Hồ dữ liệu và phân tích miễn phí trên AWS

Cách nhanh nhất để tất cả người dùng nhận được câu trả lời từ mọi dữ liệu của bạn

Các trường hợp sử dụng tính năng phân tích và hồ dữ liệu

Nghiệp vụ thông minh

Việc chạy các truy vấn hiệu năng cao trên quy mô hàng petabyte dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc trở nên đơn giản và hiệu quả về chi phí để bạn có thể xây dựng những báo cáo và bảng thông tin mạnh mẽ.

Lưu kho dữ liệu

Chạy truy vấn SQL và truy vấn phân tích phức tạp trên dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc trong kho dữ liệu và hồ dữ liệu. Trong khi đó, không cần di chuyển dữ liệu không cần thiết.

Hồ dữ liệu quy mô linh hoạt

Việc thiết lập và quản lý hồ dữ liệu hiện nay thường bao gồm rất nhiều tác vụ thủ công và tốn thời gian. Tuy nhiên, AWS tự động hóa các tác vụ này để bạn có thể xây dựng và bảo mật hồ dữ liệu trong vài ngày thay vì vài tháng.

Phân tích vận hành

Tìm kiếm, khám phá, lọc, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu gần theo thời gian thực để theo dõi ứng dụng, phân tích nhật ký và phân tích luồng nhấp chuột.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm AWS Analytics và Hồ dữ liệu khác

Các ưu đãi sản phẩm phân tích và hồ dữ liệu từ Bậc miễn phí của AWS

SẢN PHẨM  MÔ TẢ  CHI TIẾT VỀ ƯU ĐÃI CHO BẬC MIỄN PHÍ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

AWS Glue

Tích hợp dữ liệu phi máy chủ

Dữ liệu phi máy chủ là dịch vụ tích hợp dữ liệu phi máy chủ, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, chuẩn bị và tổng hợp dữ liệu cho hoạt động phân tích, máy học (ML) và phát triển ứng dụng. 

LUÔN MIỄN PHÍ

Một triệu đối tượng đầu tiên được lưu trữ và một triệu lượt truy cập đầu tiên miễn phí trên Danh mục dữ liệu AWS Glue

Định giá AWS Glue

Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Phân tích bản ghi và tìm kiếm phân tán

Một bộ công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán, hướng tới cộng đồng, được cấp phép của Apache 2.0, 100% nguồn mở được sử dụng cho hàng loạt các trường hợp như giám sát ứng dụng theo thời gian thực, phân tích bản ghi và tìm kiếm trang web.

12 tháng miễn phí

750 giờ sử dụng phiên bản t2.small.search hoặc t3.small.search một AZ mỗi tháng 

10 GB dung lượng lưu trữ EBS tùy chọn mỗi tháng (đĩa từ hoặc đa dụng)

Định giá Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Amazon QuickSight

Dịch vụ nghiệp vụ thông minh (BI) được hỗ trợ bởi ML

Dịch vụ BI dựa trên máy học, có thể nhúng, quy mô linh hoạt, phi máy chủ, được xây dựng.

30 ngày miễn phí

10 GB dung lượng SPICE cho tổng cộng 4 người dùng

Định giá Amazon QuickSight

Amazon Redshift

Kho dữ liệu

Kho dữ liệu đám mây có thể mở rộng, được quản lý toàn phần và tăng tốc độ nhận thông tin chuyên sâu bằng tính năng phân tích nhanh chóng, dễ dàng, bảo mật và trên quy mô lớn. 

2 tháng miễn phí

750 giờ sử dụng nút DC2.Large  mỗi tháng

Giá của Amazon Redshift

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3))

Lưu trữ đối tượng


Dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng điều chỉnh quy mô linh hoạt, tính sẵn sàng của dữ liệu, độ bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành.

12 tháng miễn phí

5 GB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn

20.000 yêu cầu get

2.000 yêu cầu PUT, COPY, POST hoặc LIST

100 GB truyền dữ liệu ra mỗi tháng

Định giá Amazon S3

Amazon SageMaker

Phát triển mô hình ML

Dịch vụ được quản lý toàn phần để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình ML với cơ sở hạ tầng, công cụ và quy trình công việc được quản lý toàn phần.

250 giờ sử dụng phiên bản ml.t3.medium trên sổ chi chép Studio 

250 giờ sử dụng phiên bản of ml.t2 medium hoặc ml.t3.medium trên sổ chi chép theo nhu cầu 

Định giá Amazon SageMaker

* Xem Bậc miễn phí của AWS để biết các điều khoản và điều kiện

Tìm hiểu thêm về AWS Analytics và hồ dữ liệu

Duyệt qua bộ sưu tập video và hướng dẫn của chúng tôi để nâng cao kiến thức và trải nghiệm của bạn với AWS

 • Video
 • Giới thiệu về dịch vụ Lưu kho dữ liệu trên AWS với Amazon Redshift (2:07)
  Xuất hồ dữ liệu trên Amazon Redshift (4:57)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn 10 phút

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí và đơn giản này để khám phá các dịch phân tích AWS và hồ dữ liệu

  Triển khai kho dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon Redshift

  Trong dự án này, bạn sẽ tạo và định cấu hình một kho dữ liệu Amazon Redshift, tải dữ liệu mẫu và phân tích dữ liệu đó bằng máy khách SQL.

  Tìm hiểu thêm »

  Di chuyển từ Oracle sang Amazon Redshift

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách di chuyển thành công từ Oracle sang Amazon Redshift với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

  Tìm hiểu thêm »

  Lưu trữ và truy xuất tệp với Amazon S3

  Hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn lưu trữ các tệp của bạn trên đám mây bằng Amazon Simple Storage Solution (S3). Amazon S3 là một dịch vụ cho phép bạn lưu trữ dữ liệu của mình (được gọi là các đối tượng) ở quy mô lớn. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một vùng lưu trữ Amazon S3, tải tệp lên, truy xuất tệp và xóa tệp. 

  Tìm hiểu thêm »

  Tạo bảng thông tin nghiệp vụ thông minh với Amazon QuickSight

  Trong hướng dẫn này, bạn tạo phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, tạo câu chuyện và chia sẻ các phân tích thông qua bảng thông tin dữ liệu trong đám mây bằng Amazon QuickSight.

  Tìm hiểu thêm »

Hồ dữ liệu và phân tích miễn phí trên AWS

Cách nhanh nhất để tất cả người dùng nhận được câu trả lời từ mọi dữ liệu của bạn

Các trường hợp sử dụng tính năng phân tích và hồ dữ liệu

Nghiệp vụ thông minh

Việc chạy các truy vấn hiệu năng cao trên quy mô hàng petabyte dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc trở nên đơn giản và hiệu quả về chi phí để bạn có thể xây dựng những báo cáo và bảng thông tin mạnh mẽ.

Lưu kho dữ liệu

Chạy truy vấn SQL và truy vấn phân tích phức tạp trên dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc trong kho dữ liệu và hồ dữ liệu. Trong khi đó, không cần di chuyển dữ liệu không cần thiết.

Hồ dữ liệu quy mô linh hoạt

Việc thiết lập và quản lý hồ dữ liệu ngày nay thường bao gồm nhiều tác vụ thủ công và tốn thời gian nhưng AWS sẽ tự động hóa các tác vụ này để bạn có thể xây dựng và bảo mật hồ dữ liệu của mình, trong vài ngày thay vì vài tháng.

Phân tích vận hành

Tìm kiếm, khám phá, lọc, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu gần theo thời gian thực để theo dõi ứng dụng, phân tích nhật ký và phân tích luồng nhấp chuột.

Các ưu đãi sản phẩm miễn phí

Các ưu đãi sản phẩm phân tích và hồ dữ liệu từ Bậc miễn phí của AWS

AWS Glue
Dữ liệu phi máy chủ là dịch vụ tích hợp dữ liệu phi máy chủ, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, chuẩn bị và tổng hợp dữ liệu cho hoạt động phân tích, máy học và phát triển ứng dụng.
LUÔN MIỄN PHÍ

Một triệu đối tượng đầu tiên được lưu trữ và một triệu lượt truy cập đầu tiên miễn phí trên Danh mục dữ liệu AWS Glue

Định giá AWS Glue »
Dịch vụ OpenSearch của Amazon
Dịch vụ được quản lý toàn phần, cho phép bạn dễ dàng triển khai, bảo mật và chạy Elasticsearch theo quy mô mong muốn và tiết kiệm chi phí.
12 THÁNG MIỄN PHÍ

750 giờsử dụng phiên bản t2.small.elasticsearch hoặc t3.small.elasticsearch trên một AZ duy nhất mỗi tháng 

10 GB dung lượng lưu trữ EBS tùy chọn mỗi tháng (đĩa từ hoặc đa dụng)

Định giá Dịch vụ OpenSearch của Amazon »
Amazon QuickSight
Dịch vụ nghiệp vụ thông minh (BI) được máy học hỗ trợ với quy mô linh hoạt, phi máy chủ, có thể nhúng.
30 NGÀY MIỄN PHÍ

10 GB dung lượng SPICE cho tổng cộng 4 người dùng

Định giá Amazon QuickSight »
Amazon Redshift
Kho dữ liệu đám mây có thể mở rộng, được quản lý toàn phần và tăng tốc độ nhận thông tin chuyên sâu bằng tính năng phân tích nhanh chóng, dễ dàng, bảo mật và trên quy mô lớn.
2 THÁNG MIỄN PHÍ

750 giờ sử dụng nút DC2.Large mỗi tháng

Định giá Amazon Redshift »
Amazon S3
Dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng điều chỉnh quy mô linh hoạt, tính sẵn sàng của dữ liệu, độ bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành.
12 THÁNG MIỄN PHÍ

5 GB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn

20.000 yêu cầu get

2.000 yêu cầu PUT, COPY, POST, hoặc LIST

100 GB truyền dữ liệu ra mỗi tháng

Định giá Amazon S3 »
AWS SageMaker
Dịch vụ được quản lý toàn phần để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học (ML) với cơ sở hạ tầng, công cụ và quy trình công việc được quản lý toàn phần.
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

250 giờ sử dụng phiên bản ml.t3.medium trên sổ chi chép Studio 

250 giờ sử dụng phiên bản of ml.t2 medium hoặc ml.t3.medium trên sổ chi chép theo nhu cầu 

Định giá Amazon SageMaker »

Tìm hiểu thêm về phân tích và hồ dữ liệu miễn phí với AWS

 • Video
 • Giới thiệu về dịch vụ Lưu kho dữ liệu trên AWS với Amazon Redshift (2:07)
  Xuất hồ dữ liệu trên Amazon Redshift (4:57)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn 10 phút

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí và đơn giản này để khám phá các dịch phân tích AWS và hồ dữ liệu

  Triển khai kho dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon Redshift

  Trong dự án này, bạn sẽ tạo và định cấu hình một kho dữ liệu Amazon Redshift, tải dữ liệu mẫu và phân tích dữ liệu đó bằng máy khách SQL.

  Di chuyển từ Oracle sang Amazon Redshift

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách di chuyển thành công từ Oracle sang Amazon Redshift với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

  Lưu trữ và truy xuất tệp với Amazon S3

  Hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn lưu trữ các tệp của bạn trên đám mây bằng Amazon Simple Storage Solution (S3). Amazon S3 là một dịch vụ cho phép bạn lưu trữ dữ liệu của mình (được gọi là các đối tượng) ở quy mô lớn. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một vùng lưu trữ Amazon S3, tải tệp lên, truy xuất tệp và xóa tệp. 

  Tạo bảng thông tin nghiệp vụ thông minh với Amazon QuickSight

  Trong hướng dẫn này, bạn tạo phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, tạo câu chuyện và chia sẻ các phân tích thông qua bảng thông tin dữ liệu trong đám mây bằng Amazon QuickSight.

Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS mang đến cho người dùng cơ hội khám phá các sản phẩm miễn phí, cùng các ưu đãi bao gồm các sản phẩm luôn miễn phí, miễn phí trong 12 háng và bản dùng thử miễn phí thời hạn ngắn.

Bắt đầu

Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.