AWS Database Migration Service (AWS DMS) giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách dễ dàng và bảo mật với chi phí thấp. Bạn chỉ trả phí cho phiên bản sao chép và bất kỳ dung lượng lưu trữ nhật ký bổ sung nào khác. Mỗi phiên bản di chuyển cơ sở dữ liệu bao gồm dung lượng lưu trữ đủ cho không gian hoán đổi, nhật ký sao chép và bộ đệm dữ liệu cho hầu hết các bản sao và truyền dữ liệu đến được miễn phí.

Khi di chuyển cơ sở dữ liệu lên Amazon Aurora, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB hoặc Amazon DocumentDB (với khả năng tương thích MongoDB), bạn có thể sử dụng AWS DMS miễn phí trong 6 tháng. 

Phiên bản theo nhu cầu

Các phiên bản Theo yêu cầu cho phép bạn trả phí cho công suất di chuyển cơ sở dữ liệu theo giờ mà không đòi hỏi cam kết lâu dài. Điều này giúp bạn thoát khỏi các chi phí và sự phức tạp của việc lập kế hoạch, mua và bảo trì phần cứng, do đó làm cho toàn bộ quá trình thực hiện nhanh chóng và không tốn kém. AWS Database Migration Service cũng hỗ trợ sao chép dữ liệu liên tục. Bạn có lựa chọn bật Multi-AZ nhằm cung cấp luồng sao chép có khả năng chịu lỗi thông qua các máy chủ sao chép dự phòng.

AWS Database Migration Service hiện hỗ trợ các lớp phiên bản T2, T3, C4, C5, R4 và R5. Phiên bản T2/T3 là loại phiên bản tiêu chuẩn, chi phí thấp, được thiết kế để cung cấp mức hiệu năng CPU cơ bản với khả năng chạy vượt mức cơ bản. Chúng thích hợp để phát triển, định cấu hình và kiểm tra quy trình di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn và thích hợp cho các tác vụ di chuyển dữ liệu định kỳ có thể hưởng lợi từ khả năng vượt mức của CPU. Các phiên bản C4, R4 và R5 được thiết kế để mang lại hiệu năng xử lý cao nhất và đạt được hiệu suất gói mỗi giây (PPS) cao hơn đáng kể, độ chập chờn mạng thấp hơn và độ trễ mạng thấp hơn. Bạn nên sử dụng các phiên bản C4 hoặc R4/R5 nếu bạn đang di chuyển cơ sở dữ liệu lớn và đang tìm cách giảm thiểu thời gian di chuyển.

Tín dụng CPU T3

Dung lượng lưu trữ

Mỗi loại phiên bản được tối ưu hóa khả năng tính toán (C4) hoặc tối ưu hóa bộ nhớ (R4 và R5) bao gồm 100GB dung lượng lưu trữ gắn mạng GP2 cho không gian hoán đổi, nhật ký sao chép và bộ đệm dữ liệu; mỗi loại phiên bản có hiệu suất có thể vượt mức cơ bản (T2 và T3) bao gồm 50GB dung lượng lưu trữ gắn mạng GP2. Bạn có thể mở rộng dung lượng lưu trữ đi kèm và trả mức phí lưu trữ sau đây nếu muốn lưu trữ nhật ký trong khoảng thời gian lâu hơn.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truyền dữ liệu

Tất cả việc truyền dữ liệu vào AWS Database Migration Service đều miễn phí và dữ liệu được chuyển giữa AWS Database Migration Service và cơ sở dữ liệu trong các phiên bản Amazon RDS và Amazon EC2 trong cùng Vùng sẵn sàng cũng đều miễn phí. Tốc độ truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn được áp dụng khi bạn di chuyển cơ sở dữ liệu nguồn của mình sang cơ sở dữ liệu đích trong Vùng sẵn sàng, Khu vực khác hoặc bên ngoài AWS. Phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn được liệt kê trên trang giá phiên bản EC2.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS Database Migration Service.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Hãy dùng thử DMS miễn phí

Xem cách bạn có thể dùng thử DMS miễn phí.

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?

Bắt đầu với AWS Database Migration Service.

Đăng nhập