Amazon Elastic File System

Hệ thống tệp đơn giản, phi máy chủ, thiết lập một lần và linh hoạt

5 GB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn

trong 12 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Cách thức hoạt động

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) tự động mở rộng và thu hẹp khi bạn bổ sung, loại bỏ tệp mà không cần quản lý hay cung cấp.
Amazon EFS - Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Đơn giản hóa DevOps


Chia sẻ mã và các tệp khác một cách bảo mật, có tổ chức để tăng cường sự linh hoạt của DevOps cũng như đáp lại phản hồi của khách hàng nhanh hơn.Tìm hiểu thêm về cách đơn giản hóa DevOps »

Hiện đại hóa sự phát triển của ứng dụng

Duy trì, chia sẻ dữ liệu từ bộ chứa AWS và các ứng dụng phi máy chủ của bạn mà không
yêu cầu quản lý.Tìm hiểu thêm về sự phát triển của ứng dụng »

Nâng cao hệ thống quản lý nội dung

Đơn giản hóa việc lưu trữ ổn định khối lượng công việc của hệ thống quản lý nội dung (CMS) hiện đại. Đưa các sản phẩm và dịch vụ của bạn ra ngoài thị trường nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và bảo mật hơn với mức chi phí thấp hơn.

Tìm hiểu về việc nâng cao hệ thống quản lý nội dung »

Tăng tốc khoa học dữ liệu

Dễ sử dụng và mở rộng quy mô, Amazon EFS cung cấp hiệu suất và độ nhất quán cần thiết cho khối lượng công việc phân tích dữ liệu lớn và máy học (ML).


Tìm hiểu thêm về khối lượng công việc với dữ liệu lớn »

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng với hướng dẫn


Tìm hiểu thêm về Amazon EFS với hướng dẫn tại chỗ của chúng tôi.

Bắt đầu tìm hiểu »

Tìm hiểu về Amazon EFS for Modern Applications

Hiện đại hóa các ứng dụng phi máy chủ và có trong bộ chứa bằng dữ liệu của tệp được chia sẻ.

Tìm hiểu thêm »

Kết nối với chuyên gia


Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS