Bắt đầu sử dụng Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune

Nếu đã có dữ liệu trong mô hình đồ thị, bạn có thể bắt đầu sử dụng Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune thật dễ dàng. Bạn có thể tải dữ liệu ở định dạng CSV hoặc RDF và bắt đầu viết truy vấn đồ thị bằng Apache TinkerPop Gremlin, SPARQL hoặc openCypher. Bạn có thể sử dụng tài liệu bắt đầu hoặc xem Tọa đàm trực tuyến về công nghệ của AWS thông qua các liên kết sau. Chúng tôi cũng đã hợp nhất các phương pháp tốt nhất cho Cơ sở dữ liệu Neptune.

Bắt đầu sử dụng công cụ Phân tích trên Amazon Neptune

Bạn có thể bắt đầu sử dụng công cụ Phân tích trên Neptune trong một vài bước bằng cách tạo biểu đồ thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc CDK, SDK hay CLI. Hỗ trợ AWS CloudFormation sắp ra mắt. Bạn có thể tải biểu đồ vào công cụ Phân tích trên Neptune từ dữ liệu trong vùng lưu trữ Amazon S3 hoặc từ cơ sở dữ liệu Neptune. Bạn có thể gửi yêu cầu bằng ngôn ngữ truy vấn openCypher đến biểu đồ trong công cụ Phân tích trên Neptune trực tiếp từ các ứng dụng đồ thị. Bạn cũng có thể kết nối với biểu đồ trong công cụ Phân tích trên Neptune từ sổ tay Jupyter để chạy các truy vấn và thuật toán đồ thị. Kết quả của các truy vấn phân tích có thể được ghi lại vào biểu đồ công cụ Phân tích trên Neptune cho các truy vấn đến hoặc được lưu trữ trong S3 để xử lý thêm. Công cụ Phân tích trên Neptune hỗ trợ tích hợp với thư viện LangChain mã nguồn mở để kết hợp với các ứng dụng hiện có dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn.

Bắt đầu sử dụng Amazon Neptune ML

Để bắt đầu sử dụng Neptune ML, hãy tham khảo bài đăng trên blog này, trong đó trình bày các bước trong quy trình bắt đầu, bao gồm các bước sau:
  • Thiết lập môi trường thử nghiệm
  • Khởi chạy mẫu sổ tay phân loại nút
  • Tải dữ liệu mẫu vào cụm
  • Xuất đồ thị
  • Tiến hành đào tạo máy học
  • Chạy truy vấn Gremlin bằng Neptune ML

Bắt đầu biểu diễn trực quan đồ thị

Bạn có thể sử dụng sổ tay Neptune hoặc Graph Explorer để biểu diễn trực quan dữ liệu đồ thị. Nếu bạn mới sử dụng cơ sở dữ liệu đồ thị và ngôn ngữ truy vấn hoặc muốn khám phá dữ liệu đồ thị mà không cần viết truy vấn, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu sử dụng Graph Explorer. Bạn có thể bắt đầu sử dụng Graph Explorer trong một vài bước thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS. Người dùng phải có quyền truy cập để đọc dữ liệu Neptune thông qua vai trò IAM mới hoặc hiện có để sử dụng Graph Explorer. Dự án Graph Explorer có sẵn trên GitHub và Graph Explorer được cung cấp ở tất cả các Khu vực AWS có sẵn bàn làm việc Neptune.

Nếu đã thành thạo ngôn ngữ truy vấn đồ thị hoặc chạy khối lượng công việc đồ thị trong môi trường sổ tay, bạn có thể bắt đầu sử dụng sổ tay Neptune. Neptune cung cấp sổ tay Jupyter và JupyterLab trong dự án sổ tay đồ thị Neptune mã nguồn mở trên GitHub và trong bàn làm việc Neptune. Những sổ tay này đưa ra các hướng dẫn ứng dụng mẫu và đoạn mã trong môi trường lập trình tương tác, nơi bạn có thể tìm hiểu về công nghệ đồ thị và Neptune.

Sổ tay Neptune vừa có thể biểu diễn trực quan kết quả truy vấn vừa cung cấp giao diện giống IDE để phát triển và thử nghiệm ứng dụng hoặc bạn có thể sử dụng sổ tay Neptune với các tính năng khác của Neptune như Neptune Streams và Neptune ML. Ngoài ra, mỗi sổ tay Neptune đều lưu trữ một điểm cuối Graph Explorer. Bạn có thể tìm một liên kết để mở Graph Explorer trên mỗi phiên bản sổ tay trong bảng điều khiển Amazon Neptune.

Bắt đầu sử dụng ngôn ngữ truy vấn

Gremlin: Khách hàng sử dụng Gremlin với Neptune thường tham khảo cuốn sách trực tuyến có tên Practical Gremlin: An Apache TinkerPop Tutorial (Thực hành Gremlin: Hướng dẫn Apache TinkerPop) như một tài liệu tham khảo hữu ích để bổ sung cho tài liệu Apache TinkerPop.
 
SPARQL: Đối với khách hàng sử dụng RDF và SPARQL với Neptune, Tổng quan về SPARQL 1.1 của Hiệp hội web toàn cầu là một hướng dẫn hữu ích.
 
openCypher: openCypher là một ngôn ngữ truy vấn khai báo cho đồ thị thuộc tính do Neo4j phát triển ban đầu, sau đó trở thành mã nguồn mở vào năm 2015 và đã đóng góp cho dự án openCypher theo giấy phép mã nguồn mở Apache 2. Cú pháp của ngôn ngữ này được ghi lại trong Tài liệu tham khảo về ngôn ngữ truy vấn Cypher, Phiên bản 9.
 
GraphQL: Nếu bạn muốn bật GraphQL để truy cập Neptune, có một ứng dụng ví dụ minh họa cách sử dụng AWS AppSync GraphQL và Neptune.
Giải đáp thắc mắc

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của Amazon Neptune.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Neptune trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập