Amazon Timestream

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tốc độ cao, quy mô linh hoạt và phi máy chủ

Dùng thử Amazon Timestream miễn phí

với dung lượng tải nhập lên đến 50 GB, 100 GB dung lượng lưu trữ từ tính theo bậc, 750 GB dung lượng lưu trữ từ tính theo bậc và 750 GB dữ liệu được quét
trong một tháng với
Bậc miễn phí của AWS

Cách thức hoạt động

Amazon Timestream là một dịch vụ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian tốc độ cao, quy mô linh hoạt, phi máy chủ, giúp dễ dàng lưu trữ và phân tích hàng nghìn tỷ sự kiện mỗi ngày nhanh hơn tới 1.000 lần. Amazon Timestream tự động thay đổi quy mô để điều chỉnh dung lượng và hiệu năng, giúp bạn không cần phải quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản.

  • Ứng dụng IoT
  • Ba sơ đồ minh họa cách Amazon Timestream có thể được tích hợp vào các ứng dụng IoT, DevOps và phân tích của bạn.
  • Ứng dụng DevOps
  • Ba sơ đồ minh họa cách Amazon Timestream có thể được tích hợp vào các ứng dụng IoT, DevOps và phân tích của bạn.
  • Ứng dụng phân tích
  • Ba sơ đồ minh họa cách Amazon Timestream có thể được tích hợp vào các ứng dụng IoT, DevOps và phân tích của bạn.
Giới thiệu về Amazon Timestream (1:34)
Tại sao nên chọn Timestream?
Timestream giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý vòng đời dữ liệu chuỗi thời gian bằng cách lưu trữ dữ liệu mới trong bộ nhớ và chuyển dữ liệu cũ sang bậc lưu trữ tối ưu hóa chi phí dựa trên chính sách do người dùng xác định.
Tại sao nên chọn Timestream?
Timestream giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý vòng đời dữ liệu chuỗi thời gian bằng cách lưu trữ dữ liệu mới trong bộ nhớ và chuyển dữ liệu cũ sang bậc lưu trữ tối ưu hóa chi phí dựa trên chính sách do người dùng xác định.

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng IoT

Nhanh chóng phân tích dữ liệu chuỗi thời gian được ứng dụng IoT tạo ra bằng các chức năng phân tích được tích hợp, giúp xác định kiểu mẫu và xu hướng.

Ứng dụng DevOps

Thu thập và phân tích chỉ số hoạt động để giám sát tình trạng và mức sử dụng, đồng thời phân tích dữ liệu theo thời gian thực để cải thiện hiệu năng và độ sẵn sàng.

Ứng dụng phân tích

Lưu trữ và xử lý dữ liệu lưu lượng truy cập web truyền đến và gửi đi cho các ứng dụng của bạn, kết hợp với nhiều chức năng tổng hợp bổ sung để phân tích và thu thập thông tin chuyên sâu.

Cách bắt đầu

Xem thông tin về giá

Xem thông tin tổng quan về giá và truy cập các tài nguyên về giá khác.

Bắt đầu với tài khoản miễn phí

Sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Khám phá các blog về cơ sở dữ liệu

Xem kênh blog Cơ sở dữ liệu Amazon để tìm hiểu thêm.


Khám phá thêm về AWS