Amazon MemoryDB for Redis

Dịch vụ cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ, bền, tương thích với Redis cho hiệu suất siêu nhanh

Miễn phí 750 giờ sử dụng MemoryDB trên các phiên bản t4g.small

trong 2 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của MemoryDB

Trường hợp sử dụng

Xây dựng ứng dụng di động và web

Sử dụng các cấu trúc dữ liệu Redis linh hoạt như chuỗi, danh sách và tập hợp để phát triển kho dữ liệu nội dung, hàng đợi tin nhắn và trò chuyện, cùng chỉ mục không gian địa lý cho các ứng dụng di động và web đòi hỏi khắt khe, chuyên sâu về dữ liệu yêu cầu độ trễ thấp và thông lượng cao.

Nhanh chóng truy cập vào dữ liệu khách hàng cho ngành bán lẻ

Mang lại trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa và quản lý hồ sơ người dùng, thiết lập ưu tiên, theo dõi và hoàn tất kiểm kê với độ trễ đọc tính bằng micro giây và độ trễ ghi chưa đến 10 mili giây.

Phát triển các trò chơi trực tuyến

Phát triển các kho dữ liệu người chơi, lích sử phiên và bảng xếp hạng cho các ứng dụng trò chơi yêu cầu quy mô lớn, độ trễ thấp và tính đồng thời cao để thực hiện các cập nhật theo thời gian thực.

Truyền phát nội dung đa phương tiện và giải trí

Chạy các nguồn cấp dữ liệu phát trực tuyến có tính đồng thời cao để nhập hoạt động của người dùng và hỗ trợ hàng triệu yêu cầu mỗi ngày cho các ứng dụng truyền thông và giải trí.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu về các tính năng của MemoryDB

Khám phá trang tính năng.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu có hướng dẫn

Tìm hiểu cách thiết lập cụm MemoryDB đầu tiên của bạn.

Bắt đầu »

Bắt đầu dựng với MemoryDB

Xem hướng dẫn sử dụng MemoryDB để bắt đầu.

Đọc tài liệu »

Khám phá thêm về AWS