Thông tin chung

Câu hỏi: Amazon Elastic File System là gì?

Amazon EFS là dịch vụ được quản lý toàn phần, giúp bạn dễ dàng thiết lập, thay đổi quy mô và tối ưu hóa chi phí cho hoạt động lưu trữ tệp trên Đám mây Amazon. Chỉ với vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn sẽ tạo được hệ thống tệp có thể truy cập phiên bản Amazon EC2 qua giao diện hệ thống tệp (sử dụng API I/O tệp hệ điều hành tiêu chuẩn) và hỗ trợ ngữ nghĩa truy cập toàn bộ hệ thống tệp (như độ nhất quán mạnh và khóa tệp).

Hệ thống tệp Amazon EFS có thể tự động thay đổi quy mô từ vài gigabyte đến nhiều petabyte dữ liệu mà không cần cung cấp dung lượng lưu trữ. Hàng chục, hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn phiên bản Amazon EC2 có thể đồng thời truy cập vào hệ thống tệp Amazon EFS, và Amazon EFS cung cấp hiệu năng ổn định cho từng phiên bản Amazon EC2. Amazon EFS được thiết kế để mang lại độ bền và độ khả dụng cao. Với Amazon EFS, không mất phí tối thiểu hay chi phí thiết lập, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng.

Câu hỏi: Các trường hợp sử dụng được Amazon EFS hỗ trợ?

Amazon EFS được thiết kế để mang lại hiệu năng cho những khối lượng công việc và ứng dụng khác nhau, trong đó bao gồm Dữ liệu lớn và phân tích, luồng công việc xử lý nội dung đa phương tiện, quản lý nội dung, phân phối web và thư mục gốc.

Câu hỏi: Khi nào tôi nên sử dụng Amazon EFS hoặc Amazon S3 hoặc Amazon Elastic Block Store (EBS)?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp dịch vụ lưu trữ trên đám mây để hỗ trợ cho nhiều khối lượng công việc lưu trữ.

Amazon EFS là một dịch vụ lưu trữ tệp để sử dụng với Amazon EC2. Amazon EFS cung cấp giao diện hệ thống tệp, ngữ nghĩa học truy cập hệ thống tệp (như độ nhất quán mạnh và khóa tệp) và kho lưu trữ có thể truy cập đồng thời cho hàng nghìn phiên bản Amazon EC2.

Amazon EBS là dịch vụ lưu trữ mức khối để sử dụng với Amazon EC2. Amazon EBS có thể cung cấp hiệu năng cao cho các khối lượng công việc yêu cầu truy cập dữ liệu từ phiên bản EC2 với độ trễ thấp nhất.

Amazon S3 là một dịch vụ lưu trữ đối tượng. Amazon S3 cung cấp dữ liệu thông qua API Internet có thể truy cập từ bất cứ đâu.

Tìm hiểu thêm về những yếu tố cần đánh giá khi cân nhắc Amazon EFS.

Câu hỏi: Amazon EFS hiện có tại các khu vực nào?

Vui lòng tham khảo Sản phẩm và dịch vụ theo khu vực để biết chi tiết về dịch vụ Amazon EFS được cung cấp theo khu vực.

Câu hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng Amazon EFS như thế nào?

Để sử dụng Amazon EFS, bạn phải có tài khoản AWS. Nếu chưa có tài khoản AWS, bạn có thể đăng ký tài khoản AWS và nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Sau khi tạo tài khoản AWS, vui lòng tham khảo hướng dẫn Bắt đầu với Amazon EFS để bắt đầu sử dụng Amazon EFS. Bạn có thể tạo hệ thống tệp qua Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI) và Amazon EFS API (cùng nhiều SDK theo ngôn ngữ khác nhau).

Câu hỏi: Làm cách nào để truy cập hệ thống tệp từ một phiên bản Amazon EC2?

Để truy cập hệ thống tệp, bạn phải gắn hệ thống tệp lên một phiên bản Amazon EC2 xây dựng trên Linux bằng lệnh đặt Linux tiêu chuẩn và tên DNS của hệ thống tệp. Để đơn giản hóa quá trình truy cập hệ thống tệp EFS, bạn nên sử dụng tiện ích trợ giúp gắn của EFS.  Sau khi gắn xong, bạn có thể làm việc với tệp và thư mục trong hệ thống tệp như khi bạn làm việc trên hệ thống tệp cục bộ.

Amazon EFS sử dụng giao thức Hệ thống tệp mạng phiên bản 4 (NFS v4). Để xem ví dụ về từng bước truy cập hệ thống tệp từ một phiên bản Amazon EC2, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.

Câu hỏi: Loại phiên bản Amazon EC2 và AMI nào làm việc được với Amazon EFS?

Amazon EFS tương thích với mọi AMI xây dựng trên Linux dành cho Amazon EC2. Bạn có thể kết hợp và đối chiếu các loại phiên bản được kết nối với một hệ thống tệp. Để xem ví dụ về từng bước truy cập hệ thống tệp từ một phiên bản Amazon EC2, vui lòng tham khảo hướng dẫn về loại phiên bản tại đây.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi quản lý hệ thống tệp?

Amazon EFS là dịch vụ được quản lý toàn phần, do đó tất cả cơ sở hạ tầng lưu trữ tệp của bạn sẽ được quản lý. Khi sử dụng Amazon EFS, bạn có thể đơn giản hóa việc triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng hệ thống tệp phức tạp. Hệ thống tệp Amazon EFS tự động tăng và giảm dung lượng khi bạn thêm hoặc xóa tệp, do đó bạn không cần quản lý công việc mua và cung cấp dung lượng lưu trữ.

Bạn có thể quản lý hệ thống tệp qua Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS hoặc Amazon EFS API (và các SDK theo ngôn ngữ khác nhau). Bảng điều khiển, API và SDK cho phép tạo và xóa hệ thống tệp, cấu hình cách truy cập hệ thống tệp, tạo và chỉnh sửa thẻ hệ thống tệp, kích hoạt các tính năng như Thông lượng cung cấp và Quản lý vòng đời, cũng như hiển thị thông tin chi tiết về hệ thống tệp.

Câu hỏi: Làm cách nào để tải dữ liệu lên một hệ thống tệp?

AWS DataSync cung cấp phương thức nhanh chóng và đơn giản để đồng bộ các hệ thống tệp hiện có với Amazon EFS một cách an toàn.  DataSync hoạt động trên bất kỳ kết nối mạng nào, bao gồm AWS Direct Connect hoặc AWS VPN. AWS Direct Connect cung cấp băng thông cao và kết nối mạng chuyên dụng với độ trễ thấp để bạn có thể gắn các hệ thống tệp EFS của mình. Bạn có thể sử dụng AWS DataSync để sao chép tệp giữa hai hệ thống tệp EFS, bao gồm tệp ở các khu vực AWS khác nhau hoặc tệp của các tài khoản AWS khác nhau.  Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ sao chép tiêu chuẩn của Linux để di chuyển tệp dữ liệu tới Amazon EFS. 

Để biết thêm thông tin về cách truy cập hệ thống tệp từ máy chủ tại chỗ, vui lòng tham khảo phần Truy cập tại chỗ trong Câu hỏi thường gặp này.

Để biết thêm thông tin về việc di chuyển dữ liệu lên đám mây Amazon, vui lòng tham khảo trang Di chuyển dữ liệu lên đám mây.

Lớp lưu trữ và quản lý vòng đời

Câu hỏi: Amazon EFS cung cấp các lớp lưu trữ nào?

Amazon EFS cung cấp lớp lưu trữ Tiêu chuẩn và Truy cập không thường xuyên. Lớp lưu trữ Tiêu chuẩn được thiết kế cho khối lượng công việc hệ thống tệp đang hoạt động và bạn chỉ phải trả tiền cho dung lượng lưu trữ hệ thống tệp mà mình sử dụng mỗi tháng. EFS Infrequent Access (EFS IA) là lớp lưu trữ có chi phí thấp hơn và được tối ưu hóa về mặt chi phí cho các tệp không được truy cập hàng ngày. Dữ liệu lưu trữ trên lớp lưu trữ EFS IA có chi phí thấp hơn 85% so với lớp lưu trữ Tiêu chuẩn và bạn phải trả phí mỗi lần bạn đọc hoặc ghi vào một tệp. Các hệ thống tệp EFS phân phối dữ liệu một cách minh bạch từ cả hai lớp lưu trữ.

Câu hỏi: Làm thế nào để di chuyển các tệp vào EFS IA?

Quá trình di chuyển tệp vào EFS IA bắt đầu bằng cách kích hoạt Quản lý vòng đời EFS và chọn chính sách giảm tuổi. Quản lý vòng đời tự động chuyển dữ liệu của bạn sang lớp lưu trữ EFS IA theo chính sách vòng đời đã chọn. Ví dụ: Bạn có thể tự động chuyển các tệp vào EFS IA nếu tệp không được truy cập trong mười bốn ngày.

Câu hỏi: Khi nào tôi nên bật Quản lý vòng đời?

Bật Quản lý vòng đời khi hệ thống tệp của bạn chứa các tệp không được truy cập mỗi ngày để giảm chi phí lưu trữ. EFS IA lý tưởng cho khách hàng EFS, những người cần dễ dàng truy cập bộ dữ liệu đầy đủ của họ và muốn tự động tiết kiệm chi phí lưu trữ khi họ ít truy cập hơn vào các tệp của mình. Ví dụ: thỏa mãn các yêu cầu kiểm tra, thực hiện phân tích lịch sử hoặc sao lưu và phục hồi.

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi tắt Quản lý vòng đời EFS?

Khi bạn tắt Quản lý vòng đời, các tệp sẽ không còn được chuyển sang lớp lưu trữ Truy cập không thường xuyên và mọi tệp đã chuyển sang EFS IA sẽ vẫn ở đó.

Câu hỏi: Các tính năng nào của Amazon EFS sẽ được hỗ trợ khi sử dụng lớp lưu trữ EFS IA?

Tất cả các tính năng của Amazon EFS được hỗ trợ khi sử dụng lớp lưu trữ EFS IA. Các tệp dưới 128 KiB không đủ điều kiện áp dụng Quản lý vòng đời và sẽ luôn được lưu trữ trên EFS Tiêu chuẩn.

Câu hỏi: Có sự khác biệt về độ trễ giữa các lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn và EFS Truy cập không thường xuyên không?

Khi đọc hoặc ghi vào EFS IA, độ trễ byte đầu tiên của bạn cao hơn so với độ trễ của EFS Tiêu chuẩn. EFS Tiêu chuẩn được thiết kế để cung cấp độ trễ trung bình một chữ số còn EFS IA được thiết kế để cung cấp độ trễ trung bình hai chữ số.

Câu hỏi: Tôi có thể đạt được mức thông lượng nào khi lưu trữ các tệp trong lớp lưu trữ EFS Truy cập không thường xuyên?

Thông lượng mà bạn có thể đạt được trong hệ thống tệp EFS sẽ theo tỷ lệ tuyến tính với lượng dữ liệu được lưu trữ trong lớp lưu trữ EFS Tiêu chuẩn. Tất cả các hệ thống tệp EFS, bất kể kích thước, đều có thể tăng vọt tới thông lượng 100 MiB/giây. Các hệ thống tệp có dung lượng lưu trữ Tiêu chuẩn lớn hơn 1 TiB có thể tăng vọt tới 100 MiB/giây trên mỗi TiB dữ liệu được lưu trữ trên EFS Tiêu chuẩn. Nếu bạn cần thông lượng cho EFS IA cao hơn mức mà hệ thống tệp của bạn cho phép, hãy sử dụng Thông lượng cung cấp của EFS.

Độ khả dụng và khả năng bảo vệ dữ liệu

Câu hỏi: Amazon EFS được thiết kế như thế nào để cung cấp độ khả dụng và độ bền cao?

Mọi đối tượng của hệ thống tệp (như: thư mục, tệp và liên kết) được lưu trữ dư thừa trên nhiều Vùng sẵn sàng. Bên cạnh đó, có thể truy cập một hệ thống tệp đồng thời từ tất cả các Vùng sẵn sàng trong khu vực đặt hệ thống tệp, tức là bạn có thể thiết kế ứng dụng để chuyển đổi dự phòng từ một Vùng sẵn sàng sang các Vùng sẵn sàng khác trong khu vực để đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất cho ứng dụng. Bản thân các mục tiêu gắn được thiết kế cho độ khả dụng cao.

Câu hỏi: Amazon EFS có cung cấp Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) không?

Có. SLA của Amazon EFS cung cấp tín chỉ dịch vụ nếu tỷ lệ thời gian hoạt động hàng tháng của khách hàng thấp hơn cam kết dịch vụ của chúng tôi trong chu kỳ thanh toán bất kỳ.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi sao lưu một hệ thống tệp?

Amazon EFS được thiết kế để mang lại độ bền cao. Bạn có thể sử dụng AWS Backup để lên lịch tự động sao lưu tăng dần cho hệ thống tệp Amazon EFS của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn chi tiết: Các giải pháp sao lưu dành cho hệ thống tệp Amazon EFS của Amazon EFS.

Câu hỏi: Làm thế nào để có thể truy cập hệ thống tệp từ ngoài VPC?

Các phiên bản Amazon EC2 trong VPC của bạn có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống tệp, và các phiên bản Amazon EC2 Classsic ngoài VPC có thể gắn một hệ thống tệp thông qua ClassicLink. Các phiên bản Amazon EC2 trong các VPC khác có thể truy cập hệ thống tệp của bạn nếu được kết nối bằng kết nối ngang hàng VPC hoặc VPC Transit Gateway. Máy chủ tại chỗ có thể gắn hệ thống tệp thông qua kết nối AWS Direct Connect hoặc AWS VPN với VPC của bạn.

Quy mô và hiệu năng

Câu hỏi: Tôi có thể lưu trữ bao nhiêu dữ liệu?

Hệ thống tệp Amazon EFS có thể lưu trữ nhiều petabyte dữ liệu. Hệ thống tệp Amazon EFS có thể co giãn, đồng thời tự động tăng và giảm dung lượng khi bạn thêm và xóa tệp. Bạn không cần cung cấp trước kích thước hệ thống tệp và chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng.

Câu hỏi: Có bao nhiêu phiên bản Amazon EC2 có thể kết nối với hệ thống tệp?

Amazon EFS hỗ trợ từ một đến hàng nghìn phiên bản Amazon EC2 kết nối cùng lúc với một hệ thống tệp.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo bao nhiêu hệ thống tệp?

Bạn có thể tạo tối đa 1.000 hệ thống tệp cho mỗi khu vực. Để biết thông tin về giới hạn của Amazon EFS, vui lòng truy cập trang Giới hạn của Amazon EFS.

Câu hỏi: So sánh hiệu năng của Amazon EFS với hiệu năng của các giải pháp lưu trữ khác?

Hệ thống tệp Amazon EFS được phân phối trên số lượng máy chủ lưu trữ không giới hạn, cho phép các hệ thống tệp mở rộng linh hoạt đến cấp độ petabyte và cho phép truy cập song song từ nhiều phiên bản Amazon EC2 đến dữ liệu của bạn. Thiết kế phân tán của Amazon EFS cho phép loại bỏ các nút cổ chai và giới hạn nội tại của máy chủ tệp truyền thống.

Thiết kế lưu trữ dữ liệu phân tán này cho phép các ứng dụng đa luồng và ứng dụng truy cập dữ liệu đồng thời từ nhiều phiên bản Amazon EC2 đạt được tổng thông lượng và IOPS mức cao. Khối lượng công việc Dữ liệu lớn và phân tích, quy trình xử lý nội dung đa phương tiện, quản lý nội dung và phân phối web là ví dụ cho những ứng dụng này.

Bảng dưới đây so sánh các đặc điểm về lưu trữ và hiệu năng cao cấp dành cho các dịch vụ lưu trữ đám mây cho tệp và khối của AWS.

  Amazon EFS Amazon EBS (io1)

Độ trễ trên mỗi thao tác

Thấp, ổn định

Thấp nhất, ổn định

Quy mô thông lượng

Nhiều GB/giây

Một GB/giây

Đặc tính phân tán của Amazon EFS cung cấp độ khả dụng, độ bền và khả năng thay đổi quy mô cao. Kiến trúc phân tán này dẫn đến chi phí gián tiếp thấp do độ trễ cho mỗi thao tác tệp. Do độ trễ trên mỗi thao tác này, thông lượng chung tăng khi kích thước I/O trung bình tăng, do chi phí gián tiếp được phân bổ trên một lượng lớn dữ liệu. Amazon EFS hỗ trợ nhiều khối lượng công việc song song (tức là các thao tác ổn định từ nhiều luồng và nhiều phiên bản EC2), do đó cung cấp tổng thông lượng và IOPS cao.

Câu hỏi: Các chế độ hiệu năng “Mục đích chung” và “I/O tối đa” khác nhau như thế nào? Tôi nên chọn chế độ nào?

Chế độ hiệu năng “Mục đích chung” thích hợp cho hầu hết các hệ thống tệp và là chế độ được chọn theo mặc định khi bạn tạo hệ thống tệp. Chế độ hiệu năng “I/O tối đa” được tối ưu hóa cho các ứng dụng có hàng chục, hàng trăm hoặc hàng nghìn phiên bản EC2 cùng truy cập vào hệ thống tệp — chế độ này tăng tổng thông lượng và số thao tác/giây, tuy nhiên độ trễ cho các thao tác tệp sẽ tăng đôi chút. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu về Hiệu năng của hệ thống tệp.

Câu hỏi: Một hệ thống tệp có thể hỗ trợ bao nhiêu thông lượng?

Thông lượng dành cho một hệ thống tệp sẽ tăng khi hệ thống tệp tăng. Do các khối lượng công việc dạng tệp thường thay đổi — yêu cầu thông lượng cao trong một số khoảng thời gian và thông lượng thấp cho thời gian còn lại — Amazon EFS được thiết kế để có thể tăng vọt nhằm cho phép thông lượng cao trong một số khoảng thời gian. Tất cả các hệ thống tệp đều cung cấp hiệu suất cơ sở ổn định 50 MB/giây trên mỗi TB dung lượng lưu trữ lớp Tiêu chuẩn, tất cả hệ thống tệp (bất kể kích thước) đều có thể tăng vọt đến 100 MB/giây, và những hệ thống tệp có dung lượng lưu trữ lớp Tiêu chuẩn lớn hơn 1 TB có thể tăng vọt đến 100 MB/giây trên mỗi TB. Khi bạn thêm dữ liệu vào hệ thống tệp, thông lượng tối đa có sẵn cho hệ thống tệp sẽ tự động tăng tương ứng với dung lượng lưu trữ của bạn trong lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon EFS.

Thông lượng của hệ thống tệp được chia sẻ trên tất cả các phiên bản Amazon EC2 kết nối với hệ thống tệp. Ví dụ: 1TB hệ thống tệp có thể tăng vọt đến 100 MB/giây thông lượng có thể đạt tốc độ 100 MB/giây khi truy cập từ một phiên bản Amazon EC2 hoặc 10 phiên bản Amazon EC2 có thể đạt tốc độ chung 100 MB/giây. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu về Hiệu năng của hệ thống tệp.

Thông lượng cung cấp

Câu hỏi: Thông lượng cung cấp là gì và khi nào tôi nên sử dụng tính năng này?

Thông lượng cung cấp cho phép khách hàng của Amazon EFS cung cấp thông lượng của hệ thống tệp độc lập với lượng dữ liệu lưu trữ, tối ưu hóa hiệu năng thông lượng của hệ thống tệp để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng.

Bạn có thể sử dụng Thông lượng cung cấp của Amazon EFS cho các ứng dụng có tỷ lệ thông lượng/dung lượng lưu trữ (MB/giây trên mỗi TB) cao. Ví dụ: khách hàng sử dụng Amazon EFS cho các công cụ phát triển, ứng dụng phân phối web hoặc quản lý nội dung có lượng dữ liệu trong hệ thống tệp tương đối thấp so với nhu cầu thông lượng, có thể ngay lập tức nhận thông lượng mức cao theo yêu cầu của ứng dụng.

Bạn có thể chọn chế độ thông lượng cho hệ thống tệp của mình thông qua Bảng điều khiển AWS, AWS CLI hoặc API AWS. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu về Thông lượng cung cấp.

Câu hỏi: Thông lượng cung cấp của Amazon EFS hoạt động như thế nào?

Khi chọn Thông lượng cung cấp cho hệ thống tệp, bạn có thể cung cấp thông lượng của hệ thống tệp độc lập với lượng dữ liệu lưu trữ và trả phí riêng rẽ cho dung lượng lưu trữ và Thông lượng cung cấp (ví dụ: 0,3 USD trên mỗi GB-Tháng dung lượng lưu trữ Tiêu chuẩn và 6 USD trên mỗi MB/giây-Tháng Thông lượng cung cấp tại khu vực Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)).

Khi bạn chọn chế độ Thông lượng tăng vọt mặc định, thông lượng hệ thống tệp của bạn có thể thay đổi quy mô theo lượng dữ liệu lưu trữ trong lớp lưu trữ Tiêu chuẩn của Amazon EFS. Ở chế độ Thông lượng tăng vọt mặc định, bạn sẽ nhận được tốc độ cơ bản 50 KB/giây trên mỗi GB thông lượng được tính vào giá lưu trữ Tiêu chuẩn.

Chế độ này cũng tính tốc độ 50 KB/giây trên mỗi GB (hoặc 1 MB/giây trên 20 GB) thông lượng vào giá lưu trữ Tiêu chuẩn. Ví dụ: nếu bạn lưu trữ 20 GB một tháng trên Amazon EFS Tiêu chuẩn và cấu hình thông lượng 5 MB/giây trong một tháng, bạn sẽ phải trả phí cho 20 GB-Tháng lưu trữ và 4 (5-1) MB/giây-Tháng thông lượng.

Câu hỏi: Ở chế độ Thông lượng cung cấp, tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Ở chế độ Thông lượng cung cấp, bạn sẽ bị tính phí cho dung lượng lưu trữ đã sử dụng và cho thông lượng mà bạn cung cấp một cách riêng rẽ. Bạn sẽ bị tính phí theo giờ theo các chỉ số sau:

  • Dung lượng lưu trữ (trên mỗi GB-tháng) – Bạn sẽ bị tính phí cho dung lượng lưu trữ sử dụng theo GB-tháng.
  • Thông lượng (trên mỗi MB/giây-tháng) – Bạn sẽ bị tính phí thông lượng đã cung cấp theo MB/giây-tháng.

Câu hỏi: Tôi có thể thay đổi Thông lượng cung cấp của hệ thống tệp bao lâu một lần?

Nếu hệ thống tệp của bạn đang ở chế độ Thông lượng cung cấp, bạn có thể tăng thông lượng cung cấp của hệ thống tệp theo tần suất mong muốn. Bạn có thể giảm thông lượng hệ thống tệp ở chế độ Thông lượng cung cấp hoặc chuyển đổi giữa chế độ Thông lượng cung cấp và Thông lượng tăng vọt mặc định, miễn là đã qua 24 giờ kể từ lần giảm thông lượng hoặc thay đổi chế độ thông lượng gần nhất.

Câu hỏi: Thông lượng hệ thống tệp của tôi sẽ như thế nào nếu chế độ Thông lượng cung cấp được cài đặt nhỏ hơn Thông lượng cơ bản mà tôi được quyền hưởng ở chế độ tăng vọt?

Ở chế độ Thông lượng tăng vọt mặc định, thông lượng hệ thống tệp của bạn có thể thay đổi quy mô theo lượng dữ liệu lưu trữ. Nếu hệ thống tệp của bạn ở chế độ Thông lượng cung cấp tăng kích cỡ sau lần cấu hình đầu tiên, tốc độ cơ bản của hệ thống tệp ở chế độ Thông lượng tăng vọt có thể cao hơn ở chế độ Thông lượng cung cấp.

Trong trường hợp này, thông lượng hệ thống tệp của bạn sẽ là thông lượng được quyền hưởng ở chế độ Thông lượng tăng vọt mặc định, và bạn sẽ không phải trả phụ phí cho thông lượng vượt quá chi phí lưu trữ tăng vọt. Bạn cũng có thể truyền loạt theo mô hình truyền loạt thông lượng của Amazon EFS.

Bảo mật

Kiểm soát truy cập

Câu hỏi: Làm thế nào để kiểm soát các phiên bản Amazon EC2 có thể truy cập vào hệ thống tệp của tôi?

Bạn kiểm soát các phiên bản EC2 nào có thể truy cập hệ thống tệp của mình bằng các quy tắc nhóm bảo mật VPC và chính sách AWS Identity and Access Management (IAM). Sử dụng các nhóm bảo mật VPC để kiểm soát lưu lượng mạng vào và ra khỏi hệ thống tệp của bạn. Đính kèm chính sách IAM vào hệ thống tệp của bạn để kiểm soát máy khách nào có thể gắn hệ thống tệp và nhờ quyền nào, đồng thời sử dụng Điểm truy cập EFS để quản lý quyền truy cập ứng dụng. Kiểm soát quyền truy cập các tệp và thư mục với các quyền ở cấp độ người dùng và nhóm tuân thủ POSIX.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng các chính sách IAM như thế nào để quản lý quyền truy cập hệ thống tệp?

Khi sử dụng bảng điều khiển EFS, bạn có thể áp dụng các chính sách phổ biến cho hệ thống tệp của mình như vô hiệu hóa quyền truy cập gốc, thực thi quyền truy cập chỉ đọc hoặc bắt buộc mọi kết nối đến hệ thống tệp của bạn phải được mã hóa. Bạn cũng có thể áp dụng các chính sách phức tạp hơn như cấp quyền truy cập cho các vai trò IAM cụ thể, bao gồm cả vai trò trong các tài khoản AWS khác.

Điểm truy cập

Câu hỏi: Điểm truy cập EFS là gì?

Điểm truy cập EFS đơn giản hóa việc cung cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào các bộ dữ liệu được chia sẻ trong hệ thống tệp EFS. Điểm truy cập EFS hoạt động kết hợp với AWS IAM và thực thi nhóm và người dùng hệ điều hành cũng như thư mục cho mọi yêu cầu hệ thống tệp được thực hiện thông qua điểm truy cập. Bạn có thể tạo nhiều điểm truy cập cho mỗi hệ thống tệp và sử dụng để cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng cụ thể.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng Điểm truy cập EFS?

Điểm truy cập EFS là một cách linh hoạt để quản lý quyền truy cập ứng dụng trong môi trường NFS với khả năng mở rộng cao, bảo mật và dễ sử dụng hơn. Các trường hợp sử dụng có thể nhận thấy lợi ích của Điểm truy cập EFS bao gồm các môi trường dựa trên bộ chứa nơi các nhà phát triển xây dựng và triển khai bộ chứa, ứng dụng khoa học dữ liệu yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu sản xuất, và chia sẻ thư mục cụ thể trong hệ thống tệp của bạn với các tài khoản AWS khác.

Câu hỏi: Điểm truy cập EFS hoạt động như thế nào?

Khi bạn tạo Điểm truy cập EFS, bạn có thể cấu hình nhóm và người dùng hệ điều hành cũng như thư mục gốc cho tất cả các kết nối sử dụng Điểm truy cập EFS đó. Nếu bạn chỉ định chủ sở hữu của thư mục gốc, EFS sẽ tự động tạo thư mục đó nhờ các quyền mà bạn cung cấp vào lần đầu tiên máy khách kết nối với điểm truy cập. Bạn cũng có thể cập nhật chính sách IAM của hệ thống tệp để áp dụng cho các điểm truy cập của mình. Ví dụ: Bạn có thể áp dụng chính sách yêu cầu danh tính IAM cụ thể để kết nối với một điểm truy cập nhất định. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng EFS.

Mã hóa

Câu hỏi: Mã hóa Amazon EFS là gì?

Amazon EFS cung cấp tính năng mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và khi đang truyền.

Dữ liệu được mã hóa ở trạng thái lưu trữ sẽ được mã hóa trong khi ghi và được giải mã khi đọc, do đó bạn không phải sửa đổi ứng dụng của mình. Các khóa mã hóa được quản lý bởi AWS Key Management Service (KMS), do đó bạn không cần xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng quản lý khóa bảo mật.

Mã hóa dữ liệu khi đang truyền sử dụng giao thức Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) 1.2 theo tiêu chuẩn công nghiệp để mã hóa dữ liệu được gửi giữa máy khách và các hệ thống tệp EFS.

Mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và khi đang truyền có thể được cấu hình chung hoặc riêng rẽ để đáp ứng các yêu cầu bảo mật đặc thù của bạn.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng về Mã hóa.

Câu hỏi: AWS Key Management Service (KMS) là gì?

AWS KMS quản lý các khóa mã hóa cho dữ liệu được mã hóa ở trạng thái lưu trữ trên các hệ thống tệp EFS. AWS KMS là dịch vụ được quản lý cho phép bạn dễ dàng tạo và kiểm soát các khóa mã hóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu. AWS Key Management Service được tích hợp với các dịch vụ AWS, bao gồm Amazon EFS, Amazon EBS và Amazon S3, cho phép mã hóa dữ liệu một cách đơn giản với các khóa mã hóa mà bạn quản lý. AWS Key Management Service cũng được tích hợp với AWS CloudTrail để cung cấp cho bạn nhật ký về toàn bộ hoạt động sử dụng khóa, qua đó giúp đáp ứng các nhu cầu về pháp lý và tuân thủ của bạn.

Câu hỏi: Làm thế nào để bật tính năng mã hóa cho hệ thống tệp Amazon EFS?

Bạn có thể bật tính năng mã hóa ở trạng thái lưu trữ trong bảng điều khiển EFS hoặc sử dụng AWS CLI hay SDK. Khi tạo một hệ thống tệp mới trong bảng điều khiển EFS, nhấp “Create File System” (Tạo hệ thống tệp) và nhấp vào hộp kiểm để bật mã hóa.

Dữ liệu có thể được mã hóa khi đang truyền giữa hệ thống tệp Amazon EFS và các máy khách bằng cách sử dụng trình trợ giúp gắn EFS.

Mã hóa dữ liệu ở trạng thái lưu trữ và khi đang truyền có thể được cấu hình chung hoặc riêng rẽ để đáp ứng các yêu cầu bảo mật đặc thù của bạn.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng về Mã hóa.

Câu hỏi: Mã hóa có ảnh hưởng đến hiệu năng của Amazon EFS không?

Mã hóa dữ liệu chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến thông lượng và độ trễ I/O.

Truy cập tại chỗ

Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập hệ thống tệp EFS từ máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ của tôi?

Để truy cập các hệ thống tệp EFS từ máy chủ tại chỗ, bạn phải có kết nối AWS Direct Connect hoặc AWS VPN giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và Amazon VPC.

Bạn gắn hệ thống tệp EFS vào máy chủ Linux tại chỗ bằng cách sử dụng lệnh mount của Linux tiêu chuẩn để gắn hệ thống tệp qua giao thức NFSv4.1.

Để biết thêm thông tin về cách truy cập hệ thống tệp EFS từ máy chủ tại chỗ, vui lòng tham khảo tài liệu này.

Câu hỏi: Tôi có thể làm gì khi cho phép truy cập đến hệ thống tệp EFS từ máy chủ tại chỗ của tôi?

Bạn có thể gắn hệ thống tệp Amazon EFS vào máy chủ tại chỗ cũng như di chuyển dữ liệu tệp vào và ra khỏi Amazon EFS bằng các công cụ và tập lệnh tiêu chuẩn của Linux hoặc AWS Datasync. Khả năng di chuyển dữ liệu tệp vào và ra khỏi hệ thống tệp Amazon EFS cho phép ba trường hợp sử dụng.

Thứ nhất, bạn có thể di chuyển dữ liệu từ trung tâm dữ liệu tại chỗ để lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống tệp Amazon EFS.

Thứ hai, bạn có thể hỗ trợ khối lượng công việc tăng vọt trên đám mây để giảm tải xử lý ứng dụng cho đám mây. Bạn có thể di chuyển dữ liệu từ máy chủ tại chỗ vào hệ thống tệp EFS, phân tích chúng trên cụm phiên bản EC2 trong Amazon VPC, và lưu trữ kết quả vĩnh viễn trong các hệ thống tệp EFS hoặc chuyển kết quả trở lại máy chủ tại chỗ.

Thứ ba, bạn có thể định kỳ sao chép dữ liệu tệp tại chỗ sang EFS để hỗ trợ sao lưu và các trường hợp phục hồi sau thảm họa.

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập tệp Amazon EFS đồng thời từ các máy chủ trung tâm dữ liệu tại chỗ, cũng như từ nhiều phiên bản Amazon EC2 không?

Có, bạn có thể truy cập tệp Amazon EFS đồng thời từ các máy chủ trong trung tâm dữ liệu tại chỗ, cũng như từ nhiều phiên bản Amazon EC2 trong Amazon VPC của bạn. Amazon EFS cung cấp thông tin ngữ nghĩa học truy cập hệ thống tệp, như độ nhất quán mạnh của dữ liệu và khóa tệp, giống nhau trên tất cả các phiên bản EC2 và máy chủ tại chỗ truy cập vào một hệ thống tệp.

Câu hỏi: Nên áp dụng biện pháp thực hành tốt nhất nào khi di chuyển dữ liệu tệp vào và ra khỏi máy chủ tại chỗ?

Do độ trễ truyền phụ thuộc vào tốc độ truyền dữ liệu qua khoảng cách lớn, độ trễ mạng của kết nối mạng giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ và Amazon VPC có thể khoảng hàng chục mili giây. Nếu các thao tác tệp của bạn được xếp theo thứ tự, độ trễ kết nối mạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thông lượng đọc và ghi; về bản chất, lượng dữ liệu mà bạn có thể đọc hoặc ghi trong một khoảng thời gian bị giới hạn bởi khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất mỗi thao tác đọc và ghi. Để tăng tối đa thông lượng, thực hiện song song các thao tác tệp để EFS có thể xử lý nhiều lần đọc và ghi đồng thời. Các công cụ tiêu chuẩn như GNU song song cho phép bạn thực hiện song song thao tác sao chép dữ liệu tệp. Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu trực tuyến.

Câu hỏi: Làm thế nào để sao chép dữ liệu hiện có từ kho lưu trữ tệp tại chỗ tới Amazon EFS?

Có nhiều cách để sao chép dữ liệu tại chỗ vào Amazon EFS. AWS DataSync cung cấp phương thức nhanh chóng và đơn giản để đồng bộ các hệ thống tệp hiện có vào Amazon EFS một cách an toàn và hoạt động trên bất kỳ mạng nào, bao gồm cả AWS Direct Connect

AWS Direct Connect cung cấp băng thông cao và kết nối mạng chuyên dụng với độ trễ thấp để bạn có thể gắn các hệ thống tệp Amazon EFS. Sau khi gắn, bạn có thể sử dụng DataSync để sao chép dữ liệu vào Amazon EFS nhanh gấp tới 10 lần so với công cụ sao chép tiêu chuẩn của Linux.

Để biết thêm thông tin về AWS DataSync, vui lòng tham khảo mục DataSync trong phần Câu hỏi thường gặp này.

AWS DataSync

Câu hỏi: AWS DataSync là gì?

AWS DataSync là một dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến giúp di chuyển dữ liệu giữa các giữa kho lưu trữ tại chỗ và Amazon EFS nhanh hơn và đơn giản hơn. DataSync sử dụng giao thức riêng để tăng tốc và bảo mật quá trình truyền dữ liệu qua Internet hoặc AWS Direct Connect, với tốc độ nhanh hơn tới 10 lần so với các công cụ mã nguồn mở. Bằng cách sử dụng DataSync, bạn có thể thực hiện di chuyển dữ liệu một lần, truyền dữ liệu tại chỗ để phân tích kịp thời trên đám mây và tự động sao chép sang AWS để bảo vệ và khôi phục dữ liệu. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang AWS DataSync.

Câu hỏi: Làm thế nào để sao chép dữ liệu vào hoặc ra khỏi hệ thống tệp EFS bằng AWS DataSync?

Để bắt đầu với AWS DataSync, trước tiên, bạn phải triển khai một tác tử phần mềm có sẵn để tải xuống từ Bảng điều khiển quản lý AWS. Sau khi triển khai, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển hoặc Giao diện dòng lệnh AWS (CLI) để kết nối tác tử với các hệ thống tệp tại chỗ hoặc trên đám mây bằng giao thức Hệ thống tệp mạng (NFS), chọn hệ thống tệp Amazon EFS của bạn và bắt đầu sao chép dữ liệu.

Câu hỏi: Có thể sao chép dữ liệu EFS giữa các khu vực bằng AWS DataSync không?

Có, bạn có thể sử dụng AWS DataSync để truyền tệp giữa hai hệ thống tệp EFS, bao gồm tệp ở các Khu vực AWS khác nhau hoặc tệp của các tài khoản AWS khác nhau.  Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu.

Khả năng tương thích

Câu hỏi: Khả năng tương tác và khả năng tương thích giữa các dịch vụ AWS hiện có và Amazon EFS?

Amazon EFS được tích hợp với một số dịch vụ AWS khác, bao gồm Amazon CloudWatch, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, AWS IAM và dịch vụ AWS Tagging.

Amazon CloudWatch cho phép bạn theo dõi hoạt động của hệ thống tệp qua các chỉ số. AWS CloudFormation cho phép bạn tạo và quản lý hệ thống tệp bằng cách sử dụng các mẫu.

AWS CloudTrail cho phép bạn ghi lại tất cả các truy vấn API Amazon EFS trong tệp nhật ký.

AWS Identity and Access Management (IAM) cho phép bạn kiểm soát người quản trị hệ thống tệp của mình. Dịch vụ AWS Tagging cho phép bạn gắn nhãn hệ thống tệp bằng siêu dữ liệu do bạn xác định.

Câu hỏi: Amazon EFS hỗ trợ loại khóa nào?

Khóa trong Amazon EFS tuân thủ giao thức NFSv4.1 dành cho khóa tham vấn và cho phép các ứng dụng của bạn sử dụng cả khóa toàn bộ tệp và khóa phạm vi byte.

Câu hỏi: Tên hệ thống tệp có mang tính tổng thể không (giống như tên bộ chứa Amazon S3)?

Tất cả các hệ thống tệp đều có số ID được tạo tự động là số duy nhất trên tổng thể. Bạn có thể gắn thẻ tên cho hệ thống tệp, những tên này có thể khác nhau.

Định giá và thanh toán

Câu hỏi: Amazon EFS có mức phí là bao nhiêu?

Với sản phẩm Amazon EFS, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng mỗi tháng.

Khi sử dụng chế độ Thông lượng cung cấp, bạn trả phí cho thông lượng mà bạn cung cấp mỗi tháng. Không có phí tối thiểu và không có phí thiết lập.

EFS IA được tính giá dựa trên dung lượng lưu trữ đã sử dụng và dung lượng dữ liệu được truy cập. Cho đến khi Quản lý vòng đời chuyển hoàn toàn tệp của bạn sang EFS IA, tệp đó được lưu trữ trên EFS Tiêu chuẩn và được lập hóa đơn theo giá của Tiêu chuẩn.

Để biết thêm thông tin về giá của Amazon EFS, vui lòng truy cập trang Giá của Amazon EFS.

Câu hỏi: Các mức giá của bạn đã bao gồm thuế chưa?

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truy cập từ dịch vụ AWS

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ các phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) không?

Có, bạn có thể truy cập Amazon EFS từ hàng chục nghìn phiên bản Amazon EC2 được khởi chạy bằng bất kỳ phương pháp khởi chạy được hỗ trợ nào. Khi bạn sử dụng trình hướng dẫn khởi chạy phiên bản Amazon EC2, bạn có thể tạo các hệ thống tệp Amazon EFS mới và thêm các hệ thống tệp hiện có vào phiên bản bạn đang khởi chạy. Tất cả hệ thống tệp bạn thêm vào phiên bản được tự động đặt trên phiên bản khi được khởi chạy. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng Amazon EFS với các phiên bản Amazon EC2 trong tài liệu Amazon EC2.

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ bộ chứa Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) không?

Có. Bạn có thể truy cập Amazon EFS từ các ứng dụng có trong bộ chứa được khởi chạy bởi Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) bằng cả kiểu khởi chạy Amazon EC2 và AWS Fargate thông qua việc tham chiếu đến hệ thống tệp Amazon EFS trong phần thông tin xác định tác vụ của bạn. Bạn có thể tìm hướng dẫn bắt đầu trong tài liệu Amazon ECS.

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ pod của Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) không?

Có. Bạn có thể truy cập Amazon EFS từ các ứng dụng có trong bộ chứa được khởi chạy bởi Amazon EKS, qua loại khởi chạy Amazon EC2 hoặc AWS Fargate, bằng trình điều khiển Amazon EFS CSI. Bạn có thể tìm hướng dẫn bắt đầu trong tài liệu Amazon EKS.

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ các hàm AWS Lambda không?

Có. Bạn có thể truy cập Amazon EFS từ các hàm đang chạy trong AWS Lambda bằng cách tham chiếu đến hệ thống tệp Amazon EFS trong mục cài đặt hàm của bạn. Bạn có thể tìm hướng dẫn bắt đầu trong tài liệu AWS Lambda.

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập Amazon EFS từ Amazon SageMaker không?

Có. Bạn có thể truy cập dữ liệu đào tạo trong Amazon EFS từ các tác vụ đào tạo Amazon SageMaker bằng cách tham chiếu đến hệ thống tệp Amazon EFS trong yêu cầu CreateTrainingJob. EFS cũng được tự động sử dụng cho các thư mục cơ sở được tạo bởi Amazon SageMaker Studio.

Tìm hiểu thêm về định giá Amazon EFS

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EFS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi