Cơ sở dữ liệu trên AWS

Sự lựa chọn cơ sở dữ liệu chuyên dụng phong phú nhất đáp ứng tất cả các nhu cầu ứng dụng của bạn

Hàng trăm nghìn khách hàng tin tưởng cơ sở dữ liệu AWS
Chuyên dụng

Chọn từ hơn 15 công cụ cơ sở dữ liệu chuyên dụng, bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa-giá trị, tài liệu, trong bộ nhớ, đồ thị, chuỗi thời gian, cột rộng và sổ cái. Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên dụng của AWS hỗ trợ nhiều mô hình dữ liệu đa dạng và cho phép bạn xây dựng các ứng dụng phân tán dễ dàng thay đổi quy mô và phù hợp với trường hợp sử dụng.

Hiệu năng trên quy mô lớn

Có được cơ sở dữ liệu quan hệ nhanh hơn 3-5 lần so với các phương án thay thế phổ biến, hoặc cơ sở dữ liệu phi quan hệ mang đến cho bạn độ trễ chưa đến một mili giây. Bắt đầu với ứng dụng nhỏ và mở rộng dần khi ứng dụng của bạn phát triển. Bạn có thể mở rộng tài nguyên lưu trữ và điện toán của cơ sở dữ liệu dễ dàng mà không phải ngừng hoạt động. 

Được quản lý toàn phần

Với cơ sở dữ liệu AWS, bạn không cần phải lo lắng về các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu như cung cấp máy chủ, vá lỗi, định cấu hình hoặc sao lưu. AWS liên tục giám sát các cụm để giữ khối lượng công việc của bạn hoạt động bằng khả năng tự động điều chỉnh quy mô và lưu trữ tự động sửa lỗi, giúp bạn có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng.

Độ sẵn sàng cao và bảo mật

Cơ sở dữ liệu AWS được xây dựng dành cho các khối lượng công việc doanh nghiệp chủ chốt, cung cấp tính khả dụng, ổn định và độ tin cậy cao. Các cơ sở dữ liệu này hỗ trợ sao chép nhiều khu vực, tạo nhiều phiên bản và cung cấp khả năng giám sát toàn bộ dữ liệu của bạn với nhiều cấp độ bảo mật, bao gồm cách ly mạng và mã hóa đầu cuối.

Cơ sở dữ liệu AWS: Thoát khỏi các cơ sở dữ liệu cũ kỹ để tiết kiệm, tăng trưởng và đổi mới nhanh hơn (2:02)

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Loại cơ sở dữ liệu
Trường hợp sử dụng
Dịch vụ AWS
Quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ dữ liệu bằng lược đồ định sẵn và các mối quan hệ giữa các lược đồ này. Những cơ sở dữ liệu này được thiết kế để hỗ trợ giao dịch ACID và duy trì tính toàn vẹn tham chiếu cũng như độ nhất quán cao của dữ liệu.

Ứng dụng truyền thống, ERP, CRM và thương mại điện tử

Amazon Aurora

Cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với MySQL và PostgreSQL dành riêng cho đám mây. Hiệu năng và tính khả dụng của cơ sở dữ liệu chất lượng thương mại với giá chỉ bằng 1/10 

Amazon Relational Database Service (RDS)

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột 

Amazon Redshift

Kho lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây phổ biến nhất và nhanh nhất

Khóa-giá trị

Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị

Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị được tối ưu hóa cho các cấu trúc truy cập phổ biến, thường để lưu trữ và truy xuất khối lượng lớn dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu này cung cấp thời gian phản hồi nhanh, ngay cả với khối lượng cực lớn của các yêu cầu đồng thời.

Ứng dụng web, hệ thống thương mại điện tử, ứng dụng trò chơi có lượng truy cập lớn

Amazon DynamoDB

Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh và linh hoạt cho mọi quy mô

Trong bộ nhớ

Cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ

Cở sở dữ liệu trong bộ nhớ được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập theo thời gian thực đối với dữ liệu. Bằng cách lưu trữ dữ liệu trực tiếp trong bộ nhớ, những cơ sở dữ liệu này cung cấp độ trễ chỉ một phần triệu giây khi mà độ trễ mili giây là chưa đủ.

Ứng dụng lưu trữ bộ nhớ đệm, quản lý phiên, bảng xếp hạng trò chơi, không gian địa lý

Amazon ElastiCache for Memcached

Kho lưu trữ trong bộ nhớ được quản lý và tương thích với Memcached. Độ trễ chưa đến một mili giây để vận hành các ứng dụng thời gian thực

Amazon ElastiCache for Redis

Kho dữ liệu trong bộ nhớ tương thích với Redis được xây dựng cho nền tảng đám mây. Vận hành các ứng dụng thời gian thực với độ trễ chưa đến một mili giây

Tài liệu

Cơ sở dữ liệu tài liệu

Cơ sở dữ liệu tài liệu được thiết kế để lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc như tài liệu dạng JSON. Các dữ liệu này giúp nhà phát triển nhanh chóng dựng và cập nhật ứng dụng.

Quản lý nội dung, danh mục, hồ sơ người dùng

Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB)

Dịch vụ cơ sở dữ liệu tốc độ nhanh, có khả năng mở rộng linh hoạt, độ khả dụng cao, tương thích với MongoDB

Cột rộng

Cơ sở dữ liệu cột rộng

Cơ sở lưu trữ cột rộng là một loại cơ sở dữ liệu NoSQL. Cơ sở dữ liệu này sử dụng các bảng, hàng và cột nhưng không giống như cơ sở dữ liệu quan hệ, tên và định dạng của các cột có thể thay đổi từ hàng này sang hàng khác trong cùng một bảng.

Các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn phục vụ việc bảo trì thiết bị, quản lý đội xe và tối ưu hóa tuyến đường

Amazon Keyspaces (cho Apache Cassandra)

Cơ sở dữ liệu tương thích với Cassandra được quản lý

Đồ thị

Cơ sở dữ liệu đồ thị

Cơ sở dữ liệu đồ thị được sử dụng cho các ứng dụng cần điều hướng và truy vấn hàng triệu mối quan hệ giữa các bộ dữ liệu đồ thị mật độ kết nối cao với độ trễ tính bằng mili-giây trên quy mô lớn.

Phát hiện lừa đảo, mạng xã hội và công cụ đề xuất

Amazon Neptune

Cơ sở dữ liệu đồ thị tốc độ cao và đáng tin cậy được xây dựng cho nền tảng đám mây

Chuỗi thời gian

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian thu thập, tổng hợp và khai thác thông tin chi tiết một cách hiệu quả từ dữ liệu thay đổi theo thời gian và với các truy vấn trên nhiều khoảng thời gian.

Ứng dụng IoT, DevOps, phép đo từ xa trong công nghiệp

Amazon Timestream

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tốc độ cao, quy mô linh hoạt, được quản lý toàn phần

Sổ cái

Cơ sở dữ liệu sổ cái

Cơ sở dữ liệu sổ cái cung cấp một cơ quan tập trung và đáng tin cậy để duy trì bản ghi giao dịch có quy mô linh hoạt, bất biến và có thể xác minh bằng mật mã cho mọi ứng dụng.

Hệ thống bản ghi, chuỗi cung ứng, quá trình đăng ký và giao dịch ngân hàng

Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)

Cơ sở dữ liệu sổ cái được quản lý toàn phần cung cấp bản ghi giao dịch minh bạch, bất biến và có thể xác minh bằng mật mã. Do một cơ quan tập trung đáng tin cậy sở hữu

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Loại cơ sở dữ liệu Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Quan hệ Ứng dụng truyền thống, ERP, CRM và thương mại điện tử Amazon Aurora | Amazon RDS | Amazon Redshift
Khóa-giá trị Ứng dụng web, hệ thống thương mại điện tử, ứng dụng trò chơi có lượng truy cập lớn Amazon DynamoDB
Trong bộ nhớ Ứng dụng lưu trữ bộ nhớ đệm, quản lý phiên, bảng xếp hạng trò chơi, không gian địa lý Amazon ElastiCache for Memcached | Amazon ElastiCache for Redis
Tài liệu Quản lý nội dung, danh mục, hồ sơ người dùng Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB)
Cột rộng Các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn phục vụ việc bảo trì thiết bị, quản lý đội xe và tối ưu hóa tuyến đường Amazon Keyspaces (cho Apache Cassandra)
Đồ thị Phát hiện lừa đảo, mạng xã hội và công cụ đề xuất Amazon Neptune
Chuỗi thời gian Ứng dụng IoT, DevOps, phép đo từ xa trong công nghiệp
Amazon Timestream
Sổ cái Hệ thống bản ghi, chuỗi cung ứng, quá trình đăng ký và giao dịch ngân hàng Amazon QLDB

Trường hợp sử dụng

AWS cung cấp một loạt các dịch vụ cơ sở dữ liệu chuyên dụng được quản lý hoàn toàn cho mọi trường hợp sử dụng chính

Di chuyển sang đám mây bằng cách chuyển sang cơ sở dữ liệu AWS được quản lý

Chuyển sang cơ sở dữ liệu được quản lý

Di chuyển đến các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn trên đám mây để tự động hóa các tác vụ thiết lập, quản lý và mở rộng cơ sở dữ liệu tốn thời gian, từ đó bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc phát triển ứng dụng thay vì những gánh nặng vô hình của việc cung cấp và quản lý cơ sở dữ liệu tại chỗ. 
Xây dựng các ứng dụng mới với cơ sở dữ liệu AWS chuyên dụng

Xây dựng các ứng dụng hiện đại với cơ sở dữ liệu chuyên dụng

AWS cung cấp phạm vi rộng nhất gồm 15 dịch vụ cơ sở dữ liệu chuyên dụng. Các cơ sở dữ liệu này được tối ưu hóa để mang tới cho bạn hiệu năng, quy mô và tính khả dụng mà bạn cần để hỗ trợ khối lượng công việc có yêu cầu cao nhất của mình. 

Hiện đại hóa các ứng dụng cũ của bạn với cơ sở dữ liệu AWS

Thoát ly khỏi cơ sở dữ liệu cũ kỹ

Thoát ly khỏi cơ sở dữ liệu lỗi thời trói buộc bạn trong công nghệ độc quyền, áp đặt các điều khoản cấp phép trừng phạt và yêu cầu thực hiện kiểm tra thường xuyên. AWS cung cấp cơ sở dữ liệu tương thích nguồn mở được xây dựng cho đám mây với hiệu năng, tính khả dụng và quy mô cấp thương mại với chi phí thấp.

Samsung-logo-white

Samsung đã di chuyển 1,1 tỷ người dùng trên ba lục địa từ Oracle sang Amazon Aurora.

"Khả năng mở rộng của Amazon Aurora là lợi ích tốt nhất — đặc biệt nếu chúng tôi tập trung vào chi phí. Samsung đã giảm 44% chi phí cơ sở dữ liệu hằng tháng."

- Salva Jung, Kiến trúc sư chính kiêm Giám đốc kỹ thuật

Tìm hiểu thêm »

Nghiên cứu điển hình

ae_networks_logo

A + E Networks đã di chuyển sang cơ sở dữ liệu AWS phi máy chủ để tạo các ứng dụng dành cho đám mây dựa trên các vi dịch vụ.

Tìm hiểu thêm »

Pokemon_Logo

The Pokemon Company đã chuyển sang cơ sở dữ liệu AWS chuyên dụng và tiết kiệm hàng chục nghìn đô la mỗi tháng.

Tìm hiểu thêm »

Cathay-Pacific-Logo

Cathay Pacific hiện đại hóa hệ thống tối ưu hóa doanh thu hành khách trên AWS và tăng hiệu năng thêm 20%.

Tìm hiểu thêm »

Experian BM TM RGB

Experian đạt mức thời gian hoạt động 100% nhờ sử dụng Amazon DynamoDB và Amazon Aurora. 

Tìm hiểu thêm »

Thông tin mới
Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
  • Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả »