Thông tin chung

Hỏi: Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) là gì?

Đáp: Amazon EKS là một dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng chạy Kubernetes trên AWS mà không phải cài đặt và vận hành tầng điều khiển Kubernetes của riêng bạn hoặc các nút thực thi.

Hỏi: Kubernetes là gì?

Đáp: Kubernetes là một hệ thống điều phối bộ chứa nguồn mở cho phép bạn triển khai và quản lý các ứng dụng trong bộ chứa trên quy mô lớn. Kubernetes sắp xếp các bộ chứa thành những nhóm logic để quản lý và dễ tìm thấy, sau đó khởi chạy chúng vào các cụm phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Khi sử dụng Kubernetes, bạn có thể chạy các ứng dụng trong bộ chứa bao gồm các vi dịch vụ, trình thực thi xử lý hàng loạt và nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) bằng cách sử dụng cùng một bộ công cụ tại chỗ và trên đám mây.

Hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng Amazon EKS?

Đáp: Amazon EKS cung cấp và mở rộng quy mô của tầng điều khiển Kubernetes, bao gồm các máy chủ giao diện lập trình ứng dụng (API) và lớp bền vững backend trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZs) của AWS để mang lại tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi cao. Amazon EKS tự động phát hiện, thay thế các nút không tốt trên tầng điều khiển và vá lỗi cho tầng điều khiển. Bạn có thể chạy EKS bằng AWS Fargate, dịch vụ cung cấp điện toán phi máy chủ cho các bộ chứa. Fargate loại bỏ nhu cầu cung cấp và quản lý máy chủ, giúp bạn chỉ định và chi trả cho tài nguyên theo ứng dụng, đồng thời chủ động cải thiện mức độ bảo mật thông qua khả năng cách ly ứng dụng.

Amazon EKS được tích hợp với nhiều dịch vụ AWS để cung cấp khả năng mở rộng và bảo mật cho các ứng dụng của bạn. Các dịch vụ này bao gồm Elastic Load Balancing để phân phối tải, AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) để cách ly và AWS CloudTrail để ghi nhật ký.

Hỏi: Amazon EKS hoạt động như thế nào?

Đáp: Amazon EKS hoạt động bằng cách cung cấp (khởi động) đồng thời quản lý tầng điều khiển Kubernetes và các nút thực thi cho bạn. Ở cấp độ cao, Kubernetes bao gồm hai thành phần chính: một cụm 'các nút thực thi' chạy các bộ chứa của bạn và tầng điều khiển có vai trò quản lý thời điểm và vị trí các bộ chứa được khởi động trên cụm của bạn trong khi giám sát trạng thái của chúng.

Nếu không có Amazon EKS, bạn phải tự chạy cả tầng điều khiển Kubernetes và cụm nút thực thi. Với Amazon EKS, bạn cung cấp các nút thực thi của mình bằng cách sử dụng một lệnh duy nhất trong bảng điều khiển EKS, giao diện dòng lệnh (CLI) hoặc API. AWS xử lý việc cung cấp, mở rộng quy mô và quản lý tầng điều khiển Kubernetes trong một cấu hình bảo mật và có độ sẵn sàng cao. Điều này bớt cho bạn một gánh nặng vận hành đáng kể và cho phép bạn tập trung vào việc xây dựng ứng dụng thay vì quản lý cơ sở hạ tầng AWS.

Hỏi: Amazon EKS hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Đáp: Amazon EKS hỗ trợ các bản phân phối của hệ điều hành Linux x86, ARM và Windows Server tương thích với Kubernetes. Amazon EKS cung cấp các AMI được tối ưu hóa cho Amazon Linux 2, Bottlerocket và Windows Server 2019. Tại thời điểm này, không có AMI được tối ưu hóa dựa trên Amazon EKS cho AL2023. Các AMI được tối ưu hóa dựa trên EKS cho các bản phân phối Linux khác, chẳng hạn như Ubuntu, có sẵn từ các nhà cung cấp tương ứng của họ.

Hỏi: Tôi có một yêu cầu về tính năng, tôi phải trao đổi với ai?

Đáp: Vui lòng cho chúng tôi biết chúng tôi cần bổ sung hay cải thiện điều gì bằng cách tạo một yêu cầu tính năng trên Lộ trình công khai của dịch vụ bộ chứa AWS

Tích hợp

Hỏi: Amazon EKS có tương thích với các ứng dụng và công cụ Kubernetes hiện có của tôi không?

Đáp: Amazon EKS chạy phần mềm Kubernetes nguồn mở, vì vậy bạn có thể sử dụng tất cả các phần bổ trợ và công cụ hiện có từ cộng đồng Kubernetes. Các ứng dụng chạy trên Amazon EKS hoàn toàn tương thích với các ứng dụng chạy trên bất kỳ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào, cho dù chạy trong trung tâm dữ liệu tại chỗ hay các đám mây công cộng. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng di chuyển bất kỳ ứng dụng Kubernetes tiêu chuẩn nào sang Amazon EKS mà không cần sửa đổi mã.

Hỏi: Amazon EKS có hoạt động với AWS Fargate không?

Đáp: Có. Bạn có thể chạy các ứng dụng Kubernetes dưới dạng các bộ chứa phi máy chủ bằng AWS Fargate và Amazon EKS.

Hỏi: Tiện ích bổ sung Amazon EKS là gì?

Đáp: Tiện ích bổ sung EKS cho phép bạn kích hoạt và quản lý phần mềm vận hành Kubernetes, phần mềm này cung cấp các tính năng như khả năng quan sát, mở rộng quy mô, kết nối mạng và tích hợp tài nguyên đám mây AWS cho các cụm EKS của bạn. Khi khởi chạy, tiện ích bổ sung EKS hỗ trợ kiểm soát quá trình khởi chạy và phiên bản của phần bổ trợ AWS VPC CNI thông qua API EKS.

Hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng tiện ích bổ sung Amazon EKS?

Đáp: Tiện ích bổ sung Amazon EKS cho phép bạn cài đặt và quản lý phần mềm vận hành Kubernetes chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hoàn thành việc tạo cụm và chạy các ứng dụng chỉ bằng một lệnh duy nhất, đồng thời dễ dàng cập nhật phần mềm vận hành cần thiết cho cụm của bạn. Điều này đảm bảo các cụm Kubernetes của bạn được an toàn và ổn định, đồng thời giảm lượng công việc cần thiết để bắt đầu và quản lý các cụm Kubernetes sẵn sàng sản xuất trên AWS.

Các phiên bản và cập nhật của Kubernetes

Hỏi: Amazon EKS hỗ trợ những phiên bản Kubernetes nào?

Đáp: Xem tài liệu Amazon EKS để biết các phiên bản Kubernetes hiện được hỗ trợ. Amazon EKS sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho các phiên bản Kubernetes khác trong tương lai.

Hỏi: Tôi có thể cập nhật cụm Kubernetes của mình lên phiên bản mới không?

Đáp: Có. Amazon EKS thực hiện nâng cấp cụm tại chỗ được quản lý cho cả phiên bản Kubernetes và nền tảng Amazon EKS. Điều này giúp đơn giản hóa các hoạt động của cụm và cho phép bạn tận dụng những tính năng mới nhất của Kubernetes cũng như các bản cập nhật cho cấu hình Amazon EKS và các bản vá lỗi bảo mật.

Có hai loại cập nhật bạn có thể áp dụng cho cụm Amazon EKS của mình: cập nhật phiên bản Kubernetes và cập nhật phiên bản nền tảng Amazon EKS. Khi các phiên bản Kubernetes mới được phát hành và xác thực để sử dụng với Amazon EKS, chúng tôi sẽ hỗ trợ ba phiên bản Kubernetes ổn định như một phần của quá trình cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào.

Hỏi: Phiên bản nền tảng EKS là gì?

Đáp: Các phiên bản nền tảng Amazon EKS đại diện cho các khả năng của tầng điều khiển cụm, chẳng hạn như cờ máy chủ API Kubernetes nào được bật, cũng như phiên bản bản vá lỗi Kubernetes hiện tại. Mỗi phiên bản nhỏ của Kubernetes có một hoặc nhiều phiên bản nền tảng Amazon EKS được liên kết. Các phiên bản nền tảng cho các phiên bản nhỏ Kubernetes khác nhau là độc lập với nhau.

Khi phiên bản nhỏ Kubernetes mới có sẵn trong Amazon EKS (ví dụ: 1.13), phiên bản nền tảng Amazon EKS ban đầu cho phiên bản nhỏ Kubernetes đó bắt đầu ở eks.1. Tuy nhiên, Amazon EKS phát hành các phiên bản nền tảng mới định kỳ để kích hoạt các cài đặt tầng điều khiển Kubernetes mới và cung cấp các bản sửa lỗi bảo mật.

Hỏi: Tại sao tôi muốn kiểm soát theo cách thủ công các bản cập nhật phiên bản Kubernetes?

Đáp: Các phiên bản mới của Kubernetes mang đến thay đổi đáng kể đối với API Kubernetes, từ đó có thể thay đổi hành vi ứng dụng. Kiểm soát thủ công việc tạo phiên bản cụm Kubernetes cho phép bạn kiểm tra các ứng dụng so với các phiên bản Kubernetes mới trước khi nâng cấp cụm sản xuất. Amazon EKS cung cấp khả năng chọn thời điểm thực hiện các thay đổi cho cụm EKS của bạn.

Hỏi: Tôi có thể cập nhật các nút thực thi bằng cách nào?

Đáp: AWS xuất bản Ảnh máy Amazon (AMI) được tối ưu hóa cho EKS bao gồm các tập nhị phân nút thực thi cần thiết (Docker và Kubelet). AMI này được cập nhật thường xuyên và bao gồm phiên bản mới nhất của các thành phần này. Bạn có thể cập nhật các nút được EKS quản lý của mình lên phiên bản mới nhất của AMI được tối ưu hóa cho EKS bằng một lệnh duy nhất trong bảng điều khiển EKS, API hoặc CLI.

Nếu bạn đang xây dựng AMI tùy chỉnh của riêng mình để sử dụng cho các nút thợ EKS, AWS cũng xuất bản các tập lệnh Packer ghi lại các bước xây dựng của chúng tôi, qua đó cho phép bạn xác định các tệp nhị phân có trong mỗi phiên bản của AMI.

Hỏi: Hỗ trợ mở rộng của Amazon EKS là gì?

Đáp: Hỗ trợ mở rộng của Amazon EKS cho các phiên bản Kubernetes cho phép bạn sử dụng phiên bản phụ của Kubernetes trong tối đa 26 tháng kể từ thời điểm phiên bản này được Amazon EKS cung cấp rộng rãi. Các phiên bản Amazon EKS được hỗ trợ mở rộng nhận các bản vá bảo mật liên tục cho mặt phẳng điều khiển Kubernetes do Amazon EKS quản lý. Ngoài ra, Amazon EKS sẽ phát hành các bản vá quan trọng cho các tiện ích bổ sung Amazon VPC CNI, kube-proxy và CoreDNS, Hình ảnh máy Amazon (AMI) được tối ưu cho EKS do AWS xuất bản cho các nút Amazon Linux, Bottlerocket, Windows và EKS Fargate. AWS hỗ trợ tất cả các phiên bản Amazon EKS ở cả hỗ trợ tiêu chuẩn và mở rộng với hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ. Hỗ trợ mở rộng cho các phiên bản Kubernetes được cung cấp ở tất cả các Khu vực AWS cung cấp Amazon EKS, bao gồm cả Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ). Tìm hiểu thêm về chính sách hỗ trợ phiên bản Amazon EKS trong tài liệu về Amazon EKS.

Giá cả và tình trạng sẵn có

Hỏi: Amazon EKS có mức phí là bao nhiêu?

Đáp: Bạn trả 0,10 USD mỗi giờ cho mỗi cụm Amazon EKS mà bạn tạo và cho những tài nguyên AWS bạn tạo để chạy các nút thực thi Kubernetes của mình. Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng và khi bạn sử dụng; không có phí tối thiểu và không có cam kết trả trước. Tìm thêm thông tin trong  trang định giá EKS.

Hỏi: Amazon EKS được cung cấp ở đâu?

Đáp: Vui lòng truy cập Bảng khu vực cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS để biết thông tin cập nhật nhất về Tính sẵn có trong khu vực của Amazon EKS.

Cam kết chất lượng dịch vụ

Hỏi: Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) Amazon EKS là gì?

Đáp: Bạn có thể tìm thấy SLA Amazon EKS tại đây.

Tìm hiểu về khách hàng sử dụng Amazon EKS

Truy cập vào trang khách hàng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EKS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi