Phân tích bảo mật là gì?

Phân tích bảo mật là sự kết hợp của các công cụ dùng để xác định, bảo vệ và khắc phục sự cố bảo mật đe dọa hệ thống CNTT của bạn bằng dữ liệu theo thời gian thực và dữ liệu trong quá khứ.

Phân tích bảo mật có liên hệ như thế nào với SIEM?

Các hệ thống quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) đã được sử dụng trong hai thập niên. Những hệ thống này được sử dụng trong môi trường tại chỗ để giám sát các sự kiện cụ thể trong thiết bị, thu thập và tổng hợp dữ liệu. Phân tích bảo mật là một giải pháp bao quát hơn được xây dựng trong đám mây. Khi khối lượng dữ liệu không ngừng tăng lên, SIEM không còn là giải pháp được ưa dùng nữa. Phân tích bảo mật linh hoạt hơn và với giải pháp này, bạn có thể xác định các mối đe dọa phổ biến và phát hiện chính xác các tác nhân độc hại. Những tác nhân này sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau khiến các giải pháp SIEM “rối trí”. Phân tích bảo mật không gặp khó khăn trước thách thức này. Các phương pháp dự đoán trong phân tích bảo mật lập hồ sơ cho những kỹ thuật này. Với hồ sơ này, phân tích bảo mật có thể xác định những hành vi mới và triển khai các biện pháp bảo vệ hệ thống của bạn.  

Phân tích bảo mật mang đến những cơ hội nào trong tương lai?

Tính năng ánh xạ véc-tơ nâng cao sẽ sớm được ra mắt. Thông qua tính năng này, tổ chức của bạn có thể xác định kỹ thuật tấn công mà tác nhân sử dụng để tấn công leo thang hoặc lấy quyền truy cập vào dữ liệu đặc quyền. Với công nghệ này, bạn có thể chuẩn hóa khung của kẻ tấn công và cải thiện bảo mật. Máy học (ML) sẽ có tác động đến phân tích bảo mật trong những năm sắp tới khi mà khả năng phát hiện mối đe dọa dựa trên máy móc sẽ bổ sung thêm một biện pháp bảo vệ.

Tại sao phân tích bảo mật lại quan trọng?

Phân tích bảo mật có vai trò quan trọng vì tính năng này cho phép bạn phát hiện mối đe dọa trước khi chúng tác động đến hệ thống của bạn.

Đối tượng nào sử dụng phân tích bảo mật?

Đội ngũ Hoạt động bảo mật bao gồm các nhà phân tích, kỹ sư và những thành viên tuyến đầu khác sử dụng phân tích bảo mật nhiều nhất. Ở cấp độ lãnh đạo, các Giám đốc thông tin (CIO) và Giám đốc chiến lược (CSO) sử dụng tính năng này để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ.

Phân tích bảo mật có lợi ích gì?

Phân tích bảo mật tăng cường khả năng bảo mật của bạn theo nhiều cách. Trước hết, tính năng này bảo vệ khỏi hoạt động truy cập trái phép. Phân tích bảo mật cũng cho phép bạn phát hiện, điều tra và phản ứng với mối đe dọa trước khi chúng tác động đến hệ thống của bạn. Các mối đe dọa có thể mang bản chất giống nhau. Với tính năng phân tích bảo mật, bạn có thể lập hồ sơ cho các mối đe dọa và tạo bản ghi biện pháp khắc phục cho những cuộc tấn công trong tương lai. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, nguồn lực và hiệu quả. Cuối cùng, phân tích bảo mật đảm bảo rằng tổ chức của bạn tuân thủ các quy định trong ngành và của chính phủ.

Phân tích bảo mật có những thách thức nào?

Đánh giá dữ liệu là một khía cạnh đầy thách thức của phân tích bảo mật. Để một giải pháp hoạt động bình thường, bạn phải có khả năng xử lý dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc để đưa ra đánh giá chính xác. Xác định các khuôn mẫu tấn công là một thử thách khác. Những kẻ tấn công đang trở nên linh hoạt hơn, sử dụng các kỹ thuật và chiến thuật ngày càng tinh vi. Với phân tích bảo mật, bạn có thể tiến hành điều tra nguyên nhân gốc rễ để phát hiện chính xác khuôn mẫu của chúng và lưu lại các kết luận của bạn để sử dụng về sau. Những kẻ tấn công nhận thức được điều này và đang nhắm đến mục tiêu tìm cách làm sai lệch những kết luận đó. Bạn bắt buộc phải bảo vệ thông tin này, xác định ưu tiên cho các mối đe dọa và bắt kịp nỗ lực của những kẻ tấn công.

AWS cung cấp các dịch vụ gì để phân tích bảo mật?

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các Dịch vụ phân tích 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập