ việc bảo trì thiết bị, quản lý đội xe và tối ưu hóa tuyến đường Amazon Keyspaces (cho Apache Cassandra)
Đồ thị Phát hiện lừa đảo, mạng xã hội và công cụ đề xuất Amazon Neptune
Chuỗi thời gian Ứng dụng IoT, DevOps, phép đo từ xa trong công nghiệp
Amazon Timestream
Sổ cái Hệ thống bản ghi, chuỗi cung ứng, quá trình đăng ký và giao dịch ngân hàng Amazon Quantum Ledger Database

Trường hợp sử dụng

  • Ứng dụng quy mô Internet
  • Ứng dụng thời gian thực
  • Ứng dụng mã nguồn mở
  • Ứng dụng dành cho doanh nghiệp
Autodesk_Logo

Amazon Aurora cho phép chúng tôi tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu và cải thiện đáng kể khả năng mở rộng, thời gian phản hồi cũng như mức sử dụng CPU. Trải nghiệm của khách hàng của chúng tôi được cải thiện trong một thời gian ngắn, vì vậy chúng tôi đang nghiên cứu Aurora để có thêm các ứng dụng bổ sung.

- Brian Mathews
Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật nền tảng, Autodesk
Thông tin mới
Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
  • Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả »