Máy chủ web và máy chủ ứng dụng khác nhau ở điểm nào?


Đâu là khác biệt giữa máy chủ web và máy chủ ứng dụng?

Máy chủ web và máy chủ ứng dụng là những công nghệ cho phép trao đổi dữ liệu và dịch vụ qua Internet. Kiến trúc máy khách-máy chủ là cơ chế cơ bản của Internet. Khi bạn truy cập một trang web hoặc ứng dụng, trình duyệt (với tư cách máy khách) yêu cầu dữ liệu từ một máy chủ từ xa và hiển thị phản hồi. Máy chủ web là một thành phần phần mềm cung cấp dữ liệu tĩnh như hình ảnh, tệp và văn bản để phản hồi các yêu cầu của máy khách. Máy chủ ứng dụng thêm logic nghiệp vụ để tính toán phản hồi của máy chủ web. Đây là hai thuật ngữ đồng nghĩa và các giải pháp phần mềm máy chủ phổ biến nhất hiện nay đều là máy chủ ứng dụng web hỗn hợp.

Cách hoạt động của máy chủ web và máy chủ ứng dụng

Máy chủ web và máy chủ ứng dụng có các quy trình độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, người dùng cuối sẽ không thấy cả hai máy chủ này.

Máy chủ web hoạt động như thế nào

Máy chủ web là công nghệ lưu trữ mã và dữ liệu của trang web. Khi bạn nhập URL vào trình duyệt thì URL đó thực sự là mã định danh địa chỉ của máy chủ web.

Trình duyệt của bạn và máy chủ web giao tiếp như sau:

 1. Trình duyệt sử dụng URL để tìm địa chỉ IP của máy chủ
 2. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP để lấy thông tin
 3. Máy chủ web giao tiếp với máy chủ cơ sở dữ liệu để tìm dữ liệu có liên quan
 4. Máy chủ web trả về nội dung tĩnh như trang HTML, hình ảnh, video hoặc tệp trong phản hồi HTTP cho trình duyệt
 5. Sau đó, trình duyệt hiển thị thông tin đó cho bạn

Một trang web lưu trữ nội dung tĩnh như blog, hình ảnh tiêu đề hoặc bài viết có thể chạy trên máy chủ web. Tuy nhiên, hầu hết các trang web và ứng dụng web đều có tính tương tác hơn và yêu cầu một máy chủ ứng dụng.

Máy chủ ứng dụng hoạt động như thế nào

Máy chủ ứng dụng mở rộng các tính năng của máy chủ web thông qua hỗ trợ tạo nội dung động, logic ứng dụng và tích hợp với nhiều tài nguyên khác nhau. Máy chủ này cung cấp một môi trường thời gian hoạt động, tại đó bạn có thể chạy mã ứng dụng và tương tác với các thành phần phần mềm khác, như hệ thống nhắn tin và cơ sở dữ liệu. Máy chủ này sử dụng logic nghiệp vụ để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả hơn so với máy chủ web.

Khi bạn cố gắng truy cập nội dung tương tác trên một trang web, quy trình hoạt động như sau:

 1. Trình duyệt sử dụng URL để tìm địa chỉ IP của máy chủ
 2. Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP để lấy thông tin
 3. Máy chủ web chuyển yêu cầu đến máy chủ ứng dụng
 4. Máy chủ ứng dụng áp dụng logic nghiệp vụ và giao tiếp với các máy chủ khác cũng như hệ thống của bên thứ ba để thực hiện yêu cầu
 5. Máy chủ ứng dụng kết xuất một trang HTML mới và trả về trang đó dưới dạng phản hồi cho máy chủ web
 6. Máy chủ web trả về phản hồi cho trình duyệt
 7. Trình duyệt hiển thị thông tin đó cho bạn

Để sử dụng ví dụ về trang web thương mại điện tử, khi thêm các mặt hàng vào giỏ hàng hoặc thanh toán các mặt hàng thì bạn sẽ tương tác với máy chủ ứng dụng.

Điểm khác biệt chính giữa máy chủ web và máy chủ ứng dụng

Máy chủ web và máy chủ ứng dụng có một số điểm khác biệt chính giúp phân biệt hai loại máy chủ này.

Tác vụ được thực hiện

Máy chủ web lưu trữ các trang web và gửi phản hồi cho các yêu cầu đơn giản. Máy chủ web cũng ghi lại hoạt động của máy chủ và cho phép chèn tập lệnh phía máy chủ.

Mặt khác, máy chủ ứng dụng có một tập hợp tác vụ phức tạp hơn. Máy chủ ứng dụng xử lý logic nghiệp vụ để tạo nội dung động bằng cách kết nối với các hệ thống, dịch vụ và cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.

Giao thức được sử dụng

Giao thức chính được máy chủ web sử dụng là giao thức HTTP. Tuy nhiên, các máy chủ web khác nhau cũng hỗ trợ FTP và Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP). Hai giao thức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ và truyền tệp cũng như email.

Ngoài các giao thức được máy chủ web sử dụng, máy chủ ứng dụng còn sử dụng các giao thức truyền thông khác để giao tiếp với các thành phần phần mềm khác. Ví dụ: máy chủ ứng dụng có thể sử dụng gọi phương thức từ xa (RMI) và gọi thủ tục từ xa (RPC).

Loại nội dung

Máy chủ web chủ yếu cung cấp nội dung tĩnh. Nội dung tĩnh là nội dung mà máy chủ không cần phải sửa đổi hoặc xử lý trước khi cung cấp. Ví dụ: các tệp hình ảnh (như PNG, GIF và JPEG), tài liệu có thể tải xuống (PDF), video và tệp HTML, tất cả đều là nội dung tĩnh. 

Máy chủ ứng dụng chủ yếu cung cấp nội dung động. Nội dung động là nội dung thay đổi dựa trên cách người dùng tương tác với nội dung đó. Ví dụ: báo cáo được tạo linh hoạt, biểu diễn dữ liệu tùy chỉnh, giao diện người dùng (UI) được cá nhân hóa, kết quả cơ sở dữ liệu và HTML được xử lý, tất cả đều là nội dung động.

Đa luồng

Các luồng trên máy chủ là những lộ trình hoạt động riêng biệt, cho phép xử lý đồng thời các tác vụ. Trong đa luồng, máy chủ tạo và chạy nhiều luồng đồng thời và mỗi luồng xử lý một tác vụ riêng biệt hoặc một phần riêng biệt của tác vụ. Hỗ trợ đa luồng giúp cung cấp nội dung web nhanh hơn, đồng thời quản lý nhiều lưu lượng truy cập web hơn.

Hầu hết các máy chủ web đều không hỗ trợ đa luồng. Máy chủ web đặt mỗi yêu cầu kết nối mới trong một hàng đợi và sử dụng vòng lặp sự kiện để theo dõi các mục nhập mới và các mục thoát khỏi hàng đợi. Để nâng cao hiệu quả, máy chủ xử lý các yêu cầu thông qua I/O và gọi lại không chặn. Các thao tác không chặn và kiến trúc định hướng theo sự kiện cho phép máy chủ web xử lý các kết nối đồng thời.

Máy chủ ứng dụng sử dụng đa luồng để đem lại khả năng điều chỉnh quy mô và hiệu quả cao. Nếu một yêu cầu đòi hỏi tài nguyên bên ngoài, máy chủ ứng dụng sẽ sử dụng các luồng riêng biệt để thực hiện các tương tác đó. Máy chủ ứng dụng có thể xử lý nhiều luồng cùng lúc, qua đó phục vụ song song nhiều tương tác máy khách. 

Làm thế nào để máy chủ ứng dụng và máy chủ web kết hợp với nhau?

Máy chủ ứng dụng và máy chủ web kết hợp với nhau để xử lý các yêu cầu của máy khách và cung cấp nội dung chính xác cho người dùng. Máy chủ web luôn nhận được yêu cầu mới trước tiên. Nếu có thể, máy chủ web sẽ tự tạo ra thông tin và trả về phản hồi HTTP. Máy chủ web cũng kiểm tra xem có phải dữ liệu người dùng yêu cầu chưa có trong bộ nhớ đệm của mình hay không.

Nếu không thể truy cập nội dung mà người dùng yêu cầu, máy chủ web sẽ chuyển tiếp yêu cầu đó đến máy chủ ứng dụng. Máy chủ ứng dụng xử lý dữ liệu và sử dụng logic nghiệp vụ để cung cấp thông tin chính xác. Sau đó, máy chủ này chuyển yêu cầu trở lại máy chủ web để chuyển cho người dùng. Trong một số kiến trúc nhất định, bạn cũng có thể đặt cấu hình các máy chủ ứng dụng để tự xử lý các yêu cầu HTTP.

Tóm tắt điểm khác biệt giữa máy chủ web và máy chủ ứng dụng

 

Máy chủ web

Máy chủ ứng dụng

Tác vụ được thực hiện

Máy chủ web cung cấp phản hồi cho các yêu cầu đơn giản.

Máy chủ ứng dụng cung cấp nội dung phức tạp hơn từ cơ sở dữ liệu, dịch vụ và hệ thống của doanh nghiệp.

Giao thức được sử dụng

Máy chủ web chủ yếu sử dụng HTTP. Loại máy chủ này cũng hỗ trợ FTP và SMTP.

Máy chủ ứng dụng hỗ trợ nhiều giao thức. 

Loại nội dung

Máy chủ web cung cấp nội dung tĩnh, như các trang HTML, hình ảnh, video và tệp. 

Máy chủ ứng dụng cung cấp nội dung động, như cập nhật theo thời gian thực, thông tin được cá nhân hóa và hỗ trợ khách hàng.

Đa luồng

Thường không sử dụng đa luồng.

Sử dụng đa luồng để xử lý đồng thời các yêu cầu. 

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu máy chủ web và máy chủ ứng dụng như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp một số giải pháp lưu trữ web đám mây đem lại một cách có chi phí thấp để cung cấp các ứng dụng web và trang web. Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu về lưu trữ web trên AWS. Dưới đây là hai giải pháp lưu trữ web của AWS:

 • Amazon Lightsail là cách dễ nhất để khởi chạy và quản lý một máy chủ web bằng AWS. Lightsail bao gồm yếu tố mà bạn cần để khởi động trang web: một máy ảo, bộ nhớ dựa trên SSD, truyền dữ liệu, quản lý DNS và IP tĩnh, để có mức giá thấp có thể dự đoán được.
 • Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) cung cấp năng lực điện toán có kích cỡ linh hoạt cho các máy chủ ứng dụng trên đám mây. Dịch vụ này được thiết kế để giúp các nhà phát triển dễ sử dụng điện toán đám mây ở quy mô web hơn. Dịch vụ này cũng đem lại khả năng điều chỉnh quy mô tối đa và độ sẵn sàng cho các trang web và ứng dụng web. Amazon EC2 thay đổi bài toán kinh tế của điện toán và bạn chỉ chi trả cho phần năng lực đã sử dụng thực tế.

Ngoài ra, AWS còn cung cấp các công nghệ mà bạn có thể sử dụng để chạy mã, quản lý dữ liệu và tích hợp các ứng dụng mà không cần quản lý máy chủ. Các giải pháp phi máy chủ của AWS đảm bảo độ sẵn sàng cao, thanh toán theo mức độ sử dụng và tự động điều chỉnh quy mô cho doanh nghiệp của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Phi máy chủ trên AWS.

Dưới đây là những cách bạn có thể sử dụng các dịch vụ phi máy chủ của AWS:

Bắt đầu sử dụng máy chủ web và máy chủ ứng dụng trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.