Thanh toán theo mức sử dụng mà không phải trả trước. Không áp dụng mức phí tối thiểu. Giá bên dưới được áp dụng cho các phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL lẫn PostgreSQL, trừ khi có lưu ý khác.

Phiên bản cơ sở dữ liệu

Chọn "Phiên bản tương thích MySQL" hoặc "Phiên bản tương thích PostgreSQL" để xem giá phiên bản cơ sở dữ liệu.

 • Phiên bản tương thích với MySQL

  Chọn để xem chi tiết về các lựa chọn giá phiên bản tương thích với MySQL

  Giá Phiên bản theo nhu cầu

  Phiên bản theo yêu cầu cho phép bạn thanh toán cho cơ sở dữ liệu theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay trả trước. Lựa chọn này sẽ giúp bạn không phải chịu chi phí và sự phức tạp của việc lập kế hoạch và mua dung lượng cơ sở dữ liệu trước khi tính toán nhu cầu. Giá Theo yêu cầu cho phép bạn thanh toán theo mức sử dụng và là lựa chọn lý tưởng để phát triển, kiểm thử và cho các khối lượng công việc có thời gian ngắn khác.

  Giá được tính theo mỗi giờ sử dụng Phiên bản CSDL, từ lúc Phiên bản CSDL được khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

  Giá phiên bản được áp dụng cho cả hai phiên bản Chính (dùng cho khối lượng công việc đọc-ghi) và Bản sao Amazon Aurora (dùng để thay đổi quy mô lệnh đọc và cải thiện khả năng chuyển đổi dự phòng). Công nghệ Multi-AZ của Amazon RDS được sử dụng để chuyển đổi dự phòng một trong các Bản sao của bạn nếu xảy ra tình trạng ngừng hoạt động. Chi phí triển khai Multi-AZ chỉ đơn giản bằng chi phí phiên bản chính cộng với chi phí của từng Bản sao Amazon Aurora. Để tăng tối đa tính sẵn sàng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt ít nhất một Bản sao ở một Vùng sẵn sàng khác với phiên bản Chính.

  Tín dụng CPU T3

  Các phiên bản CSDL Amazon Aurora T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ đã qua vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0.09 USD trên vCPU-Giờ. Giá của Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T3 trên tất cả các khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản dự trữ.

  Giá phi máy chủ

  Với Amazon Aurora Serverless, bạn sẽ không phải quản lý phiên bản. Dung lượng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động tăng hoặc giảm quy mô để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc của ứng dụng và tắt đi trong các khoảng thời gian không hoạt động, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quản trị. Bạn trả tiền cho dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu cộng với công suất cơ sở dữ liệu và lượng sử dụng I/O của cơ sở dữ liệu khi hoạt động.

  Dung lượng cơ sở dữ liệu được đo bằng Đơn vị dung lượng Aurora (ACU). 1 ACU có khoảng 2 GB bộ nhớ với CPU và khả năng nối mạng tương ứng, tương tự như những gì được sử dụng trong các phiên bản do người dùng Aurora cung cấp.

  Giá phiên bản đặt trước

  Phiên bản dự trữ là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có trạng thái ổn định và đem đến khả năng tiết kiệm vượt trội so với phiên bản Theo yêu cầu. Phiên bản dự trữ một năm được giảm giá lên đến 45% còn Phiên bản dự trữ ba năm được giảm giá lên đến 66% so với phiên bản Theo yêu cầu. Bạn sẽ cam kết sử dụng toàn bộ thời gian trong kỳ hạn của Phiên bản dự trữ và trả một khoản lệ phí trả trước và được giảm giá giờ theo minh họa bên dưới. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ sử dụng trong kỳ hạn bất kể việc bạn có sử dụng hay không.

  Bạn phải mua Phiên bản dự trữ cho từng phiên bản cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, kể cả Bản sao Aurora.

  Phiên bản dự trữ sẽ đem lại sự linh hoạt về quy mô cho công cụ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Với sự linh hoạt về quy mô, mức giá chiết khấu của RI sẽ tự động áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ quy mô nào trong cùng dòng phiên bản (T3, R5, v.v.)

  Xin lưu ý rằng giá của Phiên bản dự trữ không bao gồm chi phí lưu trữ hoặc I/O. Để tìm hiểu thêm về chức năng, lựa chọn thanh toán và các quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản dự trữ của chúng tôi.

  Bạn có thể chỉ định các trường hợp cơ sở dữ liệu là Phiên bản dự trữ bằng cách gọi tới API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản dự trữ trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một thể hiện cơ sở dữ liệu là Phiên bản dự trữ, bạn phải chỉ định một khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản dự trữ. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản dự trữ ở khu vực chỉ định. Chúng tôi có thể chấm dứt chương trình giá phiên bản dự trữ bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản dự trữ, các Phiên bản dự trữ cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  *Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

  **Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

 • Phiên bản tương thích với PostgreSQL

  Chọn để xem chi tiết về các lựa chọn giá phiên bản tương thích với PostgreSQL

  Giá Phiên bản theo nhu cầu

  Phiên bản theo yêu cầu cho phép bạn thanh toán cho cơ sở dữ liệu theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay trả trước. Lựa chọn này sẽ giúp bạn không phải chịu chi phí và sự phức tạp của việc lập kế hoạch và mua dung lượng cơ sở dữ liệu trước khi tính toán nhu cầu. Giá Theo yêu cầu cho phép bạn thanh toán theo mức sử dụng và là lựa chọn lý tưởng để phát triển, kiểm thử và cho các khối lượng công việc có thời gian ngắn khác.

  Giá được tính theo mỗi giờ sử dụng Phiên bản CSDL, từ lúc Phiên bản CSDL được khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

  Giá phiên bản được áp dụng cho cả phiên bản Chính (được dùng cho khối lượng công việc đọc-ghi) và Bản sao Amazon Aurora (được dùng để thay đổi quy mô lệnh đọc và cải thiện khả năng chuyển đổi dự phòng). Công nghệ Multi-AZ của Amazon RDS được sử dụng để chuyển đổi dự phòng một trong các Bản sao của bạn nếu xảy ra tình trạng ngừng hoạt động. Chi phí triển khai Multi-AZ chỉ đơn giản bằng chi phí phiên bản chính cộng với chi phí của từng Bản sao Amazon Aurora. Để tăng tối đa tính sẵn sàng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt ít nhất một Bản sao ở một Vùng sẵn sàng khác với phiên bản Chính.

  Giá phi máy chủ

  Với Amazon Aurora Serverless, bạn sẽ không phải quản lý phiên bản. Dung lượng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động tăng hoặc giảm quy mô để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc của ứng dụng và tắt đi trong các khoảng thời gian không hoạt động, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quản trị. Bạn trả tiền cho dung lượng lưu trữ của cơ sở dữ liệu cộng với công suất cơ sở dữ liệu và lượng sử dụng I/O của cơ sở dữ liệu khi hoạt động.

  Giá phiên bản đặt trước

  Phiên bản dự trữ là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có trạng thái ổn định và đem đến khả năng tiết kiệm vượt trội so với phiên bản Theo yêu cầu. Phiên bản dự trữ một năm được giảm giá lên đến 45% còn Phiên bản dự trữ ba năm được giảm giá lên đến 66% so với phiên bản Theo yêu cầu. Bạn sẽ cam kết sử dụng toàn bộ thời gian trong kỳ hạn của Phiên bản dự trữ và trả một khoản lệ phí trả trước và được giảm giá giờ theo minh họa bên dưới. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ sử dụng trong kỳ hạn bất kể việc bạn có sử dụng hay không.

  Bạn phải mua Phiên bản dự trữ cho từng phiên bản cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, kể cả Bản sao Aurora.

  Phiên bản dự trữ sẽ đem lại sự linh hoạt về quy mô cho công cụ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Với sự linh hoạt về quy mô, mức giá chiết khấu của RI sẽ tự động áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ quy mô nào trong cùng dòng phiên bản (T3, R5, v.v.)

  Xin lưu ý rằng giá của Phiên bản dự trữ không bao gồm chi phí lưu trữ hoặc I/O. Để tìm hiểu thêm về chức năng, lựa chọn thanh toán và các quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản dự trữ của chúng tôi.

  Bạn có thể chỉ định các trường hợp cơ sở dữ liệu là Phiên bản dự trữ bằng cách gọi tới API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản dự trữ trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một thể hiện cơ sở dữ liệu là Phiên bản dự trữ, bạn phải chỉ định một khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản dự trữ. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản dự trữ ở khu vực chỉ định. Chúng tôi có thể chấm dứt chương trình giá phiên bản dự trữ bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản dự trữ, các Phiên bản dự trữ cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

  *Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

  **Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Lưu trữ cơ sở dữ liệu và IO

Dung lượng lưu trữ mà cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn sử dụng sẽ được tính phí theo đơn vị gia số GB/tháng còn lượng IO sử dụng sẽ được tính phí theo đơn vị gia số triệu yêu cầu. Bạn chỉ phải trả tiền cho dung lượng lưu trữ và IO mà cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn sử dụng và không cần phải thanh toán trước.

Global Database

Amazon Aurora Global Database là tính năng tùy chọn cung cấp các yêu cầu đọc toàn cầu có độ trễ thấp và khả năng khôi phục sau thảm họa từ sự cố ngừng hoạt động trên toàn khu vực. Bạn trả phí cho các thao tác I/O ghi được sao chép giữa khu vực chính và mỗi khu vực phụ. Số lượng thao tác I/O ghi được sao chép vào mỗi khu vực phụ bằng với số lượng thao tác I/O ghi trong khu vực do khu vực chính thực hiện. Ngoài các thao tác I/O ghi được sao chép, bạn còn trả phí Aurora tiêu chuẩn cho các phiên bản, dung lượng lưu trữ, hoạt động truyền dữ liệu giữa các khu vực, dung lượng lưu trữ bản sao lưu và Quay lui.

Lưu trữ bản sao lưu

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu dành cho Amazon Aurora là dung lượng lưu trữ đi kèm các bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động hóa của bạn và mọi bản kết xuất nhanh cụm CSDL do khách hàng khởi tạo. Tăng thời gian giữ lại bản sao lưu hoặc thực hiện bản kết xuất nhanh cụm CSDL sẽ tăng dung lượng lưu trữ sao lưu được sử dụng.

 • Lưu trữ bản sao lưu được phân bổ theo khu vực. Tổng dung lượng trống để lưu trữ bản sao lưu tương đương với tổng dung lượng lưu trữ tất các bản sao lưu trong khu vực đó.
 • Di chuyển bản kết xuất nhanh cụm CSDL sang vùng khác sẽ làm tăng dung lượng lưu trữ bản sao lưu được phân bổ cho vùng đích.
 • Bạn sẽ không phải trả thêm phụ phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu đến 100% tổng dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu Aurora cho từng cụm CSDL Aurora. Bạn cũng sẽ không mất phụ phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu nếu khoảng thời gian giữ lại bản sao lưu của bạn là 1 ngày và bạn không có bất kỳ kết xuất nhanh nào ngoài khoảng thời gian lưu giữ.
 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu, cũng như ảnh chụp nhanh được bạn lưu trữ sau khi xóa cụm cơ sở dữ liệu của bạn sẽ được tính theo mức phí sau:
 

Quay lui

Tính năng dò ngược cho phép bạn di chuyển nhanh chóng cơ sở dữ liệu Aurora đến thời điểm trước mà không cần khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Việc này sẽ giúp bạn nhanh chóng phục hồi từ lỗi người dùng, ví dụ như xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng hoặc xóa sai hàng. Hiện tại, bạn có thể sử dụng tính năng này với phiên bản tương thích với MySQL của Aurora.

Bạn cần xác định xem bạn muốn quay lại bao lâu (ví dụ: "tối đa 24 giờ"). Aurora sẽ giữ lại nhật ký, được gọi là Bản ghi thay đổi cho thời gian Dò ngược được xác định. Bạn chỉ cần trả một khoản phí theo giờ cho việc lưu trữ Bản ghi thay đổi.

Lấy ví dụ, cơ sở dữ liệu Aurora của bạn đang tạo 10.000 Bản ghi thay đổi mỗi giờ (bạn có thể theo dõi giá trị này bằng cách xem lại số liệu CloudWatch của mình) và bạn muốn có thể sử dụng Quay lui đến 10 giờ trước. Để hỗ trợ việc này, Aurora sẽ cần lưu trữ 10.000 Bản ghi thay đổi/giờ x 10 giờ = 100.000 Bản ghi thay đổi. Giả định rằng mức phí ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0.012 USD/giờ mỗi 1 triệu Bản ghi thay đổi. Khi bật tính năng Dò ngược, chi phí của bạn sẽ tăng thêm 0.012 USD x (100.000 / 1.000.000) = 0.0012 USD/giờ.

Khi sử dụng Dò ngược, bạn sẽ có thể xem lại các số liệu CloudWatch trong Bảng điều khiển AWS để xem cơ sở dữ liệu của bạn đang tạo ra bao nhiêu Bản ghi thay đổi mỗi giờ.

Xuất kết xuất nhanh

Chức năng xuất kết xuất nhanh Amazon Relational Database Service (RDS) là một phương pháp tự động để xuất dữ liệu trong một kết xuất nhanh RDS hoặc Aurora sang Amazon S3 ở định dạng Parquet. Định dạng Parquet dỡ tải nhanh hơn đến 2 lần và tiêu thụ ít dung lượng lưu trữ đến 6 lần trong Amazon S3 so với các định dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng dịch vụ AWS như Amazon Athena, Amazon EMR và Amazon SageMaker để phân tích dữ liệu đã xuất.

Truyền dữ liệu

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon Aurora.

 • Dữ liệu truyền giữa Amazon Aurora và phiên bản Amazon EC2 trong cùng Vùng sẵn sàng được miễn phí.
 • Dữ liệu truyền giữa các Vùng sẵn sàng cho bản sao cụm CSDL được miễn phí.
 • Đối với dữ liệu được truyền giữa phiên bản Amazon EC2 và phiên bản CSDL Amazon Aurora ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, phí Truyền dữ liệu khu vực Amazon EC2 sẽ được áp dụng.
 

Các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành, trừ trường hợp có ghi chú khác. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon Aurora

Tìm tài nguyên để bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Aurora
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi