Amazon Aurora là một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ hiện đại, đem đến hiệu suất và độ sẵn sàng cao trên quy mô lớn, các phiên bản tương thích với MySQL và PostgreSQL nguồn mở hoàn toàn cũng như một loạt những công cụ dành cho nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng phi máy chủ, theo định hướng máy học. 

Đối với Aurora được cung cấp, bạn có thể chọn Phiên bản theo nhu cầu và thanh toán cho cơ sở dữ liệu theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay trả trước hoặc chọn Phiên bản đặt trước để tiết kiệm thêm. Nếu không, Aurora Serverless sẽ tự động khởi động, tắt và thay đổi quy mô dung lượng dựa trên nhu cầu của ứng dụng, đồng thời bạn chỉ cần thanh toán cho dung lượng đã sử dụng. 

Dung lượng lưu trữ Aurora được tính phí theo đơn vị gia số GB-tháng, trong khi đó lượng sử dụng I/O được tính phí theo đơn vị gia số mỗi một triệu yêu cầu. Bạn không cần cung cấp trước dung lượng lưu trữ hoặc I/O. Cả dung lượng lưu trữ và I/O đều tự động thay đổi quy mô, đồng thời bạn chỉ thanh toán cho dung lượng lưu trữ và I/O mà cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn sử dụng. 

Phụ phí áp dụng cho các tính năng cụ thể, bao gồm Global Database, Backtrack và Snapshot Export cũng như cho tác vụ truyền dữ liệu ra khỏi Aurora. Giá bên dưới được áp dụng cho cả phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL lẫn PostgreSQL, trừ khi có lưu ý khác.

Phiên bản cơ sở dữ liệu

Lựa chọn "Phiên bản Aurora tương thích với MySQL" hoặc "Phiên bản Aurora tương thích với PostgreSQL" để xem mức định giá phiên bản cơ sở dữ liệu.

  • Phi máy chủ
  • Amazon Aurora Serverless là một cấu hình tự động thay đổi quy mô, theo nhu cầu, tự động điều chỉnh dung lượng cơ sở dữ liệu dựa trên nhu cầu của ứng dụng. Với Aurora Serverless, bạn chỉ phải chi trả cho dung lượng cơ sở dữ liệu, lưu trữ và lượng sử dụng I/O của cơ sở dữ liệu khi hoạt động. Dung lượng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc của ứng dụng và tắt đi trong các khoảng thời gian không hoạt động, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quản trị. Aurora Serverless đo dung lượng cơ sở dữ liệu bằng Đơn vị dung lượng Aurora (ACU) được tính phí trên mỗi giây. 1 ACU có khoảng 2 GiB bộ nhớ với CPU và khả năng nối mạng tương ứng, tương tự như những gì được sử dụng trong các phiên bản do Aurora cung cấp.

   Aurora Serverless phiên bản 2

   Aurora Serverless phiên bản 2 ngay lập tức điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu để hỗ trợ hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây và hỗ trợ tất cả các tính năng của Aurora, bao gồm triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, Bản sao chỉ có quyền đọc, Cơ sở dữ liệu toàn cầu và RDS Proxy. Ngoài việc có được quyền truy cập vào các tính năng phiên bản 2, hầu hết khách hàng của Aurora Serverless có thể giảm chi phí bằng cách chuyển sang phiên bản 2 do dung lượng bắt đầu thấp hơn là 0,5 ACU (so với 1 ACU trong phiên bản 1), gia số dung lượng nhỏ nhất là 0,5 ACU (so với giá trị gấp đôi trong phiên bản 1), và giảm quy mô theo tài nguyên nhanh hơn tới 15 lần so với Aurora Serverless phiên bản 1. 

   Ví dụ: hãy xem xét một khối lượng công việc cần 5 ACU và chạy trong 30 phút. Với phiên bản 1, dung lượng tối thiểu bạn có thể thiết đặt là 1 ACU. Khoảng thời gian mà phiên bản 1 cần để điều chỉnh quy mô dung lượng phụ thuộc vào khối lượng công việc. Giả sử rằng phiên bản 1 có thể tăng gấp đôi dung lượng mỗi phút, cơ sở dữ liệu sẽ điều chỉnh quy mô lên mức 8 ACU trong 3 phút. Chi phí điện toán khi cơ sở dữ liệu đang tăng quy mô theo tài nguyên là 0,007 USD (0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 1 ACU x 1/60 giờ + 0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 2 ACU x 1/60 giờ + 0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 4 ACU x 1/60 giờ). Sau đó, cơ sở dữ liệu chạy trong 30 phút với 8 ACU. Chi phí là 0,24 USD (0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 8 ACU x 30/60 giờ). Cuối cùng, cơ sở dữ liệu giảm quy mô theo tài nguyên từ 8 ACU xuống còn 1 ACU bằng cách giảm một nửa dung lượng sau mỗi 15 phút. Chi phí khi cơ sở dữ liệu đang giảm quy mô theo tài nguyên là 0,21 USD (0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 8 ACU x 15/60 giờ + 0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 4 ACU x 15/60 giờ + 0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 2 ACU x 15/60 giờ). Tổng chi phí để chạy khối lượng công việc là 0,46 USD (0,007 USD + 0,24 USD + 0,21 USD) ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

   Với phiên bản 2, dung lượng cơ sở dữ liệu tối thiểu bạn có thể thiết đặt là 0,5 ACU. Cơ sở dữ liệu ngay lập tức điều chỉnh quy mô từ 0,5 ACU lên 5 ACU, chạy trong 30 phút và giảm quy mô theo tài nguyên xuống mức dung lượng tối thiểu là 0,5 ACU. Vì phiên bản 2 giảm quy mô theo tài nguyên nhanh hơn tới 15 lần, cơ sở dữ liệu giảm từ 5 ACU xuống còn 0,5 ACU trong khoảng 3 phút. Chi phí điện toán để chạy khối lượng công việc là 0,33 USD (0,12 USD/giờ sử dụng ACU x 5 ACU x 30/60 giờ + 0,12 USD/giờ sử dụng ACU x 5 ACU x 3/60) ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

   Tăng độ trễ

   Mở rộng quy mô tức thì lên hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây

   Giảm độ trễ

   Nhanh hơn tới 15 lần

   Dung lượng bắt đầu

   0,5 ACU

   Độ chi tiết về dung lượng

   Chi tiết, với gia số nhỏ đến 0,5 ACU

   Bản sao chỉ có quyền đọc

   Lên đến 15 Bản sao Aurora cho khả năng mở rộng đọc

   Nhiều vùng sẵn sàng và SLA

   Phân phối các bản sao chỉ có quyền đọc trong các vùng sẵn sàng riêng biệt để có độ khả dụng cao. Tham khảo SLA Amazon Aurora để biết chi tiết.

   Aurora Global Database

   Truy cập dữ liệu phụ thứ hai ở bất kỳ khu vực nào và phục hồi sau thảm họa trên nhiều khu vực. Tham khảo Aurora Global Database để biết chi tiết.

   Aurora Serverless phiên bản 1 

   Amazon Aurora Serverless phiên bản 1 đem đến tùy chọn đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các khối lượng công việc không thường xuyên, gián đoạn và không thể dự đoán trước.

   Tăng độ trễ

   5 đến 50 giây

   Giảm độ trễ

   Tối đa 15 phút

   Dung lượng bắt đầu

   1 ACU

   Độ chi tiết về dung lượng

   Tăng gấp đôi dung lượng với mỗi lần tăng

  • Phiên bản theo nhu cầu được cung cấp
  • Phiên bản theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho cơ sở dữ liệu (DB) theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay trả trước. Lựa chọn này sẽ giúp bạn không phải chịu phí và tránh rắc rối khi lập kế hoạch và mua dung lượng cơ sở dữ liệu vượt quá nhu cầu. Mức định giá Theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán theo mức sử dụng và là lựa chọn lý tưởng để phát triển, kiểm thử và cho các khối lượng công việc có thời gian ngắn khác. 

   Mức định giá được tính theo mỗi giờ sử dụng Phiên bản CSDL, từ lúc Phiên bản CSDL được khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số một giây với phí tối thiểu cho 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL. 

   Mức định giá phiên bản được áp dụng cho cả hai phiên bản chính (được sử dụng cho khối lượng công việc đọc-ghi) và Bản sao Amazon Aurora (được sử dụng để thay đổi quy mô lệnh đọc và cải thiện khả năng chuyển đổi dự phòng). Công nghệ Nhiều vùng sẵn sàng (Multi-AZ) của Amazon RDS được sử dụng để chuyển đổi dự phòng một trong các Bản sao của bạn nếu xảy ra tình trạng ngừng hoạt động. Chi phí triển khai Nhiều vùng sẵn sàng chỉ đơn giản là chi phí phiên bản chính cộng với chi phí của từng Bản sao Amazon Aurora. Để tăng tối đa tính sẵn sàng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt ít nhất một Bản sao ở một Vùng sẵn sàng khác với phiên bản Chính.

   Tín dụng CPU cho T4g và T3

   Các phiên bản CSDL Amazon RDS T4g và T3 chạy ở chế độ Unlimited (Không giới hạn), tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,09 USD mỗi vCPU-Giờ. Mức định giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T4g và T3 trên mọi khu vực và không nằm trong phí của Phiên bản đặt trước.

    

  • Phiên bản đặt trước được cung cấp
  • Phiên bản đặt trước là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có trạng thái ổn định và đem đến khả năng tiết kiệm vượt trội so với phiên bản Theo nhu cầu. Phiên bản đặt trước một năm được giảm giá đến 45%, còn Phiên bản đặt trước ba năm được giảm giá đến 66% so với Phiên bản theo nhu cầu. Bạn sẽ cam kết sử dụng toàn bộ thời gian trong kỳ hạn của Phiên bản dự trữ và trả một khoản lệ phí trả trước và được giảm giá giờ theo minh họa bên dưới. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ sử dụng trong kỳ hạn, bất kể bạn có thực sự sử dụng hay không. 

   Bạn phải mua Phiên bản dự trữ cho từng phiên bản cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, kể cả Bản sao Aurora. 

   Phiên bản đặt trước sẽ đem lại sự linh hoạt về quy mô cho công cụ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Với kích cỡ linh hoạt, mức giảm giá của Phiên bản đặt trước sẽ tự động áp dụng cho việc sử dụng bất kỳ kích cỡ nào trong cùng dòng phiên bản (T3, R5, v.v.). 

   Vui lòng lưu ý rằng giá của Phiên bản đặt trước không bao gồm bộ lưu trữ hoặc chi phí I/O. Để tìm hiểu thêm về các tính năng, tùy chọn thanh toán và quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản đặt trước cho Amazon RDS của chúng tôi. 

   Bạn có thể chỉ định các phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước bằng cách gọi API Mua hàng hoặc lựa chọn tùy chọn Reserved Instance (Phiên bản đặt trước) trên bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước, bạn phải chỉ định một Khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản đặt trước hiện hành. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản đặt trước ở Khu vực chỉ định. AWS có thể chấm dứt chương trình định giá Phiên bản đặt trước bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản đặt trước, các Phiên bản đặt trước cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

   * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Aurora bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

   ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

  • Phi máy chủ
  • Amazon Aurora Serverless là một cấu hình tự động thay đổi quy mô theo nhu cầu, tự động điều chỉnh dung lượng cơ sở dữ liệu dựa trên các nhu cầu của ứng dụng. Với Aurora Serverless, bạn chỉ phải chi trả cho dung lượng cơ sở dữ liệu, lưu trữ và lượng sử dụng I/O của cơ sở dữ liệu khi hoạt động. Dung lượng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc của ứng dụng và tắt đi trong các khoảng thời gian không hoạt động, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quản trị. Aurora Serverless đo dung lượng cơ sở dữ liệu bằng Đơn vị dung lượng Aurora (ACU) được tính phí trên mỗi giây. 1 ACU có khoảng 2 GB bộ nhớ với CPU và khả năng nối mạng tương ứng, tương tự như những gì được sử dụng trong các phiên bản do Aurora cung cấp.

   Amazon Serverless phiên bản 2

   Aurora Serverless phiên bản 2 ngay lập tức mở rộng cơ sở dữ liệu để hỗ trợ hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây và hỗ trợ tất cả các tính năng của Aurora, bao gồm triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, Bản sao chỉ có quyền đọc và Cơ sở dữ liệu toàn cầu. Ngoài việc có được quyền truy cập vào các tính năng phiên bản 2, hầu hết khách hàng của Aurora Serverless có thể giảm chi phí bằng cách chuyển sang phiên bản 2 do dung lượng bắt đầu thấp hơn là 0,5 ACU (so với 2 ACU trong phiên bản 1), gia số dung lượng nhỏ nhất là 0,5 ACU (so với giá trị gấp đôi trong phiên bản 1), và giảm quy mô theo tài nguyên nhanh hơn tới 15 lần so với Aurora Serverless phiên bản 1.

   Ví dụ: hãy xem xét một khối lượng công việc cần giá trị dung lượng là 5 ACU và chạy trong 30 phút. Với phiên bản 1, dung lượng tối thiểu bạn có thể thiết đặt là 2 ACU. Khoảng thời gian mà phiên bản 1 cần để điều chỉnh quy mô dung lượng phụ thuộc vào khối lượng công việc. Giả sử rằng phiên bản 1 có thể tăng gấp đôi dung lượng mỗi phút, cơ sở dữ liệu sẽ điều chỉnh quy mô lên mức 8 ACU trong 2 phút. Chi phí điện toán để tăng quy mô theo tài nguyên là 0,006 USD (0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 2 ACU x 1/60 giờ + 0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 4 ACU x 1/60 giờ). Sau đó, cơ sở dữ liệu chạy trong 30 phút với 8 ACU. Chi phí là 0,24 USD (0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 8 ACU x 30/60 giờ). Cuối cùng, cơ sở dữ liệu giảm quy mô theo tài nguyên từ 8 ACU xuống còn 2 ACU bằng cách giảm một nửa dung lượng sau mỗi 15 phút. Chi phí để giảm quy mô theo tài nguyên là 0,18 USD (0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 8 ACU x 15/60 giờ + 0,06 USD/giờ sử dụng ACU x 4 ACU x 15/60 giờ). Tổng chi phí để chạy khối lượng công việc này là 0,43 USD (0,006 USD + 0,24 USD + 0,18 USD) ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

   Với phiên bản 2, dung lượng cơ sở dữ liệu tối thiểu bạn có thể thiết đặt là 0,5 ACU. Cơ sở dữ liệu ngay lập tức điều chỉnh quy mô từ 0,5 ACU lên 5 ACU, chạy trong 30 phút và giảm quy mô theo tài nguyên xuống mức dung lượng tối thiểu là 0,5 ACU. Vì phiên bản 2 giảm quy mô theo tài nguyên nhanh hơn tới 15 lần, cơ sở dữ liệu giảm từ 5 ACU xuống còn 0,5 ACU trong khoảng 3 phút. Chi phí điện toán dành cho khối lượng công việc trên Aurora Serverless phiên bản 2 là 0,33 USD (0,12 USD/giờ sử dụng ACU x 5 ACU x 30/60 giờ + 0,12 USD/giờ sử dụng ACU x 5 ACU x 3/60) ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio).

   Tăng độ trễ

   Mở rộng quy mô tức thì lên hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây

   Giảm độ trễ

   Nhanh hơn tới 15 lần

   Dung lượng bắt đầu

   0,5 ACU

   Độ chi tiết về dung lượng

   Chi tiết, với gia số nhỏ đến 0,5 ACU

   Bản sao chỉ có quyền đọc

   Lên đến 15 Bản sao Aurora cho khả năng mở rộng đọc

   Nhiều vùng sẵn sàng và SLA

   Phân phối các bản sao chỉ có quyền đọc trong các vùng sẵn sàng riêng biệt để có độ khả dụng cao. Tham khảo SLA Amazon Aurora để biết chi tiết.

   Aurora Global Database

   Truy cập dữ liệu phụ thứ hai ở bất kỳ khu vực nào và phục hồi sau thảm họa trên nhiều khu vực. Tham khảo Aurora Global Database để biết chi tiết.

   Định giá Aurora Serverless phiên bản 1

   Amazon Aurora Serverless phiên bản 1 đem đến tùy chọn đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các khối lượng công việc không thường xuyên, không liên tục và không thể dự đoán trước.

   Tăng độ trễ

   5 đến 50 giây

   Giảm độ trễ

   Tối đa 15 phút

   Dung lượng bắt đầu

   2 ACU

   Độ chi tiết về dung lượng

   Tăng gấp đôi dung lượng với mỗi lần tăng

  • Phiên bản theo nhu cầu được cung cấp
  • Phiên bản theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho cơ sở dữ liệu theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay trả trước. Lựa chọn này sẽ giúp bạn không phải chịu phí và tránh rắc rối khi lập kế hoạch và mua dung lượng cơ sở dữ liệu vượt quá nhu cầu. Mức định giá Theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán theo mức sử dụng và là lựa chọn lý tưởng để phát triển, kiểm thử và cho các khối lượng công việc có thời gian ngắn khác. 

   Mức định giá được tính theo mỗi giờ sử dụng Phiên bản CSDL, từ lúc Phiên bản CSDL được khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL. 

   Mức định giá phiên bản được áp dụng cho cả hai phiên bản Chính (được sử dụng cho khối lượng công việc đọc-ghi) và bất kỳ Bản sao Amazon Aurora nào (được sử dụng để thay đổi quy mô lệnh đọc và cải thiện khả năng chuyển đổi dự phòng). Công nghệ Multi-AZ của Amazon RDS được sử dụng để chuyển đổi dự phòng một trong các Bản sao của bạn nếu xảy ra tình trạng ngừng hoạt động. Chi phí triển khai Nhiều vùng sẵn sàng chỉ đơn giản là chi phí phiên bản chính cộng với chi phí của từng Bản sao Amazon Aurora. Để tăng tối đa tính sẵn sàng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt ít nhất một Bản sao ở một Vùng sẵn sàng khác với phiên bản Chính.

   Tín dụng CPU cho T4g và T3

   Các phiên bản CSDL Amazon RDS T4g và T3 chạy ở chế độ Unlimited (Không giới hạn), tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,09 USD mỗi vCPU-Giờ. Mức định giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T4g và T3 trên mọi khu vực và không nằm trong phí của Phiên bản đặt trước.

  • Phiên bản đặt trước được cung cấp
  • Phiên bản đặt trước là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có trạng thái ổn định và đem đến khả năng tiết kiệm vượt trội so với phiên bản Theo nhu cầu. Phiên bản đặt trước một năm được giảm giá lên đến 45% còn Phiên bản đặt trước ba năm được giảm giá lên đến 66% so với phiên bản Theo nhu cầu. Bạn sẽ cam kết sử dụng toàn bộ thời gian trong kỳ hạn của Phiên bản đặt trước và trả một khoản lệ phí trả trước và được giảm giá giờ theo minh họa bên dưới. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ sử dụng trong kỳ hạn, bất kể bạn có thực sự sử dụng hay không. 

   Bạn phải mua Phiên bản dự trữ cho từng phiên bản cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, kể cả Bản sao Aurora.

   Phiên bản đặt trước sẽ đem lại sự linh hoạt về quy mô cho công cụ cơ sở dữ liệu Amazon Aurora. Với kích cỡ linh hoạt, mức giảm giá của Phiên bản đặt trước sẽ tự động áp dụng cho việc sử dụng bất kỳ kích cỡ nào trong cùng dòng phiên bản (T3, R5, v.v.) 

   Vui lòng lưu ý rằng giá của Phiên bản đặt trước không bao gồm bộ lưu trữ hoặc chi phí I/O. Để tìm hiểu thêm về các tính năng, tùy chọn thanh toán và quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản đặt trước cho Amazon RDS của chúng tôi. 

   Bạn có thể chỉ định các trường hợp cơ sở dữ liệu là Phiên bản đặt trước bằng cách gọi tới API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản dự trữ trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước, bạn phải chỉ định một Khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản đặt trước hiện hành. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản đặt trước ở Khu vực chỉ định. AWS có thể chấm dứt chương trình định giá Phiên bản đặt trước bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Phiên bản đặt trước, các Phiên bản đặt trước cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

   * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Aurora bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

   ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu và I/O

Dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu mà Amazon Aurora sử dụng được tính phí theo đơn vị gia số mỗi GB-tháng, đồng thời lượng sử dụng I/O được tính phí theo đơn vị gia số mỗi một triệu yêu cầu. Bạn chỉ phải trả tiền cho dung lượng lưu trữ và I/O mà cơ sở dữ liệu Amazon Aurora của bạn sử dụng và không cần phải thanh toán trước. Phí I/O có thể khác nhau đáng kể tùy theo khối lượng công việc và công cụ cơ sở dữ liệu. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào phần Câu hỏi thường gặp về Aurora, “Câu hỏi: I/O trong Amazon Aurora là gì và được tính như thế nào?”

Trong một ví dụ được đơn giản hóa, hãy giả sử bạn có một cơ sở dữ liệu Aurora, đồng thời bạn bắt đầu bằng cơ sở dữ liệu có dung lượng 1.000 GB vào đầu tháng (khoảng thời gian 30 ngày), trong đó, cơ sở dữ liệu này tăng 2 phần trăm hoặc 20 GB hàng ngày. Bạn được tính phí theo mức giá chia theo tỷ lệ dựa trên số ngày còn lại trong tháng. Vì vậy, bạn sẽ được tính phí cho 1.000 GB trong 30 ngày. Ngày tiếp theo, bạn sẽ được tính phí cho 20 GB bổ sung trong 29 ngày. Ngày tiếp theo nữa, bạn sẽ được tính phí cho 20 GB bổ sung trong 28 ngày và cứ như vậy. Do đó, khi kết thúc khoảng thời gian 30 ngày, mức sử dụng theo GB-tháng của bạn sẽ là: (1.000 GB * 30 ngày + 20 GB * 29 ngày + 20 GB * 28 ngày + ... + 20 GB * 1 ngày) / 30 ngày = 1.290 GB-tháng. Giả sử rằng dữ liệu được lưu trữ ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và đơn giá là 0,10 USD mỗi GB-tháng. Khi đó, tổng chi phí sẽ là 1.290 GB-tháng * 0,10 USD mỗi GB-tháng = 129 USD (vui lòng lưu ý sự khác biệt giữa GB và GB-tháng).

Đối với phí I/O, giả sử vẫn cơ sở dữ liệu đó đọc 100 trang dữ liệu mỗi giây từ kho dữ liệu để đáp ứng các truy vấn chạy trên cơ sở dữ liệu. Ta sẽ có 262,8 triệu hoạt động đọc I/O mỗi tháng (100 trang/giây x 730 giờ x 60 phút x 60 giây). Tương tự như vậy, giả sử ứng dụng của bạn thực hiện thay đổi đối với cơ sở dữ liệu và ảnh hưởng đến 10 trang dữ liệu mỗi giây (trung bình). Aurora sẽ tính phí một thao tác I/O cho tối đa 4 KB nội dung thay đổi trên mỗi trang dữ liệu. Nếu dung lượng của dữ liệu bị thay đổi mỗi trang nhỏ hơn 4 KB, ta sẽ có 10 thao tác I/O ghi mỗi giây. Điều này tương đương với 26,2 triệu thao tác I/O mỗi tháng (10 thao tác I/O ghi mỗi giây x 730 giờ x 60 phút x 60 giây).

Số lượng thao tác ghi có thể ít hơn, tùy thuộc vào khả năng tối ưu hóa thao tác I/O ghi của Aurora, trong đó Aurora có thể kết hợp các thao tác ghi có kích cỡ nhỏ hơn 4 KB với nhau trong một số trường hợp nhất định. Tổng cộng, chi phí I/O tối đa hàng tháng của bạn cho khối lượng công việc này sẽ là 57,80 USD (0,20 USD cho một triệu yêu cầu x 289 triệu yêu cầu). Tuy nhiên, nếu dung lượng của nội dung thay đổi mỗi trang dữ liệu lớn hơn 4 KB, Aurora sẽ sử dụng nhiều hơn một thao tác I/O để duy trì các thay đổi đối với trang dữ liệu, do đó cần có số lượng thao tác I/O ghi lớn hơn để duy trì các thay đổi đối với dữ liệu.

Global Database

Amazon Aurora Global Database là tính năng tùy chọn, cung cấp các lệnh đọc toàn cầu có độ trễ thấp và khả năng phục hồi sau thảm họa từ tình trạng ngừng hoạt động trên toàn khu vực. Bạn thanh toán cho các thao tác I/O ghi được sao chép giữa khu vực chính và mỗi khu vực phụ. Số lượng thao tác I/O ghi được sao chép vào mỗi khu vực phụ bằng với số lượng thao tác I/O ghi trong khu vực do khu vực chính thực hiện. Ngoại trừ các thao tác I/O ghi được sao chép, bạn thanh toán cho các phiên bản, dung lượng lưu trữ, lượt truyền dữ liệu liên khu vực, dung lượng lưu trữ sao lưu và Backtrack theo mức giá Aurora tiêu chuẩn; Backtrack là một tính năng cho phép bạn di chuyển nhanh chóng cơ sở dữ liệu đến thời điểm trước đó mà không cần khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu.

Lưu trữ bản sao lưu

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu dành cho Amazon Aurora là dung lượng lưu trữ đi kèm các bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động hóa của bạn và mọi bản kết xuất nhanh cụm CSDL do khách hàng khởi tạo. Tăng thời gian lưu giữ bản sao lưu hoặc thực hiện kết xuất nhanh cụm CSDL sẽ tăng dung lượng lưu trữ sao lưu được sử dụng.

 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu được phân bổ theo Khu vực. Tổng dung lượng trống để lưu trữ bản sao lưu tương đương với tổng dung lượng lưu trữ tất các bản sao lưu trong Khu vực đó. 
 • Việc di chuyển bản kết xuất nhanh CSDL của cụm đến một Khu vực khác làm tăng dung lượng lưu trữ bản sao lưu đã phân bổ ở Khu vực đích. 
 • Bạn sẽ không phải trả thêm phụ phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu đến 100% tổng dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu Aurora cho từng cụm CSDL Aurora. Bạn cũng sẽ không mất phụ phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu nếu khoảng thời gian giữ lại bản sao lưu của bạn là một ngày và bạn không có bất kỳ bản kết xuất nhanh nào ngoài khoảng thời gian lưu giữ. 
 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu, cũng như bản kết xuất nhanh được bạn lưu trữ sau khi xóa cụm CSDL của mình sẽ được tính theo mức giá sau:

Dò ngược

Tính năng dò ngược cho phép bạn di chuyển nhanh chóng cơ sở dữ liệu Aurora đến thời điểm trước mà không cần khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Việc này sẽ giúp bạn nhanh chóng phục hồi từ lỗi người dùng, ví dụ như xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng hoặc xóa sai hàng. Hiện tại, bạn có thể sử dụng tính năng này với phiên bản tương thích với MySQL của Aurora. 

Bạn cần xác định khoảng thời gian trước đây mà bạn muốn Backtrack (ví dụ: “tối đa 24 giờ”). Aurora sẽ giữ lại nhật ký, được gọi là Bản ghi thay đổi cho thời gian Backtrack được xác định. Bạn chỉ cần trả một khoản phí theo giờ cho việc lưu trữ Bản ghi thay đổi.

Ví dụ: giả sử cơ sở dữ liệu Aurora của bạn đang tạo 10.000 Bản ghi thay đổi mỗi giờ – bạn có thể theo dõi giá trị này bằng cách xem lại chỉ số CloudWatch của mình – và bạn muốn Backtrack lên đến 10 giờ trước đây. Để hỗ trợ việc này, Aurora sẽ cần lưu trữ 10.000 Bản ghi thay đổi/giờ x 10 giờ = 100.000 Bản ghi thay đổi. Giả định rằng mức phí ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 0,012 USD/giờ mỗi 1 triệu Bản ghi thay đổi. Khi bật Backtrack, chi phí của bạn sẽ tăng thêm 0,012 USD x (100.000 / 1.000.000) = 0,0012/giờ. 

Khi sử dụng Backtrack, bạn có thể xem lại các chỉ số Amazon CloudWatch trong Bảng điều khiển AWS để xem cơ sở dữ liệu của bạn đang tạo ra bao nhiêu Bản ghi thay đổi mỗi giờ.

Xuất bản kết xuất nhanh hoặc xuất cụm

Tính năng Xuất kết xuất nhanh của Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDS) của Amazon cung cấp một phương pháp xuất dữ liệu tự động trong một bản kết xuất nhanh RDS hoặc Aurora đến Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) ở định dạng Parquet. Tính năng Xuất cụm cung cấp một phương pháp xuất dữ liệu tự động từ một cụm cơ sở dữ liệu Aurora đến Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) ở định dạng Parquet. Định dạng Parquet dỡ tải nhanh hơn đến 2 lần và tiêu thụ ít dung lượng lưu trữ đến 6 lần trong Amazon S3 so với các định dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng dịch vụ AWS như Amazon Athena, Amazon EMR và Amazon SageMaker để phân tích dữ liệu đã xuất.

Truyền dữ liệu

Mức định bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon Aurora.

 • Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hằng tháng cho toàn bộ Dịch vụ và Khu vực của AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).
 • Dữ liệu được truyền giữa các phiên bản Amazon Aurora và Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) trong cùng Vùng sẵn sàng được miễn phí. 
 • Dữ liệu truyền giữa các Vùng sẵn sàng cho bản sao cụm CSDL được miễn phí. 
 • Đối với dữ liệu được truyền giữa phiên bản Amazon EC2 và phiên bản CSDL Amazon Aurora ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, phí Truyền dữ liệu khu vực Amazon EC2 sẽ được áp dụng.

Trừ khi có ghi chú khác, mức giá chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS

Tính toán chi phí của kiến trúc và Amazon Aurora chỉ với một ước tính duy nhất.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon Aurora

Tìm tài nguyên để bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Aurora
Bạn có câu hỏi khác ư?
Hãy liên hệ chúng tôi