Amazon Neptune

Cơ sở dữ liệu đồ thị phi máy chủ được thiết kế cho khả năng điều chỉnh quy mô và độ sẵn sàng ưu việt

Nhận 750 giờ sử dụng phiên bản t3.medium hoặc t4g.medium miễn phí

trong 30 ngày với Bậc miễn phí của AWS

Cách thức hoạt động

Amazon Neptune là dịch vụ cơ sở dữ liệu xây dựng cho nền tảng đám mây được quản lý hoàn toàn, giúp bạn xây dựng và chạy các ứng dụng đồ thị một cách dễ dàng hơn. Neptune cung cấp khả năng bảo mật được tích hợp sẵn, sao lưu liên tục, điện toán phi máy chủ và tích hợp với các dịch vụ AWS khác.

Trường hợp sử dụng

Biến đổi khả năng cá nhân hóa cùng customer 360

Dễ dàng xây dựng đồ thị nhận dạng cho những giải pháp phân giải nhận diện như đồ thị xã hội và góc nhìn 360 độ về khách hàng của bạn. Tăng tốc các bản cập nhật cho việc nhắm mục tiêu quảng cáo, cá nhân hóa và phân tích.

Tìm hiểu thêm về biểu đồ nhận dạng »

Phát hiện khuôn mẫu gian lận

Xây dựng các truy vấn dạng biểu đồ để xác định những khuôn mẫu gian lận gần như theo thời gian thực bằng cách lập mô hình các mối quan hệ giữa con người, địa điểm và giao dịch để phát hiện ra những mối liên hệ không rõ ràng.

Tìm hiểu thêm về biểu đồ gian lận »

Giải phóng khả năng dự đoán của máy học

Công nghệ máy học (ML) của Amazon Neptune sử dụng Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) để cải thiện hơn 50% độ chính xác của phần lớn các dự đoán dành cho đồ thị so với các dự đoán sử dụng phương pháp không dùng đồ thị.

Tìm hiểu thêm về Neptune ML »

Cải thiện bảo mật CNTT

Chủ động phát hiện và kiểm tra cơ sở hạ tầng CNTT bằng phương pháp tiếp cận bảo mật phân lớp. Lập mô hình mối liên hệ giữa các tài nguyên để xem sự tương tác giữa các tham số khác nhau trong môi trường CNTT của bạn.

Tìm hiểu thêm về việc áp dụng biểu đồ bảo mật »

Cách bắt đầu sử dụng

Cách thức hoạt động

Tìm hiểu về các tính năng chính bao gồm phi máy chủ, cơ sở dữ liệu toàn cầu, bảo mật, v.v.

Khám phá các tính năng »

Khám phá về giá

Tìm hiểu thêm về cách định giá của Neptune bao gồm các tùy chọn như cơ sở dữ liệu toàn cầu.

Xem trang định giá »

Tài nguyên học tập

Tìm kiếm tài liệu, khóa học và dự án mẫu.

Tìm hiểu thêm »

Khám phá thêm về AWS