Amazon Timestream

Dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian được tối ưu hóa để tăng cường tính bảo mật, hiệu suất, độ sẵn sàng và khả năng điều chỉnh quy mô

Tại sao lại chọn Amazon Timestream?

Amazon Timestream cung cấp các công cụ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian chuyên dụng, được quản lý toàn phần dành cho nhiều khối lượng công việc, từ các truy vấn có độ trễ thấp đến tải nhập dữ liệu quy mô lớn. Với Timestream cho LiveAnalytics, bạn có thể nhập hàng chục gigabyte dữ liệu chuỗi thời gian mỗi phút và chạy các truy vấn SQL trên hàng terabyte dữ liệu chuỗi thời gian tính theo giây với độ khả dụng lên đến 99,99%. Công cụ này tích hợp các hàm phân tích chuỗi thời gian để bạn có thể xác định các xu hướng và mẫu trong thời gian gần với thời gian thực. Với Timestream cho InfluxDB, bạn có thể dễ dàng chạy cơ sở dữ liệu InfluxDB nguồn mở trên AWS cho các ứng dụng chuỗi thời gian, chẳng hạn như cảnh báo theo thời gian thực và giám sát độ tin cậy của cơ sở hạ tầng, với thời gian phản hồi tính bằng mili giây. Timestream cho InfluxDB cung cấp độ khả dụng lên đến 99,9%.

Trường hợp sử dụng

Nhanh chóng phân tích dữ liệu chuỗi thời gian được ứng dụng IoT tạo ra bằng các chức năng phân tích được tích hợp, giúp xác định kiểu mẫu và xu hướng.

Thu thập và phân tích chỉ số hoạt động để giám sát tình trạng và mức sử dụng, đồng thời phân tích dữ liệu theo thời gian thực để cải thiện hiệu năng và độ sẵn sàng.

Lưu trữ và xử lý dữ liệu lưu lượng truy cập web truyền đến và gửi đi cho các ứng dụng của bạn, kết hợp với nhiều chức năng tổng hợp bổ sung để phân tích và thu thập thông tin chuyên sâu.

Cách thức hoạt động

Timestream là một dịch vụ cơ sở dữ liệu tốc độ cao, có quy mô linh hoạt, cung cấp các công cụ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian chuyên dụng, được quản lý toàn phần dành cho nhiều khối lượng công việc, từ các truy vấn có độ trễ thấp đến hoạt động tải nhập dữ liệu quy mô lớn. Nhờ được quản lý toàn phần, Timestream giúp bạn tiết kiệm thời gian vì dịch vụ này loại bỏ các tác vụ tốn thời gian liên quan đến cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu như cài đặt, nâng cấp, lưu trữ, sao chép để đảm bảo độ sẵn sàng cao và sao lưu thủ công.

  • Ứng dụng IoT
  • Ba sơ đồ minh họa cách Amazon Timestream có thể được tích hợp vào các ứng dụng IoT, DevOps và phân tích của bạn.
  • Ứng dụng DevOps
  • Ba sơ đồ minh họa cách Amazon Timestream có thể được tích hợp vào các ứng dụng IoT, DevOps và phân tích của bạn.
  • Ứng dụng phân tích
  • Ba sơ đồ minh họa cách Amazon Timestream có thể được tích hợp vào các ứng dụng IoT, DevOps và phân tích của bạn.

Khám phá thêm về AWS