ML và AI tạo sinh

Đưa ra dự đoán về dữ liệu đồ thị mà không cần kinh nghiệm máy học

Neptune ML tự động tạo, đào tạo và áp dụng các mô hình máy học trên dữ liệu đồ thị của bạn. Tính năng này sử dụng DGL để tự động chọn và đào tạo mô hình ML phù hợp nhất cho khối lượng công việc của bạn để bạn có thể đưa ra dự đoán dựa trên ML về dữ liệu đồ thị trong vài giờ thay vì vài tuần.

Cải thiện độ chính xác của hầu hết các dự đoán thêm đến hơn 50%*

Neptune ML sử dụng GNN, một kỹ thuật ML hiện đại được áp dụng cho dữ liệu đồ thị có thể lý giải hơn hàng tỷ mối quan hệ trong đồ thị để bạn có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn.

*Neptune ML sử dụng GNN để đưa ra các dự đoán có thể chính xác hơn 50% so với máy học không sử dụng đồ thị, dựa trên nghiên cứu do Đại học Stanford công bố.

Xây dựng các ứng dụng biểu đồ nhận biết ngữ cảnh với khung Python LangChain mã nguồn mở

LangChain là một khung Python nguồn mở được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo ứng dụng bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Tích hợp Neptune với LangChain cho phép các nhà phát triển sử dụng khung nguồn mở của LangChain để đơn giản hóa việc tạo ứng dụng nhận biết ngữ cảnh.

Dịch câu hỏi tiếng Anh thành các truy vấn đồ thị openCypher và trả về câu trả lời mà con người dễ dàng đọc được

Với Neptune và LangChain, bạn có thể trả về câu trả lời dựa trên ngữ cảnh được cung cấp và truy vấn cơ sở dữ liệu đồ thị Neptune bằng ngôn ngữ truy vấn openCypher. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chuỗi hỏi đáp (QA) openCypher của Neptune để dịch các câu hỏi tiếng Anh thành các truy vấn openCypher và trả về câu trả lời mà người đọc được. Có thể sử dụng chuỗi này để trả lời các câu hỏi như “Có bao nhiêu tuyến bay cất cánh từ Sân bay Austin?”

Để biết thêm chi tiết về chuỗi QA Neptune openCypher, hãy tham khảo tài liệu LangChain nguồn mở.

Xây dựng các ứng dụng Graph Retrieval-Augmented Generation (GraphRAG) có khung LlamaIndex nguồn mở

LlamaIndex là một khung dữ liệu nguồn mở để kết nối các nguồn dữ liệu tùy chỉnh với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và hỗ trợ sử dụng đồ thị kiến thức với LLM.

Với LlamaIndex, có thể sử dụng Amazon Neptune làm kho đồ thị hoặc kho véc-tơ để xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh bằng cách sử dụng các kỹ thuật như GraphRAG.

Trường hợp sử dụng

Phát hiện lừa đảo

Phát hiện lừa đảo

Các công ty mất hàng triệu (thậm chí hàng tỷ) đô la vì hành vi lừa đảo và muốn phát hiện người dùng, tài khoản, thiết bị, địa chỉ IP hoặc thẻ tín dụng gian lận để giảm thiểu tổn thất. Bạn có thể biểu diễn dựa trên đồ thị để ghi lại tương tác của các thực thể (người dùng, thiết bị hoặc thẻ) và phát hiện dữ liệu tổng hợp, chẳng hạn như khi người dùng bắt đầu nhiều giao dịch nhỏ hoặc sử dụng các tài khoản khác nhau có khả năng gian lận.


Giải pháp về danh tính

Thu hút khách hàng

Biểu đồ nhận dạng cung cấp thông tin tổng quan thống nhất duy nhất về khách hàng và khách hàng tiềm năng dựa trên tương tác của họ với sản phẩm hoặc trang web trên một tập hợp các thiết bị và mã định danh. Các tổ chức sử dụng biểu đồ danh tính để cá nhân hóa theo thời gian thực và xác định mục tiêu quảng cáo cho hàng triệu người dùng. Neptune ML tự động đề xuất các bước tiếp theo hoặc chiết khấu sản phẩm cho một số khách hàng nhất định dựa trên các đặc điểm như lịch sử tìm kiếm trước đây trên các thiết bị hoặc vị trí của họ trong phễu thu hút khách hàng.


Đồ thị kiến thức

Biểu đồ tri thức

Đồ thị kiến thức hợp nhất và tích hợp các tài sản thông tin của tổ chức và giúp tất cả các thành viên của tổ chức tiếp cận các tài sản đó dễ dàng hơn. Neptune ML có thể suy luận ra những liên kết còn thiếu giữa các nguồn dữ liệu và xác định các thực thể tương tự để tạo điều kiện tìm hiểu tri thức tốt hơn cho tất cả mọi người.


Đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm

Đề xuất thông thường sử dụng các dịch vụ phân tích theo cách thủ công để đưa ra đề xuất sản phẩm. Neptune ML có thể xác định các mối quan hệ mới trực tiếp trên dữ liệu đồ thị và dễ dàng đề xuất danh sách các trò chơi mà người chơi muốn mua, những người chơi khác họ muốn theo dõi hoặc sản phẩm họ muốn mua.

Cách thức hoạt động

Sơ đồ cách thức hoạt động của Amazon Neptune

Giá cả

Không cần trả tiền trước. Bạn chỉ thanh toán cho các tài nguyên AWS được sử dụng như Amazon SageMaker, Amazon Neptune và Amazon S3.

Bắt đầu

Cách dễ nhất để bắt đầu sử dụng Neptune ML là sử dụng các mẫu khởi động nhanh được tạo sẵn trong AWS CloudFormation. Bạn cũng có thể xem xét chi tiết sổ tay Neptune ML để xem các ví dụ toàn diện về phân loại nút, hồi quy nút và dự đoán liên kết bằng cách sử dụng bộ CloudFormation được tạo sẵn.

Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon Neptune.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Neptune trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập