Thanh toán theo mức sử dụng mà không phải trả trước. Không có mức phí tối thiểu. Giá bên dưới được áp dụng cho các phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL lẫn PostgreSQL, trừ khi có lưu ý khác.

Phiên bản cơ sở dữ liệu

Chọn "Phiên bản tương thích MySQL" hoặc "Phiên bản tương thích PostgreSQL" để xem giá phiên bản cơ sở dữ liệu.

 • Phiên bản tương thích với MySQL

  Chọn để xem chi tiết về các lựa chọn giá phiên bản tương thích với MySQL

  Giá Phiên bản theo yêu cầu

  Phiên bản theo yêu cầu cho phép bạn thanh toán cho cơ sở dữ liệu theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay trả trước. Lựa chọn này sẽ giúp bạn không phải chịu chi phí và sự phức tạp của việc lập kế hoạch và mua dung lượng cơ sở dữ liệu trước khi tính toán nhu cầu. Giá Theo yêu cầu cho phép bạn thanh toán theo mức sử dụng và là lựa chọn lý tưởng để phát triển, kiểm thử và cho các khối lượng công việc có thời gian ngắn khác.

  Giá phiên bản được áp dụng cho cả hai phiên bản Chính, được sử dụng cho khối lượng công việc đọc-ghi và Bản sao Amazon Aurora, được sử dụng để thay đổi quy mô lệnh đọc và cải thiện khả năng chuyển đổi dự phòng. Công nghệ Multi-AZ của Amazon RDS được sử dụng để chuyển đổi dự phòng một trong các Bản sao của bạn nếu xảy ra tình trạng ngừng hoạt động. Chi phí triển khai Đa AZ chỉ đơn giản bằng chi phí phiên bản chính cộng với chi phí của từng Bản sao Amazon Aurora. Để tăng tối đa độ sẵn có, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt ít nhất một Bản sao ở Vùng sẵn sàng khác so với phiên bản Chính.

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Giá serverless

  Với Amazon Aurora Serverless, bạn sẽ không phải quản lý phiên bản. Dung lượng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động tăng hoặc giảm quy mô để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc của ứng dụng và tắt đi trong các khoảng thời gian không hoạt động, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quản trị. Bạn chỉ phải trả tiền cho dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu cộng với nguồn lực cơ sở dữ liệu và lượng sử dụng I/O của cơ sở dữ liệu khi hoạt động.

  Dung lượng cơ sở dữ liệu được đo bằng Đơn vị dung lượng Aurora (ACU). 1 ACU có khoảng 2 GB bộ nhớ với CPU và mạng tương ứng, tương tự như những gì được sử dụng trong các phiên bản do người dùng dự phòng của Aurora.

  Giá Phiên bản dự trữ

  Phiên bản dự trữ là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có trạng thái ổn định và đem đến khả năng tiết kiệm vượt trội so với phiên bản Theo yêu cầu. Phiên bản dự trữ một năm được giảm giá lên đến 45% còn Phiên bản dự trữ ba năm được giảm giá lên đến 66% so với phiên bản Theo yêu cầu. Bạn sẽ cam kết sử dụng toàn bộ thời gian trong kỳ hạn của Phiên bản dự trữ và trả một khoản lệ phí trả trước và được giảm giá giờ theo minh họa bên dưới. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ sử dụng trong kỳ hạn bất kể việc bạn có sử dụng hay không.

  Bạn phải mua Phiên bản dự trữ cho từng phiên bản cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, kể cả Bản sao Aurora.

  Phiên bản dự trữ sẽ đem lại sự linh hoạt về quy mô cho công cụ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Với sự linh hoạt về quy mô, mức giá được giảm của RI sẽ tự động được áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ quy mô nào trong cùng dòng phiên bản (T2, R3, v.v.)

  *Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

  **Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

 • Phiên bản tương thích với PostgreSQL

  Chọn để xem chi tiết về các lựa chọn giá phiên bản tương thích với PostgreSQL

  Giá Phiên bản theo yêu cầu

  Phiên bản theo yêu cầu cho phép bạn thanh toán cho cơ sở dữ liệu theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay trả trước. Lựa chọn này sẽ giúp bạn không phải chịu chi phí và sự phức tạp của việc lập kế hoạch và mua dung lượng cơ sở dữ liệu trước khi tính toán nhu cầu. Giá Theo yêu cầu cho phép bạn thanh toán theo mức sử dụng và là lựa chọn lý tưởng để phát triển, kiểm thử và cho các khối lượng công việc có thời gian ngắn khác.

  Giá phiên bản được áp dụng cho cả hai phiên bản Chính, được sử dụng cho khối lượng công việc đọc-ghi và Bản sao Amazon Aurora, được sử dụng để thay đổi quy mô lệnh đọc và cải thiện khả năng chuyển đổi dự phòng. Công nghệ Multi-AZ của Amazon RDS được sử dụng để chuyển đổi dự phòng một trong các Bản sao của bạn nếu xảy ra tình trạng ngừng hoạt động. Chi phí triển khai Đa AZ chỉ đơn giản bằng chi phí phiên bản chính cộng với chi phí của từng Bản sao Amazon Aurora. Để tăng tối đa độ sẵn có, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt ít nhất một Bản sao ở Vùng sẵn sàng khác so với phiên bản Chính.

  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

  Giá Phiên bản Dự trữ

  Phiên bản dự trữ là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có trạng thái ổn định và đem đến khả năng tiết kiệm vượt trội so với phiên bản Theo yêu cầu. Phiên bản dự trữ một năm được giảm giá lên đến 45% còn Phiên bản dự trữ ba năm được giảm giá lên đến 66% so với phiên bản Theo yêu cầu. Bạn sẽ cam kết sử dụng toàn bộ thời gian trong kỳ hạn của Phiên bản dự trữ và trả một khoản lệ phí trả trước và được giảm giá giờ theo minh họa bên dưới. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ sử dụng trong kỳ hạn bất kể việc bạn có sử dụng hay không.

  Bạn phải mua Phiên bản dự trữ cho từng phiên bản cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, kể cả Bản sao Aurora.

  Phiên bản dự trữ sẽ đem lại sự linh hoạt về quy mô cho công cụ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Với sự linh hoạt về quy mô, mức giá được giảm của RI sẽ tự động được áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ quy mô nào trong cùng dòng phiên bản (T2, R3, v.v.)

  *Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

  **Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Lưu trữ cơ sở dữ liệu và IO

Dung lượng lưu trữ mà cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn sử dụng sẽ được tính phí theo đơn vị gia số GB/tháng còn lượng IO sử dụng sẽ được tính phí theo đơn vị gia số triệu yêu cầu. Bạn chỉ phải trả tiền cho dung lượng lưu trữ và IO mà cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn sử dụng và không cần phải thanh toán trước.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu dành cho Amazon Aurora là dung lượng lưu trữ đi kèm các bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động hóa của bạn và mọi bản kết xuất nhanh cụm CSDL do khách hàng khởi tạo. Tăng thời gian giữ lại bản sao lưu hoặc thực hiện bản kết xuất nhanh cụm CSDL sẽ tăng dung lượng lưu trữ sao lưu được sử dụng.

 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu được phân bổ theo vùng. Tổng dung lượng trống để lưu trữ bản sao lưu tương đương với tổng dung lượng lưu trữ tất các bản sao lưu trong vùng đó.
 • Di chuyển bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu sang vùng khác sẽ làm tăng dung lượng lưu trữ bản sao lưu được phân bổ cho vùng đích.
 • Bạn sẽ không phải trả thêm phụ phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu đến 100% tổng dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu Aurora cho khu vực. (Căn cứ theo kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò quản trị viên cơ sở dữ liệu của chúng tôi, phần lớn cơ sở dữ liệu đều yêu cầu ít dung lượng lưu trữ thô cho bản sao lưu hơn là cho bộ dữ liệu chính, tức là, hầu hết khách hàng sẽ không bao giờ trả tiền cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu.)
  • Ví dụ: nếu bạn có 2 cụm CSDL Aurora đang hoạt động, mỗi cụm có dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu sử dụng là 300 GB/tháng, chúng tôi sẽ cung cấp tối đa 600 GB/tháng dung lượng lưu trữ bản sao lưu mà không tính thêm phụ phí.
 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu lớn hơn ngưỡng này, và các sao lưu được lưu trữ sau khi cụm CSDL của bạn đã bị chấm dứt sẽ được tính phí theo mức phí sau:

Dò ngược

Tính năng dò ngược cho phép bạn di chuyển nhanh chóng cơ sở dữ liệu Aurora đến thời điểm trước mà không cần khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Việc này sẽ giúp bạn nhanh chóng phục hồi từ lỗi người dùng, ví dụ như xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng hoặc xóa sai hàng. Hiện tại, bạn có thể sử dụng tính năng này với phiên bản tương thích với MySQL của Aurora.

Bạn cần xác định xem bạn muốn quay lại bao lâu (ví dụ: "tối đa 24 giờ"). Aurora sẽ giữ lại nhật ký, được gọi là Bản ghi thay đổi cho thời gian Dò ngược được xác định. Bạn chỉ cần trả một khoản phí theo mức giá giờ đơn giản cho việc lưu trữ Bản ghi thay đổi.

Ví dụ: giả định rằng cơ sở dữ liệu Aurora của bạn đang tạo 10.000 Bản ghi thay đổi mỗi giờ, bạn có thể theo dõi bằng cách xem số liệu CloudWatch của mình và bạn muốn có thể sử dụng Dò ngược đến 10 giờ trong quá khứ. Để hỗ trợ việc này, Aurora sẽ cần lưu trữ 10.000 Bản ghi thay đổi/giờ x 10 giờ = 100.000 Bản ghi thay đổi. Giả định rằng mức phí ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0.012 USD/giờ mỗi 1 triệu Bản ghi thay đổi. Khi bật tính năng Dò ngược, chi phí của bạn sẽ tăng thêm 0.012 USD x (100.000 / 1.000.000) = 0.0012 USD/giờ.

Khi sử dụng Dò ngược, bạn sẽ có thể xem lại các số liệu CloudWatch trong Bảng điều khiển AWS để xem cơ sở dữ liệu của bạn đang tạo ra bao nhiêu Bản ghi thay đổi mỗi giờ.

Truyền dữ liệu**

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon RDS.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

 • Dữ liệu truyền giữa Amazon RDS và Phiên bản Amazon EC2 trong cùng Vùng sẵn sàng được miễn phí.
 • Dữ liệu được truyền giữa các Vùng sẵn sàng để nhân bản Triển khai Multi-AZ được miễn phí.
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên ngoài VPC: Đối với dữ liệu được truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, việc Truyền dữ liệu sẽ không bị tính phí đối với lưu lượng truyền vào và ra khỏi Phiên bản CSDL Amazon RDS. Bạn chỉ bị tính phí cho việc Truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2 và mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ được áp dụng (0.01 USD mỗi GB vào/ra).
 • Phiên bản CSDL Amazon RDS bên trong VPC: Đối với dữ liệu được truyền giữa Phiên bản Amazon EC2 và Phiên bản CSDL Amazon RDS ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của Amazon EC2 sẽ được áp dụng cho cả hai chiều truyền dữ liệu.

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon Aurora

Tìm tài nguyên để bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Aurora
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi