Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon

Kho lưu trữ tệp phi máy chủ, linh hoạt toàn phần

5 GB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn

trong 12 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Tạo, cấu hình những hệ thống tệp chung một cách đơn giản và nhanh chóng cho các dịch vụ điện toán của AWS—không yêu cầu cung cấp, triển khai, vá lỗi hay bảo trì.
»

Không cần lập kế hoạch nguồn lực với kho lưu trữ và hiệu năng linh hoạt toàn phần.
»

Chỉ phải thanh toán cho dung lượng lưu trữ mà bạn sử dụng và giảm đến 92% chi phí bằng cách tự động di chuyển các tệp không được truy cập thường xuyên.
»

Truy cập vào tệp của bạn một cách bảo mật và đáng tin cậy bằng hệ thống tệp được quản lý hoàn toàn, được thiết kế để đạt độ sẵn sàng cao 99,99 (4 số 9) và độ bền 99,999999999% (11 số 9).
»

Cách thức hoạt động

Amazon Elastic File System (EFS) tự động mở rộng và thu hẹp khi bạn bổ sung, loại bỏ tệp mà không cần quản lý hay cung cấp.
Amazon EFS - Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Đơn giản hóa DevOps

Chia sẻ mã và các tệp khác một cách bảo mật, có tổ chức để tăng cường sự linh hoạt của DevOps cũng như đáp lại phản hồi của khách hàng nhanh hơn.Tìm hiểu thêm về cách đơn giản hóa DevOps »

Hiện đại hóa sự phát triển của ứng dụng

Duy trì, chia sẻ dữ liệu từ bộ chứa AWS và các ứng dụng phi máy chủ của bạn mà không
yêu cầu quản lý.Tìm hiểu thêm về sự phát triển của ứng dụng »

Nâng cao hệ thống quản lý nội dung

Đơn giản hóa việc lưu trữ ổn định khối lượng công việc của hệ thống quản lý nội dung (CMS) hiện đại. Đưa các sản phẩm và dịch vụ của bạn ra ngoài thị trường nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và bảo mật hơn với mức chi phí thấp hơn.

Tìm hiểu về việc nâng cao hệ thống quản lý nội dung »

Tăng tốc khoa học dữ liệu

Dễ sử dụng và mở rộng quy mô hơn, Amazon EFS cung cấp hiệu năng và độ nhất quán cần thiết cho máy học (ML) và khối lượng công việc phân tích dữ liệu lớn.


Tìm hiểu thêm về khối lượng công việc với dữ liệu lớn »

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng với hướng dẫn


Tìm hiểu thêm về EFS


Bắt đầu tìm hiểu »

Tìm hiểu thêm về EFS dành cho các Ứng dụng hiện đại

Hiện đại hóa các ứng dụng phi máy chủ và có trong bộ chứa bằng dữ liệu của tệp được chia sẻ.

Tìm hiểu thêm »

Kết nối với chuyên gia


Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS