Amazon DocumentDB

(tương thích với MongoDB)

Mở rộng quy mô khối lượng công việc JSON một cách dễ dàng bằng cách sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu tài liệu được quản lý đầy đủ

750 giờ sử dụng miễn phí các phiên bản db.t3.medium

trong một tháng với Bậc miễn phí của AWS

Hỗ trợ hàng triệu yêu cầu đọc tài liệu mỗi giây bằng cách mở rộng quy mô điện toán và dung lượng lưu trữ một cách độc lập.

Tự động hóa việc cung cấp phần cứng, vá lỗi, thiết lập và các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu khác.

Đạt được độ bền 99,999999999% với tính năng tự động sao chép, sao lưu liên tục và cách ly mạng nghiêm ngặt.

Sử dụng các trình điều khiển và công cụ MongoDB hiện có với các API MongoDB 3.6 và 4.0 mã nguồn mở Apache 2.0.

Cách thức hoạt động

Amazon DocumentDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu có thể mở rộng, có độ bền cao và được quản lý đầy đủ để vận hành những khối lượng công việc MongoDB tối quan trọng.

Trường hợp sử dụng

Lưu trữ và truy vấn dữ liệu CMS


Cải thiện trải nghiệm của khách hàng thông qua quyền truy cập tốc độ cao, đáng tin cậy vào các bài đánh giá, hình ảnh và nội dung khác được lưu trữ trong hệ thống quản lý nội dung (CMS) của bạn.

Quản lý hồ sơ, tùy chọn và các yêu cầu của người dùng

Đưa ra các đề xuất dành cho khách hàng và cho phép giao dịch trực tuyến. Quản lý hàng triệu hồ sơ và tùy chọn của người dùng.

Mở rộng quy mô các ứng dụng di động và web

Xây dựng các ứng dụng có thể thay đổi quy mô để xử lý hàng triệu yêu cầu của người dùng mỗi giây với độ trễ tính bằng mili giây.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon DocumentDB

Tìm hiểu thêm về các tính năng chính như khả năng mở rộng, tự động hóa và khả năng tương thích với MongoDB.

Khám phá các tính năng của Amazon DocumentDB »

Tìm hiểu thêm về cách định giá của Amazon DocumentDB

Chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng mà không có chi phí trả trước hoặc phí tối thiểu.

Tìm hiểu cách định giá của Amazon DocumentDB »

Khám phá nội dung đào tạo trực tiếp


Tìm hiểu cách thiết lập cơ sở dữ liệu tài liệu bằng shell mongo và chạy các truy vấn.

Xem hướng dẫn 10 phút »

Khám phá thêm về AWS