Điểm khác biệt giữa Cassandra và MongoDB là gì?

Apache Cassandra và MongoDB là hai cơ sở dữ liệu NoSQL không lưu trữ dữ liệu ở định dạng bảng. Cassandra là một cơ sở dữ liệu NoSQL xuất hiện từ rất sớm với thiết kế kết hợp giữa lưu trữ dạng bảng và dạng khóa-giá trị. Cơ sở dữ liệu này được thiết kế để lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng yêu cầu thực hiện thao tác đọc và ghi nhanh chóng. Ngược lại, MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu được xây dựng cho mục đích sử dụng đa dụng. Cơ sở dữ liệu này có một mô hình dữ liệu linh hoạt cho phép bạn lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc trong một định dạng JSON tối ưu hóa được gọi là JSON nhị phân hay BSON. Cơ sở dữ liệu MongoDB hỗ trợ lập chỉ mục đầy đủ và sao chép với các API phong phú và trực quan.

Tìm hiểu về Apache Cassandra »

Tìm hiểu về MongoDB »

Những điểm tương đồng giữa Cassandra và MongoDB là gì?

Apache Cassandra và MongoDB đều thuộc nhóm cơ sở dữ liệu NoSQL. Cơ sở dữ liệu NoSQL có thể lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc và bán cấu trúc mà không cần lược đồ cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu NoSQL không bị hạn chế bởi định dạng bảng và mối quan hệ giữa các bảng, không giống như trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Bạn có thể tự do phân vùng và sao chép dữ liệu trên nhiều nút để điều chỉnh quy mô một cách hiệu quả. 

Ngoài ra, Cassandra và các phiên bản xuất hiện từ sớm của MongoDB là nguồn mở. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tải xuống mã nguồn của cơ sở dữ liệu NoSQL này và định cấu hình chúng theo ý muốn.

Facebook đã phát triển Cassandra và sau đó phát hành cơ sở dữ liệu này dưới dạng một dự án nguồn mở với Apache. MongoDB được phát triển bởi một nhóm nhỏ các nhà phát triển thuộc MongoDB, Inc. Tất cả các phiên bản của MongoDB được phát hành trước ngày 16 tháng 10 năm 2018 đều có sẵn theo Giấy phép công cộng GNU Affero.

Tìm hiểu về NoSQL »

Tìm hiểu về nguồn mở »

Điểm khác biệt giữa các mô hình dữ liệu: Cassandra và MongoDB

Mặc dù MongoDB và Apache Cassandra đều là cơ sở dữ liệu NoSQL, chúng lưu trữ và quản lý dữ liệu theo cách khác nhau.

Cassandra

Cassandra lưu trữ dữ liệu dưới dạng các kho lưu trữ khóa-giá trị. Cassandra cho phép bạn xác định các bảng có hàng và cột, nhưng quá trình lưu trữ thực tế không dùng đến cấu trúc bảng. Thay vào đó, Cassandra sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu hướng cột rộng để mỗi hàng trong bảng có thể chứa một tập hợp các cột khác nhau.

Bạn có thể gộp nhiều cột thành các nhóm cột dựa trên kiểu dữ liệu hoặc cách sử dụng của chúng. Mỗi hàng có một khóa chính mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng đọc dữ liệu từ Cassandra.

Cấu trúc dạng bảng của Apache Cassandra có thể được trực quan hóa trong ví dụ sau.

ID khách hàng 1

Cột - Tên

Cột - Quốc gia

 
 

Giá trị - John Doe

Giá trị - Hoa Kỳ

 
ID khách hàng 2

Cột - Tên 

Cột - Tuổi

Cột - Email

 

Giá trị - Jane Doe

Giá trị - 35

Giá trị - jane_doe@example.com

MongoDB

Ngược lại, MongoDB lưu trữ dữ liệu mà không có lược đồ, sử dụng định dạng JSON nhị phân (BSON) tối ưu hóa. MongoDB có thể lưu trữ một số kiểu dữ liệu trong cùng một tài liệu, tương tự như các đối tượng JSON và sau đó tuần tự hóa chúng bằng BSON.

MongoDB sắp xếp các tài liệu thành các bộ sưu tập có thể chứa dữ liệu theo các cấu trúc khác nhau. Mô hình dữ liệu của MongoDB có tính linh hoạt và có thể xử lý lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc.

Sau đây là một ví dụ về dữ liệu khách hàng trong MongoDB.

customers:[

{

  customer_id: "1",

  name: “John Doe”,

  country: "Hoa Kỳ"

},

{

  customer_id: "2",

  age: “35”

  email: "jane_doe@example.com"

}]

Điểm khác biệt về kiến trúc giữa Cassandra và MongoDB

Do sự khác biệt trong mô hình dữ liệu, Cassandra và MongoDB thực hiện một số tính năng cơ sở dữ liệu theo cách khác nhau.

Đơn vị lưu trữ cơ bản

Trong Cassandra, Bảng chuỗi được sắp xếp (SSTables) là đơn vị lưu trữ cơ bản được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trên ổ đĩa. SSTable là tệp chứa một tập hợp các cặp khóa-giá trị được sắp xếp cho một nhóm cột cụ thể (bảng) và phân vùng. Các SSTable là bất biến, có nghĩa là sau khi chúng được ghi thì sẽ không thể sửa đổi được. 

Trong MongoDB, đơn vị lưu trữ cơ bản là một tài liệu. Tài liệu là một tập hợp các cặp khóa-giá trị, trong đó khóa là chuỗi và giá trị có thể thuộc nhiều loại khác nhau. Ví dụ: giá trị có thể là các tài liệu khác, mảng, chuỗi, số, ngày và giá trị Boolean. Tài liệu được lưu trữ trong bộ sưu tập.

Ngôn ngữ truy vấn

Ngôn ngữ truy vấn là các câu lệnh bạn sử dụng để chèn và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Ngôn ngữ truy vấn Cassandra (CQL) là ngôn ngữ truy vấn bạn sử dụng trên Cassandra. Mặc dù CQL có cú pháp và cấu trúc tương tự như SQL, Apache đã phát triển CQL để làm việc với mô hình dữ liệu dạng nhóm cột.

Trong khi đó, MongoDB sử dụng Ngôn ngữ truy vấn MongoDB (MQL), có các lệnh tương tự như Node.js. MQL hỗ trợ các thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa (CRUD). Bạn có thể viết lệnh MQL trên MongoDB Shell.

Lập chỉ mục

Lập chỉ mục là một kỹ thuật được sử dụng trong cơ sở dữ liệu để cải thiện tốc độ và tính hiệu quả của các hoạt động truy xuất dữ liệu. Lập chỉ mục liên quan đến việc tạo ra một cấu trúc dữ liệu ánh xạ các giá trị của một hoặc nhiều cột trong một bảng cơ sở dữ liệu đến vị trí vật lý của dữ liệu tương ứng trên ổ đĩa.

Cassandra hỗ trợ hai loại chỉ mục:

  • Chỉ mục thứ cấp trên các cột riêng lẻ
  • Chỉ mục loại Chỉ mục thứ cấp gắn với SSTable (SASI) trên nhiều cột

Chỉ mục SASI lưu trữ dữ liệu chỉ mục trực tiếp trong các SSTable. Chúng hỗ trợ các truy vấn phức tạp như range, prefixfull-text search trên các cột có số lượng lớn các giá trị duy nhất.

Trong khi đó, MongoDB hỗ trợ lập chỉ mục ở cấp độ bộ sưu tập và cấp trường. MongoDB cung cấp nhiều loại chỉ mục như trường đơn, phức hợp và nhiều khóa. MongoDB cũng cung cấp các chỉ mục sau:

  • chỉ mục không gian địa lý chuyên biệt cho dữ liệu phân tán theo vị trí địa lý
  • chỉ mục tìm kiếm văn bản cho khối lượng lớn dữ liệu văn bản
  • chỉ mục băm và nhóm cụm cho dữ liệu số

Tính đồng thời

Trong cơ sở dữ liệu, tính đồng thời là khi nhiều người dùng hoặc quy trình có thể truy cập và thực hiện các giao dịch cơ sở dữ liệu đồng thời mà không can thiệp lẫn nhau. 

Cassandra đạt được tính đồng thời thông qua tính nhất quán tùy chỉnh và tính nguyên tử cấp hàng. Chỉ một người dùng duy nhất có thể thao tác trên một hàng duy nhất tại một thời điểm.

Trong tính nhất quán tùy chỉnh, mỗi nút sao chép duy trì một đồng hồ véc-tơ, là một cấu trúc dữ liệu theo dõi lịch sử phiên bản của dữ liệu liên quan. Khi thao tác ghi được thực hiện, đồng hồ véc-tơ cập nhật để phản ánh phiên bản mới. Khi thao tác đọc được thực hiện, Cassandra trả về phiên bản có dấu thời gian cao nhất trên tất cả các bản sao, đảm bảo luôn trả về phiên bản mới nhất của dữ liệu.

Trong khi đó, MongoDB hỗ trợ các cơ chế cho tính năng kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản (MVCC). MVCC cho phép nhiều phiên bản của cùng một tài liệu dữ liệu tồn tại đồng thời. Mỗi tài liệu có một ID sửa đổi duy nhất sẽ tăng lên theo mỗi lần cập nhật. Khóa cấp tài liệu và MVCC cung cấp chiến lược mạnh mẽ hơn về tính đồng thời.

Độ sẵn sàng

Tính sẵn sàng có nghĩa là bạn đảm bảo không có thời gian ngừng hoạt động dữ liệu, ngay cả khi gặp sự cố máy chủ ngừng hoạt động. Cả Cassandra và MongoDB đều đảm bảo tính sẵn sàng bằng cách sao chép dữ liệu trên nhiều nút máy chủ.

Trong Apache Cassandra, mỗi nút trong cụm sẽ giữ bản sao dữ liệu cho các nút khác. Mỗi nút sẽ điều phối các thao tác đọc đến đúng nút để ghi hoặc lấy dữ liệu. Đồng thời, Cassandra cũng sửa chữa dữ liệu không đảm bảo tính nhất quán trên các nút. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu năng ở quy mô lớn.

Trong khi đó, MongoDB sử dụng tính năng sao chép nút chính duy nhất để mang lại độ sẵn sàng dữ liệu cao. MongoDB sao chép dữ liệu vào các bộ bản sao. Chỉ một nút chính nhận các thao tác ghi và các nút khác chỉ đơn giản là sao chép dữ liệu từ nút chính. Tuy nhiên, nút chính tạo ra một điểm lỗi chí mạng đơn lẻ.

Khả năng điều chỉnh quy mô

Cả Cassandra và MongoDB đều cho phép phân mảnh – một kỹ thuật để phân vùng dữ liệu theo chiều ngang trên nhiều nút trong một cụm. Ví dụ: nếu bạn có hàng ngàn khách hàng, bạn phân vùng dữ liệu để mọi nút chỉ có thông tin của vài trăm khách hàng. Bằng cách đó, bạn có thể điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu của bạn mà không gây tình trạng tắc nghẽn.

Cassandra sử dụng thuật toán băm phân tán được gọi là băm nhất quán để xác định nút nào chịu trách nhiệm đối với một giá trị dữ liệu cụ thể. Cassandra cũng hỗ trợ nút ảo (vnode), cho phép một nút vật lý duy nhất có nhiều phạm vi dữ liệu.

Trong khi đó, MongoDB sử dụng các khóa phân mảnh để xác định giá trị dữ liệu có thể đi đâu. Quản trị viên cơ sở dữ liệu có thể xác định các khóa phân mảnh để phân vùng dữ liệu. Bạn có thể chia dữ liệu dựa trên các yếu tố như vị trí địa lý, thứ tự bảng chữ cái hoặc bất kỳ hệ thống nào khác hiệu quả nhất cho tập dữ liệu của bạn.

So sánh về thời điểm nên sử dụng Cassandra hay MongoDB

Nhờ có thời gian hoạt động cao và kiến trúc phân tán, Cassandra trở thành một lựa chọn tốt cho các yêu cầu về độ sẵn sàng cao. Nhờ khả năng xử lý dữ liệu phi cấu trúc với cách tiếp cận hướng tài liệu, MongoDB hữu ích cho các hệ thống có dữ liệu liên tục thay đổi. 

Dưới đây là một số yếu tố cần cân nhắc khi bạn lựa chọn giữa hai cơ sở dữ liệu này.

Định dạng dữ liệu

Hệ thống lưu trữ dữ liệu của Apache Cassandra có cấu trúc chặt chẽ hơn MongoDB. Nếu dữ liệu bạn đang xử lý có định dạng cố định, Cassandra sẽ phù hợp hơn.

Nếu dữ liệu linh hoạt hơn và không có cấu trúc nhất quán, MongoDB sẽ phù hợp hơn.

Độ sẵn sàng

MongoDB có một nút chính và sau đó là một loạt các bản sao. Nếu nút chính ngừng hoạt động, MongoDB sẽ lựa chọn một nút bản sao trong vài phút để thay thế. Việc này có thể dẫn đến một khoảng thời gian ngừng hoạt động ngắn.

Cassandra sử dụng một hệ thống nút phân tán với nhiều nút chủ, cho phép cơ sở dữ liệu này sẵn sàng hoạt động 100% thời gian. 

Khả năng điều chỉnh quy mô

MongoDB cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn khi bạn điều chỉnh quy mô. Bạn có thể quyết định cách phân vùng dữ liệu trên các nút theo yêu cầu của bạn cũng như quản lý cơ sở dữ liệu phân tán khổng lồ ở quy mô lớn.

Hiệu năng của Cassandra có thể giảm nhẹ ở quy mô lớn, tùy thuộc vào các giá trị dữ liệu.

Ngôn ngữ truy vấn

Cả Ngôn ngữ truy vấn Cassandra (CQL) và Ngôn ngữ truy vấn MongoDB (MQL) đều là các ngôn ngữ truy vấn có hiệu quả cao. Tuy nhiên, CQL giống SQL hơn nhiều, cho phép bạn dễ dàng sử dụng CQL nếu bạn đã thành thạo SQL.

MQL có các phương pháp triển khai và cú pháp khác, đồng thời có thể khó học hơn.

Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình

MongoDB hỗ trợ mười hai ngôn ngữ lập trình: C, C++, C#, Go, Java, Node.js, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala và Swift.

Cassandra hỗ trợ ít ngôn ngữ hơn, ví dụ như Java, JavaScript, Perl, Ruby, Scala, C#, Erlang, PHP, Python, v.v.

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa Cassandra và MongoDB

 

Apache Cassandra

MongoDB

Mô hình dữ liệu

Cassandra sử dụng mô hình dữ liệu cột rộng liên quan gần sát hơn với cơ sở dữ liệu quan hệ. 

MongoDB tách biệt hoàn toàn khỏi mô hình quan hệ bằng cách lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu.

Đơn vị lưu trữ cơ bản

Bảng chuỗi được sắp xếp.

Tài liệu JSON được tuần tự hóa.

Lập chỉ mục

Cassandra hỗ trợ chỉ mục phụ và SASI để lập chỉ mục theo cột hoặc nhiều cột.

MongoDB lập chỉ mục ở cấp độ tập hợp và cấp trường, đồng thời cung cấp nhiều tùy chọn lập chỉ mục.

Ngôn ngữ truy vấn

Cassandra sử dụng CQL.

MongoDB sử dụng MQL.

Tính đồng thời

Cassandra đạt được tính đồng thời với tính nguyên tử cấp hàng và tính nhất quán tùy chỉnh. 

MongoDB sử dụng MVCC và khóa cấp tài liệu để đảm bảo tính đồng thời. 

Độ sẵn sàng

Cassandra có nhiều nút chủ, phân vùng nút và sao chép khóa để mang lại độ sẵn sàng cao.

MongoDB sử dụng một nút chính duy nhất và nhiều nút bản sao. Kết hợp với tính năng phân mảnh, MongoDB mang lại độ sẵn sàng cao và khả năng điều chỉnh quy mô linh hoạt. 

Phân vùng

Thuật toán băm nhất quán, người dùng có ít khả năng kiểm soát hơn.

Người dùng xác định các khóa phân mảnh và có khả năng kiểm soát tốt hơn đối với quá trình phân vùng.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu của bạn về Cassandra và MongoDB như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp hai dịch vụ hỗ trợ các yêu cầu phổ biến về Apache Cassandra và MongoDB.

Amazon Keyspaces (dành cho Apache Cassandra) là một cơ sở dữ liệu có độ sẵn sàng cao, được quản lý cho phép bạn di chuyển khối lượng công việc Cassandra của mình sang đám mây. Amazon Keyspaces là cơ sở dữ liệu phi máy chủ, do đó bạn chỉ phải chi trả cho các tài nguyên bạn sử dụng và dịch vụ này có thể tự động điều chỉnh quy mô các bảng để đáp ứng lưu lượng ứng dụng. Bạn có thể xây dựng các ứng dụng phục vụ hàng nghìn yêu cầu mỗi giây với dung lượng và thông lượng gần như không giới hạn.

Amazon DocumentDB (với khả năng tương thích MongoDB) là cơ sở dữ liệu tài liệu JSON gốc được quản lý toàn phần. Cơ sở dữ liệu này giúp vận hành một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí các khối lượng công việc tài liệu quan trọng ở hầu hết mọi quy mô mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng. Amazon DocumentDB đơn giản hóa kiến ​​trúc của bạn bằng cách cung cấp các biện pháp bảo mật tích hợp sẵn tốt nhất, sao lưu liên tục và tích hợp riêng với các dịch vụ AWS khác.

Bắt đầu sử dụng các dịch vụ cơ sở dữ liệu Apache Cassandra và MongoDB được quản lý trên AWS bằng cách tạo tài khoản AWS ngay hôm nay.