Amazon Neptune

Phân tích đồ thị hiệu năng cao và cơ sở dữ liệu phi máy chủ để mang lại khả năng điều chỉnh quy mô và độ sẵn sàng vượt trội

Dùng thử miễn phí Cơ sở dữ liệu Neptune với Bậc miễn phí của AWS 

Điều chỉnh quy mô đồ thị của bạn với số lượng đỉnh và biên không giới hạn và hơn 100.000 truy vấn mỗi giây cho những ứng dụng có yêu cầu khắt khe nhất. Điều chỉnh quy mô lưu trữ lên đến 128 TiB cho mỗi cụm và điều chỉnh quy mô đọc lên đến 15 bản sao cho mỗi cụm.

Tìm thông tin chuyên sâu nhanh hơn bằng cách phân tích tập dữ liệu đồ thị với hàng chục tỷ mối quan hệ trong vòng vài giây bằng các thuật toán tích hợp sẵn và thực hiện tính năng tìm kiếm tương tự trên các véc-tơ được lưu trữ cùng với đồ thị của bạn cho các ứng dụng AI tạo sinh.

Bảo mật các ứng dụng của bạn với các tính năng bao gồm giao dịch ACID, bản sao lưu tự động (với Cơ sở dữ liệu Neptune), Ảnh chụp nhanh, phục hồi về thời điểm trước đó, mã hóa khi đang được truyền/lưu trữ, hỗ trợ IAM và AWS KMS.

Mang đến độ sẵn sàng cao cho các ứng dụng của bạn và giúp dữ liệu của bạn trở nên bền vững trong ba Vùng sẵn sàng thuộc một Khu vực AWS. Cải thiện tình trạng phục hồi sau thảm họa của bạn và truy cập các bản đọc cục bộ với Cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Neptune.

Cách thức hoạt động

Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune là cơ sở dữ liệu đồ thị phi máy chủ được thiết kế cho khả năng điều chỉnh quy mô và độ sẵn sàng ưu việt. Cơ sở dữ liệu Neptune cung cấp khả năng bảo mật được tích hợp sẵn, sao lưu liên tục và tích hợp với các dịch vụ AWS khác. Cơ sở dữ liệu toàn cầu Neptune cung cấp khả năng sao chép dữ liệu liên khu vực để đọc và ghi với độ trễ thấp, phục hồi sau thảm họa và khả năng điều chỉnh quy mô cho các ứng dụng phân tán toàn cầu.

Phân tích Amazon Neptune là một công cụ cơ sở dữ liệu phân tích để phân tích nhanh khối lượng lớn dữ liệu đồ thị nhằm thu được thông tin chuyên sâu và tìm các xu hướng từ dữ liệu được lưu trữ trong các vùng lưu trữ Amazon S3 hoặc cơ sở dữ liệu Neptune. Phân tích Neptune sử dụng các thuật toán được tích hợp sẵn, tìm kiếm vectơ và điện toán trong bộ nhớ để chạy các truy vấn trên dữ liệu với hàng chục tỷ mối quan hệ trong vài giây.

Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune
MỚI! Phân tích Amazon Neptune

Trường hợp sử dụng

Biến đổi khả năng cá nhân hóa với khách hàng một cách toàn diện

Dễ dàng xây dựng đồ thị hồ sơ với góc nhìn toàn diện về khách hàng của bạn. Cải thiện khả năng cá nhân hóa theo khách hàng, tăng mức độ liên quan cho hoạt động tiếp thị và nâng cao phân tích của bạn.

Tìm hiểu thêm về biểu đồ nhận dạng »

Phát hiện khuôn mẫu gian lận

Xây dựng các truy vấn dạng biểu đồ để xác định những khuôn mẫu gian lận gần như theo thời gian thực bằng cách lập mô hình các mối quan hệ giữa con người, địa điểm và giao dịch để phát hiện ra những mối liên hệ không rõ ràng.

Tìm hiểu thêm về biểu đồ gian lận »

Giải phóng khả năng dự đoán của máy học

Amazon Neptune ML sử dụng mạng nơ-ron đồ thị (GNN) để cải thiện hơn 50% độ chính xác của phần lớn các dự đoán dành cho đồ thị so với các dự đoán sử dụng phương pháp không dùng đồ thị.

Tìm hiểu thêm về Neptune ML »

Cải thiện bảo mật CNTT

Chủ động phát hiện và kiểm tra cơ sở hạ tầng CNTT bằng phương pháp tiếp cận bảo mật phân lớp. Lập mô hình mối liên hệ giữa các tài nguyên để xem sự tương tác giữa các tham số khác nhau trong môi trường CNTT của bạn.

Tìm hiểu thêm về việc áp dụng biểu đồ bảo mật »

Cách bắt đầu sử dụng

Cách thức hoạt động

Tìm hiểu về các tính năng chính bao gồm phi máy chủ, cơ sở dữ liệu toàn cầu, bảo mật, v.v.

Khám phá các tính năng »

Khám phá về giá

Tìm hiểu thêm về cách định giá của Neptune bao gồm các tùy chọn như cơ sở dữ liệu toàn cầu.

Xem trang định giá »

Tài nguyên học tập

Tìm kiếm tài liệu, khóa học và dự án mẫu.

Tìm hiểu thêm »

Khám phá thêm về AWS