Quản lý cấu hình là gì?

Quản lý cấu hình là quá trình đảm bảo rằng cấu hình của máy chủ, ứng dụng và các môi trường khác trên hệ thống được duy trì độ minh bạch, nhất quán và đáng tin cậy theo thời gian. Bất kỳ hệ thống CNTT nào cũng có các cấu hình nhất định liên quan đến phiên bản phần mềm, bảo mật, kết nối mạng và các cài đặt khác cần thiết để hoạt động tối ưu. Quá trình quản lý cấu hình sẽ theo dõi, cập nhật và duy trì các cấu hình này để hệ thống hoạt động ở mức cơ sở được xác định trước và duy trì độ bảo mật dù có bất kỳ thay đổi nào. Quá trình này thiết lập và duy trì tính nhất quán cho hiệu năng của hệ thống cũng như các thuộc tính vật lý và chức năng của hệ thống. Quá trình này có cân nhắc đến thông tin hoạt động, thiết kế và các yêu cầu của hệ thống trong suốt vòng đời của hệ thống.

Tại sao hệ thống quản lý cấu hình lại quan trọng?

Dữ liệu cấu hình là các chế độ cài đặt mà bạn có thể sử dụng để cho phép hệ thống CNTT hoạt động theo một cách cụ thể. Trước khi triển khai, bạn định cấu hình các tham số khác nhau (chẳng hạn như phân bổ bộ nhớ, phân bổ phần cứng, đặc quyền truy cập của người dùng và tham số mạng) để hệ thống hoạt động tối ưu. Tuy nhiên, các yêu cầu hệ thống liên tục thay đổi trong một môi trường kinh doanh đang phát triển. 

Thách thức về cấu hình

Việc cập nhật các giá trị cấu hình không hề dễ dàng do các phần phụ thuộc lẫn nhau phức tạp, kiến trúc vi dịch vụ và yêu cầu quản lý dữ liệu. Nếu không có sẵn một hệ thống, sự sai lệch cấu hình xảy ra rất nhanh. Sai lệch cấu hình là khi cấu hình hệ thống không còn phù hợp với yêu cầu kinh doanh hoặc với các môi trường liên quan. Ví dụ: những thay đổi cấu hình trong môi trường phát triển phải được tái tạo chính xác trong quá trình sản xuất. Việc thiếu hoặc bỏ qua các bước trong quá trình này sẽ dẫn đến sai lệch cấu hình. 

Chức năng của hệ thống quản lý cấu hình

Với hệ thống quản lý cấu hình, bạn có thể giám sát và cập nhật dữ liệu cấu hình mà phần mềm sử dụng trong suốt vòng đời. Hệ thống này mang đến một giải pháp tập trung để hợp nhất dữ liệu cấu hình trên các hệ thống khác nhau để tạo ra một dữ liệu cơ sở. Thay vì cập nhật thủ công các tệp cấu hình trên các hệ thống phần cứng và phần mềm khác nhau, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý cấu hình để thực hiện các thay đổi gia tăng một cách an toàn và nhất quán trên mọi nền tảng. Quan trọng hơn, hệ thống quản lý cấu hình tự động ghi lại các điểm cập nhật mà bạn thực hiện để bạn có thể phân tích các thay đổi mới về cấu hình và mức độ tác động đến hiệu suất hệ thống. 

Quản lý cấu hình có liên quan đến thực tiễn phát triển phần mềm hiện đại như thế nào?

Trước đây, các nhà phát triển phần mềm đã áp dụng phương thức thủ công để quản lý cấu hình ứng dụng. Khi chuyển sang kiến trúc đám mây, họ nhận ra tầm quan trọng của việc tự động hóa quy trình quản lý cấu hình. Do đó, họ đã tích hợp công việc vào các phương pháp khác nhau về phần mềm để giảm thiểu những trở ngại trong quá trình phát triển.

Quản lý cấu hình DevOps

DevOps thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm phát triển và hoạt động bằng cách tự động hóa quá trình chia sẻ tài nguyên để tăng năng suất. Với hệ thống quản lý cấu hình, bạn có thể dự đoán những thay đổi sớm trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Trong quá trình thiết lập DevOps, nhóm kỹ thuật phần mềm chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và quản lý các thay đổi cấu hình để đảm bảo sự sẵn sàng cho hoạt động sản xuất. 

Tìm hiểu về DevOps

Tìm hiểu về vòng đời phát triển phần mềm

Quản lý cấu hình Agile

Agile là khung quản lý dự án chia quy trình phát triển phần mềm thành các phần nhỏ hơn. Bằng cách tích hợp hệ thống quản lý cấu hình với Agile, bạn có thể nhanh chóng định cấu hình các tài nguyên cơ bản khi phát hành bản cập nhật phần mềm. Bạn có thể theo dõi các mục cấu hình riêng lẻ một cách chính xác vào mỗi kiểm thử phần mềm. 

Quản lý cấu hình CI/CD

Với quy trình tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD), bạn có thể thực hiện thay đổi mã gia tăng mà vẫn duy trì phiên bản phần mềm dễ triển khai trong kho lưu trữ. Với việc quản lý cấu hình thành công, bạn thiết lập một quy trình tự động giúp dễ dàng tái tạo môi trường kiểm thử từ các tham số định sẵn. 

Tìm hiểu về tích hợp liên tục

Hệ thống quản lý cấu hình mang lại những lợi ích gì?

Các tổ chức triển khai quy trình quản lý cấu hình để hợp lý hóa chế độ cài đặt cấu hình trên các hệ thống CNTT khác nhau. Điều này giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, khả năng đáp ứng và sự hài lòng của khách hàng. Sau đây là một số lợi ích chính từ dịch vụ quản lý cấu hình.

Cải thiện khả năng phục hồi hệ thống

Kỹ sư phần mềm dùng các công cụ quản lý cấu hình để tạo cơ sở cho phần mềm chức năng. Một số giá trị cấu hình có thể thay đổi và ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống khi bạn triển khai các tính năng mới. Với công cụ quản lý cấu hình, bạn có thể ngăn chặn tình trạng gián đoạn dịch vụ bằng cách khôi phục và hoàn nguyên về các giá trị cấu hình hoạt động trước đó. 

Hạn chế tình trạng gián đoạn hệ thống

Việc cấu hình sai phần mềm dẫn đến sự cố dịch vụ, ảnh hưởng đến nhân viên và khách hàng sử dụng hệ thống CNTT. Hệ thống quản lý cấu hình ghi lại và lưu trữ tất cả các thay đổi về cấu hình trên một nền tảng tập trung. Bạn có thể tạo lại môi trường nơi phát hiện lỗi để phân tích thêm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục và giảm sự cố hệ thống gây tốn kém.

Cho phép tài liệu có thể kiểm tra

Hệ thống máy tính hoạt động với hàng chục giá trị cấu hình thay đổi theo thời gian. Bạn có thể sử dụng các nền tảng quản lý cấu hình để xác định lý do tại sao các cấu hình cụ thể bị thay đổi và để theo dõi tác động của các thay đổi đó đối với phần mềm. Quan trọng hơn, các công cụ quản lý cấu hình cung cấp biên bản kiểm tra để xác định ai chịu trách nhiệm đối với các thay đổi. Điều này giúp các nhà phát triển của bạn truyền đạt hiệu quả về các nội dung cập nhật mới khi cộng tác về cùng một dự án. 

Đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm

Các nhóm phát triển dành thời gian đáng kể để thử nghiệm với các chế độ cài đặt cấu hình khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. Với các công cụ quản lý cấu hình, bạn có thể tự động hóa, quan sát và phân tích chế độ cài đặt cấu hình trong môi trường thử nghiệm và sản xuất. Bạn có thể dễ dàng mô phỏng môi trường sản xuất bằng cách thêm các thay đổi tham số mà không ghi đè lên các giá trị cơ sở. 

Đơn giản hóa việc cập nhật cấu hình

Với hệ thống quản lý cấu hình, bạn có thể dễ dàng áp dụng giá trị cấu hình ở các giai đoạn phát triển phần mềm khác nhau. Ví dụ: khả năng tính toán bị hạn chế nếu bạn phát triển phần mềm trên các máy vật lý. Tuy nhiên, bạn phải hoàn nguyên về tùy chọn phân bổ tài nguyên thực tế khi kiểm tra ứng dụng trong môi trường sản xuất. Với hệ thống quản lý cấu hình, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản dữ liệu cấu hình thay vì thay đổi thủ công.

Quy trình quản lý cấu hình hoạt động như thế nào?

Quản lý cấu hình hoạt động bằng cách viết các tập lệnh và mã giúp tự động hóa các tác vụ nhất định để cấu hình thành công tất cả các phần của hệ thống cùng nhau. Bạn có thể nắm bắt, hợp nhất và hợp lý hóa siêu dữ liệu - chẳng hạn như chế độ cài đặt phân bổ phần cứng, khóa API và điểm cuối cơ sở dữ liệu - mà các hệ thống CNTT cần có để vận hành. Quy trình hoạt động như sau:

 1. Kỹ sư hệ thống sử dụng các công cụ quản lý cấu hình để thu thập dữ liệu từ các môi trường phần cứng và phần mềm khác nhau.
 2. Dữ liệu được lưu trữ trong một kho lưu trữ trung tâm (cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình) mà các bên liên quan có thể dễ dàng truy cập.
 3. Các kỹ sư xem xét dữ liệu cấu hình để đảm bảo rằng các hệ thống chức năng đang sử dụng giá trị tối ưu. 

Bạn có thể dùng các công cụ và khung tự động để thiết lập một quy trình cấu hình toàn diện khi triển khai khối lượng công việc trên các đám mây riêng, công cộng hoặc đám mây lai. 

Tìm hiểu về đám mây riêng

Tìm hiểu về đám mây công cộng

Phần dưới đây mô tả một số chức năng chung của dịch vụ quản lý cấu hình.

Kiểm soát phiên bản

Hệ thống kiểm soát phiên bản (VCS) là công cụ phần mềm theo dõi các thay đổi đối với mã. Khi dùng VCS trong quản lý cấu hình phần mềm, bạn có thể theo dõi các giá trị cấu hình mà mình bổ sung, thay đổi hoặc xóa trong các phiên bản tiếp theo. 

Quản lý cấu hình bộ chứa

Bộ chứa là gói phần mềm bao gồm các ứng dụng tài nguyên cần thiết dùng để hoạt động, bất kể thông số kỹ thuật phần cứng cơ bản là gì. Trong số các tài nguyên có các giá trị cấu hình giúp ứng dụng hoạt động tối ưu khi được triển khai. Bạn có thể tạo một số phiên bản của các ứng dụng được container hóa từ các dữ liệu cấu hình khác nhau. Bạn có thể sử dụng VCS để theo dõi tất cả các thay đổi và đảm bảo khả năng quan sát trên mọi biến thể. 

Khung tự động hóa

Với khung tự động hóa, kỹ sư hệ thống có thể chạy các tập lệnh để tự động cung cấp hệ thống và cấu hình chúng trên các cụm, mạng và thiết bị. Bằng cách tự động hóa quy trình quản lý cấu hình, bạn có thể đạt được hiệu suất hệ thống mong muốn mà không cần can thiệp thủ công. Bằng cách này, tổ chức của bạn có thể điều chỉnh quy mô hệ thống CNTT trên các môi trường điện toán phức tạp đồng thời giảm nguy cơ xảy ra lỗi do con người.

Quá trình quản lý cấu hình gồm những bước nào?

Quản lý cấu hình là một phân ngành rộng lớn mà các nhóm kỹ sư áp dụng theo cách khác nhau để phù hợp với nhu cầu của tổ chức. Ví dụ: 

 • Các kỹ sư hệ thống có thể thiết lập một quy trình toàn diện để tự động hóa các thay đổi cấu hình trên máy chủ, máy tính và thiết bị biên. 
 • Các nhóm kỹ thuật đăng ký dịch vụ cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC). Họ viết tập lệnh để phân tích tài nguyên và môi trường là nơi hoạt động của các hệ thống hiện có. 
 • Kỹ sư phần mềm sử dụng các công cụ tự động hóa, chẳng hạn như Chef và Puppet, để theo dõi và hoàn nguyên những thay đổi không mong muốn đối với cấu hình khối lượng công việc. 

Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng dưới dạng mã

Làm theo các bước sau để thực hiện thành công quy trình quản lý cấu hình.

Xác định dữ liệu và công cụ

Xác định và ghi lại dữ liệu cấu hình ảnh hưởng đến các hệ thống CNTT được triển khai trong tổ chức của bạn. Lập kế hoạch để theo dõi các mục cấu hình, chẳng hạn như mô-đun mã, khóa bí mật và chế độ cài đặt mạng. 

Chọn các công cụ thích hợp mà nhóm kỹ sư có thể sử dụng để quét các hệ thống hiện có trong môi trường CNTT và thiết lập cấu hình cơ bản. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các bản cập nhật phần mềm tiếp theo đều có dữ liệu cấu hình ổn định để sử dụng. 

Quản lý thay đổi

Sử dụng công cụ quản lý thay đổi, chẳng hạn như VCS, để quản lý những cấu hình khác nhau trong các bản cập nhật phần mềm. Bạn cũng có thể chỉ định một người quản lý cấu hình để giám sát và phê chuẩn các thay đổi mà nhóm phát triển gửi. Để thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, người quản lý sẽ thiết lập quy trình phê chuẩn thay đổi và xem xét từng yêu cầu cập nhật cấu hình. Bạn cũng có thể kiểm tra tất cả các yêu cầu thay đổi để đảm bảo rằng kết quả mong muốn khớp với kết quả mà người yêu cầu mong đợi. 

Các phương pháp hay nhất để quản lý cấu hình là gì?

Để quản lý cấu hình thành công, bạn phải lập kế hoạch kỹ càng và phối hợp triển khai để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tính liên tục của hệ thống. Sau đây là một số phương pháp hay nhất để quản lý cấu hình:

 • Thu hút tất cả các bên liên quan tham gia khi bạn xác định các thành phần hệ thống, điểm sửa đổi cấu hình cũng như báo cáo số liệu cho tài sản công nghệ của tổ chức
 • Dùng các công cụ phần mềm thích hợp để theo dõi các thay đổi cấu hình liên quan trong các tệp, phần phụ thuộc và môi trường khác nhau
 • Kiểm thử các hiệu quả tiềm năng mà sự thay đổi cấu hình đạt được từ sớm trong giai đoạn phát triển 
 • Theo dõi các mục cấu hình riêng lẻ trên tất cả các máy tính và thiết bị, cho dù trên mạng công cộng, riêng tư hoặc kết hợp
 • Liên tục tinh chỉnh quy trình để đảm bảo rằng tất cả các phần mềm đã triển khai được quản lý hiệu quả từ một trung tâm điều khiển duy nhất

Sự khác biệt giữa dịch vụ quản lý cấu hình và IaC là gì?

IaC là công nghệ phần mềm mà bạn có thể sử dụng để cung cấp tài nguyên tính toán bằng cách xác định các tài nguyên đó trong mã. Bạn có thể tự động thiết lập máy chủ, hệ điều hành, máy ảo, thành phần mạng và cơ sở hạ tầng điện toán khác bằng cách chỉ định yêu cầu với các ngôn ngữ cung cấp cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như YAML và JSON. 

Với dịch vụ quản lý cấu hình, bạn có thể tự động hóa quá trình cài đặt, thiết lập, cập nhật và giám sát hiệu suất của ứng dụng. Dịch vụ quản lý cấu hình tăng cường IaC bằng cách đơn giản hóa việc triển khai hệ thống và cho phép điều chỉnh quy mô trên đám mây.  

Tìm hiểu về JSON

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu về quản lý cấu hình như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp các dịch vụ được quản lý mà các nhóm kỹ sư có thể dùng để tự động hóa cấu hình trên các khối lượng công việc ở quy mô lớn. Bạn có thể dùng các dịch vụ quản lý cấu hình AWS sau đây để hợp lý hóa việc cung cấp dịch vụ, đơn giản hóa việc quản lý thay đổi và tối ưu hóa khả năng phục hồi:

 • AWS System Manager có trung tâm kiểm soát cấu hình tập trung để quản lý tài nguyên trong môi trường đa đám mây
 • AWS Config giúp phát hiện những sai lệch về cấu hình bằng cách liên tục đánh giá các mối quan hệ tài nguyên khối lượng công việc
 • Với AWS OpsWorks, bạn có thể sử dụng Chef và Puppet để tự động cấu hình máy chủ đám mây trên AWS 

Bắt đầu sử dụng dịch vụ quản lý cấu hình trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng AWS

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Tìm hiểu về các Dịch vụ quản lý và quản trị 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập