Thông tin chung

Câu hỏi: Amazon Elastic File System là gì?

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) là hệ thống tệp đơn giản, phi máy chủ, thiết lập một lần và linh hoạt giúp bạn dễ dàng thiết lập, mở rộng và tối ưu hóa chi phí cho hoạt động lưu trữ tệp trên AWS. Chỉ với vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn sẽ tạo được hệ thống tệp có thể truy cập phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), các dịch vụ vùng chứa Amazon (Amazon Elastic Container Service [ECS], Amazon Elastic Kubernetes Service [EKS] cùng với chức năng AWS Fargate) và AWS Lambda qua giao diện hệ thống tệp (sử dụng API I/O tệp hệ điều hành tiêu chuẩn). Chúng cũng hỗ trợ ngữ nghĩa truy cập toàn bộ hệ thống tệp (như độ nhất quán mạnh và khóa tệp).

Hệ thống tệp Amazon EFS có thể tự động mở rộng từ vài gigabyte đến nhiều petabyte dữ liệu mà không cần cung cấp dung lượng lưu trữ. Hàng chục, hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn phiên bản điện toán có thể đồng thời truy cập vào hệ thống tệp Amazon EFS, và Amazon EFS cung cấp hiệu năng ổn định cho từng phiên bản điện toán. Amazon EFS được thiết kế để mang lại độ bền và độ khả dụng cao. Với Amazon EFS, không mất phí tối thiểu hay chi phí thiết lập, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng.

Câu hỏi: Các trường hợp sử dụng được Amazon EFS hỗ trợ?

Amazon EFS được thiết kế để mang lại hiệu năng cho những khối lượng công việc và ứng dụng khác nhau, trong đó bao gồm dữ liệu lớn và phân tích, luồng công việc xử lý nội dung đa phương tiện, quản lý nội dung, phân phối web và thư mục gốc.

Lớp lưu trữ Amazon EFS Tiêu chuẩn rất phù hợp với khối lượng công việc đòi hỏi sự bền bỉ và mức độ sẵn sàng ở cấp độ cao nhất.

Lớp lưu trữ Amazon EFS One Zone rất phù hợp với các khối lượng công việc như môi trường phát triển, xây dựng và tổ chức, cũng như là những ứng dụng như phân tích, giả lập và chuyển mã nội dung phương tiện truyền thông. Lớp lưu trữ này cũng phục vụ các bản sao lưu và bản sao dữ liệu tại chỗ không đòi hỏi khả năng phục hồi trong nhiều AZ.

Hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng Amazon EFS hoặc Amazon EBS hoặc Amazon S3?

AWS cung cấp dịch vụ lưu trữ trên đám mây để hỗ trợ cho nhiều khối lượng công việc lưu trữ.

Amazon EFS là dịch vụ lưu trữ tệp dùng cho mục đích điện toán của Amazon (EC2, vùng chứa, phi máy chủ) và các máy chủ tại chỗ. EFS cung cấp giao diện hệ thống tệp, ngữ nghĩa học truy cập hệ thống tệp (như độ nhất quán mạnh và khóa tệp) và kho lưu trữ có thể truy cập đồng thời cho hàng nghìn phiên bản EC2.

Amazon Elastic Block Store (EBS) là dịch vụ lưu trữ mức khối để sử dụng với EC2. Amazon EBS có thể cung cấp hiệu năng cao cho các khối lượng công việc yêu cầu truy cập dữ liệu từ phiên bản EC2 với độ trễ thấp nhất.

Amazon Simple Storage Service (S3) là dịch vụ lưu trữ đối tượng. Simple Storage Service (Amazon S3) cung cấp dữ liệu thông qua API Internet có thể truy cập từ bất cứ đâu.

Tìm hiểu thêm về những yếu tố cần đánh giá khi cân nhắc Amazon EFS.

Hỏi: Amazon EFS hiện có tại các Khu vực nào?

Vui lòng tham khảo Sản phẩm và dịch vụ theo khu vực để biết chi tiết về dịch vụ Amazon EFS được cung cấp theo Khu vực.

Hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng Amazon EFS như thế nào?

Để sử dụng Amazon EFS, bạn phải có tài khoản AWS. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký tài khoản AWS và nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Sau khi tạo tài khoản AWS, hãy tham khảo hướng dẫn Bắt đầu với Amazon EFS để bắt đầu sử dụng EFS. Bạn có thể tạo hệ thống tệp qua Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI) và API Amazon EFS (cùng nhiều SDK theo ngôn ngữ khác nhau).

Hỏi: Làm cách nào để truy cập hệ thống tệp từ một phiên bản Amazon EC2?

Để truy cập hệ thống tệp, hãy gắn hệ thống tệp lên một phiên bản Amazon EC2 xây dựng trên Linux bằng lệnh đặt Linux tiêu chuẩn và tên DNS của hệ thống tệp. Để đơn giản hóa quá trình truy cập hệ thống tệp Amazon EFS, bạn nên sử dụng tiện ích trợ giúp gắn của Amazon EFS. Sau khi gắn xong, bạn có thể làm việc với tệp và thư mục trong hệ thống tệp như khi bạn làm việc trên hệ thống tệp cục bộ.

EFS sử dụng giao thức Hệ thống tệp mạng phiên bản 4 (NFS v4). Để xem ví dụ về từng bước truy cập hệ thống tệp từ một phiên bản EC2, hãy tham khảo hướng dẫn tại đây.

Hỏi: Loại phiên bản Amazon EC2 và AMI nào làm việc được với Amazon EFS?

Amazon EFS tương thích với mọi AMI xây dựng trên Linux dành cho Amazon EC2. Bạn có thể kết hợp và đối chiếu các loại phiên bản được kết nối với một hệ thống tệp. Để xem ví dụ về từng bước truy cập hệ thống tệp từ một phiên bản EC2, hãy tham khảo hướng dẫn về loại phiên bản tại đây.

Hỏi: Làm thế nào để tôi quản lý hệ thống tệp?

Amazon EFS là dịch vụ được quản lý toàn phần, do đó tất cả cơ sở hạ tầng lưu trữ tệp của bạn sẽ được quản lý. Khi sử dụng Amazon EFS, bạn có thể đơn giản hóa việc triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng hệ thống tệp phức tạp. Hệ thống tệp Amazon EFS tự động tăng và giảm dung lượng khi bạn thêm hoặc xóa tệp, do đó bạn không cần quản lý công việc mua và cung cấp dung lượng lưu trữ.

Bạn có thể quản lý hệ thống tệp qua Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS CLI hoặc API Amazon EFS (và các SDK theo ngôn ngữ khác nhau). Bảng điều khiển, API và SDK cho phép tạo và xóa hệ thống tệp, cấu hình cách truy cập hệ thống tệp, tạo và chỉnh sửa thẻ hệ thống tệp, kích hoạt các tính năng như Thông lượng cung cấp và Quản lý vòng đời, cũng như hiển thị thông tin chi tiết về hệ thống tệp.

Hỏi: Làm cách nào để tải dữ liệu lên một hệ thống tệp?

AWS DataSync cung cấp phương thức nhanh chóng và đơn giản để đồng bộ các hệ thống tệp hiện có với Amazon EFS một cách an toàn. DataSync hoạt động trên bất kỳ kết nối mạng nào, bao gồm AWS Direct Connect hoặc AWS VPN. AWS Direct Connect cung cấp băng thông cao và kết nối mạng chuyên dụng với độ trễ thấp để bạn có thể gắn các hệ thống tệp Amazon EFS. Bạn có thể sử dụng AWS DataSync để sao chép tệp giữa hai hệ thống tệp Amazon EFS, bao gồm tệp ở các Khu vực AWS khác nhau hoặc tệp của các tài khoản AWS khác nhau. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ sao chép tiêu chuẩn của Linux để di chuyển tệp dữ liệu tới Amazon EFS. 

Để biết thêm thông tin về cách truy cập hệ thống tệp từ máy chủ tại chỗ, hãy tham khảo phần Truy cập tại chỗ trong Câu hỏi thường gặp này.

Để biết thêm thông tin về việc di chuyển dữ liệu lên đám mây Amazon, hãy tham khảo trang Di chuyển dữ liệu lên đám mây.

Lớp lưu trữ và quản lý vòng đời

Hỏi: Amazon EFS cung cấp các lớp lưu trữ nào?

Amazon EFS trao cho bạn lựa chọn tạo hệ thống tệp bằng các lớp lưu trữ Tiêu chuẩn hoặc One Zone. Lớp Tiêu chuẩn lưu trữ dữ liệu trong nhiều AZ. Lớp One Zone lưu trữ dữ liệu dự phòng trong một AZ, có mức giá thấp hơn 47% so với những hệ thống tệp dùng lớp lưu trữ Tiêu chuẩn, dùng trong trường hợp khối lượng công việc không yêu cầu khả năng phục hồi trong nhiều AZ.

EFS cung cấp bốn lớp lưu trữ: hai lớp lưu trữ Standard là Amazon EFS Standard và Amazon EFS Standard-Infrequent Access (EFS Standard-IA) và hai lớp lưu trữ One Zone, Amazon EFS One Zone và Amazon EFS One Zone-Infrequent Access (EFS One Zone-IA).

Hỏi: Lớp lưu trữ EFS Infrequent Access còn được cung cấp không?

Lớp lưu trữ EFS Infrequent Access (EFS IA) đã được đổi tên thành EFS Standard-Infrequent Access (EFS Standard-IA). Lớp lưu trữ EFS Standard - IA vẫn giống EFS IA về chức năng. Việc đổi tên này là nhằm tránh sự nhầm lẫn giữa các phiên bản Tiêu chuẩn và One Zone của lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên.

Hỏi: Làm cách nào để chuyển tệp sang EFS Standard - IA và EFS One Zone - IA?

Quá trình di chuyển tệp vào EFS Standard-IA và EFS One Zone-IA bắt đầu bằng cách kích hoạt tính năng Quản lý vòng đời Amazon EFS và chọn chính sách giảm tuổi. Tính năng Quản lý vòng đời tự động chuyển dữ liệu của bạn từ lớp lưu trữ EFS Standard sang EFS Standard-IA hoặc từ EFS One Zone sang EFS One Zone-IA theo chính sách vòng đời bạn chọn. Ví dụ: đối với những tệp chưa truy cập trong 7 ngày, bạn có thể tự động chuyển chúng từ EFS Standard đến EFS Standard - IA.

Hỏi: EFS Intelligent-tiering là gì?

EFS Intelligent-tiering mang lại khả năng tiết kiệm chi phí tự động cho khối lượng công việc có các mẫu truy cập hay thay đổi. EFS Intelligent-Tiering sử dụng EFS Lifecycle Management để giám sát các khuôn mẫu truy cập khối lượng công việc của bạn và được thiết kế để tự động di chuyển tệp không được truy cập trong thời hạn của chính sách Lifecycle (ví dụ: 30 ngày) từ các lớp lưu trữ tối ưu hóa cho hiệu suất (EFS Standard hoặc EFS One Zone) đến lớp lưu trữ tối ưu hóa cho chi phí Infrequent Access (IA) tương ứng (EFS Standard-Infrequent Access hoặc EFS One Zone-Infrequent Access). Điều này giúp bạn tận dụng mức giá lưu trữ IA thấp hơn tới 92% so với mức giá lưu trữ tệp tại EFS Standard hoặc EFS One Zone. Nếu các khuôn mẫu truy cập thay đổi và dữ liệu đó được truy cập lại, Lifecycle Management tự động di chuyển tệp về lại EFS Standard hoặc EFS One Zone để loại bỏ rủi ro bị tính phí truy cập không giới hạn. Nếu các tệp lại không được truy cập thường xuyên, Lifecycle Management sẽ chuyển tệp về lại lớp lưu trữ IA phù hợp dựa trên chính sách Lifecycle của bạn.

Hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng Lifecycle Management để di chuyển tệp sang các lớp lưu trữ IA mà không có chính sách di chuyển tệp về lại EFS Standard hoặc EFS One Zone, nếu tệp được truy cập?

Dùng EFS Lifecycle Management để tự động di chuyển tệp sang EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone-IA, nếu hệ thống tệp của bạn chứa các tệp mà bạn chắc chắn sẽ không truy cập thường xuyên hoặc không bao giờ truy cập. Bật Lifecycle Management bằng cách chọn một chính sách để di chuyển tệp sang EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone-IA, phụ thuộc vào việc hệ thống tệp của bạn sử dụng các lớp lưu trữ EFS Standard hay EFS One Zone. Nếu bạn cần toàn bộ tập dữ liệu của mình có thể truy cập dễ dàng, đồng thời muốn tự động tiết kiệm chi phí lưu trữ vì tệp của bạn ít được truy cập thường xuyên, cả hai lớp lưu trữ EFS Standard - IA và EFS One Zone - IA đều vô cùng phù hợp. Ví dụ: thỏa mãn các yêu cầu kiểm tra, thực hiện phân tích lịch sử hoặc sao lưu và phục hồi.

Hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng EFS Intelligent-Tiering?

EFS Intelligent-Tiering được sử dụng để tự động di chuyển tệp giữa các lớp lưu trữ tối ưu hóa về hiệu suất và tối ưu hóa về chi phí khi các khuôn mẫu truy cập dữ liệu chưa được xác định. Bật EFS Lifecycle Management bằng cách chọn một chính sách để tự động di chuyển tệp sang EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone-IA. Bên cạnh đó, hãy chọn một chính sách để tự động di chuyển tệp về lại EFS Standard hoặc EFS One Zone khi tệp được truy cập. Với EFS Intelligent-Tiering, bạn có thể tiết kiệm chi phí lưu trữ ngay cả khi các khuôn mẫu truy cập ứng dụng của bạn chưa được xác định hoặc thay đổi theo thời gian. Với việc thiết lập hai chính sách Lifecycle Management này, bạn chỉ phải thanh toán chi phí truyền dữ liệu giữa các lớp lưu trữ mà không phải thanh toán cho việc truy cập dữ liệu lặp đi lặp lại. Ví dụ về khối lượng công việc có thể chứa các khuôn mẫu truy cập chưa được xác định bao gồm tài sản web và blog được hệ thống quản lý nội dung lưu trữ, nhật ký, tệp suy luận máy học (ML) và dữ liệu bộ gen.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tắt chính sách di chuyển tệp sang các lớp lưu trữ IA bằng Amazon EFS Lifecycle Management?

Khi bạn tắt chính sách di chuyển tệp sang các lớp lưu trữ IA, tệp sẽ không còn được di chuyển sang các lớp lưu trữ EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone - IA (phụ thuộc vào việc hệ thống tệp của bạn sử dụng các lớp lưu trữ Standard hay One Zone), đồng thời bất kỳ tệp nào đã được chuyển sang lớp lưu trữ IA thì sẽ vẫn cứ nằm ở đó.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tắt EFS Intelligent-Tiering?

Khi bạn tắt cả hai chính sách Lifecycle Management, các tệp sẽ không còn được di chuyển giữa các lớp lưu trữ tối ưu hóa về hiệu suất và IA, đồng thời những tệp đó sẽ vẫn nằm trong các lớp lưu trữ thường trú của chúng khi bạn tắt các chính sách vòng đời. Để tắt EFS Intelligent-Tiering, bạn phải tắt cả chính sách là di chuyển tệp sang các lớp lưu trữ EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone-IA và chính sách di chuyển tệp sang lớp lưu trữ EFS Standard hoặc EFS One Zone trong lần truy cập đầu tiên.

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bật chính sách di chuyển tệp sang EFS Standard hoặc EFS One Zone trong lần truy cập đầu tiên cũng như tắt chính sách di chuyển tệp sang EFS Standard hoặc EFS One Zone?

Bất kỳ tệp nào còn đang nằm trong các lớp lưu trữ IA cũng sẽ được di chuyển sang EFS Standard hoặc EFS One Zone nếu tệp được truy cập.

Câu hỏi: Các tính năng nào của Amazon EFS sẽ được hỗ trợ khi sử dụng lớp lưu trữ EFS Standard-IA và EFS One Zone-IA?

Mọi tính năng của Amazon EFS đều được hỗ trợ khi sử dụng lớp lưu trữ EFS Standard-IA và EFS One Zone-IA. Tính năng Quản lý vòng đời không áp dụng cho những tệp nhỏ hơn 128 KiB. Những tệp này sẽ luôn nằm trong lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn hoặc EFS One Zone, tùy vào việc hệ thống tệp của bạn dùng lớp lưu trữ Tiêu chuẩn hay One Zone.

Hỏi: Đâu là sự khác biệt về độ trễ giữa các lớp lưu trữ tối ưu hóa về hiệu suất (EFS Standard, EFS One Zone) cũng như các lớp lưu trữ IA tối ưu hóa về chi phí (EFS Standard - IA, EFS One Zone - IA)?

Khi đọc hoặc ghi lớp lưu trữ EFS Standard - IA hoặc EFS One Zone - IA, độ trễ ở byte đầu tiên sẽ cao hơn so với lớp lưu trữ EFS Standard hoặc EFS One Zone. Lớp lưu trữ EFS Standard và EFS One Zone được thiết kể để cung cấp độ trễ trung bình ở tác vụ đọc chưa đến 1 mili giây và ở tác vụ ghi chưa đến 10 mili giây. Lớp lưu trữ EFS Standard-IA và EFS One Zone-IA được thiết kể để cung cấp độ trễ trung bình chưa đến 100 mili giây.

Hỏi: Tôi có thể đạt được mức thông lượng nào khi lưu trữ các tệp trong lớp lưu trữ EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone-IA?

Thông lượng mà bạn có thể đạt được trong hệ thống tệp Amazon EFS sẽ theo tỷ lệ tuyến tính với lượng dữ liệu được lưu trữ trong lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn hoặc EFS One Zone. Tất cả các hệ thống tệp Amazon EFS, bất kể kích thước, đều có thể tăng vọt tới thông lượng 100 MiB/giây. Những hệ thống tệp lưu trữ dữ liệu lớn hơn 1 TiB trên các lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn hoặc EFS One Zone có thể tăng vọt lên mức 100 MiB/giây trên mỗi TiB dữ liệu lưu trữ trong các lớp EFS Tiêu chuẩn hoặc EFS One Zone. Nếu bạn cần thông lượng cho các lớp lưu trữ EFS Standard-IA hay EFS One Zone-IA cao hơn mức mà hệ thống tệp của bạn cho phép, hãy sử dụng Thông lượng cung cấp của Amazon EFS.

Độ sẵn sàng và khả năng bảo vệ dữ liệu

Hỏi: Amazon EFS được thiết kế như thế nào để đem lại độ khả dụng và độ bền cao?

Theo mặc định, đối với những hệ thống tệp dùng lớp lưu trữ Tiêu chuẩn, tất cả các đối tượng trong hệ thống tệp EFS (ví dụ như các thư mục, tệp và liên kết) đều được lưu trữ dự phòng trong nhiều AZ. Nếu chọn các lớp lưu trữ Amazon EFS One Zone, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong một AZ. Amazon EFS được thiết kế để kiểm soát các sự cố xảy ra đồng thời trên thiết bị bằng cách nhanh chóng phát hiện và sửa chữa bất kỳ dư thừa dữ liệu nào. Bên cạnh đó, khi sử dụng các lớp lưu trữ Tiêu chuẩn, bạn có thể truy cập một hệ thống tệp đồng thời từ tất cả các AZ trong Khu vực đặt hệ thống tệp, tức là bạn có thể thiết kế ứng dụng để chuyển đổi dự phòng từ một AZ sang các AZ khác trong Khu vực để đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất cho ứng dụng. Trong một AZ của tất cả các lớp lưu trữ EFS, mục tiêu gắn được thiết kế để có mức độ sẵn sàng cao. Để biết thêm thông tin về tính sẵn sàng, hãy xem Thỏa thuận cấp dịch vụ của Amazon EFS.

Câu hỏi: Amazon EFS có độ bền như thế nào?

Amazon EFS được thiết kế để đảm bảo độ bền 99,999999999% (11 số 9) trong một năm bất kỳ. Ngoài ra, các lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn và EFS Standard-IA đều được thiết kế để duy trì dữ liệu trong trường hợp mất toàn bộ Vùng sẵn sàng. Do các lớp lưu trữ EFS One Zone lưu dữ liệu trong một Vùng sẵn sàng AWS duy nhất, nên những dữ liệu trong các lớp lưu trữ này có thể bị mất trong trường hợp Vùng sẵn sàng gặp sự cỗ hoặc lỗi khác ảnh hưởng đến toàn bộ bản sao của dữ liệu hoặc trong trường hợp phá hủy Vùng sẵn sàng. Giống như với bất kỳ môi trường nào, cách tốt nhất là tạo một bản sao lưu và áp dụng các biện pháp bảo vệ ngăn chặn thao tác xóa vô tình. Đối với dữ liệu Amazon EFS, phương pháp tốt nhất bao gồm sao chép hệ thống tệp của bạn trong các Khu vực bằng cách sử dụng Amazon EFS Replication và tạo một bản sao lưu hoạt động tốt, được kiểm tra thường xuyên bằng tính năng AWS Backup. Theo mặc định, các hệ thống tệp dùng lớp lưu trữ EFS One Zone được cấu hình để tự động sao lưu tệp vào thời điểm tạo hệ thống tệp, trừ khi bạn chọn tắt chức năng này.

Hỏi: So với các lớp lưu trữ Tiêu chuẩn, tôi phải cân nhắc kiểu sự cố nào khi sử dụng Amazon EFS One Zone?

Các hệ thống tệp sử dụng lớp lưu trữ Amazon EFS One Zone sẽ không phục hồi được sau khi một vùng AZ bị mất hoàn toàn. Trong trường hợp mất AZ, bạn sẽ gặp phải tình trạng không còn khả năng sẵn sàng, vì dữ liệu trong hệ thống tệp của bạn không được sao chép sang một AZ khác. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc lỗi trong một AZ ảnh hưởng đến toàn bộ bản sao của dữ liệu hay AZ bị mất vĩnh viễn, bạn có thể gặp phải tình trạng mất dữ liệu chưa được sao chép bằng Amazon EFS Replication để lưu một bản sao mới nhất trong Khu vực AWS hoặc AZ khác. EFS Replication được thiết kế để đáp ứng điểm khôi phục (RPO) và thời gian khôi phục (RTO) tính bằng phút. Bạn cũng có thể sử dụng AWS Backup để lưu trữ thêm các bản sao dữ liệu hệ thống tệp của bạn và khôi phục chúng sang hệ thống tệp mới trong một AZ hoặc Khu vực tùy ý. Dữ liệu sao lưu trong hệ thống tệp Amazon EFS do tính năng AWS Backup tạo ra và quản lý được sao chép đến 3 AZ, đồng thời được thiết kế để có độ bền 99,999999999% (11 số 9).

Hỏi: Tôi có thể làm cách nào để bảo vệ hệ thống tệp EFS One Zone khỏi bị mất AZ?

Bạn có thể sử dụng Amazon EFS Replication hoặc AWS Backup để bảo vệ hệ thống tệp EFS One Zone khỏi bị mất AZ. Chỉ với vài cú nhấp chuột, Amazon EFS Replication sao chép dữ liệu hệ thống tệp của bạn sang một Khu vực AWS khác hoặc trong cùng Khu vực, mà không yêu cầu cơ sở hạ tầng bổ sung hoặc quy trình tùy chỉnh để theo dõi và đồng bộ hóa các thay đổi dữ liệu. EFS Replication liên tục hoạt động và được thiết kế để cung cấp một điểm khôi phục (RPO) và thời gian khôi phục (RTO) tính bằng phút đối với đa số các hệ thống tệp. 

Theo mặc định, các bản sao lưu được bật cho mọi hệ thống tệp dùng lớp lưu trữ Amazon EFS One Zone. Bạn có thể tắt cài đặt này khi tạo hệ thống tệp. Trong trường hợp mất AZ, bạn có thể khôi phục dữ liệu trong tệp từ một bản sao lưu gần đây vào một hệ thống tệp mới tạo ở bất kỳ AZ nào đang hoạt động. Nếu Amazon EFS bị ảnh hưởng từ việc mất AZ và bạn lưu trữ dữ liệu trong lớp lưu trữ One Zone, bạn có thể gặp phải tình trạng mất dữ liệu đối với những tệp đã thay đổi từ lần sao lưu tự động cuối cùng.

Câu hỏi: Amazon EFS Replication là gì?

Chỉ với vài cú nhấp chuột, EFS Replication cho phép bạn sao chép dữ liệu hệ thống tệp của bạn sang một Khu vực AWS khác hoặc trong cùng Khu vực, mà không yêu cầu cơ sở hạ tầng bổ sung hoặc quy trình tùy chỉnh để theo dõi và đồng bộ hóa các thay đổi dữ liệu. Amazon EFS Replication sao chép tự động và minh bạch dữ liệu của bạn sang hệ thống tệp khác trong một Khu vực hoặc AZ tùy ý. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Amazon EFS, AWS CLI và API để bật tính năng sao chép trên một hệ thống tệp hiện có. EFS Replication liên tục hoạt động và được thiết kế để cung cấp một điểm khôi phục (RPO) và thời gian khôi phục (RTO) tính bằng phút, cho phép bạn đáp ứng được các mục tiêu về tuân thủ và đảm bảo kinh doanh liên tục của bạn.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng EFS Replication?

Nếu bạn có yêu cầu duy trì một bản sao hệ thống tệp của mình cách nhau hàng trăm dặm cho mục đích phục hồi sau thảm họa, tuân thủ hoặc lập kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục, EFS Replication có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu đó. Đối với các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập liên khu vực với độ trễ thấp, Amazon EFS Replication cung cập một bản sao chỉ đọc trong khu vực tùy ý. Với Amazon EFS Replication, bạn có thể tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm lên tới 75% chi phí lưu trữ phục hồi sau thảm họa bằng cách sử dụng lớp lưu trữ EFS One Zone chi phí thấp và chính sách quản lý vòng đời giảm 7 ngày tuổi cho hệ thống tệp đích của bạn. Không cần xây dựng và duy trì một quy trình tùy chỉnh để sao chép dữ liệu. EFS Replication cũng giúp bạn dễ dàng theo dõi và nhận cảnh báo về trạng thái RPO của bạn bằng Amazon CloudWatch.

Câu hỏi: Tôi bắt đầu sử dụng EFS Replication như thế nào?

Trong bảng điều khiển Amazon EFS, hãy bật tính năng Sao chép trên hệ thống tệp bạn muốn sao chép (hệ thống tệp nguồn) và chọn Khu vực hoặc AZ mà bạn muốn lưu trữ bản sao (đích). Bạn cũng có thể sử dụng API CreateReplicationConfiguration từ AWS CLI hoặc AWS SDK để bật EFS Replication. Trong khi cấu hình EFS Replication, bạn sẽ chọn Khu vực để tạo bản sao của mình. Nếu chọn sử dụng lớp lưu trữ EFS One Zone cho bản sao của mình, bạn cũng sẽ phải lựa chọn AZ cho hệ thống tệp của mình. Khi EFS Replication được bật, Amazon EFS sẽ tự động tạo một hệ thống tệp đích mới trong Khu vực hoặc AZ đích bạn đã lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn chính sách quản lý vòng đời, chính sách sao lưu, thông lượng cung cấp, mục tiêu gắn của hệ thống tệp đích và các điểm truy cập độc lập với hệ thống tệp nguồn. Ví dụ: bạn có thể tối ưu hóa chi phí lưu trữ của hệ thống tệp đích bằng cách bật EFS Lifecycle Management với chính sách giảm tuổi ngắn hơn (chẳng hạn như 7 ngày) so với chính sách giảm tuổi của hệ thống tệp nguồn (chẳng hạn như 7, 14, 30, 60 hoặc 90 ngày). Bạn có thể truy cập các cấu hình EFS Replication như cặp sao chép (nguồn và đích), trạng thái sao chép và dấu thời gian hoàn thành sao chép gần nhất bằng cách sử dụng API DescribeReplicationConfigurations.

Câu hỏi: EFS Replication hoạt động như thế nào?

Khi bạn bật EFS Replication trên một hệ thống tệp, Amazon EFS tự động tạo một hệ thống tệp mới trong khu vực đích và bắt đầu sao chép dữ liệu của bạn sang đó. Khi lần sao chép ban đầu được hoàn thành, EFS Replication sao chép dần các thay đổi để mang tới thời gian khôi phục (RPO) tính bằng phút đối với đa số các hệ thống tệp. EFS Replication giữ nguyên tất cả siêu dữ liệu, chẳng hạn như chủ sở hữu và quyền, khi sao chép các thay đổi đối với tệp và thư mục. Trong khi EFS Replication được bật, hệ thống tệp đích của bạn sẽ trong chế độ chỉ đọc và chỉ có thể được cập nhật thông qua EFS Replication. Trong trường hợp hệ thống tệp nguồn của bạn không khả dụng, bạn có thể chuyển đổi dự phòng sang hệ thống tệp đích bằng cách tắt Replication. Tắt Replication sẽ chuyển hệ thống tệp đích sang trang thái có thể ghi cho các ứng dụng của bạn sử dụng.

Hỏi: Tôi có thể thay đổi các cài đặt của hệ thống tệp đích khi đang bật EFS Replication không?

Có. Khi EFS Replication được bật, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cấu hình hệ thống tệp đích của mình, chẳng hạn như chính sách quản lý vòng đời bao gồm phân cấp thông minh, chính sách sao lưu, mục tiêu gắn, điểm truy cập và thông lượng cung cấp. Tất cả các hệ thống tệp đích đều được tạo với tính năng mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ được bật bất kể cài đặt của hệ thống tệp nguồn. Bạn không thể thay đổi chế độ hiệu năng của hệ thống tệp đích. Hệ thống tệp này luôn khớp theo hệ thống tệp nguồn, trừ khi bạn tạo một bản sao One Zone. Trong trường hợp đó, chế độ hiệu năng Mục đích chung sẽ được sử dụng bởi vì chế độ hiệu năng I/O tối đa không được hỗ trợ bởi lớp lưu trữ EFS One Zone.

Hỏi: Tôi có thể thay đổi Khu vực tôi đang sao chép dữ liệu không?

Không. Để có thể thay đổi Khu vực đích của mình, trước tiên bạn phải xóa cấu hình sao chép giữa hệ thống tệp nguồn và hệ thống tệp đích của bạn. Sau đó, bạn có thể tạo một cấu hình sao chép mới từ nguồn bằng cách lựa chọn Khu vực mong muốn. Amazon EFS sẽ tạo một hệ thống tệp đích mới trong Khu vực đã chọn và bắt đầu sao chép nội dung trong hệ thống tệp nguồn.

Hỏi: Tôi có thể xóa hệ thống tệp nguồn hoặc đích của mình nếu như chúng thuộc cặp sao chép không?

Bạn không thể xóa hệ thống tệp nguồn hoặc đích của mình nếu như chúng thuộc cặp sao chép. Để có thể xóa một hệ thống tệp trong cặp, trước tiên bạn cần phải xóa cấu hình sao chép.

Hỏi: Bản sao hệ thống tệp của tôi có nhất quán về điểm thời gian không?

Không. EFS Replication không cung cấp khả năng sao chép nhất quán về điểm thời gian. EFS Replication xuất ra một số liệu về dấu thời gian trên Amazon CloudWatch được gọi là TimeSinceLastSync. Tất cả các thay đổi được thực hiện đối với hệ thống tệp nguồn của bạn ít nhất kể từ thời điểm xuất sẽ được sao chép sang hệ thống tệp đích. Các thay đổi đối với hệ thống tệp nguồn của bạn sau thời gian được ghi có thể sẽ không được sao chép. Bạn có thể theo dõi trạng thái của EFS Replication thông qua Amazon CloudWatch. Nếu quy trình sao chép bị gián đoạn do một sự kiện phục hồi sau thảm họa, một số tệp từ hệ thống tệp nguồn có thể đã được truyền qua nhưng chưa được sao chép tới vị trí cuối trên hệ thống tệp đích của bạn. Những tệp này cùng nội dung của chúng có thể được tìm thấy trên hệ thống tệp đích của bạn trong thư mục lost+found được tạo bởi EFS Replication dưới thư mục gốc.

Hỏi: Tôi có thể chọn VPC mà các mục tiêu gắn của mình được tạo không?

Có. Khi bạn lần đầu bật EFS Replication, hệ thống tệp bản sao sẽ tự động được tạo cho bạn. Hệ thống tệp này sẽ được tạo trong Khu vực bạn chọn mà không cần mục tiêu gắn. Sau đó, bạn có thể tạo mục tiêu gắn cho hệ thống tệp bản sao trong VPC bạn chọn. Bạn cũng có thể thay đổi VPC của hệ thống tệp bản sao bằng cách xóa bất kỳ mục tiêu gắn hiện có nào và tạo mục tiêu gắn mới trong một VPC bạn chọn.

Hỏi: Làm cách nào tôi có thể sử dụng hệ thống tệp đích của mình trong khi bật sao chép và khi sao chép bị xóa?

Khi tính năng sao chép trong trạng thái Bật, chỉ EFS Replication có quyền thực hiện thay đổi đối với hệ thống tệp đích của bạn. Trong thời gian này, bạn có thể truy cập bản sao của mình trong chế độ chỉ đọc. Trong trường hợp thảm họa, bạn có thể chuyển đổi dự phòng sang hệ thống tệp đích bằng cách xóa cấu hình sao chép của mình từ bảng điều khiển Amazon EFS hoặc sử dụng API DeleteReplicationConfiguration. Khi bạn xóa bản sao chép, Amazon EFS sẽ dừng sao chép các thay đổi bổ sung và chuyển hệ thống tệp đích sang trang thái có thể ghi. Sau đó, bạn có thể điều hướng ứng dụng của mình sang hệ thống tệp đích để tiếp tục hoạt động. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Amazon EFS hoặc lệnh API DescribeReplicationConfigurations để kiểm tra trạng thái của hệ thống tệp đích sau khi bạn đã chuyển đổi dự phòng.

Hỏi: Dữ liệu cho bản sao hệ thống tệp của tôi có được mã hóa khi đang truyền và ở trạng thái lưu trữ không?

Đối với tất cả các hệ thống tệp, Amazon EFS mã hóa toàn bộ lưu lượng mạng Amazon EFS một cách tự động và minh bạch bằng tính năng Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) phiên bản 1.2. Hệ thống tệp đích của bạn được tạo với mã hóa ở trạng thái lưu trữ được bật. Bạn có thể chọn một khóa mã hóa từ các khóa khả dụng trong AWS Key Management Service (KMS) của Khu vực đích hoặc bằng cách sử dụng khóa dịch vụ mặc định “aws/elasticfilesystem” trong Khu vực đặt hệ thống tệp đích của bạn.

Hỏi: Tôi cần những quyền gì để sử dụng EFS Replication?

Để tạo hoặc xóa một bản sao, AWS IAM hoặc chính sách dựa trên tài nguyên của bạn phải có quyền thực hiện các lệnh API Amazon EFS: CreateFileSystem, CreateReplicationConfiguration và DescribeReplicationConfigurations.

Hỏi: Lưu lượng sao chép của tôi có truyền qua internet công cộng không?

Không. Lưu lượng EFS Replication luôn truyền qua mạng lưới AWS toàn cầu.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng EFS Replication để sao chép hệ thống tệp của mình sang nhiều Khu vực AWS hoặc nhiều hệ thống tệp trong một Khu vực khác không?

Không. EFS Replication chỉ hỗ trợ sao chép giữa hai hệ thống tệp.

Hỏi: Tôi có thể sao chép các hệ thống tệp Amazon EFS trên nhiều tài khoản AWS không?

Không. Amazon EFS không hỗ trợ sao chép hệ thống tệp sang một tài khoản AWS khác.

Hỏi: EFS Replication có tiêu hao định mức vượt mức, giới hạn IOPS và giới hạn thông lượng của hệ thống tệp của tôi không?

Không. Hoạt động của EFS Replication không tiêu hao định mức vượt mức hay ảnh hưởng tới giới hạn IOPS và giới hạn thông lượng của bất kỳ hệ thống tệp nào trong cặp sao chép.

Hỏi: Hệ thống tệp đích của tôi có khả dụng ngay sau khi tôi bật EFS Replication không?

Có. Khi bạn bật EFS Replication lần đầu, bản sao hệ thống tệp của bạn sẽ được tạo trong chế độ chỉ đọc và toàn bộ hệ thống tệp nguồn của bạn sẽ được sao chép tới đích bạn đã chọn. Thời gian để hoàn thành thao tác này tùy thuộc vào kích thước của hệ thống tệp nguồn của bạn. Mặc dù bạn có thể chuyển đổi dự phòng sang hệ thống tệp đích bất cứ lúc nào, bạn nên đợi cho đến khi quá trình sao chép hoàn tất để giảm thiểu mất mát dữ liệu. Bạn có thể theo dõi tiến trình sao chép của mình từ bảng điều khiển Amazon EFS, bảng điều khiển này sẽ hiển thị dấu thời gian cho biết lần cuối cùng hệ thống tệp nguồn và hệ thống tệp đích của bạn được đồng bộ hóa.

Quy mô và hiệu năng

Câu hỏi: Tôi có thể lưu trữ bao nhiêu dữ liệu?

Bạn có thể lưu trữ nhiều petabyte dữ liệu với Amazon EFS. Hệ thống tệp Amazon EFS rất linh hoạt và có thể tự động mở rộng hoặc thu nhỏ khi bạn thêm và xóa tệp, mà không cần cung cấp trước kích thước của hệ thống tệp - và bạn chỉ phải thanh toán cho những gì bạn sử dụng.

Hỏi: Có bao nhiêu phiên bản Amazon EC2 có thể kết nối với hệ thống tệp?

Amazon EFS hỗ trợ từ một đến hàng nghìn phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) kết nối cùng lúc với một hệ thống tệp.

Hỏi: Tôi có thể tạo bao nhiêu hệ thống tệp?

Bạn có thể tạo tối đa 1.000 hệ thống tệp cho mỗi Khu vực. Để biết thông tin về giới hạn của Amazon EFS, hãy truy cập trang Giới hạn của Amazon EFS.

Hỏi: Chế độ hiệu năng “Mục đích chung” và chế độ hiệu năng “I/O tối đa” khác nhau như thế nào? Tôi nên chọn chế độ nào?

Chế độ Mục đích chung là chế độ hiệu năng được khuyến nghị cho hầu hết các hệ thống tệp. Chế độ này có độ trễ thấp nhất và cung cấp hiệu năng tốt nhất cho phần lớn các ứng dụng. Chế độ hiệu năng I/O tối đa mở rộng đến mức tổng thông lượng và hoạt động mỗi giây cao hơn, nhưng đổi lại độ trễ cũng cao hơn. Các hệ thống tệp dùng lớp lưu trữ One Zone luôn sử dụng chế độ hiệu năng Mục đích chung. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Hiệu năng của hệ thống tệp.

Hỏi: Độ trễ dự kiến dành cho hệ thống tệp Amazon EFS của tôi là bao nhiêu?

Độ trễ dự kiến dành cho hệ thống tệp Amazon EFS của bạn phụ thuộc vào lớp lưu trữ, chế độ hiệu năng (Mục đích chung hoặc I/O tối đa) và kiểu hoạt động của hệ thống tệp (đọc hoặc ghi). Bảng sau đây cho biết độ trễ dự kiến trung bình cho các hệ thống tệp Mục đích chung.

 

  Đọc Ghi

EFS One Zone

Thấp tới 600 micro giây

Chỉ vài mili giây

EFS One Zone-IA

Vài chục mili giây

Vài chục mili giây

EFS Standard
Thấp tới 600 micro giây

Chỉ vài mili giây
EFS Standard-IA
Vài chục mili giây

Vài chục mili giây

Độ trễ trên các hệ thống tệp I/O tối đa giao động từ vài mili giây đến hàng chục mili giây.

Hỏi: Một hệ thống tệp có thể hỗ trợ bao nhiêu thông lượng?

Chế độ vượt mức cơ bản, chế độ thông lượng mặc định cho hệ thống tệp Amazon EFS, tăng quy mô thông lượng khả dụng cho hệ thống tệp khi hệ thống tệp tăng. Do các khối lượng công việc dạng tệp thường tăng vọt  - yêu cầu thông lượng cao trong một số khoảng thời gian nhất định và thông lượng thấp cho thời gian còn lại - Amazon EFS được thiết kế để có thể "tăng vọt" nhằm cho phép mức độ thông lượng cao trong một số khoảng thời gian. Ngoài ra, vì nhiều khối lượng công việc nặng về đọc, các thao tác đọc được đo theo tỷ lệ 1:3 so với các thao tác NFS khác (ví dụ như ghi). Tất cả các hệ thống tệp đều cung cấp hiệu suất cơ sở ổn định 50 MB/giây trên mỗi TB dung lượng lưu trữ lớp EFS Tiêu chuẩn hoặc EFS One Zone, trong khi tất cả hệ thống tệp (bất kể kích thước) đều có thể tăng vọt đến 100 MB/giây, và những hệ thống tệp có dung lượng lưu trữ lớp EFS Tiêu chuẩn hoặc EFS One Zone lớn hơn 1 TB có thể tăng vọt đến 100 MB/giây trên mỗi TB. Vì các thao tác đọc được đo theo tỷ lệ 1:3, bạn có thể đạt lên đến 300 MiB/giây cho mỗi TiB thông lượng đọc. Khi bạn thêm dữ liệu vào hệ thống tệp, thông lượng tối đa có sẵn cho hệ thống tệp sẽ tự động tăng tương ứng với dung lượng lưu trữ của bạn trong lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon EFS. Nếu bạn cần nhiều thông lượng hơn mức bạn có thể đạt được với lượng dữ liệu mà bạn đã lưu trữ, bạn có thể cấu hình Thông lượng được cung cấp thành lượng cụ thể mà khối lượng công việc của bạn yêu cầu.

Thông lượng của hệ thống tệp được chia sẻ trên tất cả các phiên bản EC2 kết nối với hệ thống tệp. Ví dụ: Hệ thống tệp 1 TB có thể tăng vọt đến 100 MB/giây thông lượng có thể đạt tốc độ 100 MB/giây khi truy cập từ một phiên bản EC2 hoặc với 10 phiên bản EC2, mỗi phiên bản có thể đạt tốc độ 10 MB/giây (tốc độ chung 100 MB/s). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Hiệu năng của hệ thống tệp.

Hỏi: Thông lượng cung cấp là gì và khi nào tôi nên sử dụng tính năng này?

Với thông lượng do EFS cung cấp, bạn có thể cung cấp thông lượng của hệ thống tệp độc lập với lượng dữ liệu lưu trữ, tối ưu hóa hiệu năng thông lượng của hệ thống tệp của bạn để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng.

Bạn có thể sử dụng Thông lượng cung cấp cho các ứng dụng có tỷ lệ thông lượng/dung lượng lưu trữ (MB/giây trên mỗi TB) cao. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Amazon EFS cho các công cụ phát triển, ứng dụng phân phối web hoặc quản lý nội dung - có lượng dữ liệu trong hệ thống tệp tương đối thấp so với nhu cầu thông lượng - bạn có thể ngay lập tức nhận thông lượng mức cao theo yêu cầu của ứng dụng.

Bạn có thể chọn chế độ thông lượng của hệ thống tệp của bạn thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS hoặc Amazon EFS API. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu về Thông lượng cung cấp.

Hỏi: Thông lượng cung cấp của Amazon EFS hoạt động như thế nào?

Khi chọn Thông lượng cung cấp cho hệ thống tệp, bạn có thể cung cấp thông lượng của hệ thống tệp độc lập với lượng dữ liệu lưu trữ và trả phí riêng rẽ cho dung lượng lưu trữ và Thông lượng cung cấp—ví dụ: 0,30 USD trên mỗi GB-tháng dung lượng lưu trữ Tiêu chuẩn và 6,00 USD trên mỗi MB/giây-tháng Thông lượng cung cấp tại khu vực miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Các thao tác đọc được đo theo tỷ lệ 1:3, vì vậy bạn có thể đạt lên đến 3 MiB/giây thông lượng đọc cho mỗi 1 MiB/giây thông lượng được cung cấp.

Thông lượng cung cấp cũng tính tốc độ 50 KB/giây trên mỗi GB (hoặc 1 MB/giây trên 20 GB) thông lượng vào giá lưu trữ Amazon EFS Standard. Ví dụ: nếu bạn lưu trữ 20 GB một tháng trên lớp lưu trữ Amazon EFS Standard và đặt cấu hình thông lượng 5 MB/giây trong tháng đó, bạn sẽ phải trả phí cho 20 GB-tháng lưu trữ và 4 (5 - 1) MB/giây-tháng thông lượng.

Câu hỏi: Tôi có thể theo dõi mức sử dụng thông lượng đọc và ghi của mình bằng cách nào?

Bạn có thể theo dõi thông lượng của mình bằng Amazon CloudWatch. Số liệu TotalIOBytes, ReadIOBytes, WriteIOBytes và MetadataIOBytes phản ánh thông lượng thực tế mà ứng dụng của bạn đang truyền nhận. PermittedThroughput và MeteredIOBytes lần lượt phản ánh mức sử dụng và giới hạn thông lượng đo được của bạn, sau khi đo các yêu cầu đọc ở tỷ lệ 1:3 so với các yêu cầu khác. Với bảng điều khiển Amazon EFS, bạn có thể sử dụng biểu đồ Giới hạn thông lượng theo tỷ lệ phần trăm để theo dõi việc sử dụng thông lượng của mình. Nếu bạn sử dụng bảng thông tin CloudWatch tùy chỉnh hoặc một công cụ theo dõi khác, bạn cũng có thể tạo biểu thức toán số liệu CloudWatch so sánh MeteredIOBytes với PermittedThroughput. Nếu các giá trị này bằng nhau, bạn đang tiêu thụ toàn bộ lượng thông lượng của mình và nên xem xét việc định cấu hình Thông lượng được cung cấp hoặc tăng lượng thông lượng được cấu hình. Đối với hệ thống tệp ở chế độ Thông lượng vượt mức cơ bản, hãy theo dõi số liệu BurstCreditBalance và cảnh báo khi số dư sắp về 0 để đảm bảo hệ thống tệp của bạn đang ở tốc độ cao thay vì tốc độ cơ bản.

Hỏi: Ở chế độ Thông lượng cung cấp, tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Ở chế độ Thông lượng cung cấp, bạn sẽ bị tính phí một cách riêng rẽ cho dung lượng lưu trữ đã sử dụng và cho thông lượng mà bạn đã cung cấp. Bạn bị tính phí theo giờ theo các chỉ số sau:

  • Dung lượng lưu trữ (trên mỗi GB-tháng): Bạn sẽ bị tính phí cho dung lượng lưu trữ sử dụng theo GB-tháng.
  • Thông lượng (trên mỗi MB/giây-tháng): Bạn sẽ bị tính phí thông lượng đã cung cấp theo MB/giây-tháng.

Hỏi: Tôi có thể thay đổi Thông lượng cung cấp của hệ thống tệp bao lâu một lần?

Trong chế độ Thông lượng cung cấp, bạn có thể tăng thông lượng cung cấp theo tần suất mong muốn. Hãy giảm thông lượng hệ thống tệp ở chế độ Thông lượng cung cấp hoặc chuyển đổi giữa chế độ Thông lượng cung cấp và Thông lượng tăng vọt mặc định, miễn là đã qua 24 giờ kể từ lần giảm thông lượng hoặc thay đổi chế độ thông lượng gần nhất.

Hỏi: Thông lượng hệ thống tệp của tôi sẽ như thế nào nếu chế độ Thông lượng cung cấp được cài đặt nhỏ hơn Thông lượng cơ bản mà tôi được quyền hưởng ở chế độ tăng vọt?

Ở chế độ Thông lượng tăng vọt mặc định, thông lượng hệ thống tệp của bạn có thể mở rộng theo lượng dữ liệu lưu trữ. Nếu hệ thống tệp của bạn ở chế độ Thông lượng cung cấp tăng kích cỡ sau lần cấu hình đầu tiên, tốc độ cơ bản của hệ thống tệp của bạn ở chế độ Thông lượng tăng vọt có thể cao hơn khi ở chế độ Thông lượng cung cấp.

Trong trường hợp này, thông lượng hệ thống tệp của bạn sẽ là thông lượng được quyền hưởng ở chế độ Thông lượng tăng vọt mặc định, và bạn sẽ không phải trả phụ phí cho thông lượng vượt quá chi phí lưu trữ tăng vọt. Bạn cũng có thể truyền loạt theo mô hình truyền loạt thông lượng của Amazon EFS.

Bảo mật

Kiểm soát truy cập

Câu hỏi: Làm thế nào để kiểm soát các phiên bản Amazon EC2 có thể truy cập vào hệ thống tệp của tôi?

Bạn kiểm soát các phiên bản EC2 nào có thể truy cập hệ thống tệp của mình bằng các quy tắc nhóm bảo mật VPC và chính sách AWS IAM. Sử dụng các nhóm bảo mật VPC để kiểm soát lưu lượng mạng vào và ra khỏi hệ thống tệp của bạn. Đính kèm chính sách IAM vào hệ thống tệp của bạn để kiểm soát máy khách nào có thể gắn hệ thống tệp và nhờ quyền nào, đồng thời sử dụng Điểm truy cập EFS để quản lý quyền truy cập ứng dụng. Kiểm soát quyền truy cập các tệp và thư mục với các quyền ở cấp độ người dùng và nhóm tuân thủ POSIX.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng các chính sách IAM như thế nào để quản lý quyền truy cập hệ thống tệp?

Khi sử dụng bảng điều khiển Amazon EFS, bạn có thể áp dụng các chính sách phổ biến cho hệ thống tệp của mình, chẳng hạn như vô hiệu hóa quyền truy cập gốc, thực thi quyền truy cập chỉ đọc hoặc bắt buộc mọi kết nối đến hệ thống tệp của bạn phải được mã hóa. Bạn cũng có thể áp dụng các chính sách phức tạp hơn, như cấp quyền truy cập cho các vai trò IAM cụ thể, bao gồm cả vai trò trong các tài khoản AWS khác.

Điểm truy cập

Câu hỏi: Điểm truy cập Amazon EFS là gì?

Điểm truy cập Amazon EFS đơn giản hóa việc cung cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào các bộ dữ liệu được chia sẻ trong hệ thống tệp Amazon EFS. Điểm truy cập Amazon EFS hoạt động kết hợp với AWS IAM và thực thi nhóm cùng người dùng hệ điều hành cũng như thư mục cho mọi yêu cầu hệ thống tệp được thực hiện thông qua điểm truy cập. Bạn có thể tạo nhiều điểm truy cập cho mỗi hệ thống tệp và sử dụng để cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng cụ thể.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng Điểm truy cập EFS?

Điểm truy cập Amazon EFS là một cách linh hoạt để quản lý quyền truy cập ứng dụng trong môi trường NFS với khả năng thay đổi quy mô cao, bảo mật và dễ sử dụng hơn. Các trường hợp sử dụng có thể nhận thấy lợi ích của Điểm truy cập Amazon EFS bao gồm các môi trường dựa trên bộ chứa nơi các nhà phát triển xây dựng và triển khai bộ chứa, ứng dụng khoa học dữ liệu yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu sản xuất, và chia sẻ thư mục cụ thể trong hệ thống tệp của bạn với các tài khoản AWS khác.

Câu hỏi: Điểm truy cập Amazon EFS hoạt động như thế nào?

Khi tạo Điểm truy cập Amazon EFS, bạn có thể đặt cấu hình nhóm và người dùng hệ điều hành cũng như thư mục gốc cho tất cả các kết nối sử dụng Điểm truy cập Amazon EFS đó. Nếu bạn chỉ định chủ sở hữu của thư mục gốc, EFS sẽ tự động tạo thư mục đó nhờ các quyền mà bạn cung cấp vào lần đầu tiên máy khách kết nối với điểm truy cập. Bạn cũng có thể cập nhật chính sách IAM của hệ thống tệp để áp dụng cho các điểm truy cập của mình. Ví dụ: Bạn có thể áp dụng chính sách yêu cầu danh tính IAM cụ thể để kết nối với một điểm truy cập nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon EFS.

Mã hóa

Câu hỏi: Mã hóa Amazon EFS là gì?

Amazon EFS cung cấp tính năng mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và khi đang truyền.

Dữ liệu được mã hóa ở trạng thái lưu trữ sẽ được mã hóa trong khi ghi và được giải mã khi đọc, do đó, bạn không phải sửa đổi ứng dụng của mình. Các khóa mã hóa được quản lý bởi AWS KMS, do đó, bạn không cần xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng quản lý khóa bảo mật.

Mã hóa dữ liệu khi đang truyền sử dụng giao thức Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) 1.2 theo tiêu chuẩn công nghiệp để mã hóa dữ liệu được gửi giữa máy khách và các hệ thống tệp EFS.

Mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và khi đang truyền có thể được đặt cấu hình chung hoặc riêng rẽ để đáp ứng các yêu cầu bảo mật đặc thù của bạn.

Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng về Mã hóa.

Câu hỏi: AWS Key Management Service (KMS) là gì?

AWS KMS quản lý các khóa mã hóa cho dữ liệu được mã hóa ở trạng thái lưu trữ trên các hệ thống tệp EFS. KMS là dịch vụ được quản lý cho phép bạn dễ dàng tạo và kiểm soát các khóa mã hóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu. KMS được tích hợp với các dịch vụ AWS, bao gồm Amazon EFS, Amazon EBS và Amazon S3, cho phép mã hóa dữ liệu một cách đơn giản với các khóa mã hóa mà bạn quản lý. AWS KMS cũng được tích hợp với AWS CloudTrail để cung cấp cho bạn nhật ký của toàn bộ hoạt động sử dụng khóa, qua đó giúp đáp ứng các nhu cầu về pháp lý và tuân thủ của bạn.

Hỏi: Làm thế nào để bật tính năng mã hóa cho hệ thống tệp Amazon EFS?

Bạn có thể bật tính năng mã hóa ở trạng thái lưu trữ trong bảng điều khiển Amazon EFS hoặc sử dụng AWS CLI hay SDK. Khi tạo một hệ thống tệp mới trong bảng điều khiển EFS, nhấp “Create File System” (Tạo hệ thống tệp) và nhấp vào hộp kiểm để bật mã hóa.

Dữ liệu có thể được mã hóa khi đang truyền giữa hệ thống tệp Amazon EFS và các máy khách bằng cách sử dụng trình trợ giúp gắn Amazon EFS.

Mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và khi đang truyền có thể được đặt cấu hình chung hoặc riêng rẽ để đáp ứng các yêu cầu bảo mật đặc thù của bạn.

Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng về Mã hóa.

Câu hỏi: Mã hóa có ảnh hưởng đến hiệu năng của Amazon EFS không?

Mã hóa dữ liệu chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến thông lượng và độ trễ I/O.

Truy cập tại chỗ

Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập hệ thống tệp Amazon EFS từ máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của tôi?

Để truy cập các hệ thống tệp Amazon EFS từ máy chủ tại chỗ, bạn phải có kết nối AWS Direct Connect hoặc AWS VPN giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và Amazon VPC.

Bạn gắn hệ thống tệp Amazon EFS vào máy chủ Linux tại chỗ bằng cách sử dụng lệnh gắn của Linux tiêu chuẩn để gắn hệ thống tệp bằng giao thức NFS v4.1.

Để biết thêm thông tin về cách truy cập hệ thống tệp Amazon EFS từ máy chủ tại chỗ, hãy tham khảo tài liệu này.

Hỏi: Tôi có thể làm gì khi cho phép truy cập vào hệ thống tệp Amazon EFS từ máy chủ tại chỗ của tôi?

Bạn có thể gắn hệ thống tệp Amazon EFS vào máy chủ tại chỗ cũng như di chuyển dữ liệu tệp vào và ra khỏi Amazon EFS bằng các công cụ và tập lệnh tiêu chuẩn của Linux hoặc AWS DataSync. Khả năng di chuyển dữ liệu tệp vào và ra khỏi hệ thống tệp Amazon EFS cho phép ba trường hợp sử dụng.

Thứ nhất, bạn có thể di chuyển dữ liệu từ trung tâm dữ liệu tại chỗ để lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống tệp EFS.

Thứ hai, bạn có thể hỗ trợ khối lượng công việc tăng vọt trên đám mây để giảm tải xử lý ứng dụng cho đám mây. Bạn có thể di chuyển dữ liệu từ máy chủ tại chỗ vào hệ thống tệp Amazon EFS, phân tích chúng trên cụm phiên bản Amazon EC2 trong Amazon VPC, và lưu trữ kết quả vĩnh viễn trong các hệ thống tệp Amazon EFS hoặc chuyển kết quả trở lại máy chủ tại chỗ.

Thứ ba, bạn có thể định kỳ sao chép dữ liệu tệp tại chỗ sang Amazon EFS để hỗ trợ sao lưu và các trường hợp phục hồi sau thảm họa.

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập tệp Amazon EFS đồng thời từ các máy chủ trung tâm dữ liệu tại chỗ, cũng như từ nhiều phiên bản Amazon EC2 không?

Có. Bạn có thể truy cập hệ thống tệp Amazon EFS đồng thời từ các máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ, cũng như từ nhiều phiên bản Amazon EC2 trong Amazon VPC của bạn. Amazon EFS cung cấp thông tin ngữ nghĩa học truy cập hệ thống tệp, như độ nhất quán mạnh của dữ liệu và khóa tệp, giống nhau trên tất cả các phiên bản EC2 và máy chủ tại chỗ truy cập vào một hệ thống tệp.

Câu hỏi: Nên áp dụng biện pháp thực hành tốt nhất nào khi di chuyển dữ liệu tệp vào và ra khỏi máy chủ tại chỗ?

Do độ trễ truyền phụ thuộc vào tốc độ truyền dữ liệu qua khoảng cách lớn, độ trễ mạng của kết nối mạng giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và Amazon VPC có thể khoảng hàng chục mili giây. Nếu các thao tác tệp của bạn được xếp theo thứ tự, độ trễ kết nối mạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thông lượng đọc và ghi; về bản chất, lượng dữ liệu mà bạn có thể đọc hoặc ghi trong một khoảng thời gian bị giới hạn bởi khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất mỗi thao tác đọc và ghi. Để tăng tối đa thông lượng, hãy thực hiện song song các thao tác tệp để Amazon EFS có thể xử lý nhiều lần thao tác đọc và ghi đồng thời. Các công cụ tiêu chuẩn như GNU song song cho phép bạn thực hiện song song thao tác sao chép dữ liệu tệp. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu trực tuyến.

Câu hỏi: Làm thế nào để sao chép dữ liệu hiện có từ kho lưu trữ tệp tại chỗ vào Amazon EFS?

Có nhiều cách để sao chép dữ liệu tại chỗ vào Amazon EFS. AWS DataSync cung cấp phương thức nhanh chóng và đơn giản để đồng bộ các hệ thống tệp hiện có vào EFS một cách an toàn và hoạt động trên bất kỳ mạng nào, bao gồm cả AWS Direct Connect.

AWS Direct Connect cung cấp băng thông cao và kết nối mạng chuyên dụng với độ trễ thấp để bạn có thể gắn các hệ thống tệp EFS của mình. Sau khi gắn, bạn có thể sử dụng DataSync để sao chép dữ liệu vào EFS nhanh gấp 10 lần so với công cụ sao chép Linux tiêu chuẩn.

Để biết thêm thông tin về AWS DataSync, hãy tham khảo mục Truyền dữ liệu trong phần Câu hỏi thường gặp này.

Truyền dữ liệu

Câu hỏi: Tôi có những tùy chọn nào do AWS cung cấp để truyền dữ liệu vào hệ thống tệp của mình?

AWS DataSync là một dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến giúp di chuyển dữ liệu giữa các giữa kho lưu trữ tại chỗ và Amazon EFS nhanh hơn và đơn giản hơn. DataSync sử dụng giao thức riêng để tăng tốc và bảo mật quá trình truyền dữ liệu qua internet hoặc AWS Direct Connect, với tốc độ nhanh hơn tới 10 lần so với các công cụ mã nguồn mở. Bằng cách sử dụng DataSync, bạn có thể thực hiện di chuyển dữ liệu một lần, truyền dữ liệu tại chỗ để phân tích kịp thời trên đám mây và tự động sao chép sang AWS để bảo vệ và khôi phục dữ liệu.

AWS Transfer Family là một dịch vụ truyền tệp được quản lý hoàn toàn cung cấp hỗ trợ cho Secure File Transfer Protocol (SFTP) (Giao thức truyền tệp an toàn), File Transfer Protocol over SSL (FTPS) (Giao thức truyền tệp qua SSL) và File Transfer Protocol (FTP) (Giao thức truyền tệp). AWS Transfer Family cung cấp cho bạn dịch vụ truyền tệp được quản lý toàn diện, có độ sẵn sàng cao với khả năng tự động thay đổi quy mô, giúp bạn không cần quản lý cơ sở hạ tầng liên quan đến truyền tệp. Luồng công việc của người dùng cuối của bạn vẫn giữ nguyên, trong khi dữ liệu được tải lên và tải xuống qua các giao thức đã chọn được lưu trữ trong hệ thống tệp Amazon EFS của bạn.

Câu hỏi: Tôi làm cách nào để truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi hệ thống tệp Amazon EFS của mình?

Để bắt đầu với AWS DataSync, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc AWS CLI để kết nối tác tử với các hệ thống tệp tại chỗ hoặc trên đám mây bằng giao thức Hệ thống tệp mạng (NFS), chọn hệ thống tệp Amazon EFS của bạn và bắt đầu sao chép dữ liệu. Trước tiên, bạn phải triển khai tác tử phần mềm có sẵn để tải xuống từ bảng điều khiển, trừ khi sao chép tệp giữa hai hệ thống tệp Amazon EFS.

Để bắt đầu với AWS Transfer Family, trước tiên, hãy đảm bảo rằng người dùng POSIX (những người mà bạn định gán cho AWS Transfer) có thể truy cập thư mục của hệ thống tệp của bạn. Sau đó bạn có thể sử dụng bảng điều khiển, CLI hoặc API để tạo (những) người dùng và điểm cuối Transfer Family. Sau khi hoàn tất, người dùng cuối của bạn có thể sử dụng máy khách SFTP, FTP hoặc FTPS của họ để truy cập dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống tệp Amazon EFS.

Hỏi: Có thể truyền dữ liệu Amazon EFS giữa các Khu vực không?

Bạn có thể sử dụng AWS DataSync để truyền tệp giữa hai hệ thống tệp Amazon EFS, bao gồm tệp ở các Khu vực AWS khác nhau. Các điểm cuối AWS Transfer Family phải ở trong cùng một Khu vực với hệ thống tệp Amazon EFS của bạn.

Hỏi: Tôi có thể truy cập hệ thống tệp của mình bằng tài khoản AWS khác không?

Có. Bạn có thể sử dụng AWS DataSync để sao chép tệp sang hệ thống tệp Amazon EFS bằng tài khoản AWS khác.

Bạn cũng có thể đặt cấu hình hệ thống tệp Amazon EFS của mình được truy cập bởi AWS Transfer Family bằng tài khoản khác miễn là tài khoản này đã được cấp quyền làm như vậy. Để tìm hiểu thêm về cách cấp các quyền Transfer Family cho các tài khoản AWS bên ngoài qua chính sách hệ thống tệp, hãy xem tài liệu này.

Khả năng tương thích

Câu hỏi: Khả năng tương tác và khả năng tương thích giữa các dịch vụ AWS hiện có và Amazon EFS?

Amazon EFS được tích hợp với một số dịch vụ AWS khác, bao gồm Amazon CloudWatch, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, AWS IAM và dịch vụ AWS Tagging.

CloudWatch cho phép bạn theo dõi hoạt động của hệ thống tệp qua các chỉ số. CloudFormation cho phép bạn tạo và quản lý hệ thống tệp bằng cách sử dụng các mẫu.

CloudTrail cho phép bạn ghi lại tất cả các truy vấn API Amazon EFS trong tệp nhật ký.

IAM cho phép bạn kiểm soát người quản trị hệ thống tệp của mình. Dịch vụ AWS Tagging cho phép bạn gắn nhãn hệ thống tệp bằng siêu dữ liệu do bạn xác định.

Bạn có thể lên kế hoạch và quản lý chi phí cho hệ thống tệp Amazon EFS bằng dịch vụ AWS Budgets. Bạn có thể sử dụng AWS Budgets từ bảng điều khiển AWS Billing and Cost Management. Để sử dụng AWS Budgets, bạn cần tạo ngân sách chi phí hàng tháng cho các hệ thống tệp Amazon EFS.

Hỏi: Amazon EFS hỗ trợ loại khóa nào?

Khóa trong Amazon EFS tuân thủ giao thức NFS v4.1 dành cho khóa tham vấn và cho phép các ứng dụng của bạn sử dụng cả khóa toàn bộ tệp và khóa phạm vi byte.

Hỏi: Tên hệ thống tệp có mang tính tổng thể không (giống như tên bộ chứa Amazon S3)?

Tất cả các hệ thống tệp đều có số ID được tạo tự động là số duy nhất trên tổng thể. Bạn có thể gắn thẻ tên cho hệ thống tệp, những tên này có thể khác nhau.

Định giá và thanh toán

Câu hỏi: Amazon EFS có mức phí là bao nhiêu?

Với sản phẩm Amazon EFS, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng mỗi tháng.

Khi sử dụng chế độ Thông lượng cung cấp, bạn trả phí cho thông lượng mà bạn cung cấp mỗi tháng. Không có phí tối thiểu cũng như phí thiết lập.

Lớp lưu trữ Amazon EFS truy cập không thường xuyên được tính giá dựa trên dung lượng lưu trữ đã sử dụng và dung lượng dữ liệu được truy cập. Cho đến khi tính năng Quản lý vòng đời chuyển toàn bộ tệp của bạn sang một lớp lưu trữ EFS truy cập không thường xuyên (EFS Standard-IA hoặc EFS One Zone-IA), tệp này nằm ở lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn hoặc EFS One Zone và được tính phí theo mức áp dụng cho lớp Tiêu chuẩn hoặc One Zone, tùy trường hợp áp dụng.

Để biết thêm thông tin về định giá EFS, hãy truy cập trang Định giá Amazon EFS.

Hỏi: Các mức giá của bạn đã bao gồm thuế chưa?

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truy cập từ dịch vụ AWS

Hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ các phiên bản Amazon EC2 không?

Có. Bạn có thể truy cập Amazon EFS từ hàng chục nghìn phiên bản EC2 được khởi chạy bằng bất kỳ phương pháp khởi chạy được hỗ trợ nào. Khi bạn sử dụng trình hướng dẫn khởi chạy phiên bản EC2, bạn có thể tạo các hệ thống tệp Amazon EFS mới và thêm các hệ thống tệp hiện có vào phiên bản bạn đang khởi chạy. Tất cả hệ thống tệp bạn thêm vào phiên bản được tự động gắn trên phiên bản khi được khởi chạy. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng Amazon EFS với các phiên bản EC2 trong tài liệu Amazon EC2.

Hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ các bộ chứa Amazon ECS không?

Có. Bạn có thể truy cập Amazon EFS từ các ứng dụng có trong bộ chứa được khởi chạy bởi Amazon ECS bằng cả kiểu khởi chạy Amazon EC2 và AWS Fargate thông qua việc tham chiếu đến hệ thống tệp EFS trong phần thông tin xác định tác vụ của bạn. Hãy tìm hướng dẫn bắt đầu trong tài liệu về ECS.

Hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ pod của Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) không?

Có. Bạn có thể truy cập Amazon EFS từ các ứng dụng có trong bộ chứa được khởi chạy bởi Amazon EKS, với loại khởi chạy Amazon EC2 hoặc AWS Fargate, bằng trình điều khiển Amazon EFS CSI. Hãy tìm hướng dẫn bắt đầu trong tài liệu EKS.

Hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ các hàm AWS Lambda không?

Có. Bạn có thể truy cập Amazon EFS từ các hàm đang chạy trong AWS Lambda bằng cách tham chiếu đến hệ thống tệp Amazon EFS trong mục cài đặt hàm của bạn. Bạn có thể tìm hướng dẫn bắt đầu trong tài liệu về AWS Lambda.

Hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ Amazon SageMaker không?

Có. Bạn có thể truy cập dữ liệu đào tạo trong Amazon EFS từ các tác vụ đào tạo Amazon SageMaker bằng cách tham chiếu đến hệ thống tệp Amazon EFS trong yêu cầu CreateTrainingJob. EFS cũng được tự động sử dụng cho các thư mục cơ sở được tạo bởi Amazon SageMaker Studio.

Tìm hiểu thêm về định giá Amazon EFS

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EFS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi