Điểm khác biệt giữa sao lưu gia tăng, sao lưu khác biệt và các hình thức sao lưu khác là gì?


Điểm khác biệt giữa sao lưu gia tăng, sao lưu khác biệt và các hình thức sao lưu khác là gì?

Sao lưu gia tăng và sao lưu khác biệt là hai chiến lược để tạo bản sao định kỳ và thường xuyên cho dữ liệu của bạn nhằm phục hồi sau thảm họa. Hệ thống CNTT trong bất kỳ công ty nào cũng có thể gặp phải sự cố bất ngờ do các tình huống không lường trước được, chẳng hạn như mất điện, các sự kiện tự nhiên hoặc vấn đề bảo mật. Sao lưu dữ liệu là việc bạn cần làm để không bị mất thông tin trọng yếu cho các hoạt động của mình. Đồng thời, khối lượng dữ liệu có thể khiến việc luôn sao lưu dữ liệu đầy đủ trở nên không thực tế. Chiến lược sao lưu khác biệt chỉ sao chép các thay đổi đối với dữ liệu kể từ lần sao lưu đầy đủ gần nhất. Mặt khác, chiến lược sao lưu dữ liệu gia tăng sao chép các thay đổi đối với dữ liệu kể từ lần sao lưu gần nhất.

Cách thức hoạt động của sao lưu đầy đủ, sao lưu gia tăng và sao lưu khác biệt

Sau đây chúng tôi sẽ trình bày chi tiết ba chiến lược sao lưu dữ liệu chính.

Sao lưu đầy đủ

Khi phần mềm sao lưu của bạn thực hiện sao lưu đầy đủ, phần mềm sẽ sao chép toàn bộ tập dữ liệu, bất kể đã thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu hay chưa. Loại sao lưu này thường được thực hiện ít thường xuyên vì lý do thực tiễn. Ví dụ: sao lưu đầy đủ có thể tốn thời gian và cũng tốn một lượng lớn dung lượng lưu trữ. Các lựa chọn thay thế cho sao lưu dữ liệu đầy đủ là sao lưu khác biệt hoặc sao lưu gia tăng.

Sao lưu gia tăng

Sao lưu gia tăng chỉ sao chép dữ liệu đã sửa đổi kể từ lần sao lưu gần nhất. Ví dụ: nếu bạn đã thực hiện sao lưu đầy đủ vào Chủ Nhật, sao lưu gia tăng được thực hiện vào thứ Hai sẽ chỉ sao chép những thay đổi kể từ lần sao lưu vào Chủ Nhật. Vào thứ Ba, sao lưu gia tăng sẽ chỉ sao chép những thay đổi đối với tệp hình ảnh sao lưu kể từ lần sao lưu vào thứ Hai.

Sao lưu khác biệt

Chiến lược sao lưu khác biệt chỉ sao chép dữ liệu mới được thay đổi và thêm vào kể từ lần sao lưu đầy đủ gần nhất. Nếu sao lưu đầy đủ gần nhất là vào Chủ Nhật, lần sao lưu vào thứ Hai sẽ sao chép tất cả các thay đổi kể từ Chủ Nhật. Nếu bạn thực hiện một sao lưu khác vào thứ Ba, loại sao lưu này cũng sẽ sao chép tất cả các thay đổi kể từ Chủ Nhật. Kích thước tệp sao lưu sẽ tăng dần cho đến lần sao lưu đầy đủ tiếp theo.

Điểm khác biệt chính giữa sao lưu gia tăng và sao lưu khác biệt

Chiến lược sao lưu gia tăng và sao lưu khác biệt có sự đánh đổi khác nhau tùy thuộc vào hiệu năng sao lưu bạn muốn đạt được. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ ra các yếu tố phân biệt chính.

Tốc độ sao lưu

Sao lưu khác biệt cần thời gian hoàn thành lâu hơn so với sao lưu gia tăng vì kích thước tệp hình ảnh sao lưu tăng hàng ngày.

Trong khi đó, quá trình sao lưu gia tăng thường nhanh hơn và hiệu quả hơn do các tệp sao lưu thường nhỏ.

Mức sử dụng dung lượng lưu trữ

Sao lưu gia tăng cần ít dung lượng lưu trữ hơn.

Sao lưu khác biệt tốn nhiều dung lượng lưu trữ hơn khi thời gian từ lần sao lưu đầy đủ gần nhất xa dần. Chiến lược sao lưu khác biệt sẽ giảm thời gian khôi phục bằng cách đánh đổi dung lượng lưu trữ.

Chi phí triển khai

Nói chung, sao lưu gia tăng giúp bạn tiết kiệm cả dung lượng lưu trữ sao lưu và băng thông mạng. Về lâu dài, sao lưu đầy đủ kết hợp với sao lưu gia tăng thường xuyên là lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn.

Ngược lại, sao lưu khác biệt sẽ tốn kém hơn theo thời gian và bạn phải thực hiện sao lưu đầy đủ thường xuyên hơn để tăng hiệu quả.

Tốc độ khôi phục dữ liệu

Mặc dù giúp tiết kiệm chi phí nhưng sao lưu gia tăng có thể sẽ tốn thời gian và phức tạp để khôi phục dữ liệu. Sao lưu gia tăng yêu cầu bản sao lưu đầy đủ đầu tiên và tất cả các bản sao lưu gia tăng tiếp theo để khôi phục dữ liệu. Ví dụ: một sự cố xảy ra vào thứ Tư sẽ yêu cầu bạn phải xem xét tất cả các bản sao lưu từ Chủ Nhật đến thứ Ba, xác định các thay đổi và khôi phục chúng theo cách chồng lên dần. Quá trình này phức tạp hơn khi thời gian từ lần sao lưu đầy đủ gần nhất xa dần.

Trong khi đó, khôi phục từ các sao lưu khác biệt chỉ yêu cầu bản sao lưu đầy đủ đầu tiên và bản sao lưu khác biệt gần nhất. Sao lưu khác biệt cũng nhanh hơn nhiều.

So sánh về thời điểm nên sử dụng sao lưu khác biệt hay sao lưu gia tăng

Khi bạn quyết định sử dụng sao lưu khác biệt hay sao lưu gia tăng, bạn có thể xem xét nhiều yếu tố dựa trên yêu cầu và ngân sách của bạn.

Tần suất thay đổi dữ liệu

Sao lưu gia tăng sẽ phù hợp hơn nếu tổ chức của bạn có một lượng lớn dữ liệu thường xuyên thay đổi. Sao lưu gia tăng có thể giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và chi phí sao lưu.

Trái lại, nếu bạn chọn sao lưu khác biệt, chi phí có thể tăng lên nhanh chóng.

Yêu cầu kinh doanh

Để quyết định loại sao lưu tốt nhất cho tổ chức của bạn, bạn nên xem xét tài nguyên sẵn có cũng như chính sách sao lưu và khôi phục dữ liệu của công ty bạn.

Ví dụ: dữ liệu sản phẩm rất quan trọng đối với ứng dụng thương mại điện tử và bạn có thể sử dụng sao lưu khác biệt để khôi phục nhanh hơn và giảm tối đa thời gian ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, bạn có thể chọn lưu trữ tệp hình ảnh hoặc dữ liệu video chỉ với một lần sao lưu dữ liệu đầy đủ nếu dữ liệu này không thay đổi theo thời gian.

Sao lưu tổng hợp và sao lưu gia tăng vĩnh viễn

Có các chiến lược dữ liệu sao lưu khác ngoài sao lưu gia tăng và khác biệt. 

Sao lưu đầy đủ tổng hợp

Sao lưu đầy đủ tổng hợp so sánh dữ liệu đã thay đổi tại nguồn với bản sao lưu đầy đủ ban đầu và tất cả các bản sao lưu gia tăng để tạo ra sao lưu đầy đủ tổng hợp tiếp theo. Thay vì chỉ lưu trữ tệp sao lưu gia tăng, máy chủ sao lưu hợp nhất các thay đổi với bản sao lưu đầy đủ gần nhất và tạo ra một sao lưu đầy đủ tổng hợp. Quá trình này không được hiển thị cho người dùng cuối của bạn.

Trong sao lưu đầy đủ tổng hợp, bạn không tiết kiệm dung lượng lưu trữ nhưng tiết kiệm băng thông mạng. Bạn chỉ gửi các thay đổi gia tăng đến máy chủ thay vì gửi tất cả dữ liệu của bạn. Máy chủ sẽ sử dụng dữ liệu đã có được để tạo bản sao lưu đầy đủ.

Sao lưu gia tăng vĩnh viễn

Tất cả các chiến lược sao lưu khác đã đề cập trong hướng dẫn này bao gồm thực hiện các bản sao lưu đầy đủ định kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn triển khai sao lưu gia tăng vĩnh viễn, bạn chỉ thực hiện một lần sao lưu đầy đủ ban đầu. Tiếp theo, bạn thực hiện một chuỗi các sao lưu gia tăng (vĩnh viễn) vô thời hạn. 

Máy chủ sao lưu sẽ lưu trữ tất cả các tập hợp bản sao lưu trên một thư viện băng từ hoặc một mảng ổ đĩa lớn. Máy chủ sao lưu sẽ tự động hóa quá trình khôi phục để bắt chước khôi phục từ một bản sao lưu đầy đủ.

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa sao lưu đầy đủ, sao lưu gia tăng và sao lưu khác biệt

Loại sao lưu

Dữ liệu

Tốc độ sao lưu

Dung lượng lưu trữ

Tốc độ khôi phục

Hoạt động đầy đủ

Sao chép tất cả dữ liệu.

Chậm.

Lớn.

Nhanh.

Gia tăng

Chỉ sao chép dữ liệu đã thay đổi kể từ lần sao lưu gần nhất.

Nhanh hơn sao lưu khác biệt.

Nhỏ hơn sao lưu khác biệt. 

Chậm hơn sao lưu khác biệt vì cần một lần sao lưu đầy đủ cộng với tất cả các lần sao lưu gia tăng.

Khác biệt

Sao chép dữ liệu đã thay đổi kể từ lần sao lưu đầy đủ gần nhất.

Chậm hơn sao lưu gia tăng nhưng nhanh hơn sao lưu đầy đủ đang hoạt động.

Dung lượng dần lớn hơn đặc biệt là với các lần sao lưu tiếp theo.

Nhanh hơn sao lưu gia tăng vì chỉ cần sao lưu đầy đủ và sao lưu khác biệt gần nhất.

Tổng hợp đầy đủ

Sao chép dữ liệu đã thay đổi theo mức tăng dần nhưng hợp nhất các thay đổi với bản sao lưu đầy đủ gần nhất để tạo ra một bản sao lưu đầy đủ tổng hợp. 

Nhanh hơn sao lưu đầy đủ đang hoạt động vì chỉ sao chép các thay đổi gia tăng.

Có dung lượng lưu trữ tương đương với sao lưu đầy đủ đang hoạt động.

Tương tự như sao lưu đầy đủ đang hoạt động.

Gia tăng vĩnh viễn

Tạo một sao lưu đầy đủ, sau đó là các bản sao lưu gia tăng tiếp theo (vĩnh viễn).

Nhanh hơn sao lưu đầy đủ tổng hợp vì không bao giờ tạo ra các bản sao lưu đầy đủ tiếp theo.

Tốn ít dung lượng hơn sao lưu đầy đủ đang hoạt động và sao lưu đầy đủ tổng hợp.

Khôi phục nhanh hơn sao lưu đầy đủ đang hoạt động và sao lưu đầy đủ tổng hợp. 

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu của bạn về sao lưu dữ liệu như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp nhiều tùy chọn để hỗ trợ chiến lược sao lưu của bạn. Nếu muốn tìm hiểu, bạn có thể tham khảo các dịch vụ sao lưu và khôi phục của AWS. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Sao lưu AWS là một dịch vụ tiết kiệm chi phí, được quản lý toàn phần, dựa trên chính sách, giúp đơn giản hóa việc bảo vệ dữ liệu trên quy mô lớn
  • Cổng lưu trữ AWS cung cấp các ứng dụng tại chỗ với quyền tiếp cận vào kho lưu trữ đám mây gần như không giới hạn
  • Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng điều chỉnh quy mô, độ sẵn sàng của dữ liệu, độ bảo mật và hiệu năng hàng đầu trong ngành

Bạn có thể sử dụng những dịch vụ này để định cấu hình chính sách sao lưu ưa thích của bạn trong đám mây hoặc phát triển hơn nữa chứ không dừng lại ở sao lưu. Nếu muốn tìm hiểu, bạn có thể tham khảo về phục hồi sau thảm họa và lưu trữ.

Bắt đầu sử dụng sao lưu dữ liệu trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng AWS

Bắt đầu xây dựng với Sao lưu gia tăng
Tìm hiểu thêm về các tùy chọn lưu trữ của chúng tôi