OLAP và OLTP khác nhau ở điểm nào?

Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) và xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) là các hệ thống xử lý dữ liệu giúp bạn lưu trữ và phân tích dữ liệu kinh doanh. Bạn có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn, chẳng hạn như trang web, ứng dụng, đồng hồ đo thông minh và hệ thống nội bộ. OLAP kết hợp và gộp nhóm dữ liệu để bạn có thể phân tích dữ liệu từ nhiều góc nhìn khác nhau. Ngược lại, OLTP lưu trữ và cập nhật dữ liệu giao dịch một cách đáng tin cậy và hiệu quả với khối lượng lớn. Cơ sở dữ liệu OLTP có thể là một trong số nhiều nguồn dữ liệu cho một hệ thống OLAP.

Tìm hiểu về OLAP »

Những điểm tương đồng giữa OLAP và OLTP là gì?

Cả xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) và xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) đều là các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu để lưu trữ và xử lý dữ liệu với khối lượng lớn. Hai hệ thống này đòi hỏi cơ sở hạ tầng CNTT hiệu quả và đáng tin cậy để vận hành trơn tru. Bạn có thể sử dụng cả hai hệ thống để truy vấn dữ liệu hiện có hoặc lưu trữ dữ liệu mới. Cả hai đều hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu trong một tổ chức.

Hầu hết các công ty sử dụng cùng lúc hệ thống OLTP và OLAP để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thông minh của họ. Tuy nhiên, cách tiếp cận và mục đích quản lý dữ liệu giữa OLAP và OLTP có sự khác biệt đáng kể.

Điểm khác biệt chính giữa OLAP và OLTP

Mục đích chính của xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) là phân tích dữ liệu tổng hợp, trong khi mục đích chính của xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) là xử lý các giao dịch trên cơ sở dữ liệu.

Bạn sử dụng hệ thống OLAP để tạo ra các báo cáo, thực hiện các phân tích dữ liệu phức tạp và xác định các xu hướng. Ngược lại, bạn sử dụng hệ thống OLTP để xử lý đơn hàng, cập nhật hàng tồn kho và quản lý tài khoản khách hàng.

Các điểm khác biệt lớn khác bao gồm định dạng dữ liệu, kiến trúc dữ liệu, hiệu năng và yêu cầu. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận một ví dụ về thời điểm một tổ chức nên sử dụng OLAP hay OLTP.

Định dạng dữ liệu

Hệ thống OLAP sử dụng các mô hình dữ liệu đa chiều, vì vậy bạn có thể xem cùng một dữ liệu từ các góc độ khác nhau. Cơ sở dữ liệu OLAP lưu trữ dữ liệu dưới định dạng khối, trong đó mỗi chiều đại diện cho một thuộc tính dữ liệu khác nhau. Mỗi ô trong khối đại diện cho một giá trị hoặc độ đo tại giao điểm của các chiều.

Ngược lại, các hệ thống OLTP lại là đơn chiều và tập trung vào một khía cạnh dữ liệu. Chúng sử dụng một cơ sở dữ liệu quan hệ để sắp xếp dữ liệu thành các bảng. Mỗi hàng trong bảng đại diện cho một phiên bản của thực thể và mỗi cột đại diện cho một thuộc tính của thực thể.

Kiến trúc dữ liệu

Kiến trúc cơ sở dữ liệu OLAP ưu tiên thao tác đọc dữ liệu nhiều hơn thao tác ghi dữ liệu. Bạn có thể thực hiện các truy vấn phức tạp trên khối lượng dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mức độ sẵn sàng là có mức độ ưu tiên thấp vì trường hợp sử dụng chính là phân tích.

Mặt khác, kiến trúc cơ sở dữ liệu OLTP ưu tiên các thao tác ghi dữ liệu. Kiến trúc này được tối ưu hóa cho khối lượng công việc nặng về thao tác ghi và có thể cập nhật dữ liệu giao dịch với tần số thường xuyên, khối lượng lớn mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu.

Ví dụ: nếu có hai khách hàng mua cùng một mặt hàng cùng một lúc, hệ thống OLTP có thể điều chỉnh chính xác lượng hàng hiện có. Và hệ thống sẽ ưu tiên khách hàng đầu tiên về mặt thời gian nếu mặt hàng đó là sản phẩm cuối cùng trong kho. Mức độ sẵn sàng là một ưu tiên cao và điều này thường đạt được thông qua sử dụng nhiều bản sao lưu dữ liệu.

Hiệu năng

Thời gian xử lý của OLAP có thể thay đổi từ vài phút đến nhiều giờ tùy thuộc vào loại và khối lượng dữ liệu được phân tích. Để cập nhật cơ sở dữ liệu của OLAP, bạn sẽ định kỳ xử lý dữ liệu theo các lô lớn sau đó tải lô đó lên hệ thống cùng một lúc. Tần suất cập nhật dữ liệu cũng khác nhau giữa các hệ thống, từ hàng ngày đến hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng.

Ngược lại, bạn đo tính thời gian xử lý của OLTP theo mili giây hoặc nhỏ hơn. Cơ sở dữ liệu của OLTP quản lý các cập nhật cơ sở dữ liệu trong thời gian thực. Các cập nhật rất nhanh, ngắn và do bạn hoặc người dùng của bạn kích hoạt. Xử lý theo luồng thường được sử dụng thay vì xử lý theo lô.

Tìm hiểu về dữ liệu truyền phát »

Tìm hiểu về xử lý theo lô »

Yêu cầu

Các hệ thống OLAP hoạt động như một kho dữ liệu tập trung và lấy dữ liệu từ nhiều kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ và các hệ thống khác. Yêu cầu lưu trữ đo tính với đơn vị từ hàng terabyte (TB) đến hàng petabyte (PB). Thao tác đọc dữ liệu cũng có thể thiên về điện toán, đòi hỏi các máy chủ có hiệu năng cao.

Mặt khác, bạn có thể đo tính yêu cầu lưu trữ OLTP theo đơn vị gigabyte (GB). Cơ sở dữ liệu OLTP cũng có thể được xóa sau khi dữ liệu được tải vào một kho dữ liệu hoặc hồ dữ liệu OLAP có liên quan. Tuy nhiên, yêu cầu điện toán cho OLTP cũng cao không kém.

Ví dụ về OLAP so với OLTP

Hãy xem xét một công ty bán lẻ lớn vận hành hàng trăm cửa hàng trên khắp đất nước. Công ty có một cơ sở dữ liệu khổng lồ theo dõi doanh số bán hàng, hàng tồn kho, dữ liệu khách hàng và các chỉ số chính khác.

Công ty sử dụng OLTP để xử lý các giao dịch trong thời gian thực, cập nhật mức hàng tồn kho và quản lý tài khoản khách hàng. Mỗi cửa hàng được kết nối với cơ sở dữ liệu trung tâm và cơ sở dữ liệu này cập nhật các mức hàng tồn kho trong thời gian thực khi đang bán sản phẩm. Công ty cũng sử dụng OLTP để quản lý tài khoản khách hàng – ví dụ như để theo dõi điểm khách hàng thân thiết, quản lý thông tin thanh toán và xử lý các trường hợp trả hàng.

Ngoài ra, công ty sử dụng OLAP để phân tích dữ liệu do OLTP thu thập. Chuyên viên phân tích kinh doanh của công ty có thể sử dụng OLAP để tạo ra báo cáo về xu hướng bán hàng, mức hàng tồn kho, thông tin nhân khẩu học của khách hàng và các chỉ số chính khác. Họ thực hiện các truy vấn phức tạp trên khối lượng lớn dữ liệu lịch sử để xác định các mô hình và xu hướng có thể cung cấp thông tin cho các quyết định kinh doanh. Họ xác định các sản phẩm thịnh hành trong một khoảng thời gian nhất định và sử dụng thông tin này để tối ưu hóa ngân sách cho hàng tồn kho.

So sánh về thời điểm sử dụng OLAP và OLTP

Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) và xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) là hai hệ thống xử lý dữ liệu khác nhau, được thiết kế cho các mục đích riêng biệt. OLAP được tối ưu hóa cho việc phân tích dữ liệu phức tạp và báo cáo, trong khi OLTP được tối ưu hóa cho quá trình xử lý giao dịch và cập nhật thời gian thực.

Hiểu rõ được sự khác biệt giữa các hệ thống này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc hệ thống nào phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Trong nhiều trường hợp, kết hợp cả hai hệ thống OLAP và OLTP có thể là giải pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp cần cả xử lý giao dịch và phân tích dữ liệu. Cuối cùng, việc lựa chọn hệ thống phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, bao gồm khối lượng dữ liệu, độ phức tạp của truy vấn, thời gian phản hồi, khả năng điều chỉnh quy mô và chi phí.

Example-architecture-using-AWS-Managed-Services

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa OLAP và OLTP

 

Tiêu chí

OLAP

OLTP

Mục đích

OLAP giúp bạn phân tích khối lượng dữ liệu lớn để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

OLTP giúp bạn quản lý và xử lý các giao dịch thời gian thực.

Nguồn dữ liệu

OLAP sử dụng dữ liệu lịch sử và dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn.

OLTP sử dụng dữ liệu thời gian thực và dữ liệu giao dịch từ một nguồn duy nhất.

Cấu trúc dữ liệu

OLAP sử dụng cơ sở dữ liệu đa chiều (khối) hoặc cơ sở dữ liệu quan hệ.

OLTP sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ.

Mô hình dữ liệu

OLAP sử dụng lược đồ ngôi sao, lược đồ bông tuyết, hoặc các mô hình phân tích khác.

OLTP sử dụng các mô hình chuẩn hóa hoặc phi chuẩn hóa.

Khối lượng dữ liệu

OLAP có yêu cầu lưu trữ lớn. Hãy nghĩ đến hàng terabyte (TB) và hàng petabyte (PB).

OLTP có yêu cầu lưu trữ tương đối nhỏ hơn. Hãy nghĩ đến hàng gigabyte (GB).

Thời gian phản hồi

OLAP có thời gian phản hồi dài hơn, thông thường tính bằng giây hoặc phút.

OLTP có thời gian phản hồi ngắn hơn, thường tính bằng mili giây

Ví dụ về trường hợp ứng dụng

OLAP rất phù hợp với việc phân tích xu hướng, dự đoán hành vi của khách hàng và xác định khả năng sinh lời.

OLTP rất phù hợp với việc xử lý thanh toán, quản lý dữ liệu khách hàng và xử lý đơn hàng.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu của bạn về OLAP và OLTP như thế nào?

Phân tích trên Amazon Web Services (AWS) cung cấp nhiều dịch vụ đám mây được quản lý khác nhau cho các hoạt động xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) và xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP). Từ di chuyển dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đến phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa, AWS cung cấp các dịch vụ chuyên dụng có hiệu năng giá tốt nhất, có khả năng điều chỉnh quy mô và có chi phí thấp nhất.

Dưới đây là các ví dụ về những dịch vụ AWS có thể hỗ trợ nhu cầu của bạn về OLAP và OLTP:

  • Amazon Redshift là kho dữ liệu đám mây được thiết kế đặc biệt cho OLAP.
  • Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) là một cơ sở dữ liệu quan hệ với chức năng OLAP. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để chạy khối lượng công việc OLTP hoặc sử dụng cùng với Oracle OLAP để thực hiện các truy vấn phức tạp trên khối nhiều chiều.
  • Amazon Aurora là cơ sở dữ liệu quan hệ đám mây tương thích với MySQL và PostgreSQL có thể chạy cả các khối lượng công việc OLTP và OLAP phức tạp.

Bắt đầu sử dụng OLTP và OLAP trên AWS bằng cách tạo tài khoản AWS ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng AWS