Tích hợp ứng dụng là gì?

Tích hợp ứng dụng là quá trình phối hợp hoạt động của các hệ thống phần mềm được xây dựng độc lập, mà không cần can thiệp thủ công. Thiết kế ứng dụng hiện đại khuyến khích trao đổi dữ liệu linh hoạt giữa các ứng dụng để tăng hiệu quả, tính mô-đun và khả năng tái sử dụng. Tích hợp ứng dụng cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tái sử dụng các dịch vụ và hệ thống hiện có. Bằng cách này, họ có thể làm được nhiều hơn mà yêu cầu lập trình ít hơn. Quá trình này cũng tạo điều kiện cho việc tự động hóa, vì các ứng dụng có thể giao tiếp với nhau để xử lý các quy trình công việc phức tạp của doanh nghiệp.

Lợi ích của việc tích hợp ứng dụng là gì?

Tích hợp các ứng dụng có nhiều lợi ích, miễn là phần mềm cơ bản cần có chức năng bổ sung hoặc phần tích hợp dữ liệu đó.

Tăng năng suất

Mọi người thường làm việc hiệu quả hơn khi không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau. Việc tích hợp dữ liệu và chức năng từ các ứng dụng khác giúp người dùng làm được nhiều việc hơn trong một ứng dụng, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi bối cảnh.

Tích hợp ứng dụng cũng giúp tự động hóa nhiều hơn trong các quy trình kinh doanh, đặc biệt nếu dữ liệu được chuyển đổi và quy trình công việc được xây dựng một cách chính xác.  Khi quy trình được tự động hóa ở mức độ cao hơn, nguồn nhân lực sẽ được giải phóng. Mọi người có thể tập trung vào các yêu cầu quan trọng không thể tự động hóa trong vai trò của mình.

Hỗ trợ tích hợp dữ liệu

Một trong những rào cản lớn nhất đối với tính hiệu quả là các lô cốt dữ liệu tồn tại trên nhiều ứng dụng khác nhau trong tất cả các loại hệ thống. Việc kết hợp dữ liệu từ các thành phần khác nhau trong kiến trúc dữ liệu doanh nghiệp có thể cực kỳ khó. Các ứng dụng doanh nghiệp toàn diện (như hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)), cũng có nhưng có thể rất tốn kém hoặc cứng nhắc đối với nhiều doanh nghiệp.

Thay vào đó, các tổ chức có thể sử dụng nhiều ứng dụng độc lập có chi phí thấp hơn với giao diện tích hợp dữ liệu để trích xuất, kết hợp và phân tích dữ liệu của họ. 

Tăng cường khả năng thu hút khách hàng

Khi quyết định mua phần mềm, người mua kiểm tra nhiều ưu và nhược điểm, tính năng và hạn chế.

Nhiều người dùng cuối mong đợi các ứng dụng và dịch vụ hoạt động tương hỗ nhau. Họ thường thích các sản phẩm phần mềm tích hợp sẵn nhiều tính năng. Điều này đặc biệt đúng nếu người dùng của bạn đã mua một hoặc nhiều giải pháp có sẵn.

Bạn có thể tích hợp các ứng dụng phổ biến với ứng dụng của mình, chẳng hạn như thêm phương thức đăng nhập qua email hoặc tài khoản mạng xã hội. Nhờ đó, bạn có thể đáp ứng mong đợi về khả năng sử dụng của nhóm người dùng lớn hơn và tăng lượng khách hàng. 

Giảm chi phí phát triển

Để xây dựng phần mềm, các nhà phát triển sử dụng các thư viện và khung thực hiện các chức năng phức tạp, để không phải tự viết mã lập trình.

Việc tích hợp ứng dụng cũng tương tự. Bạn có thể sử dụng lại các chức năng và dữ liệu từ các ứng dụng khác một cách an toàn và hiệu quả. Khi tích hợp dữ liệu và chức năng của ứng dụng khác vào ứng dụng của mình, bạn lập tức xây dựng được các khả năng mới. Nhiều khi, nếu bạn không làm như vậy, các tính năng đó sẽ không thể thực hiện được hoặc sẽ mất quá nhiều thời gian lập trình. Chi phí để phát triển một ứng dụng thấp hơn nhiều và tốc độ xây dựng có thể sẽ nhanh hơn nhiều. 

Có thể tích hợp ứng dụng trong những trường hợp nào?

Việc tích hợp rất hữu ích trong hầu hết ứng dụng phần mềm ở mọi ngành công nghiệp. Bạn có thể tích hợp ứng dụng cho các ứng dụng nội bộ, công khai hoặc bên ngoài và cả ứng dụng cũ.

Ứng dụng nội bộ

Trong các doanh nghiệp lớn, có nhiều ứng dụng nội bộ riêng chỉ được sử dụng trong doanh nghiệp. Bạn có thể phát triển các ứng dụng này mang lại khả năng giao tiếp và di chuyển luồng dữ liệu giữa các ứng dụng.

Ví dụ: hệ thống nguồn nhân lực (HR) có thể tích hợp với nền tảng đào tạo nhân viên. Hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể tích hợp với các cơ chế giao tiếp qua email.

Ứng dụng bên ngoài

Khi một ứng dụng công khai hoặc bên ngoài có giao diện tích hợp ứng dụng, ứng dụng này hữu ích hơn cho khách hàng hoặc cộng đồng của bạn.

Ví dụ: Một ứng dụng theo dõi thời gian có sẵn công khai có thể cung cấp các chức năng API như thêm dự án mới hoặc xuất giá trị của một tuần. Vậy thì, một nhà phát triển hoặc chuyên gia tự động hóa có thể sử dụng các giao diện để kết nối ứng dụng theo dõi thời gian với hệ thống quản lý dự án nội bộ.

Các ứng dụng cũ

Các ứng dụng cũ là các ứng dụng có từ lâu, cồng kềnh và thường yêu cầu giải pháp thay thế cho người dùng. Mặc dù có nhược điểm, nhiều ứng dụng được sử dụng rộng rãi do tốn kém chi phí dựng lại các ứng dụng này.

Có thể không loại bỏ được các ứng dụng này trong các hoạt động kinh doanh hiện tại. Vì vậy, tích hợp ứng dụng thường là một giải pháp hiệu quả. Bạn có thể xây dựng giao diện cho các ứng dụng này. Sau đó, bạn có thể dựng một ứng dụng mới để người dùng trực tiếp sử dụng. Nhờ đó, người dùng không tiếp xúc với ứng dụng cũ và doanh nghiệp không cần áp dụng các giải pháp thay thế. 

Có các cơ chế tích hợp ứng dụng phổ biến nào?

Có nhiều trường hợp khác nhau có thể tích hợp ứng dụng. Quá trình tích hợp tốt nhất phụ thuộc vào những gì có sẵn, chi phí, thời gian và các hạn chế khác như hiệu suất, khả năng bảo mật và nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng phần mềm.

API

API là cơ chế cho phép 2 thành phần phần mềm giao tiếp với nhau bằng một tập hợp các định nghĩa và giao thức. Trong mã lập trình, API được biểu diễn dưới dạng chương trình giả lập mô-đun hướng ra bên ngoài của một ứng dụng riêng tư. Chương trình giả lập mô-này bao gồm một hàm gọi hàm nội bộ trong ứng dụng riêng, trả về một giá trị. Chương trình giả lập mô-đun API thường có phần mô tả để các nhà phát triển đọc nhằm đảm bảo hoạt động chính xác.

API có thể được xây dựng theo nhiều cách khác nhau đã được chuẩn hóa. Ví dụ: bạn có thể chọn sử dụng gPRC hay REST.

Tìm hiểu về API »

Bus sự kiện

Bus sự kiện được sử dụng trong phát triển phần mềm dựa trên sự kiện. Đó là quy trình nhận các sự kiện và kết nối các thành phần ứng dụng với nhau dựa trên sự kiện.

Quy trình này sử dụng một hệ thống công bố và đăng ký. Các ứng dụng có thể công bố các sự kiện công khai và những người khác có thể đăng ký ứng dụng để sử dụng. Ví dụ: sự kiện nhấp chuột để gửi đơn trong một ứng dụng có thể kích hoạt một ứng dụng khác tăng bộ đếm số đơn nhận được.

Các giao thức và tiêu chuẩn nhắn tin

Các giao thức và tiêu chuẩn nhắn tin khác nhau cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau. Ví dụ: HTTP và Webhook là các giao thức được sử dụng rộng rãi để giao tiếp giữa các ứng dụng qua web. Các định dạng nhắn tin tiêu chuẩn bao gồm JSON và XML.

Khi bạn chọn các giao thức và tiêu chuẩn để tích hợp ứng dụng doanh nghiệp, hãy cân nhắc sử dụng các lựa chọn phổ biến nhất trong ngành của mình.

Phần mềm không dùng mã lập trình để tích hợp ứng dụng

Trước đây, để tích hợp hai ứng dụng thông qua API, bạn cần thuê một nhà phát triển để lập trình giải pháp. Với các công cụ không dùng mã lập trình để tích hợp ứng dụng, người dùng không chuyên về kỹ thuật cũng có thể tích hợp hai hoặc nhiều ứng dụng phần mềm. Họ cũng có thể xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh giữa các phần mềm. Các ứng dụng này đóng vai trò một nền tảng tích hợp. Chúng sử dụng các API ứng dụng phổ biến và cung cấp một giao diện người dùng dễ sử dụng. 

AWS có thể hỗ trợ tích hợp ứng dụng như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp các dịch vụ được quản lý đầy đủ để tích hợp ứng dụng. Nhờ tích hợp ứng dụng trên AWS, bạn có thể cho phép giao tiếp giữa các thành phần tách biệt trong vi dịch vụ, hệ thống phân tán và các ứng dụng phi máy chủ.

Bạn không cần phải tái cấu trúc toàn bộ kiến trúc của mình để sử dụng sản phẩm này. Ở bất kỳ quy mô nào, việc tách biệt ứng dụng cũng làm giảm tác động của các thay đổi. Khi bạn tách biệt các ứng dụng, việc cập nhật trở nên dễ dàng hơn và phát hành các tính năng mới nhanh hơn.

Dưới đây là các dịch vụ AWS giúp bạn tích hợp ứng dụng:

  • Cổng API Amazon giúp các nhà phát triển của bạn tạo, phát hành, giám sát và bảo mật các API để tích hợp ứng dụng.
  • Amazon AppFlow là một nền tảng tích hợp không dùng mã lập trình, được thiết kế nhằm phục vụ việc giao tiếp giữa phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và các dịch vụ AWS
  • AWS AppSync giúp các nhà phát triển tạo API để truy cập, chỉnh sửa và kết hợp dữ liệu ở nhiều nguồn dữ liệu
  • Amazon EventBridge giúp các nhà phát triển xây dựng bus dịch vụ doanh nghiệp được quản lý cho các kiến trúc dựa trên sự kiện
  • Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS) là dịch vụ truyền thông báo kiểu gửi – đăng ký nhận với thông lượng cao để tích hợp ứng dụng với ứng dụng (A2A)

Bắt đầu tích hợp ứng dụng trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Đổi mới nhanh hơn với bộ dịch vụ Tích hợp ứng dụng toàn diện nhất 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập