Mã hóa an toàn và kiểm tra tập trung thông tin bí mật như thông tin chứng thực cơ sở dữ liệu và khóa API.

Quản lý quyền truy cập vào thông tin bí mật bằng các chính sách ở mức độ chi tiết của AWS Identity and Access Management (IAM) và các chính sách dựa trên tài nguyên.

Tự động xoay vòng thông tin bí mật để đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ của bạn.

Sao chép thông tin bí mật để hỗ trợ các kịch bản phục hồi sau thảm họa và các ứng dụng đa khu vực.

Cách hoạt động

Trình quản lý thông tin bí mật của AWS cho phép bạn quản lý, truy xuất và xoay vòng thông tin chứng thực cơ sở dữ liệu, khóa API và các bí mật khác trong suốt vòng đời của chúng.

Sơ đồ này cho thấy cách Trình quản lý thông tin bí mật của AWS tích hợp với các dịch vụ AWS khác để lưu trữ, truy cập, xoay vòng và giám sát việc sử dụng thông tin bí mật của bạn một cách an toàn.
Trình quản lý thông tin bí mật của AWS là gì | Amazon Web Services (1:25)
Trình quản lý thông tin bí mật là gì?

Trình quản lý thông tin bí mật giúp bạn quản lý quyền truy cập các ứng dụng, dịch vụ và tài nguyên CNTT của bạn.

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

Trình quản lý thông tin bí mật là gì?

Trình quản lý thông tin bí mật giúp bạn quản lý quyền truy cập các ứng dụng, dịch vụ và tài nguyên CNTT của bạn.

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

Trường hợp sử dụng

Lưu trữ an toàn thông tin bí mật

Lưu trữ và quản lý tập trung thông tin chứng thực, khóa API và nhiều thông tin bí mật khác.

Tìm hiểu thêm về quá trình tạo thông tin bí mật »

Quản lý truy cập bằng các chính sách ở mức độ chi tiết

Sử dụng các chính sách về quyền Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS để quản lý quyền truy cập vào những thông tin bí mật của bạn.

Tìm hiểu thêm về chính sách kiểm soát truy cập »

Tự động hóa quá trình xoay vòng thông tin bí mật

Xoay vòng thông tin bí mật theo nhu cầu hoặc theo lịch mà không cần triển khai lại hoặc làm gián đoạn ứng dụng đang hoạt động.

Tìm hiểu thêm về quá trình xoay vòng thông tin bí mật »

Kiểm tra và giám sát mức sử dụng thông tin bí mật

Tích hợp thông tin bí mật bằng dịch vụ lập bản ghi, giám sát và thông báo của AWS.

Tìm hiểu thêm về quá trình giám sát và kiểm tra thông tin bí mật »

Cách bắt đầu

Bắt đầu với Trình quản lý thông tin bí mật

Bắt đầu mã hóa thông tin bí mật ở trạng thái lưu trữ.

Liên hệ với chuyên gia

Tìm hiểu thêm về cách tự động xoay vòng thông tin bí mật mà không làm gián đoạn ứng dụng.

Bắt đầu sử dụng Trình quản lý thông tin bí mật

Đáp ứng nhu cầu tuân thủ, giám sát việc sử dụng thông tin bí mật và hơn thế nữa.


Khám phá thêm về AWS