VDI (Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo) là gì?

Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) là một công cụ phần mềm dùng để tạo và quản lý tập trung các máy tính để bàn ảo. Máy tính để bàn ảo là các ứng dụng phần mềm mô phỏng máy tính để bàn thực. Công nghệ VDI tạo ra một máy tính để bàn ảo trên một máy chủ trung tâm và người dùng từ xa có thể truy cập vào máy tính để bàn này từ bất kỳ thiết bị vật lý nào qua Internet. VDI thiết lập hiệu quả và nhanh chóng nhiều máy tính để bàn ảo nhằm cung cấp khả năng truy cập từ xa an toàn vào các ứng dụng và dịch vụ nội bộ của doanh nghiệp. Do đó, nhờ sử dụng VDI, bạn có thể tiết kiệm chi phí và tăng quy mô theo tài nguyên một cách linh hoạt cho bất kỳ cơ sở hạ tầng máy tính để bàn nào của doanh nghiệp.

VDI mang lại những lợi ích gì?

Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động quản lý máy tính để bàn. Máy tính để bàn ảo thuận tiện cho việc quản lý và điều chỉnh quy mô hơn so với máy tính để bàn thực. Ví dụ: bạn có thể thực hiện những việc sau đây.

Quản lý tập trung máy tính để bàn ảo

VDI mang khả năng quản lý tập trung cho môi trường máy tính để bàn ảo của bạn. Quản trị viên có thể vá lỗi, cập nhật và thay đổi nhiều máy tính để bàn ảo cùng lúc. Họ cũng có thể lưu và sao lưu dữ liệu máy tính để phục hồi sau thảm họa.

Điều chỉnh quy mô VDI khi cần

Vì toàn bộ VDI đều nằm trên một hệ thống trung tâm, bạn có thể dễ dàng tăng hay giảm quy mô. Bạn có thể lưu trữ trên đám mây để tăng tính linh hoạt. Bạn có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ đám mây để triển khai và quản lý hàng ngàn máy tính để bàn ảo mà không phải lo lắng về những chi phí phần cứng cơ bản.

Nâng cao khả năng truy cập

Bạn có thể truy cập môi trường máy tính để bàn ảo từ mọi nơi và trên bất kỳ thiết bị nào. Điều này cải thiện trải nghiệm người dùng vì bạn có thể mang thiết bị của riêng mình đến nơi làm việc hoặc truy cập từ xa liền mạch từ bất cứ đâu. VDI tạo ra một không gian làm việc kỹ thuật số được cá nhân hóa cao, khiến cho hoạt động làm việc tại nhà hoặc từ xa trở nên thuận tiện hơn.

Duy trì các tiêu chuẩn bảo mật nội bộ

Môi trường VDI rất bảo mật vì toàn bộ cơ sở hạ tầng đều nằm dưới sự kiểm soát của doanh nghiệp. Dữ liệu nhạy cảm từ nhiều máy tính để bàn ảo đều nằm trên một máy chủ thực duy nhất ngoài đời. Bạn có thể bảo mật máy chủ được quản lý tập trung này hoặc lưu trữ máy chủ để đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ. Nhân viên từ xa có thể truy cập dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào bằng cách làm theo các quy trình xác thực phù hợp. Các máy từ xa không gây ra rủi ro an ninh, ngay cả khi chúng bị mất hoặc bị đánh cắp.

Giảm chi phí 

Công nghệ VDI giảm phí tổn CNTT vì nó giảm chi phí phần cứng từ việc mua máy tính để bàn truyền thống mới. Công nghệ này cũng làm giảm chi phí quản lý liên tục bởi vì bạn có thể duy trì máy tính để bàn ảo bằng cách sử dụng các quy trình phần mềm.

VDI được sử dụng để làm gì?

Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) có một số trường hợp sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau sử dụng nhân viên từ xa, nhà thầu, kỹ thuật viên hiện trường và nhân viên kiosk. Dưới đây là ví dụ về một số trường hợp sử dụng.

Trung tâm liên lạc

Nhân viên trung tâm liên lạc sử dụng các giải pháp VDI để truy cập thông tin và công cụ cụ thể mà họ sử dụng để hoàn thành các công việc hỗ trợ từ xa. Điều này giúp họ hợp lý hóa hiệu quả và giảm chi phí.

Làm việc từ xa

Nhân viên phân tán về mặt địa lý sử dụng môi trường ảo để truy cập vào mạng, ứng dụng và tài nguyên của công ty mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật.

Tuân thủ quy định

Các ngành nghề chịu sự quản lý chặt chẽ sử dụng VDI để bảo mật thông tin. Trung tâm dữ liệu từ xa lưu trữ thông tin nhạy cảm và nhân viên sử dụng máy tính để bàn ảo để truy cập thông tin đó. Điều này loại bỏ vấn đề truy cập dữ liệu không đúng.

Truy cập từ bên thứ ba

Đôi khi, các nhà thầu, đối tác kinh doanh và dịch vụ đối tác yêu cầu quyền truy cập vào các hệ thống nội bộ của công ty. Tuy nhiên, việc cung cấp phần cứng thuộc sở hữu của công ty có thể tốn kém, đặc biệt là đối với các dự án ngắn hạn hơn. Môi trường VDI là một giải pháp lý tưởng giúp giảm thiểu rủi ro bảo mật và cung cấp quyền truy cập hiệu quả cho các bên thứ ba.

VDI hoạt động như thế nào?

Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) có một lớp phần mềm trừu tượng hóa các chức năng trên máy tính để bàn, bao gồm chức năng của hệ điều hành. Công nghệ ảo hóa tách hệ điều hành khỏi máy tính để bàn thực. Một ứng dụng phần mềm đóng vai trò là máy tính để bàn mà bạn có thể cài đặt bất kỳ hệ điều hành và ứng dụng nào trên đó. VDI là một loại ảo hóa máy tính để bàn từ xa vì máy tính để bàn ảo được người dùng cuối kết nối từ xa.

Ví dụ: thông thường, máy tính để bàn Microsoft Windows là các máy vật lý được cài đặt Microsoft Windows. Tuy nhiên, các máy tính để bàn được ảo hóa có thể có một máy tính để bàn Linux nằm trên một máy chủ Windows. Bạn có thể truy cập máy tính để bàn Linux này từ máy tính Mac của mình mà không cần phải cài đặt Linux trên máy đó.

Môi trường VDI bao gồm hai thành phần chính: một máy ảo và một trình quản lý kết nối.

Máy ảo

Máy ảo là nền tảng của mọi giải pháp ảo hóa máy tính để bàn. Chúng là máy nằm trong máy. Máy phần mềm chạy trên một máy thực cơ bản ngoài đời hoặc máy chủ lưu trữ. Phần mềm giám sát máy ảo là phần mềm có thể thực hiện điều này. Phần mềm này phân vùng máy chủ lưu trữ thành nhiều máy chủ ảo có hệ điều hành riêng từng máy. Những máy ảo này sử dụng phần mềm giám sát máy ảo để truy cập bộ nhớ, CPU và những tài nguyên khác của máy chủ lưu trữ. Chúng tạo ra các môi trường máy tính để bàn ảo riêng mà người dùng cuối có thể kết nối từ xa.

Trình quản lý kết nối

Trình quản lý kết nối là phần mềm tạo điều kiện để người dùng cuối kết nối từ xa tới máy chủ được cài đặt phần mềm giám sát máy ảo. Khi người dùng kết nối với các dịch vụ máy tính để bàn từ xa, lớp phần mềm này xác thực người dùng và cung cấp cho họ quyền truy cập vào môi trường máy tính để bàn ảo của chúng. Trình quản lý này cũng tạo điều kiện để người dùng từ xa tương tác với máy tính để bàn ảo. Ví dụ: trình quản lý kết nối cung cấp các cập nhật trên màn hình và gửi những cú nhấp chuột cũng như gõ phím đến máy tính để bàn ảo.

VDI có những loại nào?

Có hai loại phương pháp triển khai cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI): VDI loại duy trì và VDI loại không duy trì.

Triển khai VDI loại duy trì

Triển khai VDI loại duy trì là máy tính để bàn từ xa có lưu lại đối với người dùng cuối cá nhân. Nhiều người dùng có máy tính để bàn loại duy trì mà họ có thể tùy chỉnh và tái sử dụng nhiều lần.

Triển khai VDI loại không duy trì

Triển khai VDI loại không duy trì là phiên bản máy tính để bàn sử dụng một lần. Máy chủ tập trung tạo ra một máy tính để bàn chung mới cho mọi người dùng và sau đó hủy bỏ máy tính để bàn sau khi sử dụng. Máy tính để bàn loại không duy trì tiết kiệm chi phí khi các tổ chức có lực lượng lao động lớn sử dụng các ứng dụng kinh doanh dành cho tác vụ quản trị lặp đi lặp lại. Ví dụ: nhân viên trung tâm liên lạc cần có một bộ ứng dụng tiêu chuẩn cho công việc của họ. Bất kỳ dữ liệu mà họ tạo ra đều được lưu trữ từ xa trong ứng dụng kinh doanh. Bạn có thể thiết lập một VDI mới loại không duy trì cho những nhân viên đó trong mỗi phiên và điều đó cũng không khiến họ bị mất bất kỳ phần việc đã làm nào.

Hình ảnh máy tính để bàn là gì?

Hình ảnh máy tính để bàn là một thuật ngữ khác cho máy tính để bàn ảo. Đó là một tệp mẫu máy tính để bàn xác định hệ điều hành, cấu hình và các ứng dụng trên máy tính để bàn từ xa. Hình ảnh mẫu là hình ảnh máy tính để bàn được chuẩn hóa mà quản trị viên sử dụng để nhanh chóng triển khai cùng một máy tính để bàn cho nhiều người dùng. Quản trị viên sử dụng phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) để quản lý các hình ảnh trong kho trung tâm, chẳng hạn như bằng cách chỉ định hình ảnh cho người dùng, duy trì các phiên bản khác nhau hoặc đặt cấu hình cập nhật hệ thống.

Máy tính để bàn được ảo hóa hoạt động trên đám mây là gì?

Trong máy tính để bàn được ảo hóa hoạt động trên đám mây, máy tính để bàn ảo từ xa được lưu trữ trên một máy chủ trong đám mây. Giải pháp cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI) được lưu trữ trên đám mây có tất cả các lợi thế của cơ sở hạ tầng đám mây, chẳng hạn như:

  • Dịch vụ thanh toán theo mức sử dụng
  • Khả năng tăng hoặc giảm quy mô theo yêu cầu
  • Giảm bớt chi phí đầu tư phần cứng

Hai loại dịch vụ VDI sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây: được quản lý toàn phần và máy tính dưới dạng dịch vụ.

Dịch vụ VDI được quản lý toàn phần

Dịch vụ VDI được quản lý toàn phần là phần mềm quản lý VDI có sẵn dưới dạng dịch vụ trên nền tảng đám mây dành cho các quản trị viên của bạn. Dịch vụ hỗ trợ quản trị viên bằng cách cung cấp các tính năng như các mẫu hình ảnh máy tính để bàn hiện có, bảo mật tích hợp và mã hóa dữ liệu cũng như quản lý giấy phép của hệ hiều hành. Quản trị viên thực hiện việc triển khai, giám sát, quản lý vòng đời ứng dụng và các công việc khác để triển khai dịch vụ cho tổ chức của bạn.

Máy tính dưới dạng dịch vụ

Máy tính dưới dạng dịch vụ là một bên thứ ba hỗ trợ triển khai các dịch vụ VDI được quản lý. Họ triển khai dịch vụ được quản lý toàn phần cho tổ chức của bạn và cũng đảm nhận trách nhiệm quản trị, giảm nhu cầu cần năng lực CNTT nội bộ. Ví dụ: Máy tính dưới dạng dịch vụ của Virtusa là một giải pháp chìa khóa trao tay linh hoạt và có khả năng điều chỉnh quy mô mà bạn có thể triển khai chỉ trong ba ngày, từ đó toàn bộ tổ chức toàn cầu của bạn có thể bắt đầu làm việc từ xa ngay lập tức. Giải pháp này cung cấp một tập hợp đầy đủ các dịch vụ, chẳng hạn như quản lý vòng đời ứng dụng, phân phối điểm cuối và giám sát VDI liên tục. Virtusa sử dụng Amazon WorkSpaces làm cơ sở hạ tầng đám mây được quản lý của mình.

Amazon WorkSpaces là gì?

Amazon WorkSpaces là một dịch vụ ảo hóa máy tính để bàn được quản lý toàn phần dành cho Windows và Linux. Dịch vụ này cung cấp quyền truy cập an toàn, đáng tin cậy và có khả năng điều chỉnh quy mô vào các máy tính để bàn loại duy trì từ bất cứ đâu. Bạn có thể quản lý tập trung máy tính để bàn đám mây loại duy trì của mình và truyền chúng đến bất kỳ ai. Người dùng có thể sử dụng một ứng dụng hoặc trình duyệt để truy cập máy tính để bàn của mình một cách an toàn, thông qua bất kỳ thiết bị điểm cuối hoặc thiết bị đầu cuối khách có cấu hình tối thiểu nào.

  • Người dùng của bạn có được trải nghiệm tốt hơn và nhiều chức năng hơn PC thông thường, đồng thời, bạn cũng có cách đơn giản hơn để cung cấp máy tính để bàn cho người dùng.
  • Bạn có thể bắt đầu bằng cách chọn một trong các gói Amazon WorkSpaces, cung cấp các tùy chọn phần cứng và phần mềm khác nhau rồi sau đó khởi chạy số lượng WorkSpaces mà bạn yêu cầu.
  • Bạn có thể duy trì khả năng bảo mật dữ liệu và tuân thủ đầy đủ. WorkSpaces cung cấp trải nghiệm máy tính để bàn quen thuộc cho người dùng mà dữ liệu vẫn nằm ở AWS hoặc trong môi trường tại chỗ của bạn.
  • Bạn có thể cung cấp cho mỗi người dùng quyền truy cập vào các bộ lưu trữ loại duy trì (ổ SSD) khác nhau trên AWS. Hệ thống thường xuyên tự động sao lưu dữ liệu mà bạn lưu trên ổ đĩa người dùng trong WorkSpaces sang Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3).

Bắt đầu sử dụng VDI bằng cách tạo tài khoản AWS ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo trên AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu thêm về dịch vụ điện toán người dùng cuối 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập