Amazon Aurora được cung cấp thông qua Amazon Relational Database Service (RDS) như một công cụ cơ sở dữ liệu được quản lý toàn phần. Sau khi khởi chạy phiên bản Aurora, bạn có thể kết nối đến phiên bản này bằng mọi máy khách cơ sở dữ liệu hỗ trợ MySQL hoặc PostgreSQL. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên cần thiết để bắt đầu với Amazon Aurora, di chuyển các cơ sở dữ liệu và ứng dụng sẵn có cũng như tìm hiểu biện pháp thực hành tốt nhất.

Giới thiệu

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Amazon Aurora và cách công cụ này phù hợp với các dịch vụ AWS khác.

VIDEO


Giới thiệu về Amazon Aurora (1:45)

VIDEO


Tạo cụm cơ sở dữ liệu Aurora đầu tiên (4:15)

VIDEO


Thông tin mới về Amazon Aurora (45:00)

Bắt đầu

Tài liệu và báo cáo nghiên cứu chuyên sâu để bắt đầu với Amazon Aurora.

TÀI LIỆU


Hướng dẫn sử dụng chính thức toàn diện cho Amazon RDS và Amazon Aurora.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tổng quan và phác thảo từng bước về các quy trình và quyết định cấp cao liên quan đến việc chạy một chứng minh khái niệm cho Amazon Aurora.

HƯỚNG DẪN TỪ CHUYÊN GIA


Các chiến lược, hướng dẫn và mẫu được thử nghiệm theo thời gian để tăng tốc các dự án di chuyển đám mây, hiện đại hóa hoặc tối ưu hóa với Aurora.

Hướng dẫn và Bắt đầu nhanh

Trải nghiệm thực tế Amazon Aurora. Tận dụng các hướng dẫn này để làm quen nhanh chóng và sử dụng hiệu quả.

HƯỚNG DẪN


Đặt cấu hình và kết nối đến một cơ sở dữ liệu MySQL Aurora serverless trong hướng dẫn dài 10 phút này.

HƯỚNG DẪN


Tạo một cụm MySQL Aurora với các nút cơ sở dữ liệu được sao chép trên nhiều Vùng sẵn sàng để tăng khả thay đổi quy mô đọc được tăng cường và bảo vệ chuyển đổi dự phòng.

BẮT ĐẦU NHANH


Tạo một cụm PostgreSQL Aurora trong môi trường nhiều Vùng sẵn sàng. Tìm hiểu về độ khả dụng cao, chuyển đổi dự phòng, mã hóa, cảnh báo và thông báo.

HƯỚNG DẪN


Có được khả năng phục hồi sau thảm họa trên nhiều khu vực và khả năng đọc trên toàn cầu với độ trễ thấp bằng Amazon Aurora Global Database trong hướng dẫn dài 10 phút này.

HƯỚNG DẪN


Tạo cơ sở dữ liệu Aurora và đặt cấu hình để cơ sở dữ liệu tự động điều chỉnh quy mô bằng cách thêm hoặc xóa bản sao chỉ có quyền đọc trong hướng dẫn dài 10 phút này.

HƯỚNG DẪN


Tăng tốc phát triển ứng dụng với tính năng sao chép và quay lui cơ sở dữ liệu Aurora trong hướng dẫn 10 phút này.

Phát triển ứng dụng trên Aurora

Aurora tương thích với các công cụ MySQL và PostgreSQL mà bạn hiện đang sử dụng, trong khi cung cấp các tính năng bổ sung để nâng cao năng suất.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN


Tìm hiểu về khả năng cải thiện hiệu suất: Serverless, Sao chép cơ sở dữ liệu nhanh, Quay lui và Thông tin chi tiết về hiệu năng.

VIDEO


Phân tích chuyên sâu về Amazon Aurora bằng khả năng tương thích với PostgreSQL (51:56)

VIDEO


Phân tích chuyên sâu về Amazon Aurora bằng khả năng tương thích với MySQL (1:02:23)

VIDEOAurora Serverless: Triển khai ứng dụng với quy mô linh hoạt và chi phí hợp lý (55:04)                         

VIDEO


Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu nhanh hơn bằng Amazon Aurora (18:56)                                 

VIDEO


Tăng tốc phát triển và kiểm thử cơ sở dữ liệu bằng Amazon Aurora (1:00:48)

Di chuyển sang Aurora

Việc di chuyển cơ sở dữ liệu tại chỗ hoặc trên đám mây của bạn sang Amazon Aurora chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hãy xem một số tài nguyên của chúng tôi để hiểu cách bạn có thể tận dụng Aurora ngay hôm nay.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU


Các biện pháp thực hành tốt nhất để lên kế hoạch, thực thi và khắc phục sự cố khi di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora.

HƯỚNG DẪN


Di chuyển dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu Oracle nguồn sang Amazon bằng AWS Database Migration Service trong dự án tương tác theo từng bước này.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU


Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu năng của hoạt động xuất/nhập tự quản lý dành cho MySQL và Amazon Aurora.

VIDEO


Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle và SQL Server sang Amazon Aurora (1:05:42)

DI CHUYỂN TÀI NGUYÊN


Sổ tay và hướng dẫn từng bước để di chuyển cơ sở dữ liệu thương mại sang Amazon Aurora.

VIDEO


Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang AWS (6 Hội thảo trực tuyến | 4:00:00)

Tinh chỉnh hiệu năng

Tìm hiểu các mẹo và thủ thuật để tận dụng tối đa dịch vụ cơ sở dữ liệu của bạn. Các tài nguyên này sẽ luôn giúp bạn vượt qua quá trình định chuẩn cũng như chia sẻ biện pháp thực hành tốt nhất về hiệu năng và di chuyển.

BÁO CÁO TỪ CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH


InfoWorld cung cấp đánh giá độc lập về Amazon Aurora và chia sẻ một số báo cáo định chuẩn của họ.

ĐỊNH CHUẨN HIỆU NĂNG


Hướng dẫn định chuẩn hiệu năng Amazon Aurora bằng khả năng tương thích với MySQL.

ĐỊNH CHUẨN HIỆU NĂNG


Hướng dẫn định chuẩn hiệu năng Amazon Aurora bằng khả năng tương thích với PostgreSQL.

VIDEO


Phân tích chuyên sâu về khả năng tinh chinh hiệu năng PostgreSQL của Amazon Aurora (58:24)

Quản lý Aurora

Nắm được cách quản lý dịch vụ Aurora của bạn bằng các hướng dẫn này.

TÀI LIỆU


Cách đặt cấu hình quyền truy cập vào phiên bản Amazon Aurora từ thiết bị tại chỗ và phiên bản EC2.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU


Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu năng của hoạt động xuất/nhập dành cho Amazon Aurora.

TÀI LIỆU


Các biện pháp thực hành tốt nhất và tùy chọn để sử dụng hoặc di chuyển dữ liệu sang một cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora.

VIDEO


Cách đặt cấu hình cụm cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn để chuyển đổi dự phòng (3:07)

VIDEO


Sao chép cơ sở dữ liệu nhanh trong Amazon Aurora (1:24)                   

Tài liệu và tài nguyên khác

Thông tin mới

Thông báo Thông tin mới là các tổng hợp cấp cao về các lần ra mắt và cập nhật tính năng. Đọc các bản cập nhật cụ thể cho Amazon Aurora và các thông báo khác của AWS.

Đọc ngay »

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Báo cáo từ chuyên gia phân tích

Năm
  • Năm
  • Tiêu đề (A-Z)
  • Tiêu đề (Z-A)
Không tìm thấy kết quả nào.

Đồ họa thông tin

Mức độ sẵn sàng, độ bền cao và khả năng phục hồi sau thảm họa dành cho cơ sở dữ liệu quan hệ
Dù bạn cần mở rộng các chức năng HA và DR cho cơ sở dữ liệu hiện tại hay muốn triển khai cơ sở dữ liệu mới, Amazon Relational Database Service (RDS) luôn mang đến sự ổn định, độ bền và quy mô linh hoạt. Triển khai trên nhiều Vùng sẵn sàng (vị trí) và khu vực, yên tâm rằng dữ liệu luôn trong tầm tay bạn.

PDF

Cải thiện chất lượng và đẩy nhanh tốc độ phát triển ứng dụng với Amazon RDS
Dù bạn đang muốn di chuyển cơ sở dữ liệu hay xây dựng ứng dụng mới, việc chọn đúng cơ sở dữ liệu có thể tạo ra tác động đáng kể đối với lịch trình phát triển ứng dụng và chất lượng mã. Amazon Relational Database Service (RDS) hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ phát triển, thay đổi linh hoạt quy mô ứng dụng và tiết kiệm chi phí quản lý.

PDF

Tìm hiểu thêm về giá Amazon Aurora

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Aurora
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi