Amazon Elastic File System

Hệ thống tệp NFS linh hoạt, có thể thay đổi quy mô, dành cho đám mây với 0,08 USD/GB-Tháng*

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) cung cấp một hệ thống tệp NFS đơn giản, co giãn, có khả năng mở rộng và được quản lý toàn phần để sử dụng với các dịch vụ Đám mây AWS và các tài nguyên tại chỗ. Amazon EFS được xây dựng để thay đổi quy mô theo nhu cầu đến từng petabyte mà không làm gián đoạn các ứng dụng, tự động tăng và giảm khi bạn thêm và xóa tệp, loại bỏ nhu cầu cung cấp và quản lý dung lượng để phù hợp với mức độ phát triển.

Amazon EFS cung cấp 2 lớp lưu trữ: lớp lưu trữ Tiêu chuẩn và lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên (EFS IA). EFS IA cung cấp tỷ lệ giá/hiệu năng được tối ưu hóa về mặt chi phí cho các tệp không được truy cập hàng ngày. Chỉ cần bật tính năng Quản lý vòng đời EFS trên hệ thống tệp của bạn, các tệp không được truy cập thường xuyên dựa trên chính sách vòng đời mà bạn chọn sẽ tự động được chuyển sang EFS IA. Lớp lưu trữ EFS IA chỉ có mức phí 0.025 USD/GB-tháng*.

Mặc dù mô hình khối lượng công việc khác nhau, khách hàng thường thấy rằng 80% tệp không được truy cập thường xuyên (và phù hợp với EFS IA) và 20% được sử dụng tích cực (phù hợp với EFS Tiêu chuẩn), dẫn đến chi phí lưu trữ hiệu quả có thể thấp đến mức 0,08 USD/GB-Tháng*. Amazon EFS tự động phân phối các tệp từ cả hai lớp lưu trữ trong một không gian tên chung của hệ thống tệp.

Amazon EFS được thiết kế nhằm cấp quyền truy cập song song hàng loạt cho hàng nghìn phiên bản Amazon EC2, cho phép các ứng dụng của bạn đạt được tổng thông lượng cao và IOPS có độ trễ luôn thấp.

Amazon EFS rất phù hợp để hỗ trợ nhiều loại trường hợp sử dụng, từ thư mục cơ sở cho đến ứng dụng trọng yếu với doanh nghiệp. Khách hàng có thể sử dụng EFS để di chuyển (lift-and-shift) ứng dụng dành cho doanh nghiệp hiện có sang Đám mây AWS. Các trường hợp sử dụng khác bao gồm: phân tích dữ liệu lớn, phân phối web và quản lý nội dung, phát triển và thử nghiệm ứng dụng, luồng công việc truyền thông và giải trí, sao lưu cơ sở dữ liệu và lưu trữ bộ chứa.

Amazon EFS là một dịch vụ theo khu vực giúp lưu trữ dữ liệu trong và trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) để có độ khả dụng và tính ổn định cao. Các phiên bản Amazon EC2 có thể truy cập hệ thống tệp của bạn trên các Vùng sẵn sàng, khu vực và VPC, đồng thời các máy chủ tại chỗ có thể truy cập thông qua AWS Direct Connect hoặc AWS VPN.

*giá tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), giả định 80% dung lượng lưu trữ của bạn ở EFS IA
Tổng quan về Amazon EFS (2:13)

Tìm hiểu thêm về lưu trữ tệp trên đám mây và so sánh giữa dịch vụ này với các giải pháp lưu trữ trên đám mây khác.

Tùy chọn lưu trữ trên đám mây cung cấp cách thức đơn giản và linh hoạt để lưu trữ, truy cập cũng như chia sẻ dữ liệu qua Internet. Bây giờ, chúng tôi sẽ so sánh Amazon EFS với các dịch vụ lưu trữ khác của Đám mây AWS để giúp bạn hiểu khi nào nên chọn Amazon EFS.

Lợi ích

Lưu trữ tệp dùng chung tuân thủ POSIX

Amazon EFS đồng thời cung cấp quyền truy cập bảo mật cho hàng ngàn kết nối dành cho các phiên bản Amazon EC2 và máy chủ tại chỗ bằng mô hình cấp phép tệp truyền thống, khả năng khóa tệp và cấu trúc thư mục theo cấp bậc thông qua giao thức NFSv4. Các phiên bản Amazon EC2 có thể truy cập hệ thống tệp của bạn trên các Vùng sẵn sàng, khu vực và VPC, đồng thời các máy chủ tại chỗ có thể truy cập thông qua AWS Direct Connect hoặc AWS VPN.

Hiệu năng linh hoạt

Amazon EFS được thiết kế để cung cấp thông lượng, IOPS và độ trễ thấp cần thiết cho các khối lượng công việc trên Linux. Thông lượng và IOPS thay đổi quy mô khi hệ thống tệp phát triển và có thể vượt qua các mức thông lượng cao hơn trong thời gian ngắn để hỗ trợ các nhu cầu về hiệu suất không thể dự đoán của khối lượng công việc tệp. Đối với các khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất, Amazon EFS có thể hỗ trợ hiệu năng trên 10 GB/giây và trên 500.000 IOPS.

Độ co giãn linh hoạt

Amazon EFS tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ của hệ thống tệp một cách tự động và nhanh chóng khi bạn thêm hoặc xóa tệp mà không làm gián đoạn các ứng dụng, linh hoạt cung cấp cho bạn dung lượng lưu trữ thích hợp cần thiết. Bạn chỉ cần tạo hệ thống tệp của mình và bắt đầu thêm tệp mà không cần dự phòng trước dung lượng lưu trữ.

Được quản lý toàn phần

Amazon EFS là một dịch vụ được quản lý toàn phần, cung cấp chức năng lưu trữ hệ thống tệp chia sẻ cho khối lượng công việc trên Linux. Dịch vụ này có giao diện đơn giản cho phép bạn tạo và cấu hình hệ thống tệp nhanh chóng cũng như quản lý cơ sở hạ tầng lưu trữ tệp, loại bỏ sự phức tạp của việc triển khai, vá lỗi và duy trì nền tảng của hệ thống tệp.

Mức chi phí hợp lý

Với hệ thống lưu trữ Amazon EFS, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không cần phải dự phòng trước dung lượng lưu trữ và không yêu cầu phí cam kết tối thiểu hay trả trước. Với tính năng Quản lý vòng đời EFS, bạn có thể tự động di chuyển các tệp không được truy cập thường xuyên sang lớp lưu trữ được tối ưu hóa chi phí, giảm chi phí lưu trữ tới 92%. Bạn cũng có thể sử dụng Ngân sách AWS để theo dõi chi phí hệ thống tệp của mình. Tìm hiểu thêm »

Bảo mật và tuân thủ

Amazon EFS cho phép bạn truy cập bảo mật vào các tệp của mình bằng cơ sở hạ tầng bảo mật hiện có. Kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống tệp Amazon EFS của bạn thông qua quyền POSIX, Amazon VPCAWS IAM. Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách mã hóa dữ liệu khi đang lưu trữ và trung chuyển. Amazon EFS cũng thỏa mãn nhiều yêu cầu về tính đủ điều kiện và tuân thủ để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về luật định. Nhấp vào đây để xem danh sách các chương trình tuân thủ trong phạm vi áp dụng cho Amazon EFS.

Cách thức hoạt động

Amazon EFS - Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Bộ chứa và lưu trữ tệp lâu dài phi máy chủ

Amazon EFS cho phép khách hàng duy trì dữ liệu và trạng thái từ bộ chứa và các chức năng phi máy chủ, qua đó cung cấp hệ thống tệp chia sẻ được quản lý toàn phần hoạt động trên đám mây, có hiệu năng cao và có khả năng thay đổi quy mô, với tính sẵn có cao và linh hoạt. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Kubernetes Service (Amazon EKS), AWS Fargate và AWS Lambda đều có chung các thuộc tính này. Do đó, các nhà phát triển không cần thiết kế để có được những đặc tính đó. Đơn giản là các dịch vụ đã sẵn sàng để phát triển ứng dụng hiện đại với dữ liệu được lưu trữ toàn vẹn. Amazon EFS cho phép lưu trữ dữ liệu tách biệt khỏi phần điện toán cũng như đảm bảo tính sẵn sàng và độ bền từ A đến Z của ứng dụng. Amazon EFS cung cấp lớp lưu trữ chia sẻ cho phép các ứng dụng có trạng thái tăng giảm quy mô một cách linh hoạt, chẳng hạn như cho DevOps, dịch vụ web, hệ thống nội dung web, xử lý phương tiện, máy học, phân tích, chỉ mục tìm kiếm và các ứng dụng vi dịch vụ có trạng thái.

Tìm hiểu thêm »

Di chuyển đến hệ thống tệp tin được quản lý

Amazon EFS mang đến quy mô linh hoạt, độ khả dụng và độ bền của kho lưu trữ tệp cho các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và cho các ứng dụng được phân phối dưới dạng dịch vụ. Giao diện hệ thống tệp tiêu chuẩn, quyền hệ thống tệp và cấu trúc phân cấp thư mục giúp dễ dàng di chuyển các ứng dụng doanh nghiệp từ tại chỗ sang đám mây AWS hoặc để xây dựng các ứng dụng mới. Chuyển các ứng dụng dựa trên Linux và quan trọng trong kinh doanh của bạn sang các hệ thống tệp được quản lý bằng Amazon EFS, đồng thời giảm tổng chi phí sở hữu (TCO).

Tìm hiểu thêm »

Phân tích & machine learning

Amazon EFS đem đến sự dễ dàng sử dụng, quy mô, hiệu năng và sự nhất quán cần thiết cho các khối lượng công việc machine learning và phân tích dữ liệu lớn. Các nhà khoa học dữ liệu có thể sử dụng EFS để tạo môi trường cá nhân hóa với nhiều thư mục cơ sở chứa tệp ghi chú, dữ liệu đào tạo và thành phần lạ mô hình. Amazon SageMaker tích hợp với EFS cho tác vụ đào tạo, giúp các nhà khoa học dữ liệu lặp lại tác vụ một cách nhanh chóng.

Phân phối web và quản lý nội dung

Amazon EFS cung cấp một hệ thống tệp bền bỉ, thông lượng cao cho các hệ thống quản lý nội dung và ứng dụng phân phối web có chức năng lưu trữ và phân phối thông tin cho nhiều ứng dụng như trang web, ấn phẩm trực tuyến và dữ liệu lưu trữ. Do Amazon EFS tuân thủ cấu trúc thư mục hệ thống tệp dự kiến, quy ước đặt tên tệp và các quyền mà nhà phát triển web đã quen thuộc nên có thể dễ dàng tích hợp với các ứng dụng web.

Kiểm thử và phát triển ứng dụng

Amazon EFS cung cấp cho môi trường phát triển của bạn một kho lưu trữ chung cho phép khả năng chia sẻ mã và các tệp khác một cách bảo mật và có tổ chức. Bạn có thể cung cấp, sao chép, thay đổi quy mô hoặc lưu trữ môi trường kiểm thử, phát triển và sản xuất với vài lần nhấp chuột, nhờ đó giúp tổ chức của bạn trở nên linh hoạt và đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng. Amazon EFS cung cấp giải pháp có tính khả dụng cao và quy mô linh hoạt, lý tưởng cho khối lượng công việc kiểm thử và phát triển.

Truyền thông và giải trí

Các luồng công việc liên quan đến nội dung phương tiện như chỉnh sửa video, sản xuất trong xưởng phim, xử lý phát thanh, thiết kế âm thanh và phối cảnh thường dựa vào kho lưu trữ dùng chung để kiểm soát những tệp lớn. Amazon EFS cung cấp một mô hình đồng nhất dữ liệu mạnh mẽ với thông lượng cao và khả năng truy cập tệp chung mà có thể giảm thời gian cần thiết để thực hiện những công việc đó cũng như hợp nhất nhiều kho lưu trữ tệp cục bộ vào một vị trí cho mọi người dùng.

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Amazon EFS có hệ thống tệp tiêu chuẩn có thể dễ dàng gắn với NFSv4 từ máy chủ cơ sở dữ liệu. Điều này cung cấp một nền tảng lý tưởng để tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu di động bằng cách sử dụng công cụ ứng dụng thuần hoặc ứng dụng sao lưu dành cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp muốn tận dụng tính linh hoạt của việc lưu trữ các bản sao cơ sở dữ liệu trong đám mây, để bảo vệ tạm thời trong khi cập nhật hoặc để phát triển và kiểm thử.

Nghiên cứu điển hình

Discover Financial Services có sự đầu tư vào dữ liệu lớn và phân tích khi sử dụng các công cụ và nền tảng khác nhau trong toàn tổ chức. Workbench khoa học dữ liệu nội bộ của họ được gọi là Air9, được tích hợp trên AWS, tạo ra môi trường để các nhà khoa học dữ liệu có thể dễ dàng cộng tác với nhau. Với việc dịch chuyển từ một hệ thống lưu trữ nguồn mở sang Amazon EFS, Discover Financial Services giảm được đến 50% chi phí, đơn giản hóa việc quản lý và nâng cao khả năng thay đổi quy mô.

Tìm hiểu thêm »

Bài đăng trên blog

1

Bắt đầu với Amazon EFS

Bắt đầu bài hướng dẫn về EFS
Tìm hiểu với bài hướng dẫn

Tìm hiểu thêm về Amazon EFS với bài hướng dẫn bắt đầu của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản AWS miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với EFS trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EFS trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập