Vì đám mây tiếp tục giảm chi phí lưu trữ và điện toàn, một thế hệ ứng dụng mới đã phát triển, tạo ra một nhóm yêu cầu mới cho cơ sở dữ liệu. Những ứng dụng này cần cơ sở dữ liệu để lưu trữ từ terabyte đến petabyte loại dữ liệu mới, cho phép truy cập với độ trễ ở mức mili giây, xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây và mở rộng quy mô để hỗ trợ hàng triệu người dùng trên khắp thế giới. Để hỗ trợ những yêu cầu này, bạn cần cả cơ sở dữ liệu quan hệ và không quan hệ được thiết kế để xử lý các yêu cầu riêng của ứng dụng. AWS cung cấp số lượng cơ sở dữ liệu chuyên dụng lớn nhất để đáp ứng các trường hợp sử dụng ứng dụng cụ thể của bạn. 

jassy_db_2017
Cơ sở dữ liệu chuyên dụng AWS
Cơ sở dữ liệu AWS

Các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý toàn phần của chúng tôi gồm có cơ sở dữ liệu quan hệ dành cho ứng dụng giao dịch, cơ sở dữ liệu phi quan hệ dành cho ứng dụng quy mô internet, kho dữ liệu dành cho các chỉ số phân tích, kho dữ liệu trong bộ nhớ dùng cho nhớ đệm và khối lượng công việc theo thời gian thực và cơ sở dữ liệu dạng biểu đồ dùng cho xây dựng ứng dụng có mức độ kết nối dữ liệu cao. Nếu bạn đang tìm cách di chuyển cơ sở dữ liệu hiện có của mình lên AWS, AWS Database Migration Service sẽ giúp làm việc này thật dễ dàng và bằng mức chi phí hợp lý. 

Nếu bạn cần Hãy xem xét sử dụng Loại sản phẩm
Một cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với MySQL và PostgreSQL và được quản lý toàn phần có hiệu suất và độ khả dụng tương đương với cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp nhưng có mức chi phí chỉ bằng 1/10 . Amazon Aurora Cơ sở dữ liệu quan hệ
Một cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây mà bạn có thể khởi chạy trong vài phút chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Amazon RDS Cơ sở dữ liệu quan hệ
Một cơ sở dữ liệu NoSQL serverless có độ trễ ổn định tính bằng mili giây không quá một chữ số, ở quy mô mong muốn. Amazon DynamoDB Cơ sở dữ liệu NoSQL
Một kho dữ liệu có tốc độ truy cập nhanh, được quản lý toàn phần, có quy mô petabyte ở mức chi phí chỉ bằng 1/10 chi phí của các giải pháp truyền thống. Amazon Redshift Kho dữ liệu
Để triển khai, vận hành và thay đổi quy mô một kho dữ liệu trong bộ nhớ dựa trên Memcached hoặc Redis trên đám mây. Amazon ElastiCache Kho dữ liệu trong bộ nhớ
Một cơ sở dữ liệu dạng biểu đồ có tốc độ truy cập nhanh, tin cậy và được quản lý toàn phần để lưu trữ và quản lý các tập dữ liệu có mức độ kết nối cao. Amazon Neptune Cơ sở dữ liệu dạng biểu đồ
Giúp di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn lên AWS một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu. AWS Database Migration Service Di chuyển cơ sở dữ liệu 
Ứng dụng
Hãy xem xét sử dụng
Các ứng dụng giao dịch như ERP, CRM và eCommerce để ghi nhật ký giao dịch và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc. Amazon Aurora,
Amazon RDS
Các ứng dụng quy mô Internet như khách sạn, hẹn hò và đi chung xe để phục vụ nội dung và lưu trữ dữ liệu có và không có cấu trúc. Amazon DynamoDB
Các ứng dụng phân tích dùng để báo cáo vận hành và truy vấn dữ liệu quy mô Terabyte đến Exabyte. Amazon Redshift
Các trường hợp sử dụng ứng dụng theo thời gian thực yêu cầu độ trễ chưa đến một mili giây như bảng xếp hạng trò chơi, trò chuyện/nhắn tin, phát luồng dữ liệu và IoT. Amazon ElastiCache
Các ứng dụng có trường hợp sử dụng yêu cầu phải điều hướng dữ liệu có mức độ kết nối cao như các newsfeed mạng xã hội, các gợi ý và phát hiện gian lận. Amazon Neptune

Đọc blog của Werner Vogels nói về việc tại sao nhà phát triển lại đang chọn cơ sở dữ liệu chuyên dụng cho những ứng dụng có kiến trúc được xây dựng tối ưu.

Amazon Aurora là một công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với MySQL và PostgreSQL, nó kết hợp tốc độ và độ khả dụng của cơ sở dữ liệu thương mại cao cấp cùng với tính đơn giản và chi phí hợp lý của cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Amazon Aurora có hiệu suất cao hơn tới năm lần so với MySQL và hiệu suất cao hơn tới ba lần so với PostgreSQL cùng với độ bảo mật, độ khả dụng và độ tin cậy của một cơ sở dữ liệu thương mại với mức chi phí chỉ bằng một phần mười. New for Aurora, là cơ sở dữ liệu Aurora serverless, nó đơn giản hóa công tác quản trị, giảm chi phí và đáp ứng công suất theo nhu cầu bằng cách tự động thay đổi quy mô theo chiều ngang hay dọc mà không phải cung cấp thủ công. Aurora cũng có nhiều bản sao chính để thay đổi quy mô theo chiều ngang cả tác vụ đọc và ghi bằng cách tạo ra nhiều nút đọc và ghi chính khác nhau trên nhiều vùng sẵn sàng để mang lại hiệu suất cao hơn và không có thời gian ngừng hoạt động. Cả hai tính năng này đều khả dụng ở bản xem trước.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang sản phẩm Aurora của Amazon.


Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây. Dịch vụ này cung cấp tính năng hiệu quả về chi phí và có quy mô linh hoạt trong khi vẫn quản lý được các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu tốn nhiều thời gian, giúp bạn thoải mái tập trung vào các ứng dụng và công việc của bạn. Amazon RDS cung cấp cho bạn 6 công cụ cơ sở dữ liệu quen thuộc để chọn, bao gồm Amazon Aurora, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL MariaDB.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang sản phẩm Amazon RDS.  


Amazon DynamoDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL có tốc độ truy cập nhanh và linh hoạt dùng cho tất cả những ứng dụng cần độ trễ ổn định ở mức mili giây một con số, theo quy mô mong muốn. Đây là cơ sở dữ liệu đám mây được quản lý toàn phần và hỗ trợ cả mô hình lưu trữ theo văn bản và cặp khóa-giá trị. Mô hình dữ liệu linh hoạt và hiệu suất ổn định giúp cho dịch vụ này trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng di động, web, game, công nghệ quảng cáo, IoT và nhiều ứng dụng khác. New for DynamoDB là bảng toàn cầu có khả năng tự động hóa hoàn toàn quá trình sao chép bảng giữa các khu vực AWS cho một cơ sở dữ liệu đa khu vực, đa bản chính và được quản lý toàn phần. DynamoDB cũng thêm tính năng hỗ trợ cho các bản sao lưu theo nhu cầu và liên tục để bảo vệ dữ liệu riêng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang sản phẩm Amazon DynamoDB.


Amazon Redshiftkho dữ liệu quy mô petabyte, có tốc độ truy cập nhanh giúp phân tích toàn bộ dữ liệu của bạn một cách đơn giản và bằng mức chi phí hợp lý với việc sử dụng các công cụ trí tuệ doanh nghiệp hiện tại của mình. Bạn có thể bắt đầu ở quy mô nhỏ với chỉ 0.25 USD mỗi giờ và không phải cam kết cũng như thay đổi quy mô lên đến hàng petabyte với giá 1.000 USD mỗi terabyte mỗi năm, bằng chưa đến một phần mười mức chi phí của các giải pháp truyền thống.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang sản phẩm Amazon Redshift.


Amazon ElastiCache giúp dễ dàng triển khai, vận hành và thay đổi quy mô kho dữ liệu trong bộ nhớ hoặc bộ nhớ đệm trên đám mây. Dịch vụ này cải thiện hiệu suất cho các ứng dụng web bằng việc cho phép bạn truy xuất thông tin từ bộ nhớ đệm có tốc độ truy cập nhanh, được quản lý, nằm trong bộ nhớ thay vì lệ thuộc hoàn toàn vào cơ sở dữ liệu trên ổ đĩa cứng có tốc độ truy cập chậm hơn. ElastiCache dành cho Redis cung cấp Redis được quản lý toàn phần và ElastiCache dành cho Memcached cung cấp Memcached được quản lý toàn phần trên đám mây.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang sản phẩm Amazon ElastiCache.


Amazon Neptune là dịch vụ cơ sở dữ liệu dạng biểu đồ được quản lý toàn phần, tin cậy và có tốc độ truy cập nhanh giúp bạn dễ dàng xây dựng và chạy các ứng dụng tương thích với các tập dữ liệu có mức độ kết nối cao. Thành phần cốt lõi của Amazon Neptune chính là công cụ cơ sở dữ liệu dạng biểu đồ có hiệu năng cao, chuyên dụng, được tối ưu hóa để lưu trữ hàng tỷ mối quan hệ và truy vấn đồ thị với độ trễ tính bằng mili giây. Amazon Neptune hỗ trợ các mô hình biểu đồ phổ biến như Apache TinkerPop và RDF của W3C, cũng như các ngôn ngữ truy vấn tương ứng là TinkerPop Gremlin và RDF SPARQL, cho phép bạn dễ dàng xây dựng các truy vấn có khả năng điều hướng hiệu quả các tập dữ liệu có mức độ kết nối cao. Neptune là công cụ hỗ trợ các trường hợp sử dụng dạng biểu đồ như công cụ gợi ý, phát hiện gian lận, biểu đồ tri thức, phát hiện ma túy và bảo mật mạng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang sản phẩm Amazon Neptune.


AWS Database Migration Service (DMS) giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách dễ dàng và bảo mật. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn duy trì toàn bộ hoạt động trong quá trình di chuyển, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của các ứng dụng phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu đó. AWS Database Migration Service có thể di chuyển dữ liệu đến và từ các cơ sở dữ liệu thương mại và nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất. Dịch vụ này hỗ trợ các tác vụ di chuyển đồng nhất, chẳng hạn như từ Oracle tới RDS cho Oracle, cũng như di chuyển không đồng nhất giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau, như từ Oracle tới Amazon Aurora hay từ Microsoft SQL Server tới RDS cho MySQL.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang sản phẩm AWS DMS.

AirBnB logo pretzel-204x64

Airbnb hiện đang sử dụng DynamoDB để lưu trữ lịch sử tìm kiếm của người dùng do khối lượng dữ liệu lớn và nhu cầu tìm kiếm nhanh chóng để cho phép tìm kiếm tùy chỉnh theo ý muốn cá nhân, ElastiCache để lưu trữ trạng thái phiên trong bộ nhớ để kết xuất tại chỗ nhanh hơn (chưa đến một mili giây) và dùng RDS MySQL làm cơ sở dữ liệu giao dịch chính của họ.

 

logo-capitalone-175

Capital One sử dụng RDS để lưu trữ dữ liệu giao dịch để quản lý trạng thái, Redshift để lưu trữ nhật ký web cho các chỉ số phân tích cần được tổng hợp và DynamoDB để lưu trữ dữ liệu người dùng nhằm cho phép truy cập nhanh đến khách hàng qua ứng dụng di động của họ.

 

200x100_Expedia_Logo

Expedia đã xây dựng một kho dữ liệu theo thời gian thực để lưu trữ dữ liệu về giá cả thị trường và độ khả dụng để thực hiện phân tích thị trường trong nội bộ bằng việc sử dụng Aurora, Redshift và ElastiCache. Hệ thống này xử lý khối lượng lớn dữ liệu về giá cả và độ khả dụng, thực hiện liên kết và tự liên kết đa luồng dữ liệu với một khoảng thời gian rà soát lại trong 24 giờ bằng việc sử dụng ElastiCache dành cho Redis và đưa dữ liệu đã xử lý lên MySQL Aurora và Redshift để hỗ trợ cả các truy vấn vận hành và phân tích.

 

200x100_Johnson-&-Johnson_Logo

Johnson and Johnson đang sử dụng các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS như RDS, DynamoDB và Redshift để giảm thiểu thời gian và công sức cho việc thu thập và cung cấp dữ liệu và nhanh chóng có được những thông tin chuyên sâu. Dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS giúp Johnson and Johnson cải thiện mức độ tuân thủ về thân thể, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phát minh ra những loại thuốc mới.

 

ElasticCache_Logo_Zynga

Zynga đã di chuyển cơ sở dữ liệu trò chơi Zynga Poker từ nông trang MySQL sang DynamoDB và đã cải thiện được hiệu suất mạnh mẽ, với các truy vấn thường mất tới 30 giây giờ đây chỉ mất có một giây. Amazon ElastiCache (Memcached và Redis) được sử dụng rộng rãi để thay thế các dịch vụ tự quản lý tương đương nhờ tính năng nhớ đệm trong bộ nhớ. Khả năng tự động hóa và quy mô serverless của Aurora giúp biến nó trở thành lựa chọn số một của Zynga cho các dịch vụ mới bằng việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ.