AWS Backup

Quản lý tập trung và tự động hóa việc bảo vệ dữ liệu

Lợi ích của Sao lưu AWS

Tập trung hóa quá trình sao lưu và phục hồi bằng dịch vụ dựa trên chính sách và được quản lý toàn phần.
Sao lưu trên các tài khoản và Khu vực AWS khác nhau. Thực hiện kiểm tra khôi phục tự động và xác thực các bản sao lưu.
Tạo các bản sao lưu bất biến và sử dụng vault cách ly mạng logic trong chiến lược phòng thủ chuyên sâu.
Giám sát, kiểm tra và báo cáo về các chính sách và hoạt động bảo vệ dữ liệu bằng cách sử dụng các tính năng phân tích và thông tin chuyên sâu theo thời gian thực.

Cách hoạt động

Sao lưu AWS là một dịch vụ dựa trên chính sách, được quản lý đầy đủ, tiết kiệm chi phí, giúp đơn giản hóa việc bảo vệ dữ liệu trên quy mô lớn.

Sơ đồ giải thích cách Sao lưu AWS bảo vệ dữ liệu, từ tạo kế hoạch sao lưu đến giám sát, khôi phục và báo cáo.

Trường hợp sử dụng

Sao lưu hoạt động trên đám mây

Sao lưu các kho dữ liệu chính như vùng lưu trữ, ổ đĩa, cơ sở dữ liệu và hệ thống tệp của bạn trên các dịch vụ của AWS.

Bảo vệ dữ liệu kết hợp

Tập trung quản lý bảo vệ dữ liệu cho các ứng dụng đang chạy trong môi trường lai, chẳng hạn như khối lượng công việc VMware và ổ đĩa trên Cổng lưu trữ AWS.

Chính sách bảo vệ dữ liệu tập trung

Cấu hình, quản lý và quản trị hoạt động sao lưu trên các tài khoản AWS, tài nguyên và Khu vực AWS của công ty bạn.

Tuân thủ quá trình bảo vệ dữ liệu

Kiểm tra tài nguyên của bạn theo chính sách bảo vệ dữ liệu để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tổ chức hoặc theo quy định.

Khám phá thêm về AWS