Thông tin chung

Amazon Neptune là gì?

Amazon Neptune là một dịch vụ bao gồm công cụ cơ sở dữ liệu đồ thị, công cụ cơ sở dữ liệu phân tích đồ thị, máy học (ML) đồ thị và các công cụ biểu diễn trực quan, có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp. Dịch vụ Neptune giúp bạn dễ dàng xử lý dữ liệu đồ thị trên AWS. Với Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune, bạn có thể điều chỉnh quy mô đồ thị với hơn 100.000 truy vấn mỗi giây cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất thông qua cơ sở dữ liệu đồ thị phi máy chủ được thiết kế để có khả năng điều chỉnh quy mô và độ sẵn sàng vượt trội. Với công cụ Phân tích trên Amazon Neptune, bạn có thể nhận được thông tin chi tiết và tìm xu hướng bằng cách nhanh chóng xử lý khối lượng lớn dữ liệu đồ thị. Bạn có thể nhận được kết quả trong vài giây khi gọi các thuật toán phân tích đồ thị phổ biến.

Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune là gì?

Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune cung cấp cơ sở dữ liệu đồ thị được xây dựng cho mục đích nhất định với một bộ đầy đủ các tính năng và tích hợp dành cho doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu Neptune hỗ trợ các ứng dụng đồ thị quan trọng yêu cầu độ sẵn sàng cao, khả năng phục hồi sau thảm họa, điều chỉnh quy mô linh hoạt và các khả năng khác theo yêu cầu của các ứng dụng dành cho doanh nghiệp.

Phân tích trên Amazon Neptune là gì?

Phân tích trên Neptune là một công cụ cơ sở dữ liệu phân tích để nhanh chóng phân tích khối lượng lớn dữ liệu đồ thị để có được thông tin chi tiết và tìm xu hướng.

Amazon Neptune ML là gì?

Neptune ML là một tính năng của Cơ sở dữ liệu Neptune. Tính năng này sử dụng mạng nơ-ron đồ thị (GNN), một kỹ thuật ML dành cho đồ thị, để đưa ra các dự đoán dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn bằng cách sử dụng dữ liệu đồ thị.

Nên sử dụng Cơ sở dữ liệu Neptune, công cụ Phân tích trên Neptune hoặc Neptune ML khi nào?

Với các công cụ dành cho nhà phát triển Neptune, Cơ sở dữ liệu Neptune là lựa chọn phù hợp để xây dựng các hệ thống quan trọng ở quy mô lớn. Các hệ thống như công cụ đề xuất sản phẩm, hệ thống quản lý danh tính và truy cập cũng như hệ thống tuân thủ thường yêu cầu các khả năng phân tán theo vị trí địa lý có sẵn trong Cơ sở dữ liệu toàn cầu Neptune. Cơ sở dữ liệu Neptune lưu trữ hàng chục tỷ mối quan hệ và có thể xử lý hàng trăm nghìn truy vấn đồ thị tương tác mỗi giây.

Với sổ tay Neptune, công cụ Phân tích trên Neptune là lựa chọn phù hợp để tương tác với dữ liệu nhằm thu thập thông tin chi tiết. Những khả năng này cho phép người dùng tương tác với dữ liệu bằng các công cụ quen thuộc, chẳng hạn như Pandas, Jupyter và Python, để khám phá và xác định chính xác các tương tác và mẫu hành vi trong dữ liệu cho thấy dấu hiệu lừa đảo, hoạt động bất hợp pháp, cơ hội tối ưu hóa và hơn thế nữa.

Một số trường hợp sử dụng phổ biến cho công cụ Phân tích trên Neptune bao gồm phân tích tạm thời, chạy các truy vấn phân tích có độ trễ thấp, chạy các thuật toán đồ thị tích hợp và thực hiện tìm kiếm độ tương đồng của véc-tơ. Với tìm kiếm độ tương đồng của véc-tơ, công cụ Phân tích trên Neptune có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng các ứng dụng Tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG) tìm kiếm thông qua các biểu diễn dữ liệu dày đặc được cung cấp bởi các phép nhúng. Có thể kết quả tìm kiếm véc-tơ với các biểu diễn dữ liệu nhận biết ngữ cảnh trong đồ thị để cung cấp thông tin ngữ cảnh phong phú liên quan đến các mối quan hệ.

Có thể sử dụng Neptune ML để thiết kế, xây dựng, tối ưu hóa và dự đoán các mối quan hệ và phân loại bằng cách sử dụng GNN hiện đại. Để tăng cường cho các bảng tính năng, có thể sử dụng công cụ Phân tích trên Neptune để thu thập các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu được kết nối bằng cách sử dụng các thuật toán phổ biến như phân cụm, tính trung tâm và tìm đường dẫn.

Amazon Neptune có thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) không?

Có. Vui lòng xem SLA của Amazon Neptune.

Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune

Quyền truy cập máy khách

Cơ sở dữ liệu Neptune hỗ trợ hai ngôn ngữ truy vấn cho mô hình dữ liệu đồ thị thuộc tính, ngôn ngữ duyệt đồ thị Apache TinkerPop Gremlin mã nguồn mở và ngôn ngữ truy vấn openCypher và đối với mô hình dữ liệu Khung mô tả tài nguyên (RDF), Neptune hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SPARQL chuẩn mở của W3C.

Tôi có thể sử dụng Apache TinkerPop Gremlin, openCypher và RDF/SPARQL trên cùng một cụm Cơ sở dữ liệu Neptune không?

Có, mỗi cụm Cơ sở dữ liệu Neptune có thể lưu trữ cả dữ liệu đồ thị thuộc tính và dữ liệu RDF. Neptune cung cấp điểm cuối Gremlin (HTTPS và WebSocket), điểm cuối openCypher (HTTPS và Bolt) và điểm cuối REST của Giao thức SPARQL 1.1.

Đối với đồ thị thuộc tính, bạn có thể thực thi truy vấn Gremlin hoặc openCypher trên cùng một dữ liệu, bất kể ngôn ngữ nào được sử dụng để nhập dữ liệu đó. Bạn có thể thấy thuận tiện hơn khi sử dụng Gremlin cho một số khối lượng công việc và openCypher cho những khối lượng công việc khác. Bạn không thể thực thi truy vấn cho dữ liệu đồ thị thuộc tính (Gremlin hoặc openCypher) trên dữ liệu RDF hoặc ngược lại.

Làm cách nào để di chuyển từ ứng dụng Apache TinkerPop Gremlin hiện có sang Cơ sở dữ liệu Neptune?

Cơ sở dữ liệu Neptune cung cấp một Máy chủ Apache TinkerPop Gremlin hỗ trợ cả kết nối HTTPS và WebSocket. Sau khi cung cấp một phiên bản Neptune, bạn có thể định cấu hình ứng dụng TinkerPop hiện có để sử dụng điểm cuối do dịch vụ cung cấp. Xem thêm truy cập Đồ thị qua Gremlin.

Tôi có cần thay đổi trình điều khiển máy khách để sử dụng Máy chủ Neptune Gremlin không?

Không, Máy chủ Neptune Gremlin hỗ trợ các máy khách tương thích với Apache TinkerPop sử dụng cả kết nối REST HTTPS và WebSockets. Phiên bản Cơ sở dữ liệu Neptune mới nhất hỗ trợ TinkerPop 3.6.x. Vui lòng tham khảo tài liệu để biết thêm thông tin.

Làm cách nào để di chuyển từ ứng dụng openCypher hiện có sang Cơ sở dữ liệu Neptune?

Với hỗ trợ Neptune cho ngôn ngữ truy vấn openCypher, bạn có thể di chuyển hầu hết các khối lượng công việc Cypher hoặc Neo4j sử dụng giao thức Bolt hoặc HTTPS sang Neptune. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách di chuyển ứng dụng openCypher, hãy đọc hướng dẫn di chuyển trong tài liệu.

Làm cách nào để di chuyển từ kho bộ ba có điểm cuối SPARQL sang Cơ sở dữ liệu Neptune?

Neptune cung cấp điểm cuối REST HTTPS triển khai Giao thức SPARQL 1.1. Sau khi cung cấp phiên bản dịch vụ, bạn có thể cấu hình ứng dụng của mình để chỉ đến điểm cuối SPARQL. Xem thêm phần truy cập Đồ thị qua SPARQL.

Tôi có cần thay đổi trình điều khiển máy khách để sử dụng điểm cuối SPARQL của Neptune không?

Không, điểm cuối SPARQL của Neptune sẽ hoạt động với bất kỳ máy khách nào hỗ trợ Giao thức SPARQL 1.1.

Cơ sở dữ liệu Neptune có tuân thủ ACID (Tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cô lập và tính bền vững) không?

Có, Neptune tuân thủ ACID với tính nhất quán tức thì trên phiên bản trình ghi và cuối cùng là nhất quán trên các phiên bản bản sao chỉ có quyền đọc.

Tại sao cần có quyền và tài nguyên Amazon RDS để sử dụng Cơ sở dữ liệu Neptune?

Cơ sở dữ liệu Neptune là một công cụ cơ sở dữ liệu đồ thị được xây dựng cho mục đích nhất định có hiệu năng cao. Đối với một số tính năng quản lý như quản lý vòng đời phiên bản, mã hóa đang được lưu trữ với khóa của Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS) và quản lý nhóm bảo mật, Neptune tận dụng công nghệ hoạt động chung với Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS).

Hiệu năng của cơ sở dữ liệu

Những loại khối lượng công việc truy vấn đồ thị nào được tối ưu hóa để hoạt động với Cơ sở dữ liệu Neptune?

Cơ sở dữ liệu Neptune được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng đồ thị yêu cầu truy vấn đồ thị thông lượng cao và có độ trễ thấp. Với hỗ trợ tối đa 15 bản sao chỉ có quyền đọc, Cơ sở dữ liệu Neptune có thể hỗ trợ hàng trăm nghìn truy vấn mỗi giây.

Cơ sở dữ liệu Neptune có thực hiện tối ưu hóa truy vấn không?

Có, Neptune sử dụng tối ưu hóa truy vấn cho các truy vấn Gremlin, openCypher và SPARQL. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Công cụ truy vấn thay thế (DFE) Amazon Neptune.

Cơ sở dữ liệu Neptune có được xây dựng trên cơ sở dữ liệu quan hệ không?

Không, Neptune là một công cụ cơ sở dữ liệu đồ thị được xây dựng cho mục đích nhất định có hiệu năng cao. Neptune lưu trữ và điều hướng dữ liệu đồ thị một cách hiệu quả, đồng thời sử dụng kiến trúc được tối ưu hóa trong bộ nhớ sẽ tăng quy mô theo tài nguyên để cho phép đánh giá truy vấn nhanh trên các đồ thị lớn.

Định giá cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu Neptune có giá bao nhiêu?

Hãy tham khảo trang định giá của chúng tôi để biết thông tin giá cả hiện tại.

Cơ sở dữ liệu Neptune được cung cấp ở những Khu vực AWS nào?

Để biết thêm thông tin về những Khu vực AWS cung cấp Cơ sở dữ liệu Neptune, hãy xem bảng Khu vực AWS.

Cơ sở dữ liệu Neptune sao chép từng đoạn của dung lượng cơ sở dữ liệu trên ba Vùng sẵn sàng. Điều đó có nghĩa là giá lưu trữ thực tế của tôi sẽ bị đội lên ba lần so với giá được hiển thị trên trang định giá, đúng không?

Không. Giá sao chép Cơ sở dữ liệu Neptune đã được gộp trong giá. Bạn trả phí theo dung lượng lưu trữ mà cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng trên lớp cơ sở dữ liệu, chứ không phải dung lượng lưu trữ được sử dụng trong lớp lưu trữ ảo hóa của Neptune.

Hoạt động I/O trong Cơ sở dữ liệu Neptune là gì và được tính như thế nào?

Cơ sở dữ liệu Neptune được thiết kế để loại bỏ các hoạt động I/O không cần thiết nhằm giảm chi phí mà vẫn bảo đảm tài nguyên sẵn sàng sử dụng để phục vụ lưu lượng đọc/ghi. Hoạt động I/O ghi chỉ được sử dụng khi đẩy hồ sơ nhật ký giao dịch sang lớp lưu trữ nhằm giúp lệnh ghi tồn tại lâu hơn. Các hoạt động I/O ghi được tính theo đơn vị 4 KB. Ví dụ: hồ sơ nhật ký giao dịch có dung lượng 1.024 byte sẽ được tính là một hoạt động I/O.

Tuy nhiên, các hoạt động ghi đồng thời có nhật ký giao dịch nhỏ hơn 4 KB có thể được ghép lại với nhau bằng công cụ cơ sở dữ liệu Neptune để tối ưu hóa mức tiêu thụ I/O. Không giống các công cụ cơ sở dữ liệu thông thường, Neptune tuyệt đối không đẩy các trang cơ sở dữ liệu đã sửa đổi sang lớp lưu trữ, từ đó giúp tiết kiệm mức tiêu thụ I/O hơn nữa.

Phần cứng và điều chỉnh quy mô

Cơ sở dữ liệu Neptune có giới hạn dung lượng lưu trữ tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Dung lượng lưu trữ tối thiểu là 10 GB. Tùy theo mức sử dụng cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ Neptune của bạn sẽ tự động tăng mỗi lần 10 GB đến mức tối đa 128 TiB mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ không cần phải dự phòng trước dung lượng lưu trữ.

Làm thế nào để điều chỉnh quy mô tài nguyên điện toán tương ứng với phiên bản Cơ sở dữ liệu Neptune?

Bạn có thể điều chỉnh quy mô tài nguyên điện toán được phân bổ cho phiên bản cơ sở dữ liệu của mình bằng Bảng điều khiển quản lý AWS khi chọn phiên bản cơ sở dữ liệu mong muốn rồi chọn nút Điều chỉnh. Tài nguyên bộ nhớ và CPU được sửa đổi bằng cách thay đổi lớp Phiên bản CSDL.

Khi điều chỉnh lớp phiên bản CSDL, các thay đổi bạn yêu cầu sẽ được áp dụng trong khoảng thời gian bảo trì do bạn xác định. Hoặc bạn có thể sử dụng cờ Áp dụng ngay lập tức để áp dụng ngay các yêu cầu điều chỉnh quy mô. Cả hai lựa chọn đều ảnh hưởng đến độ sẵn sàng trong vài phút do hoạt động điều chỉnh quy mô diễn ra. Hãy ghi nhớ rằng bất kỳ thay đổi đang chờ xử lý nào của hệ thống cũng sẽ được áp dụng theo.

Tôi có thể tự động điều chỉnh tăng và giảm quy mô cơ sở dữ liệu Neptune dựa trên mức sử dụng không?

Bạn có thể tự động điều chỉnh quy mô dung lượng cơ sở dữ liệu của mình bằng Amazon Neptune phi máy chủ. Neptune phi máy chủ cho phép bạn chạy và điều chỉnh quy mô khối lượng công việc đồ thị tức thì mà không cần quản lý và tối ưu hóa dung lượng. Neptune phi máy chủ tự động xác định và cung cấp tài nguyên tính toán và bộ nhớ để chạy cơ sở dữ liệu đồ thị và điều chỉnh quy mô dung lượng dựa trên yêu cầu luôn thay đổi của khối lượng công việc để duy trì hiệu năng nhất quán.

Cơ sở dữ liệu Neptune có hỗ trợ tự động điều chỉnh quy mô không?

Có, Neptune hỗ trợ tự động điều chỉnh quy mô các bản sao chỉ có quyền đọc của các phiên bản. Bạn có thể định cấu hình tự động điều chỉnh quy mô để tự động thêm hoặc xóa bản sao chỉ có quyền đọc nhằm đáp ứng trước những thay đổi trong yêu cầu kết nối hoặc khối lượng công việc của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu trực tuyến.

Sao lưu và phục hồi

Làm cách nào để bật sao lưu cho phiên bản Cơ sở dữ liệu Neptune?

Sao lưu tự động luôn được bật trên các phiên bản Cơ sở dữ liệu Neptune. Bản sao lưu không ảnh hưởng đến hiệu năng của cơ sở dữ liệu.

Tôi có thể thực hiện kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu rồi giữ bao lâu tùy ý được không?

Có và hiệu năng sẽ không bị ảnh hưởng khi tạo bản kết xuất nhanh. Hãy lưu ý rằng bắt buộc phải tạo phiên bản cơ sở dữ liệu mới để phục hồi dữ liệu từ bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu.

Nếu cơ sở dữ liệu bị hư hỏng thì tôi cần làm gì để phục hồi?

Cơ sở dữ liệu Neptune tự động duy trì các bản sao dữ liệu của bạn trên ba Vùng sẵn sàng và sẽ tự động cố gắng khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn trong một Vùng sẵn sàng đang ở tình trạng tốt mà không làm mất dữ liệu. Trong trường hợp hi hữu dữ liệu của bạn không có trong kho lưu trữ của Neptune, bạn có thể phục hồi từ bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện hoạt động phục hồi theo thời điểm sang phiên bản mới. Hãy lưu ý rằng thời điểm có thể phục hồi gần nhất cho hoạt động phục hồi theo thời điểm là tối đa 5 phút vừa qua.

Điều gì xảy ra với các bản sao lưu tự động và kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu của tôi nếu tôi xóa phiên bản cơ sở dữ liệu của mình?

Bạn có thể chọn tạo bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu cuối cùng khi xóa Phiên bản cơ sở dữ liệu. Nếu chọn lựa chọn này thì sau này, bạn có thể sử dụng bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu để khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu đã bị xóa. Neptune giữ lại bản Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu cuối cùng do người dùng tạo ra này cùng với tất cả các bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu được tạo thủ công khác sau khi phiên bản cơ sở dữ liệu bị xóa. Chỉ các bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu được giữ lại sau khi phiên bản cơ sở dữ liệu bị xóa (ví dụ: các bản sao lưu tự động được tạo cho hoạt động khôi phục theo thời điểm cũng không được giữ lại).

Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh của mình với tài khoản AWS khác không?

Có. Neptune cho phép bạn tạo bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu mà bạn có thể sử dụng sau để phục hồi cơ sở dữ liệu. Bạn có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh với tài khoản AWS khác và chủ sở hữu của tài khoản nhận có thể sử dụng bản kết xuất nhanh của bạn để phục hồi cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu của bạn. Thậm chí, bạn còn có thể chọn cung cấp công khai bản kết xuất nhanh của mình, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể phục hồi cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu (công khai) của bạn. Bạn có thể sử dụng tính năng này để chia sẻ dữ liệu giữa nhiều môi trường khác nhau (sản xuất, phát triển/kiểm thử, dàn dựng, v.v.) có nhiều tài khoản AWS khác nhau, cũng như giữ an toàn bản sao lưu của toàn bộ dữ liệu của bạn trong tài khoản riêng trong trường hợp tài khoản AWS chính của bạn gặp vấn đề.

Tôi có bị tính phí vì chia sẻ bản kết xuất nhanh không?

Việc chia sẻ bản kết xuất nhanh giữa các tài khoản không bị tính phí. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ bị tính phí cho chính các bản kết xuất nhanh cũng như mọi cơ sở dữ liệu bạn phục hồi từ bản kết xuất nhanh được chia sẻ. Tìm hiểu thêm về định giá Amazon Neptune.

Tôi có thể tự động chia sẻ bản kết xuất nhanh không?

Chúng tôi không hỗ trợ tự động chia sẻ bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu. Để tự động chia sẻ bản kết xuất nhanh, bạn phải tạo thủ công bản sao của bản kết xuất nhanh rồi chia sẻ bản sao đó.

Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh với bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh thủ công của mình với tối đa 20 ID tài khoản AWS. Nếu muốn chia sẻ bản kết xuất nhanh với nhiều hơn 20 tài khoản, bạn có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh dưới dạng công khai hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ để tăng định mức của mình.

Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh Cơ sở dữ liệu Neptune của mình ở những Khu vực nào?

Bạn có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh Cơ sở dữ liệu Neptune của mình trong các Khu vực AWS cung cấp Neptune.

Tôi có thể chia sẻ bản kết xuất nhanh Cơ sở dữ liệu Neptune của mình trên các Khu vực khác không?

Không. Chỉ có các tài khoản trong cùng Khu vực với tài khoản chia sẻ mới truy cập được bản kết xuất nhanh Cơ sở dữ liệu Neptune được chia sẻ của bạn.

Tôi có thể chia sẻ ảnh chụp nhanh Cơ sở dữ liệu Neptune được mã hóa không?

Có, bạn có thể chia sẻ ảnh chụp nhanh Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune được mã hóa.

Tôi có thể sử dụng ảnh chụp nhanh Neptune bên ngoài dịch vụ không?

Không. Bạn chỉ có thể sử dụng các ảnh chụp nhanh Neptune bên trong dịch vụ.

Độ sẵn sàng cao và sao chép mạnh

Cơ sở dữ liệu Neptune tăng cường khả năng chịu lỗi do hư hỏng ổ đĩa cho cơ sở dữ liệu của tôi như thế nào?

Chỉ có thể tạo cụm Cơ sở dữ liệu Neptune trong Amazon VPC có ít nhất hai mạng con trong ít nhất hai Vùng sẵn sàng. Bằng cách phân phối các phiên bản cụm của bạn trên ít nhất hai Vùng sẵn sàng, Neptune góp phần đảm bảo rằng có sẵn các phiên bản trong cụm cơ sở dữ liệu của bạn trong trường hợp hi hữu Vùng sẵn sàng có lỗi. Khối cụm cho cụm Cơ sở dữ liệu Neptune của bạn luôn trải rộng trên ba Vùng sẵn sàng để có thể lưu trữ lâu dài với xác suất mất dữ liệu hơn thấp hơn. Neptune được thiết kế để xử lý sự cố mất đến hai bản sao dữ liệu một cách minh bạch mà không ảnh hưởng đến khả năng ghi của cơ sở dữ liệu và đến ba bản sao mà không ảnh hưởng đến khả năng đọc. Kho lưu trữ của Neptune cũng tự phục hồi. Khối dữ liệu và ổ đĩa được quét liên tục để tìm lỗi và sửa chữa ngay lập tức.

Cơ sở dữ liệu Neptune cải thiện thời gian phục hồi sau khi cơ sở dữ liệu hư hỏng như thế nào?

Không giống như các cơ sở dữ liệu khác, sau khi cơ sở dữ liệu hư hỏng, Neptune không cần phát lại bản ghi hoàn tác từ điểm kiểm tra cơ sở dữ liệu cuối (thường là 5 phút) và xác nhận rằng mọi thay đổi đã được áp dụng, sau đó sẽ cho cơ sở dữ liệu đi vào hoạt động. Việc này giúp giảm thời gian khởi động lại cơ sở dữ liệu xuống dưới 60 giây trong hầu hết trường hợp. Neptune di chuyển bộ nhớ đệm ra khỏi tiến trình của cơ sở dữ liệu và cung cấp để sử dụng ngay vào thời điểm khởi động lại. Việc này giúp bạn không phải điều tiết lượng truy cập cho đến khi bộ nhớ đệm được tạo lại để tránh giảm công suất.

Cơ sở dữ liệu Neptune hỗ trợ loại sao chép nào?

Neptune hỗ trợ bản sao chỉ có quyền đọc, dùng chung ổ đĩa cơ bản với phiên bản chính. Các cập nhật trên phiên bản chính cũng được hiển thị cho tất cả các Bản sao Amazon Neptune. Một cụm Neptune có thể có một phiên bản trình ghi và tối đa 15 bản sao chỉ có quyền đọc. Trong trường hợp phiên bản trình ghi có lỗi, bản sao chỉ có quyền đọc sẽ tự động được nâng lên thành phiên bản trình ghi.

Tôi có thể có bản sao liên Khu vực với Cơ sở dữ liệu Neptune không?

Có, Cơ sở dữ liệu Neptune hỗ trợ sao chép liên Khu vực bằng cách cấu hình cụm Neptune của bạn để sử dụng Cơ sở dữ liệu toàn cầu Neptune.

Tôi có thể ưu tiên sử dụng một số bản sao làm mục tiêu chuyển đổi dự phòng so với các bản sao khác không?

Có. Bạn có thể chỉ định bậc ưu tiên chuyển đổi cho từng phiên bản trong cụm. Khi phiên bản chính hư hỏng, Cơ sở dữ liệu Neptune sẽ tăng cấp cho bản sao có độ ưu tiên cao nhất lên làm bản chính. Nếu có xung đột giữa hai hoặc nhiều bản sao trong cùng bậc ưu tiên thì Neptune sẽ tăng cấp bản sao có cùng kích cỡ với phiên bản chính.

Tôi có thể sửa đổi bậc ưu tiên cho các phiên bản sau khi tạo không?

Bạn có thể sửa đổi bậc ưu tiên của phiên bản vào bất kỳ lúc nào. Việc sửa đổi bậc ưu tiên đơn thuần sẽ không kích hoạt chuyển đổi dự phòng.

Tôi thể ngăn không cho một số bản sao nhất định được tăng cấp thành phiên bản chính không?

Bạn có thể chỉ định bậc ưu tiên thấp hơn cho các bản sao bạn không muốn tăng cấp thành phiên bản chính. Tuy nhiên, nếu bản sao có độ ưu tiên cao hơn trên cụm không hoạt động bình thường hoặc không thể sử dụng vì lý do nào đó thì Neptune sẽ tăng cấp cho bản sao có độ ưu tiên thấp hơn.

Làm thế nào để cải thiện độ sẵn sàng của một phiên bản cơ sở dữ liệu Neptune đơn lẻ?

Bạn có thể thêm Bản sao Neptune dùng chung bộ lưu trữ cơ bản với phiên bản chính. Bất kỳ Bản sao Neptune nào đều có thể được tăng cấp thành bản chính mà không bị mất dữ liệu và do đó, có thể dùng để tăng cường khả năng chịu lỗi trong trường hợp Phiên bản cơ sở dữ liệu chính có lỗi. Để tăng khả năng sử dụng cơ sở dữ liệu, bạn chỉ cần tạo 1 đến 15 bản sao và Neptune sẽ tự động gộp các bản sao đó khi chọn chuyển đổi dự phòng chính trong trường hợp cơ sở dữ liệu ngừng hoạt động.

Điều gì xảy ra trong quá trình chuyển đổi dự phòng và quá trình này diễn ra trong bao lâu?

Quá trình chuyển đổi dự phòng được Neptune tự động xử lý để ứng dụng của bạn có thể tiếp tục các hoạt động cơ sở dữ liệu nhanh nhất có thể mà không cần phải can thiệp quản trị thủ công. Nếu bạn có Bản sao Neptune trong cùng Vùng sẵn sàng đó hoặc Vùng sẵn sàng khác thì khi chuyển đổi dự phòng, Neptune sẽ lật bản ghi tên quy chuẩn (CNAME) cho điểm cuối bản chính cơ sở dữ liệu của bạn để chỉ về bản sao bình thường, vốn là bản sẽ được nâng lên để trở thành bản chính mới. Toàn bộ quá trình chuyển đổi dự phòng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thường diễn ra trong vòng 30 giây.

Ngoài ra, điểm cuối bản sao chỉ có quyền đọc không yêu cầu bất kỳ cập nhật CNAME nào trong quá trình chuyển đổi dự phòng. Nếu bạn không có Bản sao Neptune (tức là sử dụng một phiên bản duy nhất) thì trước hết, Neptune sẽ cố gắng tạo phiên bản cơ sở dữ liệu mới trong cùng Vùng sẵn sàng với phiên bản gốc. Nếu không làm được, Neptune sẽ cố gắng tạo phiên bản cơ sở dữ liệu mới trong Vùng sẵn sàng khác. Toàn bộ quá trình chuyển đổi dự phòng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thường mất chưa đến 15 phút. Ứng dụng của bạn sẽ thử lại yêu cầu cơ sở dữ liệu trong trường hợp mất kết nối.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một cơ sở dữ liệu chính cùng một Bản sao cơ sở dữ liệu Amazon Neptune chủ động đảm nhận lưu lượng đọc và quá trình chuyển đổi dự phòng diễn ra?

Cơ sở dữ liệu Neptune sẽ tự động phát hiện vấn đề với phiên bản chính của bạn và bắt đầu định tuyến lưu lượng đọc/ghi của bạn đến Bản sao cơ sở dữ liệu Neptune. Trung bình, quá trình chuyển đổi dự phòng này thường diễn ra trong vòng 30 giây. Bên cạnh đó, lưu lượng đọc mà Bản sao cơ sở dữ liệu Neptune phục vụ sẽ bị gián đoạn tạm thời.

Bản sao của tôi sẽ trễ hơn bản chính bao lâu?

Do Bản sao cơ sở dữ liệu Neptune dùng chung ổ đĩa dữ liệu với phiên bản chính nên việc sao chép gần như không bị trễ. Thời gian trễ thường rơi vào khoảng vài chục mili giây.

Bảo mật cơ sở dữ liệu

Tôi có thể sử dụng Cơ sở dữ liệu Neptune trong Đám mây riêng ảo của Amazon (Amazon VPC) không?

Có, tất cả các phiên bản Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune đều phải được tạo trong VPC. Với Amazon VPC, bạn có thể xác định một cấu trúc mạng ảo giống nhất với mạng thông thường mà bạn có thể vận hành tại trung tâm dữ liệu của riêng mình. Việc này sẽ cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn đối tượng nào được truy cập vào cơ sở dữ liệu Neptune của bạn.

Cơ sở dữ liệu Neptune có hỗ trợ mã hóa dữ liệu đang được truyền và khi đang lưu trữ không?

Cơ sở dữ liệu Neptune hỗ trợ kết nối máy khách được mã hóa HTTPS và cũng cho phép bạn mã hóa cơ sở dữ liệu của mình bằng các khóa do bạn quản lý thông qua AWS KMS. Trên một phiên bản cơ sở dữ liệu đang chạy với mã hóa Neptune, dữ liệu đang được lưu trữ trên bộ lưu trữ cơ bản được mã hóa, giống như các bản sao lưu, bản kết xuất nhanh và bản sao tự động trong cùng cụm. Quá trình mã hóa và giải mã được xử lý một cách trơn tru. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng KMS với Amazon Neptune, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon Neptune.

Tôi có thể mã hóa cơ sở dữ liệu hiện có chưa được mã hóa không?

Hiện tại không hỗ trợ việc mã hóa phiên bản Neptune hiện có chưa được mã hóa. Để sử dụng mã hóa Neptune cho cơ sở dữ liệu hiện có chưa được mã hóa, hãy tạo phiên bản cơ sở dữ liệu mới đã kích hoạt mã hóa rồi di chuyển dữ liệu của bạn vào đó.

Làm cách nào để truy cập Cơ sở dữ liệu Neptune của tôi?

Phải truy cập vào Cơ sở dữ liệu Neptune thông qua cổng HTTPS được nhập khi tạo cơ sở dữ liệu trong VPC của bạn. Việc này được thực hiện để cung cấp thêm một lớp bảo mật cho dữ liệu của bạn. Hướng dẫn từng bước về cách kết nối với cơ sở dữ liệu Neptune của bạn được cung cấp trong Hướng dẫn sử dụng Amazon Neptune.

Phân tích trên Amazon Neptune

Ngôn ngữ truy vấn

Bạn có thể sử dụng dự án nguồn mở openCypher giúp dễ dàng sử dụng ngôn ngữ Cypher để xử lý đồ thị, gọi các thuật toán Phân tích trên Neptune và để tìm kiếm độ tương đồng của véc-tơ.

Hiệu năng phân tích

Những loại khối lượng công việc truy vấn đồ thị nào được tối ưu hóa để hoạt động với công cụ Phân tích trên Neptune?

Công cụ Phân tích trên Neptune rất phù hợp cho các truy vấn đồ thị truy cập phần lớn đồ thị hoặc toàn bộ đồ thị. Phân tích trên Neptune là một công cụ trong bộ nhớ và có thể tải các đồ thị lớn này vào bộ nhớ để cung cấp phản hồi trong vài giây. Ngoài ra, công cụ Phân tích trên Neptune có thể phục vụ hàng nghìn truy vấn phân tích mỗi giây thông qua thư viện các thuật toán phân tích đồ thị phổ biến cho các hoạt động như xếp hạng những người có ảnh hưởng xã hội, phát hiện các nhóm lừa đảo hoặc tìm các mẫu trong hoạt động mạng. Đối với các ứng dụng AI tạo sinh, công cụ Phân tích trên Neptune có thể lưu trữ các phép nhúng véc-tơ và cung cấp các tìm kiếm độ tương đồng của véc-tơ.

Làm cách nào để sử dụng công cụ Phân tích trên Neptune với đồ thị trong Cơ sở dữ liệu Neptune của tôi?

Bạn có thể chọn một cụm Neptune hiện có làm nguồn dữ liệu, cụm này sẽ được tự động nạp vào công cụ Phân tích trên Neptune.

Hiện tại những thuật toán đồ thị nào được hỗ trợ?

Công cụ Phân tích trên Neptune hỗ trợ 12 thuật toán để tìm đường dẫn, phát hiện cộng đồng (phân cụm), xác định dữ liệu quan trọng (tính trung tâm) và định lượng độ tương đồng. Các thuật toán tìm đường dẫn được sử dụng cho các trường hợp sử dụng như lập kế hoạch tuyến đường để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, trong khi các thuật toán tính trung tâm như xếp hạng trang sẽ xác định những người bán có ảnh hưởng nhất trong đồ thị. Tương tự, có thể sử dụng các thuật toán như các thành phần được kết nối, phân cụm và thuật toán ttrung tâm cho các trường hợp sử dụng phát hiện lừa đảo để xác định xem mạng được kết nối là một nhóm bạn bè hay một vòng lừa đảo được hình thành bởi một tập hợp những kẻ lừa đảo có phối hợp.

Công cụ Phân tích trên Neptune có tuân thủ ACID không?

Có, công cụ Phân tích trên Neptune tuân thủ ACID với tính nhất quán mạnh mẽ.

Kích thước tối đa của véc-tơ được công cụ Phân tích trên Neptune hỗ trợ là bao nhiêu?

Công cụ Phân tích trên Neptune hỗ trợ chỉ mục tìm kiếm véc-tơ trên các phép nhúng (tối đa 65.000 chiều) được lưu trữ trong dữ liệu đồ thị của bạn.

Tôi có thể thêm bao nhiêu chỉ số?

Công cụ Phân tích trên Neptune hỗ trợ một chỉ mục tìm kiếm véc-tơ trên các phép nhúng được lưu trữ trong dữ liệu đồ thị của bạn.

Tôi có cần một cơ sở dữ liệu véc-tơ riêng với công cụ Phân tích trên Neptune không?

Không, bạn không cần một cơ sở dữ liệu véc-tơ riêng với công cụ Phân tích trên Neptune. Công cụ Phân tích trên Neptune hỗ trợ chỉ mục tìm kiếm véc-tơ trên các phép nhúng (tối đa 65.000 chiều) được lưu trữ trong dữ liệu đồ thị của bạn. Công cụ Phân tích trên Neptune cung cấp tính năng tìm kiếm véc-tơ hiệu quả có thể gọi trực tiếp từ ngôn ngữ truy vấn openCypher được sử dụng để ghi các truy vấn đồ thị của bạn.

Công cụ Phân tích trên Neptune lưu trữ các véc-tơ và hỗ trợ Hierarchical Navigable Small Worlds (HNSW) để thực hiện lập chỉ mục véc-tơ và tìm kiếm độ tương đồng. Bạn nên sử dụng một cơ sở dữ liệu véc-tơ riêng nếu muốn sử dụng các thuật toán lập chỉ mục và tìm kiếm độ tương đồng khác nhau hoặc nếu muốn sử dụng nhiều chỉ mục được xây dựng trên các thuộc tính khác nhau.

Bảo mật phân tích

Tôi có thể sử dụng công cụ Phân tích trên Neptune trong Amazon VPC không?

Có, bạn có thể sử dụng công cụ Phân tích trên Neptune trong Amazon VPC. Để đảm bảo quyền truy cập riêng tư, bạn có thể tạo đồ thị với tùy chọn “truy cập công cộng” bị vô hiệu hóa (mặc định) và chỉ định các mạng con trong VPC. Công cụ Phân tích trên Neptune sẽ tạo điểm cuối giao diện VPC do người yêu cầu quản lý cho mỗi đồ thị trong VPC của bạn. Bạn sẽ có thể đính kèm các nhóm bảo mật và chính sách điểm cuối vào các điểm cuối nhưng không thể xóa các điểm cuối. Phí điểm cuối giao diện VPC tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.

Tôi có thể truy cập công cụ Phân tích trên Neptune qua internet công cộng không?

Có. Bạn có thể tùy chọn kích hoạt điểm cuối dành riêng cho đồ thị công khai để kết nối với đồ thị qua internet. Với công cụ Phân tích trên Neptune, tất cả máy khách đ phải xác thực, tất cả các yêu cầu cần phải được ký bằng Sigv4 và tất cả các kết nối phải sử dụng ID đồ thị để tương tác với đồ thị.

Công cụ Phân tích trên Neptune có hỗ trợ độ sẵn sàng cao không?

Có, công cụ Phân tích trên Neptune cung cấp các Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với độ sẵn sàng và độ bền vững nâng cao. Theo mặc định, công cụ này cung cấp dự phòng nóng trong một Vùng sẵn sàng riêng. Với dự phòng nóng, thời gian chuyển đổi dự phòng được tính bằng giây. Nếu không có dự phòng, dịch vụ cung cấp dung lượng điện toán cơ bản mới trong vòng vài phút.

Định giá phân tích

Công cụ Phân tích trên Neptune có giá bao nhiêu?

Hãy tham khảo trang định giá Neptune để biết thông tin định giá hiện tại.

Công cụ Phân tích trên Neptune được cung cấp ở những Khu vực nào?

Để biết thêm thông tin về Khu vực cung cấp công cụ Phân tích trên Neptune, hãy xem bảng Khu vực AWS.

Amazon Neptune ML

Những ngôn ngữ nào được hỗ trợ với Neptune ML?

Gremlin và SPARQL được hỗ trợ với Neptune ML.

Tôi có thể thực hiện loại tác vụ dự đoán nào với Neptune ML?

Neptune ML cung cấp tính năng phân loại nút, phân loại nhiều lớp, hồi quy nút, phân loại biên, phân loại lớp đơn, hồi quy biên và dự đoán liên kết (biên). Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập Hướng dẫn sử dụng Neptune.

Neptune ML có giá bao nhiêu?

Bạn có thể xem chi tiết định giá trên trang Định giá Neptune.

Tìm hiểu thêm về định giá

Xem thông tin định giá dành cho Amazon Neptune.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Neptune trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập