AWS CloudFormation

Tăng tốc việc cung cấp tài nguyên cho đám mây với cơ sở hạ tầng dưới dạng mã

1.000 thao tác xử lý

mỗi tháng cho mỗi tài khoản với Bậc miễn phí của AWS

Mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng của bạn trên toàn thế giới và quản lý tài nguyên trên toàn bộ các tài khoản AWS cũng như khu vực chỉ bằng một thao tác.

Mở rộng và quản lý cơ sở hạ tầng của bạn để bao gồm các tài nguyên đám mây được phát hành trong CloudFormation Registry, cộng đồng nhà phát triển và thư viện của bạn.

Tự động hóa việc quản lý tài nguyên trên khắp tổ chức với những ích tích hợp dịch vụ AWS, cung cấp các biện pháp kiểm soát quản trị và phân phối ứng dụng chìa khóa trao tay.

Cách thức hoạt động

AWS CloudFormation cho phép bạn lập mô hình, cung cấp và quản lý AWS cũng như các tài nguyên của bên thứ ba bằng cách xử lý cơ sở hạ tầng dưới dạng mã.

Trường hợp sử dụng

Quản lý cơ sở hạ tầng với DevOps

Tự động hóa, kiểm thử và triển khai mẫu cơ sở hạ tầng bằng tự động hóa khả năng tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD).

Mở rộng ngăn xếp sản xuất


Chạy tất cả mọi thứ, từ một phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) đến ứng dụng đa khu vực phức tạp.

Chia sẻ những phương pháp tốt nhất


Dễ dàng xác định mạng con Amazon Virtual Private Cloud (VPC) hoặc các dịch vụ cung cấp như AWS OpsWorks hoặc Amazon Elastic Container Service (ECS).

Cách bắt đầu sử dụng

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS


Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về AWS CloudFormation mà không phải trả phí.

Đăng ký tài khoản miễn phí »

Kết nối với chuyên gia


Nhận sự hỗ trợ phù hợp để sử dụng AWS CloudFormation.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Cách thức hoạt động của CloudFormation

Tìm hiểu cách xử lý cơ sở hạ tầng dưới dạng mã

Khám phá các tính năng của CloudFormation »

Khám phá thêm về AWS